Ingeborgs 70 års dag
 
               Ingeborg med barna, men Jarl er utenriks sjøman.  Ingeborgs 70 års dag .
    Fra venstre mot høyre sees Reidun Klementsen, Elsa Lindbo,  Ingeborg Wang, Haldis Andresen og Roy Wang.

 
                       Tilbake      Hjem     Neste