Håkon Halfdan Kristiansens anetre vokser i Aker  og på Sagene, folket er vanlige arbeidere og fattigfolk.
Mer om slekta på denne siden
Ved å følge anene til Karoline Kristine Larsen gift Kristiansen  kommer en til Nittedal, Bjertneseie og det uekte barnet Karen Olsdatter som ble født på Helgenæset i Brandvall/Grue 1801 og således inn i slektene der.

Tabell Haakons aner
                                                      Anene til   Haakon Halfdan (Carlsen) Kristiansen  17/10 1856   (26)
                                          Carl Christiansen (52)                                    Ingeborg Andersen (53)
Christian Pedersen (104)1785-   Dorthe  Olsdatter  (105)1792-    
    Ole Hansen (210) Grethe Hansdatter (211)        


Tabell Karolines aner
                                                     Anene til  Karoline Kristine Larsen 1860 (27) gift Kristiansen
                   Petter Larsen  Bjertnesbraten 1833 (54)               Laura Martine Marie Gulbrandsen  1837 (55)
  Lars Eriksen Bjertneseie 1805 (108) Karen Olsdatter
Helgenæset 1801 (109)
Arne Gulbrandsen ca 1803 (110) Christine Marie Larsdatter. ca 1802 (111)
           Se neste tabell          Se neste tabell        
 
                  Lars Eriksen  1805 se tabell ovenfor (108)                Karen Olsdatter Helgeneset ca 1801 (109)
       Erik Persen Moeiet 1769 (216)      Gunhild Persdatter 1764 (217)    Ole Olsen Helgeneset 1780 (218)       Nn Paulsdatter (219)
  Per på Moeiet (432)     Per Jonsen  (434)   Ragnhild Sørensdatter (435) Ole Haagensen Berger Helgeneset 1733 (436) Olia Olsdatter Haukaasen 1735 (437)    
         Jon Persen 1705 (868) Dorte Jensdtr.  1698 (869)     Haagen Svenningsen (872) Mari Olsdtr Berger (873) Ole Arnesen (874) Tore Arnesdatter (875)        

                                                                                                                                                              Wangslekta oversikt