Leif Einar Gudmundsens aner
          Denne siden følger slektslinjer tilbake til finnegårder i Hurdal på 1600-tallet.
        
                                                                                         Leif Einar Gudmundsens
                                              Martin Gudmundsen f.  1885                 Marta Maria Magdalena Viktoria Jørgensen
              Andreas Gudmundsen f 1845                           Berthe Evine Davidsdatter f. 1846    
Gudmund Haagensen Garsjøn f. 1816     Olava          Hansdatter
 f. 1821
     David Halvorsen Rognlien f. 1811 (1819?)                    Elene eller Elane Evensdatter f. 1816        
Haagen Olsen Ane Gudmundsdtr Hans Jørgensen f. 1789 Marie Olsdatter Halvor Abrahamsen f. 1784 Ane Olsdatter                              Even Nielsen f. 1788 Johane Mikkelsd.        
      Abraham Jørgensen
f.  1754
Kirsti Halvorsd.
f. 1758
               Nils Mattiass  f. 1768 Birte Rasmusd          
          Mattias Torkilds f. <1756 Malene Nilsd.            
          Torkild Mattiasen
f.<1725
Magnhild Embretsd              
            Embret Kristens
f.<1694
Anne Eriksd          

 

Kartet nedenfor er kopi av et gammelt amtskart.
Det er en rød ring rundt de brukene som er nevnt i teksten nedenfor. 
Martin Gudmundsen Vestenga Garsjøen f. 1885 og Martha Maria Magdalena Viktoria Jørgensen 13/5 1884
           Han ble født 16/5 1885 i Hurdalen, Vestenga Garsjøen. Martin ble døpt 5/7 1885 i Hurdal. Faren var Gaardbruker Andreas Gudmundsen f. 1845 og moren var hustru Evine Daviddsdr. Garsjøen f. 1846. Martin var ægtefødt og familen var bosatt Garsjøen.
Han giftet seg med Marta Maria Magdalena Viktoria Jørgensen.
I 1910 bodde han på Robsrud i Lørenskog i A/S Excelsior Limfabriks Gamle Arbeiderbolig og Bestyreres Hus sammen med 8 andre husholdninger. Han var  arbeider ved limfabrikken. Han bodde sammen med kona Martha født 13/5 1884 i Kristiania. Hun var husmor med "alm. huslige gjøremaal".
De hadde barna Gunnar født 31/5 1906 og Hilmar født 27/2 1909 hos seg. Begge guttene var født i Lørenskog. I husholdningen var også Agnes Finstad  29 år fra Kristiania og August Caling på 39 år fra Sverige. Begge jobbet i limfabrikken.
Martha Jørgensen født i 1884 i Kristiania var ugift i 1900 og hun bodde i Dahlsbergstien 4
Hun var tjenestejente hos Wigulf Schøll, hans hustru Anna Christine og deres nyfødte jente Gunvor Azondra.
Martin og Marta fikk sønnen Leif Einar
som giftet seg med  Edith Magdalena Olsen. Leif Einar og Edith fikk 5 barn. Egil, Vera, Lill, Karin og Eva. De har en stor etterslekt.    
        Vestenga av Garsjøen het tidligere Nedre Tømteenga. Den ble registrer som egen eiendom i 1846 da Gudmund Hagensen Bamrud
f. 1816 kjøpte den for 100 spd.                                                           

 
Andreas Gudmundsen Garsjøen og Berthe Evine Davidsdatter Rognlien
            Andreas ble født 13/6 1845 og døpt 6/7 1845 i Hurdal. Han var "ægtefødt". Faren var Gudmund Haagensen Garsjøn og mor var
Olava Hansdatter.
            Berthe Evine Davidsdatter Rognlien ble født  6/8 1846 og døpt 27/9 1846 i Hurdal. Hun var "ægtefødt" og foreldrene var Gårdbruker David Halvorsen Rognlien og Elene (eller Elane) Evensdatter
            Andreas giftet seg i en alder av 24 år med Berthe Evine Davidsdr. født 1846 23 år gammel. De giftet seg  29/6 1869 i Hurdal.
Andreas og Berthe Evine fikk sønnen Martin Gudmundsen  som er den som ligger i anelinjen se avsnittet ovenfor.
Andreas var ivrig elgjeger, hans haglpose, krutthorn og kuletang ble fortsatt oppbevart da bygdeboka ble skrevet.
Han kjøpte tilleggsjord på 14 mål  i 1889 av Kristian Røsrud på Tømte. han bygde låve i 1900.
Andreas og Berthe Evine fikk også sønnen Georg som døde i 1915. Georg var  gift med Inga Garsjøen som overtok bruket etter hun var blitt enke.
         Bruket ble solgt ut av slekten til Berhard Bjørtomten fra Skrukklia i 1932.
 
