Akersbakken 14, Dragehullet og ølhallen se lenger ned på siden.
 

 
      Bildet er tatt i 1863 av Hans Emil Erichsen og hentet ut fra Oslo museums fotosamling oslobilder.no.
Det er tatt med ståsted Maridalsvn. 29 Nedre Schulzehaugen.
På toppen sees Akersbakken 26 Gamle Aker kirke. Bak stakittet i forgrunnen går Maridalsveien med
Maridsalsveien 30, 32 og 34.  Det er mulig at man kan skimte gavlen på Akersbakken 14 bak grantreet helt til høyre i bildet.

   

     Dragehullet og ølhallen i Akersbakken

       Hvis en går Maridalsveien til venstre mot Telthusbakken kommer en til Dragehullet, inngangen til kanskje den eldste gruven i Norge. Gruvegangene går inn under Gamle Aker Kirke. Sagnet forteller kirken sto på 4 søyler av gull som gikk ned i fjellet. Der nede var det en vannkilde og i den svømte det gullender. Disse skattene og sølvskatten under kirken ble voktet av en velvoksen drage. Den hadde også verdier å passe et sted ute på Hovedøya. Mang en natt hendte det at dragen fór av sted  ut til Hovedøya for å passe på sine verdier der. Og skatter kan det ha vært i fjellet rundt Akerkirken. I hvert fall har det en gang i tiden vært gruvedrift i området , kanskje før Oslo ble by. Malmen var sølvholdig, gehalten av malmen vet man derimot mindre om.
      Man vet ikke med sikkerhet når arbeidet med gruven første gang tok til. Det er forskjellige antydninger her. Det eneste man vet er at den er meget gammel. Flere historikere mener at vi her har et av Norges eldste bergverk, kanskje det eldste overhodet. At driften tok til før år
1000 ansees for mest sannsynlig. Men gruvedriften ble nedlagt og senere gjenopptatt – kanskje flere ganger. I “Historia Norvegia”, skrevet omkring år 1170 av en norsk geistlig av stormannsætt får vi vite følgende: “Like eins er det attmed byen Oslo ein stor rikdom på sylv, men ofsleg vassflaum har no stengd han for folk, så han ligg bortgøymt under berghamrane.” Senere beretninger viser at gruvedriften ble forsøkt gjenopptatt i 1580, men om resultatet er det utvilsomt delte oppfatninger – i hvert fall er beretningene motstridende. Det eneste man kan slå fast med sikkerhet er at de igjen ble nedlagt etter en forholdsvis kort tid.
      Gruveinngangen var ikke mange metrene fra Akersbakken 14 (Akersbakken/Aggersbakken het Kirkeveien i 11860) og de som bodde der var sikkert kjent med sagnet. Beboerne  har sikkert tilbrakt mang en kveld med å fortelle om hendelser med den Dragen som oppholdt seg under huset.
       På kartet til høyre sees gruvegangen som går inn i fjellet  like nedenfor øvre høyre
hjørnet og går som en gang halvveis inn i fjellet mot Kirkeveien. Det ser ut til at det går en
gang inn fra huset midt på kartets øvre halvdel. Huset er tegnet inn på kanten av stupet ut mot Maridalsveien og det er slik nr 14 ligger idag. Kartutsnittet er fra et kart tegnet i 1860.

     På bildet til venstre  sees Akersberget restaurant i bakgrunnen,
denne ligger på hjørnet av Telthusbakken og Maridalsveien med inngang
fra Maridalsveien. Bildet er tatt fra bakgården til Akersbakken 10 og
Maridalsveien 26. Det er bygget plattinger som ser ut til å ligge over
inngangen til gruven. Så er det lagt til fyllmasse på sidene slik at inngangen
ligger under dagens overflatenivå. Det er en åpning som sees som det mørke
i forgrunnen. Denne er akkurat stor nok til at en liten drage kan komme ut.
     I begynneslsen av 1900- tallet sprengte kommunen ut fyllmasse i
området og mye av gruvens ytre deler ble ødelagt. Så sent som i 1977
ble det oppdaget en gruvegang på 20 meter som en ikke kjente til.
    På andre siden av nr 14 litt lenger opp i Akersbakken, omtrent der det er tegnet
inn et stort hus rett over "K" -en  i "Kirke" på kartet over ble det i 1843 anlagt
ølkjellere i fjellet. Det var Ytterborg Bryggeri A/s  senere Foss brygeri som bygget
disse kjellerne, 4 store lagerrom med teglsteinshvelv under en overbygning
av utmurt bindingsverk. Det ble lagret øltønner der som ble transportert til
bryggeriet for tapping. Bygget ble brukt til grønnsaklagring under 2. verdenskrig
og revet i 1950-årene i forbindelse med utvidelse av gravlunden.
         Haakon Halfdan Christiansen som bodde i Akersbakken og  Karoline Kristine Larsen i Akersbakken 14 vokste altså opp mellom
sølvgruver, sagn om drager, gullskatter og øltønner.

 
 Referanser: Oslo museums billedsamling, Oslobilder.no
                     Oslo Byleksikon
                     Gamle Aker kirkes nettside.
                     Næsers detaljkart over Christiania 1860 (Oslo kommunes kartsamling, "byarkivet.oslo.kommune.no/kart/")
 
                                                                                                                                                         
 Neste      Tilbake     Hjem 

Peter og Laura