Frydenlund løkke
 
       Over sees to bilder av Frydenlund løkke. Det til venstre viser forsiden av bygningen som vender mot Ullevålsveien. Det til høyre
viser baksiden mot hagen. Etter at grosserer Arne Christensen kjøpte løkken i 1851 ble den hetende Christiansens løkke.
Mellom de to gjerdene som sees på bildet til venstre går den smale landeveien Ullevålsveien. Det fremste gjerdet skiller veien fra St. Hanshaugen. Våningshuset ligger på hjørnet av nåværende Schwensens gate. Huset ble revet i 1893. Bildene er tatt trolig rett før huset ble revet.
       Bildene er hentet ut fra Oslo Museums oslobilder.no, til venstre OB.F03151D til høyre OB.F03151C
       Familien bodde her på 1870 tallet  men ikke lenger enn til 1878 da de ble registrert i Akersbakken.
                Tilbake