Randi Helen Wang   (7)        16/5  1922  - 17/2 2012.
 

             Randi giftet seg først med Johannes Halseth
Deres etterslektstre er som følger pr oktober 2011. Innrykk er lik neste slektsledd.
Tove12/3 1938-14/702004 gift  med Egil Gulbrandsen 22/3 1932- 4/10 2009
     Wenche 1/7 60  gift med Per Erik Tovseth 28/12
           Linda 29/1 83
                    Mirabella Helen
           Tommy 17/2 90
     Roy  13/12 61 samboer Lena
           Hedda 21/5 99
     Heidi 24/1 69 og samboer Vidar Johansen
           Trine 1/7 92
     Heidi 24/1 69 med ny samboer sener gift med Roger Lien
           Silje 28/8 05
     Johannes Halseths aner kan sees på egen side. (Venstreklikk på det blå navnet.) De fleste nålevende slektninger av Randi og Johannes er registrert i Facebook og flere opplysninger om dem kan sees der.

     Hun skilte seg med Johannes og giftet seg senere med Roy Wang.

Etterslektstre etter Randi og Roy  
Sissel 20/9 46 gm Trond 29/11 46
         Aksel 23/2 68 gm Mette
               Petra Josefine 7/1 10
         Thomas 27/3 72
Terje Wang 20/9 46 og Eva Knudsen
         Morten Wang 30/6 70 og Vibeke
                 Eva Helen 30/1 97
         Isabell 15/5 72
                 Desire 21/8 89
                     Betina 
                 Patric 13/6 92
                     ukjent
Terje Wang 20/9 46 annet ekteskap Elin Herudsløkken 4/1 53
         Morten Adoptert (se Morten ovenfor)
Ann-Karin 7/9 67 gm Håvard Skadsdammen 31/1 46
        Ann-Kristin Skadsdammen 8/3 67 partner Tom Bjørnstad 12/3 62
                 Marius 21/7 91
                 Tonje  30/4 95
        Annette 5/9 69 partner Bård Kalvik 25/6 69
                  Sondre 1/4 05

     Randi døde fredfylt på Ahus etter noen ukers sykeleie 17/2 2012.    
                  

 

                                  

   
Anerekke fra Randi til Plate                                       Tilbake      Hjem