Tabell 10.
Slektslinjer til Volda, Søre Bjørkedal ca 1600 kanskje 1520 og Løset ca 1600.
 
                                                                                   Anne Jakobsdotter Søre Bjørkedal (591)
                                    Jakob Olsson Rødseth (1182)                                  Ingeborg Hansdotter Løset. (1183)
            
Ole Paulsson Søre Bjørkedalen  (2364) Eli Jakobsdatter Rødseth. (2365) Hans Jetmundson  Løset (2366) Marte Jonsdotter (2367)
Paul Torbjørnsson Søre Bjørkedal (4728) Anne Olsdotter fra Eidså i Vanylven (4729) Jetmund Olsson (4732)
Torbjørn Mortensson (9456)

            
                              

                  
 
Jakob Olsson Rødseth (1182) og Ingeborg Hansdotter Løset. (1183)
               Jakob ble født ca 1610. Det var skifte etter ham 8/5 1697. Hans foreldre var Ole Paulsson Søre Bjørkedalen og Eli Jakobsdatter Rødseth. Jakob giftet seg 18/6 1641 med Anne Moritsdotter fra Rygland i Gloppen.
Hun døde i 1661 etter å ha født 8 barn. Jakob giftet seg året etter med Ingeborg Hansdotter fra Hansgården på Løset. Hennes foreldre var
Hans Jetmundson  Løset og Marte Jonsdotter. Hun døde før 27/11 1721 for da var det skifte etter henne.
Jakob drev Moritsgarden med br. nr. 4 under Søre Bjørkedalen  G.nr 95 i perioden ca 1636-ca 1697.
Jakob og Ingeborg fikk 6 barn : Anne Jacobsdatter d.y. f. 14/5 1663 som ble gift med Eilif Rasmusson fra Vatne, Ørstad.
                                                                                 Det er de som følges i slektssoga.
                                                  Maurits Jacobson 13/2 1665 ble neste bruker av Moritsgarden.
                                                  Hans Jacobson 2/3 1669- før 9/11 1749 bodde på garden
                                                  Eline Jacobsdatter 26/1 1673-21/2 1694
                                                  Jakob Jacobson 3/10 1677 gift og bosatt i Bergen
                                                  Jon Jacobson 9/5 1681 
 
                
                 Johannesgarden, Moritsgarden og løa i Jogarden. I bakgrunnen Storegjerde, Solheim og Koppen - Vonheim
                 Bildet er tatt 2. juni 1963 av Widerøs Flyselskap.

 
                 Søre Bjørkedalen g.nr 95.
                 Oddvar Nes mener at navnet kommer av Bjarka som kan være et gammelt navn på Bjørkedalsvannet.
Det er kjent 4 dokumenter fra middelalderen vedrørende denne eiendom.
1338 var det forlik mellom brødrene Peter , Vigleikog Bård Jonssønner på den ene siden og Sigurd i Bjørkedal med kona Elin på den andre siden. Sigurd  skal etter forliket eie like mye jord i Søre Bjørkedalen som Sigurd Ottarsson tidligere eide.
1367 ble det forlik mellom brukeren Eilif Olsson i Bjørkedalen med Jon Håvardsson om noe jord som Jon fikk i vederlag av Ole Håvardsson. Eilif med etterslekt og søstrene hans fikk overta  gardparten.
1379 ble det datert et brev i Bjørkedalen. Dette omhandler deling av noe jordgods i Kile og Sævland mellom Sigurd Olsson og broren Eilif.
4. brev fra 1425 handler om salg av jordgods fra Erlend Jonsson og kona Ragnhild Sigurdsdotter (Ragnhilds farsarv?)
Søre Bjørkedal hadde 4 brukere fra 1600- tallet til 1890. Garden hadde sæterdrift på Laurdalssætra tidligere også på Langedalssætra.
Moritsgarden med bruksnr. 4 er den garden slekta har drevet. Det var en av hovedbrukene på garden.
Skatteskylda i 1667 var 1 våg og 22 1/2 mark.
 
Ole Paulsson Søre Bjørkedalen (2364) og Eli Jakobsdatter Rødseth (2365)
                Oles foreldre var Paul Torbjørnsson Søre Bjørkedal og  Anne Olsdotter fra Eidså i Vanylven (ikke i BS står det i "Busetnadssoga")
De fikk Ole ca 1593. Han døde i 1679. Ole giftet seg med Eli Jakobsdatter Rødseth fra Øvre Rotset. Han drev Moritsgarden i perioden
ca 1636-ca 1637. Ole Paulsson ble lensmann og da flyttet han til Rotset.
Ole og Eli fikk minst 2 barn: Jakob Olson Rødseth f.ca. 1610 og er den som følges i slektssoga. Se avsnitt ovenfor
                                             Frans Olson f. ca 1616. Han flyttet til Øvre Rotset.
Ole og Eli kom senere til Øvre Rotset.
 
