Slektene Finborud, Johansen og Kvaase
    Sett musepekeren på bildet eller blå skrift, venstreklikk for mer informasjon og større og flere bilder.   

      
Finborudlinjen kan følges tilbake til gården Kveberg på 1500-1600-tallet.
     Ved å følge Berte Marie Pedersdatter Hensvold  og hennes  slektslinjer bakover til vestsiden av Møsa, en sidelinje til Finborudslinjen, kommer en
     til Hensvold og Helgestadgårdene og Helge som døde 1657 på Toten og videre til Hørstad  i Vardal og Søren Vilberg (Land) nevnt 1558.    

     Bjørtomtlinjen kan følges til slutten av 1500-tallet via Horne ved Ilseng til Mælum i Furnes. En sidegren når Enge i Løten i midten av 1600-tallet.

     Aamlinjen går via  Ananias Anderson Brungot  tilbake til Jetmund på Mo ca 1500, En sidegren går til  til Ola Erikson Myklebust 1574
     og  en annen sidelinje nå  Follestadætten med Amund på slutten av 1300-tallet.
     Til Eli Pedersdatter Mo, Ananias Albrigtsons farmor går det linjer til Barstad på 1500-tallet, til Nupen ca 1598, til Jon Bårdson på Synes 1409
     og linjer til Volda, Søre Bjørkedal og Løset ca 1600. Det går også en linje til Brudevoll i Ørsta på 1600-tallet.

     Til Pernille (Kanutte) Ellefsdatter Aarflot går det en linje fra Amund på Follestad (1300-tallet)  via hennes  mor Elina Dorthe Knutsdatter Aarflot.
     Til Pernille går det via faren  linjer fra Olav Olavson 1599 på Bjørdal og Hans Eilifson 1594 på Ullestad.

     Vatnelinjen går tilbake til 1500-tallet og Vassteinlinjen fra Knut Simonson ca 1540 på Vadstein i Volda går via  Knut Jonson Vatne,
     farfar til Ane Elisabet Henriksdatter Vatne. Via Henrik Knuts.Vatne går det sidelinje Årsæter-linjen  tilbake til ca 1580. 
     På dette treet finnes to linjer som kommer fra Follestadætten.
     Barstadlinjen (går tilbake til ca 1560)  ender hos Kari Henriksdatter Barsta, farmor til Ane Elisabet Henriksdatter Vatne.

     Fra Johannes Goverts. Quaase går det en linjer  til Guttorm født på 1400-tallet via gårder på sørlandet. (Kvåse, Hamre, Foss, Hauge og Stausland)
   
     "Hamre/Tjos/Dolholt-linjen"  går tilbake til Oluff på Hamre ca  1480, til lagrettemannTorjus Eig 1546,  til
Anstein Gunnarsen Tjos/Kjos 1588,
     til
Bergulv på Dolholt f. ca 1470,
til Amund Tjore 1578 og  Jørgen Madsen Høigilt ca 1570.

    
Tveite/Boen-linjen går til  Christen Larsen Thuede f. ca 1580  og Svend i Boen ca 1590.
    

      Fra Herman Steendal Hermansen går det også linje til Svend i Boen (Buen/Bua) via gårder på Sørlandet blant andre Aabel. Også her går det
      en sidelinje  til Guttorm født på 1400- tallet.

      Tall i parentes bak navn viser til plassering i anetavlen 
som vises på siden www.finborud.net.
                                     

Michel Frederichs
Finborud g.m.
(32)


Berte Marie
Pedersd Hensvold
(33)
Jens Nielss
Bjørtomten g.m.
(34)

Inger
Frederichsd
Finborud
(35)

Albrigt Ananiassen g.m. (36)


Pernille Ellefsdatter
(37)

Henrik
Knuts.
Vatne g.m.
(38)

Ane
Eline
Eilevsd.
Årflot
(39)


Johannes
Govertsen
Quaase
  g.m. (40)

Sigrid
Jørgensd
  (41)

Herman Steendal
Hermans. g.m.
(42)

Marthe (43)

Christen Hansen gm (44)

Maren Evensdtr.
(45)

   Jon Ols. Jorde (46)

     Randi Olsdatter (47)
 
Frederich Michelsen
Finborud (Aaltomten)
(16)

Kari Jensdtr
Bjørtomten f.1815 (17)
      
       Ananias Aam (18) 
    
   Ane E. H.Vatne (19)   
    
    Johan Severin 
  
 Johannesen   (20)   
 

 

Ellen Cathrine Hermansen (21)

      
       Even Christensen (22)
         
              Randi Elise
             Christensen (23)
                
          Kristian Fredriksen Finborud (8)
                  
                 Hanna Ananiasdtr  Aam (9)
               
                 Herman Johansen (10)
                      
                 Jenny Eivalda Christensen Johansen (11)
                                       
                                           
                                          Kristian Finborud (4)
                                             
                                            Ellen    Finborud (5)
 
                                Trond Finborud   (2)                            
                                                                                                                                                                          Hjem
 
Informasjon om organisering av slektsdata på denne hjemmesiden og i de sidene som du kommer til ved lenkene i tabellen over.

Slektsrelasjoner som er sikre skrives i fet skrift med Arial font slik som bokstavene i denne setning.
Slektsrelasjoner som er mer usikre (kildene kan ha brukt ord som kanskje, muligens, trolig osv) skrives med slank skrift i kursiv med Arial font slik som denne setning.
Slektsrelasjoner som er enda mer usikre blir ikke ført inn i tabellene men kan bli omtalt i egne avsnitt.