Johannes Fredriksen Finborud  født 23.02.1858 på Åltomten i Vang
Han ble gift 29.04.1886 med Vilhelmine Marie (Mimmi) Ruud.
Han døde barnløs 09.01.1941 (i Oslo ?)
 
    Han forlater hjemmet 14 år gammel, han flytter til broren Mikkel i Christiania. Der bor allerede hans bror Kristian som studerer teologi. Johannes begynner i lære i Joh. P. Paulsens store kolonialforretning i Brogt. Der er han i 5 år. Han arbeider deretter noen år i sin bror Mikkels forretning.
    I 1883 tar Johannes ut borgerbrev i Christiania og får bevilling som kjøpmann. Han starter en mel og fetevareforretning en gros i Youngsgtata der Folkets hus ligger nå. Forretningen opparbeides til å bli en av de største innen bransjen. I 1906 kjøper han Bernt Ankersgt 6 som han ominnreder med moderne lagerrom. Her holder firmaet senere til. I 1927 omdanner han firmaet til et aksjeselskap. Han fortsetter som leder i et par år men overdrar så firmaet til sin nevø Fredrik K. Finborud.
     Johannes er bl. a. medlem av direksjonen i Kjøbmandsbanken og i det ruteselskap som han i mange år kommer til å benytte, A/S Bundefjor.
    Han giftet seg med Vilhelmine Marie kalt Mimmi i 1886. Ekteskapet ble oppløst barnløst etter 25 år.
Johannes var et utpreget familiemenneske og glemte aldri sin egen vanskelige barndom da økonomien forandret seg dramatisk til det verre. (Hans far måtte selge gården han drev og mistet sin formue pga kausjonsforpliktelser.)
Da søsteren Berte Endresen kom til Christiania i 1889 som enke med barn i alderen 3-18 år tok Mimmi og Johannes den yngste datteren til seg. Hun skiftet navn til Anna Cathrine Cecilia (Lilla) Finborud men adopsjonen ble aldri juridisk legalisert.
Da Kristian (bror til Johannes) døde i 1908, tok Johannes og Mimmi  to av sønnene, Fredrik og Johannes, til seg. Alle fikk sin utdannelse i hans firma.
    Mimmi og Johannes bodde i flere år på Bestun. Derfra flyttet de til Bogstadveien 50. I 1920- årene kjøpte Johannes apoteker Tronsliens vakre villa "Solpynten" på Helvik, Nesodden. Etter hans død ble "Solpynten" overtatt av nevøen Trygve Finborud og senere av Trygves datter Inger Marena.
     Da broren, Mikkel Finboruds bo ble tatt under skiftebehandling i 1890, kjøpte Johannes eiendommen Stensgt. 16 av boet for Kr. 2 973,80. Stensgt. 16 ble frasolgt boet etter Johannes for kr. 15 000,-.
3 år senere eksproprierte kommunen 284,3 m2 av eiendommen - uten vederlag.
Parsellen ble utlagt til park og kalt
Stensparken. (Christiania panteregister Realregister no, 23 fol 196 A-B.)
 
                                                                                                                                                          Tilbake      Finborudslekta       Hjem