Gudmund Haagensen Bamrud og Olava Hansdatter Solsrud
         Gudmund Haagensen Bamrud ble født 24/1 1816. Han ble døpt 11/2 1816 i Hurdal. han var ægtefødt og foreldrene var
Haagen Olsen og Ane Gudmundsdtr og familien bodde i Hurdal, trolig på Garsjøen.
Gudmund giftet seg med Olave/Olava Hansdatter. Han var 25 år gammel (født i 1816), hun var  20 år (født i 1821)
Olava ble født 19/8 1821 og døpt i Hurdal kirke 2/9 samme år. Registrert som "ægtefødt". Fadderne var Katrine Nielsdatter, Dorthe Olsdatter, David Olsen, Haugen Larsen og Guldbrand Pedersen. Faren var korporal Hans Jørgensen (Edsotten?) og Moren var Maria Olsdatter
De giftet seg 27/12 1841 i Hurdal kirke. Brudgommens far het Haagen Olsen og bruras far het Hans Jørgensen.
Gudmund var dreng og Olava "pige". Han hadde adresse Damrud og hun Solsrud
Gudmund og Olave  fikk barna: Hans Gudmundsen
                                                 Andreas Gudmundsen som er den som følges i slektslinjen.
                                                 Gustav Olaus Gudmundsen
                                                 Laurids Gudmundsen
                                                 Hanna Gudmundsdatter
                                                 Ole Martin Gudmundsen
                                                 Christian Sigvardt Gudmundsen
                                                 Josephine Christine Gudmundsdatter
                                                 Anne Marie Gudmundsdatter
         Gudmund kjøpte eiendommen Nedre Tomteenga (nå Vestenga) under Garsjøen av Jens Nordgardn Garsjø i 1846 for 100 spd. Han var før dette husmann. Skogen blei tildelt oppsitterne i 1871 istedenfor bruksrett. Eiendommen ble overført til sønnen for 1100 kr.
Gudmund var altså bruker av Nedre Tomteenga i perioden 1846-1882 da sønnen Andreas overtok.
Garsjøn og Rognlia var opprinnelig finntorp fra 1640- åra
Olavas far het Hans Jørgensen. Den eneste med det navn var Serjant Hans Jørgensen Rognstad fra Hadeland født 1789.
Selv om ikke Olava står nevnt som datter av ham i bygdeboka er det vanskelig å finne annen forklaring så jeg regner dette slektskapet som ganske sikkert.
 
Haagen Olsen og Ane Gudmundsdtr
            Haagen og Ane fikk sønnen Gudmud som som giftet seg med Olava Hansdatter , se avsnittet ovenfor.
Gudmund skal være født på Bamrud i Feiring.
 
Hans Jørgensen Rognstad Hadeland og  Marie Olsdatter Bergvatn
            Hans ble født 1789, han var bruker av Solsrud i perioden 1843 - 1853.
Han ble gift med Marie Olsdatter Bergvatn og de fikk barna: Inge Dortea Hansdatter
                                                                                            Margrete Hansdatter
                                                                                            Hans Hanssen
                                                                                            Johan A. Hanssen
                                                                                            Ole (kanskje feil for Olava)
                                                                                            Nils Hanssen
                                                                                            Laurits Hanssen
                                                                                            Østinius Hanssen
                                                                                            Martin Hanssen
                                                                                            Even Hanssen
                                                                                            Karen Marie  Hansdatter      
           Hans var sersjant. I  1848 solgte han Vestli for 180 spd. I 1846 solgte han Seljuholtet for 160 spd.
Sønnen Hans var bruker fra 1862 og han kjøpte bruket av faren for 650spd.
          Jeg finner ikke Marie Olsdatter på Bergvatn men Bergvatn hadde husmannsplass(er) så hun kan ha tilknytning til en husmann.
                                                                         
