Jochum gullsmed ca. 1629-1654.
 

    Han var en av de fremtredende mestere i Kristiania. Han omtales første gang i 1629. Han eide da en tomt i Kongens gate.
    I 1631 står det skrevet at han
  noen ganger «har huset kongens bud» og at han hver gang mottok litt over en daler som godtgjørelse. Mellom årene 1632-33 oppgir han å ha brygget ½ lest malt til eget behov og har derfor betalt «1 ort i Accise» ( 1 spesidaler =5 ort = 120 skilling ,accise betyr avgift). I 1647-48 oppgir han i  anledning skatt på odelsgods og pantegods å eie 1 skipund og 11 lispund (20 lispund er 1 skippund. Målenheten ble særlig brukt om skipslast  og på den tid var  1 skippund ca 185 kg. Men hva som ble veid står det ikke noe om i min kilde   « Guldsmedhåndverket i Oslo og Kristiania av Grevenor og Kielland»).
   Han døde 10. november 1654 sansynligvis av pesten som herjet på den tiden. (I Riksarkivet kan man lese:
”I august 1654 bredte pesten seg igjen, heldigvis for siste gang, i Kristiania. Presten for Hellig Trefoldigheds menighet i Kristiania , Truls Nielsen, skriver: ”udi Pestens Tid, som denne gang strakte seg fra august til november 1654, ble det begravet 1523 lik på Hellig Trefoldighets kirke og kirkegård og Vaterlands kirkegård."
Disse 1523 døde utgjorde trolig ca. 40 % av Kristianias daværende befolkning.
    Pesten var det som kaltes byllepest. Man ble raskt dårlig og døde ofte i løpet av 4 dager etter
 matthet , frostrier, byller og til sist svarte og gustne flekker i huden. Pest skyldes bakterier som følger lopper  som blir overført fra rotter til menneske.)
Hans
sønn er gullsmeden Rasmus Jochumsen og datteren Karen giftet seg med Berendt Platt. Deres datter arvet litt over 133 dlr etter bestefaren.

    Rasmus Jochumsøn 1661-1697
Han er sønn av Jochum gullsmed ,mesteren til svennen Berendt Platt. Han ble Berendts svoger da Berendt giftet seg med hans søster.
    Han vant sitt borgerskap som gullsmed St. Thomasdagen 21,desember 1661 (
St. Thomas er også kjent som “Tomas bryggeren”, og han er ølet og bryggernes skytshelgen. Ølbrygginga startet en til to uker før julaften på voksende måne og flo sjø. Dette ville nemlig gi drøyere og bedre øl. Ølet måtte være ferdig innen St. Thomas dagen på vintersolverv 21. desember. Det var lenge vanlig at folk gikk fra gård til gård og smakte på hverandres øl denne dagen. Ofte resulterte dette i en aldri så liten førjulsfest) Faren til Rasmus, Jochum gullsmed, brygget malt ,som vi vet, (betalte skat for det) til eget bruk, så vi kan tenke oss at dagen passet godt i familien.
Han giftet seg omtrent på samme tid (Svenner kunne ikke gifte seg før de ble mestere)
Han
bodde i nordre kvarter (4.) ved siden av gullsmeden Anders Olsen og ser ut til å ha sittet jevnt og godt i det.

Kilder :
« Guldsmedhåndverket i Oslo og Kristiania av Grevenor og Kielland»
Riksarkivet   

                                                                                                                                                        Hjem