Carl Axel Gottlund, , , finsk forfatter og folklorist. Fra 1839 lektor i finsk språk ved universitetet i Helsinki. Han foretok 1821 som student i Uppsala en studieferd til fots gjennom Finnskogene i Sverige og Norge, og der fant han sine utflyttede landsmenn fattige og uvitende. Siden arbeidet han med slik oppofrelse og energi for å vekke nasjonalfølelsen hos dem og bedre deres kulturelle og økonomiske stilling at han fikk navnet «skogfinnenes apostel». Han gikk bl.a. inn for at Finnskogene i Värmland og Solør skulle isoleres og bli et rent finsk distrikt, med egne kirker, finske lensmenn og finske prester. Han gav også ut Dagbok över mina vandringar på Wermlands och Solörs finnskogar 1821; sist gjenutgitt 1986.Som språkforsker var Gottlund i konstant konflikt med sine finske kolleger, bl.a. Lönnrot. Gottlund ønsket å tufte skriftspråket på den østfinske Savolaks-dialekten som han selv bare delvis behersket, og hans etymologiske spekulasjoner var preget av det samme romantiske svermeri som mye av hans øvrige virksomhet.