Bolteløkka
 

         Bildet viser Bolteløkka gård opp til venstre og jordene nedenfor med kornstaurer og lysthus
i bakgrunnen. Bildet er tatt i 1865 og er hentet fra oslobilder.no
 I 1865 bodde familien Petter Larsen Bjertnesbratan født 27/6 1833 og Laura Martine Marie (Arnesdatter) Gulbrandsen 1837
på Bolteløkken, Gardsnr. 86 i Gamle Aker Menighet i Christiania. Petter Larsen ble registrert som  jord og gårdsarbeider.
                                                                                             Peter og Laura        Neste           Tilbake          Hjem