Wangslekta/Plateslekta
Sett musepekeren på bildet eller blå skrift og venstreklikk for å få  informasjon og større og flere bilder.
   

Hagen Wangs side kan en lese om Wang-familens betydning for Norma ammunisjonsfabrikk.
Fra Karl Wang går det en linje til "Rødfos fyrstikfabrikk", og videre til husmannsplass under Disen og til husmannsplasser på Ringerike.

Fra Olave Martinsdatter går det linjer  til gårder på Toten i 1800-1700 tallet og til Hans Nielsen Revold f. 1752.

Håkon Halfdan Kristiansens anetre vokser i Aker  og på Sagene, folket er vanlige arbeidere og fattigfolk.

Slekten til Karoline Kristiansen kan følges  tilbake til slutten av 1600-talet i Nittedal. Den går innom USA-emigranter, spinnersker ved Graah spinneri ved Akerselva og leilendinger i Nittedal. En sidegren går til gården Helgeneset i Brandval Grue på 1700-tallet.

Karl Olsens foreldre kom begge fra Sverige. Denne linjen går bl. a. til smedslektene Heter og Hjerpe i Värmeland på 16-1700-tallet. På veien kan en lese beretningen om et svogermord i "
Öfra Fjell i Magneskogs socken"

Det går en anelinje fra Bertea Pedersd. Lindberget til Gullsmeden Berendt Plate i Christiania på 1600-tallet.
Det går sidelinjer til
slektene Stabel, Stub og Kraft. 2 sidelinjer viser slektskapet med de første  skogfinneslekter som kom til Finnskogen .

Fra Julius Sigvart Hansen går det  en linje til Enebakk og husmenn på flere gårder der. Sundhytta og de som bodde der på  1800-tallet er også beskrevet. En slektslinje ender hos
Berte Alfsdatter  f. ca 1680.

Fra Juliane Matthea Pedersdatr. går det en linje til Høland
og gårdene Mo, Mæli, Evenrud, Hellegård, Fossum og Rosenlund.

Tall i parentes bak navn viser til plassering i anetavlen  på siden www.finborud.net.
 
 Carl  Gulbrandsen Wang (24) Olave 
Martinsdtr (25)

Haakon Kristiansen (26)

Karoline  Kristiansen (27) 
Karl Olsen (28) Berthea Pedersd
Lindberget
(29)

Julius Sigvart
Hansen
(30)

Julianne Mathea Pedersdtr.
 (31)


 Hagen Wang  (12)

  
               Ingeborg Wang (13)         
     


 Karl Oscar Olsen (14)

Olga Josefine Olsen (15)

 Roy Wang  (6)


 Randi Wang (7)

    Sissel Finborud   (3)

 

                                                                                                                                                                                     Hjem