Bakkegrønnkurle. Coeloglossum viride ssp. viride
 
        En grønnkurle av vanlig type står på   
     en av engene på Pilset. Plantene
     står godt plassert nede i gresset og
     er vanskelig å få øye på. De er
     ganske vanlig på vollene og står   
     ofte sammen med andre
     orkideer. Denne kurlen har
     ovale blader også på stilken.
     Plantene er små. På hver side
     sees bilde av en plante som ennå
     ikke er kommet i full blomst.
     Under ses en plante i full blomst.
     Ser man på blomstene
     med forstørrelesesglass vil en
     finne den vanlige orkide-
     organisering av blomsten som
     en finner på de store orkideene
     vi kjøper i blomsterbutikken.
     Fjellkurlen likner, den er litt mindre
     og har smalere blader som  
     kommer opp fra bakken og ikke
     fra stengelen. Den foretrekker
     som mange av orkideene kalkrik
     jord og det har vi lite av i Månoåsen.
        
             

              
 
                    Alle foto: Trond Finborud                                      Tilbake        Hjem      Neste