3 damer
                                                                  
           Sol niesen til Ingeborg står til venstre, Haldis  Ingeborgs førstefødte sitter på bordet og Ingeborg sitter til høyre.
 
         Tilbake      Hjem     Neste