David Halvorsen Lisbråten og Elene/Elline Evensdatter Rognli a
         Ifølge bygdeboka ble David Halvorsen Lisbråten født 1811 og var første bruker av Nordgardn skilt ut fra Rognlia.
Han drev bruket i perioden 1845 -1892. Han ble gift med Elline Evensd. og de fikk barn som nevnt nedenfor så jeg regner med David nevnt i bygdeboka er samme person som jeg har funnet nedenfor men fødselsår i bygdeboka må i så fall være feil. (Det er relativt ofte feil i bygdebøker)
          David betalte 433 spd for garden og kjøpte dertil Bonkerud i 1873 for 200 spd.
En David Halvorsen ble født 24/6 1819 og døpt 11/7 1819 i Hurdal. Det er mulig han er rette David i slektssammenheng.
Hans foreldre var Halvor Abrahamsen og Anne Olsdatter. Hvis dette er riktige David giftet han seg med Elene Evensdatter :
David Halvorsen var 23 år (født i 1819) da han giftet seg med Elen Evensdatter på 26 år (født 1816) den 27/6 1842 i Hurdal kirke.
Brudgommens far nevnes som Halvor Abrahamsen og bruras far som Even Nielsen.
Elene var Ellena Evensen født 26/1 1816, døpt 18/2 1816 i Hurdal kirke. Faren var Even Nilsen Rognlien og mor var Johane Michelsdatter.
Fadderne ved Ellenas dåp var Kari Evensdatter Lien, Dorthe Jensdatter Garsjøen, Jens Johansen, Christen Larsen, Ener Jansen.
                          Johanne Davidsdatter
                          Martin Davidsen (flyttet til Skien)
                          Mina Davidsdatter  (økonom til 1920 på kommunelokalet)
                          Otto Dyvardt Davidsen (Han overtok bruket etter faren 1892)
                          Even Davidsen
                          Hans Jørgen Davidsen
                         
Halvor Abrahamsen  1784 og Ane Olsdatter 
        Ungkar Halvor Abrahamsen Tomta (Tømta?)og "pigen" AnneOlsdatter Bakken  (????? Lian??) giftet seg 27/12 1810 i Hurdal kirke.
Halvor og Ane fikk sønnen David 24/6 1819.
I folketelling 1801 finner jeg bare en Halvor Abrahamsen som passer godt til de data som kommer fra kirkebøker.
Han var 17 år , ugift , sønn av Abraham Jørgensen på 47 år og hustruen Kirsti Halvorsdatter på 43 år og begge i første ekteskap
Far var "huusmand med jord" og adressen var Øeangen i Hurdal
 
Abraham Jørgensen 1754 og Kirsti Halvorsdatter 1758
          I 1801 bodde de på husmannsplassen Øeangen i Hurdal. Det var en husmannsplass med jord. Familien bestod
av  "Huusmand" med jord Abraham Jørgensen, 47 år dvs fødselsår 1754, hans kone Kirsti Halvorsdatter på 43 år dvs fødselsår 1758,
                                                     sønnen Halvor Abrahamsen på 17 år,
                                                     sønnen Jørgen Abrahamsen på 11 år
                                                     og sønnen Peder Abrahamsen på 7 år.
          På Øeangen var det 2 husstander til. Den  første husstanden bestod av Iver Pedersen en husmann med jord som bodde der med sin kone og deres to voksne ugifte døtre. Den siste husstanden var Lars Bertelsen, en inderste (leieboer) som gikk i dagleie med  kone og 2 år gammel datter.
 
