Kopi av leilendingsbrev oversatt til moderne skrift i 1942 i statsarkivet Hamar.

                                                                                                                                                        Retur      Finborudslekta       Hjem