Rønnaug (Rønnov) Gundersdatter Bjerkes aner og gården Børche/Børke/Bjerke

 

                                            Rønnaug (Rønnov) Gundersdatter Bjerke  (233) 1758 -
                     Gunder Olsen Børke (466) 1719 -                  Sigrid Larsdtr. Østmoe (467)
Ole Søndre Børche (932) <1700      
Gunder Børche ? (1864)      

 

Gården Børche/Børke/Bjerke
     Gården har gårdsnummer 88 i Grue herred


Gunder Olsen Børke (466) 1719 og Sigrid Larsdatter (467)
        Gunder ble døpt 19/9 1719 i Hof. Faren var 
Ole Sonder Borche.   Gunder Olsen Børche giftet seg med Sigri Larsdatter Østmoe 
26/10 1745 i Hof. 
Gunder og Sigrid fikk Rønnaug  på Søndre Bjerke døpt i Hof 25/12 1758.
        De fikk minst 7 barn: Ole Gundersen ble døpt 21/8 1746  i Hof
                                         Lars Gundersen døpt 16/3 1749 i Hof (far oppført som Gunner i familysearch.org) Han døde trolig som barn,
                                                                   Den neste gutten ble også døpt Lars.
                                         Lars Gundersen døpt 30/10 1757 i Hof
                                         Ronnov Gundersdatter døpt 25/12 1758 i Hof, Hun har navnet Rønnov og Rønnaug andre steder en i                                                                   familysearch.org. Rønnaug er den som følges i slektslinjen.
                                         Catrine Gundersdatter døpt 10/5 1754 i Hof
                                         Sigrid Gundersdatter døpt 9/8 1761 i Hof
                                         Elisabeth Gundersdatter døpt 1/11 1751
(familysearch.org
Sigrid Larsen døpt 31/8 1725 i Hof, Lars Klocher (Klokker?)
                              18/7 1723          Lars Kornstad
       

    
 
       Registrering av Oles dåp
       i ministerislboka Hof 1701-1720
       En av fadderne er datter
       av  Gunder på Søndre Børche 
       og en annen blir nevnt som
       Lars Gundersøn Børche.
Ole (932) Søndre Borche/Børke
          Ole var far til Gunder Olsen på Børke. Han fikk i hvert fall to barn til
          Ole fikk minst 3 barn: Jertru Olsdatter døpt 5/6 1713 i Hof.
                                             Gunne Olsdatter døpt 1/11 1715 i Hof.
                                             Gunder Olsen døpt 19/9 1719 i Hof.
    En av fadderne til Gunder  døpt 19/9 1719 var datter av Gunder på Søndre Børche. En annen er Gundersøn, dette er muligens søsken av Ole.
Det er derfor ikke usannsynlig at Oles far het Gunder.

 
                 
Referanser: familysearch.org
                   Ministerislbok Hof 1720-1749 s. 457
                  
ministerislboka Hof 1701-1720 s. 392
                   norgeskart.no
                                                            Tilbake              Hjem