Even  Nielsen Rognlien og Johane Michelsdatter.
        Even var født 1788 og brukte Rognli a i perioden 1806-1845. Hans foreldre var Niels Mattiassen Rognlien og Birte Rasmusdatter.
 Han giftet seg med Johanne Mikkelsdatter Fårlund på Toten.
Even og Johane fikk barna: Nils Evensen
                                          Mickael Evensen gift med Marie Gulbrandsdatter Bonkerud
                                          Berte Evensdatter gift med lærer Ola Larsen Bålsrud
                                          Elline  Evensdatter  giftet seg med David Halvorsen Lisbråten og ligger i anelinjen se ovenfor.   
                                          Johannes Evensen
                                          Anders Evensen
                                          Martin Evensen
                                          Tine Evensdatter  
       Even giftet seg for annen gang med en ukjent kvinne, de fikk ikke barn.
Han giftet seg for tredje gang med Johanne Larsdatter Dalen. Med henne fikk han sønnen Even
Even leide bort Dalen til Kristian Nilsen Haga i Eidsvoll fra 1813. Han brukte plassen som seter. Seterdagen var 10/6 og
saudagen 10/9. (da sauen skulle hentes ned fra skogen)
Etter at Even døde blei flere gardparter skilt fra hovedbølet til flere av barna. Dalen til Johannes, Enga  til Evens bror Ole Nilsen, Søgardn til Martin, Midtgardn til Anders, Nordgardn til Elline som drev den med mannen David Halvorsen Lisbråten se ovenfor og husmannsplassen Bonkerud til Nils.
  
Nils Mattiassen Rognlien 1768 og Birte Rasmusdatter Abelsvold Toten
        Nils var født i 1768 og foreldrene var Mattias Torkildsen og Malene Nilsdatter
Han giftet seg med Birte Rasmusdatter Abelsvold fra Toten.
Nils og Birte  fikk barna :Per Nilsen
                                      Even Nilsen
                                      Ola Nilsengift med Marte Jensdatter
                                      Marie Nilsdatter
        Nils Mattiassen drev Rognlien fra 1785 til 1806. I 1795 solgte Nils hele garden til Carsten Anker for 1980 rd. Bror til kona Birte Rasmusdatter ,
Per Rasmussen Hølstad, tok garden igjen på odel for myndlingen Per Nilsen  for 1800 rd. Anker fikk damfester og sagtomter til ei sag i Høverelva og ei sag i Rognlielva. Da Nils døde i 1801 var den førstefødte sønnen Per alt død og Per Rasmussen Hølstad hjalp til med å stelle garden og skogen inntil Even tok over etter faren.
 
Mattias Torkildsen Rognli a. og Malene Nilsdatter
       Mattias var bruker av Rognli a.  i perioden 1756- 1785. I1759 fikk han kongeskjøte på 2 skinn for 52 rd.
Han var gift med Malene Nilsd. Brodshaug i Feiring (av Ømarkslekt).
Mattias og Malene fikk barna: Embret Mattiasen
                                              Nils Mattiasen
                                              Ola Mattiasen gift med Susanne Olsdatter Flesvik
                                              Gulbrand Mattiasen
                                              Børger Mattiasen
                                              Magnhild Mattiasdatter gift til Høvern, som enke gift med Chr. Nilsen Flesvik.
        Følgende hus var kommet opp i 1784 etter brann.: Stue med kammers, nystue, svale og stolpebod. De hadde 8 dagers ur med kasse,
jernkakkelovn, ei gryte som tok 3 skjepper, og Møllers huspostil, 2 hester, 10 kyr 7 ungfe og 17 sauer.
Garden ble ført over til sønnen Nils for 300 rd.
Før Mattias drev gården var det broren hans, Embret Torkildsen som drev garden fra 1754 til 1755. Bare et år for han døde etter ett år, verge var Nils Larsen Garsjøen og garden ble overført til broren Mattias. 
Brødrenes bestefar het  Embret Kristensen og han var bestefar gjennom dattera Magnhild. Hun var også stemor til
Ola Pedersen Brustad  som var bruker før Embret Torkildsen i perioden 1734-1754 og kanskje før.     
                         
