6 damer!
 
                                    
     Emmy står  til venstre så kommer  Ingeborg m/Elsa på armen og Haldis , i mørke klær står Lælla ved siden av Sol som står helt til høyre.
 
               Hjem     Neste