Anetavle til  Magnhild Pedersdatter Leuthen Kraft,  morsside med aner tilbake til 1500-tallet.
Noe informasjon på denne siden er dessverre uten anbefalt familiehistorisk kildehenvisning ( de kommer fra div internettsider uten kildehenvisning).
Disse opplysningene står i parentes og i kursiv.

 
     
                                                                               Magnhild Pedersdatter Leuthen Kraft (929)
                                                                                           Kirsten Jensdatter Kraft (1859)
                                  Jens Andersen Løten (3718)                       Anne Hansdatter Kraft (3719)
              Hans Michelsen Kraft  (7438) Sophia Christopherdatter Knoph (7439)
Michel Kraft (14876)   Christopher Hieronymussøn  Knoph (14878)   Barbara Plaudan (14879)
        Hieronymus
Knoph (29756)
 Andreasdatter Cnophius (29757) Hans Plaudan (29758) Barbara Van Der Rhone (29759)
                                                                                                                    Andreas Cnophius (59514)      


Kirsten Jensdatter Kraft (1859) død 1696 og Peder Evensen Leuten (1858) f. 1643
      Kirsten og Peder fikk barna : Kirsten Jensdatter Kraft
døde i  1696 i Enebakk. Hun ble gift med Peder Evensen Leuten. Det er de to som ligger i slektslinjen
                                                                                som følges.
                                                    Deres datter Abigael Kraft (1688–1725) ble gift med løytnant Ole Eilertsen (død 1730). Deres datter
                                                                               Margrethe Eilertsen (1710–88) var gift med gårdbruker Jens Gulsrud (1707–93), og deres sønn,
                                                                               kjøpmann i Kristiansand Even Jenssøn (1746–1814)  tok navnet Kraft. Fra hans sønner,
                                                                               kjøpmann og skipsreder, stortingsmann Jonas Evensen Kraft (1780–1830)
                                                                               og topografen og historikeren, sorenskriver Jens Edvard Kraft (1784–1853),
                                                                               stammer de nålevende norske grener.
                                             

Anna Hansdatter Kraft (3719) f. 1602 og Jens Andersen Leuten (3718) f.1600   
      Anna Hansdatter Kraft
  ble født  1602 i København (eller Helsingør skriver Bjarne Logstein på nettet). Hun giftet seg med sogneprest Jens Andersen Leuten i Enebakk. Han ble født i  1600 og døde i  1670/1671.
Anna og Jens fikk barna : datteren Kirsten Jensdatter som giftet seg med sogneprest Peder Evensen Leuten (1643-1704).
                                         Sønnen Even Kraft (1674-1747) var oberst og kommandant på Munkholmen. Han deltok i de harde kampene mot
                                                      Karl den 12. om Halden by og
                                                      Fredriksten festning i året 1716. Der ble svenskene påført store tap og nederlag og ble drevet ut av Norge. To år senere kom
                                                      Karl den  12. tilbake og ble skutt. Even har skrevet sin personlige beretning om hva han opplevde som ung løytnant
                                                      under disse kampene, visstnok den eneste omfattende øyenvitneskildring. Forefinnes idag som bok i lite opplag ,
                                                      Even Kraft : "..og nu gikk alle ting til fiendens forlis...".
                                                      Even var tremenning til den berømte prestefruen Anna Colbjørnsdatter på Hadeland, som lurte en svensk avdeling i
                                                      bakhold i 1716.              
                                         Sønnen Anders Kraft (1690-1725) ble løytnant. Anders var far til filosofen og matematikeren Jens Kraft (1720-1765)                   
                                                      Anders og broren Even ble stamfedre for hver sin danske gren av Kraft-slekten.

Hans Michaelsen Kraft  (7438)
       Hans Michaelsen Kraft ble født  1565 i Emetzhausen Franken (
og ble gift ca 1592 med
Sophia Kristophersdatter Knoph.(7439)
 Hun ble  født  før 1573 Danmark?  Hun døde etter 1634  i Roskilde. Sophia Christophersdatter  Knoph og
) Hans Michelsen  Kraft fikk barna
            Susanne Hansddatter Kraft (1625-80),
            Anna Hansddatte Kraft
            (
,Michel, Cathrine, Anne, Christopher Jensen Kraft (adoptert?) , Lauriz, Barbara og Sophie.)
Han var prest, musikkteoretiker og rektor i Roskilde og døde ca 1636.
Hans fikk : Anna som ble gift med sogneprest Jens Andersen i Enebakk og er de vi følger i slektslinjen.
                 Susanne ble gift med sognepresten i Fet Christopher Jensen (død 1666) . Fra Anna og Susanne stammer de nålevende Kraft-slektene.

Michael Kraft  (14876)
      Hans  Michelsen Krafts far var  (dekanus) Michael Kraft  (
født 1520 i Wassertrüdingen Tyskland) Han døde 11. oktober 1598 i Emmetzheim sør for Weisenburg i Bayern. Han var sogneprest i Emetzheim. Michael kom til Danmark med sønnen Hans.

(
Sophia Christophersdatter Knophs mor var 
Barbara Plaudan (14879) ble født  1549 og giftet seg med  Christopher Hieronymussøn Knoph  (14878) 1568 i Kolding og døde  1598 i Roskilde .Christophers far var Hieronymus Knoph (29756), moren var  Andreasdatter Cnophius (29757).
Barbara Plaudans far  var
Hans Plaudan
 (29758) født  1497 i Gent Øst-Flandern Belgia. Han døde 1561 i Lubeck Schleswig-Holstein. Han ble  gift med
Barbara van der (Van Der )Rhone. (29759).De fikk barna Barbara, Johannes og Elisabeth. Barbara Van Der Rohne døde i København.)
Far til Andreasdatter Cnophius var
Andreas Cnophius (59514)
 

Referanse: Kraft. (2011-11-12) I Store norske leksikon. Hentet fra http://snl.no/Kraft   
              Nettsiden DIS, Bjarne Logstein.   
                                                                                                                                                                                                                           
 Hjem