Knud Guttormssøn  1672- 1724 g.m. Anne Aslaksdatter
 

De hadde barna Haaver, Inger, Sissel, Thora, Gjertrud, Anne og Guttorm.
Knud var eldste sønn av Guttorm Knudssøn på Østre Foss.

Han bodde  på  Østre Foss. Men ved folketelling 1701 på Hauge i Birkenæs. Han angies da å være 28 år gammel.

Hauge var tidligere hans farfars gård som på den tid eides og ble drevet av farens fetter Haaver Gullovssøn.

Moren til Knud hadde sittet i uskiftet bo fra mannen døde i 1697 til 1703 da hun skiftet med sine barn.

Da overtok Knud den halvpart av Østre Foss som faren hadde hatt.(1 3/4 Hud eller 7 Gjedskind)

Han drev gården i over 20 år til sin død 05.04.1724.

I 1705 nevnes Knud som "Kirkens Værge i Tved"

Skifte etter ham ble holdt på Østre Foss 26.06.1724 og viste et velstående bo
som blant annet  eide sølvtøy for 228 Rd. og løsøre og staselige Klæder i mengdevis for tilsammen
mellom 800 og 900 Rd. Boet hadde ingen gjeld og av fast gods den nevnte halvpart i Østre Foss.

Hans etterkommere har i uavbrutt rekkefølge vekslet  mellom navnene Knud og Guttorm og
bodd på Østre Foss se Munthe side 25 VI
Anne Aslaksdatter var søster av Sissel Aslaksdatter som giftet seg med Ole Knudssøn Aabel.
Anne beholdt etter Knuds død sin halvpart i gården og brakte den med som medgift da hun gifet seg på ny med Bent Jenssøn. Bent var i slekt med hennes første mann Knud. Han var sønn av Jens Bentssøn og Ellen Christensdatter på Østre Foss.
Anne og Bent Jenssøn fikk ingen barn men med Knud fikk hun 7 barn og av dem nevnes  Guttorm (han er sønnen vi skal følge videre) ,  Haaver, Inger, Sissel, Thora, Gjertrud og Anne

 

                                                                                                                                                                                                  Tilbake