Torkild Mattiasen Rognlia og Magnhild Embretsdatter
        Magnhild var datter av Embret Kristensen. Hun giftet seg med Torkild Mattiasen Rognlia.
Torkild Mattiasen var bruker av Rognli b (kanskje Søgardn) i perioden 1725-1742.
Han giftet seg med Magnhild Embretsen som var datter av Embret på Rognli a.
Magnhild og Torkild fikk: Embret Torkildsen se avsnittet over.
                                       Mattias Torkildsen som giftet seg med Malene Nilsdatter,  som hører til anelinjen, se avsnittet over.
                                       Lukas Torkildsen
                                       Mikal Torkildsen
                                       Kari Torkildsdatter som ble gift til Høvern
                                       Stesønn Ole Pedersen Brustad ( det er mulig forfatterne av bygdeboka har tatt feil her og at Ole Pedersen
                                                  var   ektefelle og ikke stesønn, se nedenfor. Men det kan godt være at Ole var sønn fra Oles tidligere ekteskap.
        Torkild kjøpte halve gården av svigrfaren, Embret Kristensen (1 skinn).
Torkild døde da flere av barna var små og enka, Magnhild Embretsdatter, giftet seg med Ole Pedersen Brustad født 1716.
Ole Pedersen ble neste bruker av Rognli b. i perioden 1742 - 1754.  han flyttet tilbake til Brustad og tok over part i den gården.
I 1759 var Rognli b. slått sammen med Rognli a. Rognli b. ble likevell drevet videre av Lukas Torkildsen i perioden 1754 - 1793.
Lukas var sønn av Torkild Mattiasen og Magnhild Embretsdatter. Fra skiftet i 1793 kan nevnes :3 kyr, 2 ungfe, av hus bare ei stue, mye smieredskaper, 1   fiolin. I dette skiftet er det spørsmål etter halve jorda som skal være solgt for 45 rd.
        I 1801 er det 5 familier i Rognlia, 4 av dem er husmenn for Midt og Nordgardn.
 
Embret Kristensen Steinsjøen og Anne Eriksdatter
      Anne og Embret fikk barna: Kari Embretsdatter ble gift med Lars Larsen Gjøding
                                           Anne Embretsdatter ble gift gift med Rasmus Johansen Kroken på Toten.
                                           Mari Embretsdatter ble gift med Bertil Larsen Nordlisdalen
                                           Marte Embretsdatter ble gift med Simen Mathiasen Rognstad
                                           Magnhild  Embretsdatter ble gift med Torkild Mattiasen Rognlia, som enke gift med Ola P. Brustad.
                                                                                 Slektslinjen se avsnitt over.
                                           Kristina Embretsdatter
                                           Dortea Embretsdatter ble gift med Ola Olsen Fagerlieie.
       Embret var bruker i perioden 1694 - 1734. Bygdebokas forfattere mener han var av finneslekt. De begrunner det med at det var finner i Bergvatnet og det lå nærmere bygda enn Steinsjøen og de mente at ingen andre enn finner ville finne på å kjøpe Rognlia som lå i skogen midt mellom finnetorpene Garsjøen og Høvern.
       I 1725 brente husa opp i Rognlia og da strauk alle papira på gården også med.                                         
 
Referanser: Egil Gudmundsen
                  Folketelling 1910
                  Ministerialbok Hurdal i Hurdal 1878-1906 side 60 nr 23
                  Ministerialbok Hurdal 1828-1845 1845 side 107 nr 61
                  Ministerialbok Hurdal i Hurdal 1846-1859, side 4 , nr 68
                  Familysearch.org norske giftermål.
                  Familysearch.org norsk dåp:                 
                  Kirkebok Hurdal 1815-1828,Side 27, nr 18
                  Ministerialbok Hurdal 1828-1845  Side 321,   nr 26
                  Ministerialbok Hurdal 1777-1812, side 110, nr
                  Folketelling 1801
                  Hurdal bygdebok bind 2
                  Dis (Amtskart over Akershus)
                  Ministerialbok Hurdal 1815-1828. Side 111, nr 51.