Bolteløkka
 
       Bolteløkka gård fotografert april 2013 av Trond Finborud. Eiendommen ble utstykket til boligeiendommer i slutten av 1800-tallet.
Og boligene utbygget rundt 1900.
Hovedhuset blir i dag brukt som spesialskole.
Bygningen ligger et kvartal nedenfor Ullevoldsveien i Bolteløkka Alle.
                                                                                                                       Peter og Laura           Neste         Tilbake     Hjem