Stortveblad. Listera ovata (Neottia ovata)
 
                                
                    Beggge foto Trond Finborud sommeren 2013
         
            Enkelte botanikere mener at Stortveblad som i Norge er plassert i slekten Listera skal overføres til slekten Neottia, derfor to latinske navn i overskriften på siden. Det er en stor og kraftig plante som kan nå høyere enn de andre grøne plantene den som regel står sammen med og er derfor ikke så vanskelig å se. Blomstene er grønne. Leppen er gulgrønn med parallelle fliker og den har en nektarfyllt stripe langs midten. Stortveblad blir pollinert av forskjellige insekter, biller, tovingete fluer, årevinger og snylteveps.
 
                                      Tilbake        Hjem      Neste