Paul Torbjørnsson Søre Bjørkedal (4728) og  Anne Olsdotter fra Eidså i Vanylven (4729)
                Paul sin far var Torbjørn Mortensson, moren er ukjent. Annes foreldre har jeg ikke funnet så hennes linje slutter med henne selv.
Paul var bruker av Mauritsgarden i perioden ca 1600-ca 1636. Han hadde en jakt som seilte til Bergen.
Paul og Anne fikk minst 6 barn.: Kari Paulsdatter dro til Hansgarden, Ulvestad.
                                                    Anne Paulsdatter skal ha giftet seg med Jon Ulvestad.
                                                    Brite Paulsdatter dro til Ellingegarden , Dravlaus-Lisjebøen.
                                                    Ole Paulson f. ca 1593 er han som følges i slektssammenheng og som driver garden videre etter faren.
                                                    Lisbet Paulsdatter dro til Jogarden , Søre Bjørkedalen
                                                    Frans Paulson gikk gjennom isen på Storevatnet og druknet.
Paul giftet seg en gang til med Ragnhild Jakobsdotter.
 
Torbjørn Mortensson Søre Bjørkedal (9456)
                Torbjørn drev Moritsgarden under Søre Bjørkedalen G.nr 95, br.nr. 4 i en periode fram til ca 1600.
Torbjørn fikk minst 2 barn: Paul Torbjørnson som overtok garden og som er den som følges i slektssammenheng, se ovenfor.
                                          Steffen Torbjørnson dro til Jogarden, Søre Bjørkedal.
I 1520 ble det nevnt 4 brukere på Bjørkedalen: Ottar, Morten, Amund og Jøde. En  av disse, helst Morten kan en tenke seg var Torbjørns
farfar eller oldefar. Søre Bjørkedalslinjen slutter med dette her.
 
Hans Jetmundson  Løset (2366) og Marte Jonsdotter (2367)
               Hans sin far var Jetmund Olsson. Hans drev Hansgarden  med br. nr 2 under Løset g.nr 93 i perioden  ca 1626-ca 1682.
Han skattet for kona i 1645.
Hans og Marte fikk 4 barn: Ingeborg  Hansdatter dro til Moritsgarden  under Søre Bjørkedalen og er den som følges i slektssammenhengen
                                          Daniel Hansson 1652- før 27/11 1721
                                          Hans Hansson  ca 1656 ble bruker  av Hansgarden da han ble gammel nok.
                                          Synneve Hansdatter dro til inste Flotane
Etter at han døde giftet Marte seg på ny med Jetmund Iversson og de drev garden til barna var gamle nok til å overta.          
               

 
       
        Nærmesrt til venstre  sees  Vollen, ungdomshuset "Fridtun", Olagarden og Hansgarden .
        I bakgrunnen bl.a. Eidsflot, Smådalane, Neset og Søre Bjørkedalen.                      Fota tatt 2. juni 1963 av Widerøs Flyveselskap

 
                Løset G.nr.93
                Oddvar Nes mener navnet kommer av gammelnorsk, en sammensetning av løde og sæter. Garden har trolig vært dyrket merk til å begynne med. Så har den etter hvert blitt skilt ut som egen gård. Garden ligger ved Bjørkedalsvannet. De gamle hovedbrukene Hansgarden og Olagarden ligger nordøst for vegen, E39.
Løset er trolig nevnt som prestegods under Hornindal i Bergens kalveskinn tidlig på 1300-tallet. Det var bondegods fra 1626 og 1647. Garden ble tidlig kjøpt opp av brukerne. Løset ble drevet av to i første del av 1600-tallet. I perioden 1625 - 1690 ble den  drevet av tre brukere. Deretter av to brukere fram til 1910. Gården sætret på Langedalssætra i Langedalen og hadde hjemmesæter på Stigedalssætra ved Stigedalsvannet.
Hansgarden med br.nr. 2 var det bruket som ble drevet av slekten som følges her. Hansgarden hadde Skatteskyld i 1667 på 1 våg 9 mark.
I 1939 hadde de på garden 5 melkekuer, 3 kalver, 2 kviger, 20 sauer, 1 hest, 3 høner og 39 pelsdyr. Der var 88,5 mål jordbruksareal, 30 mål barskogog 800 mål lauvskog.
 
Jetmund Olsson (2366)
                Jetmund kjøpte 1 1/2 mellag i garden av broren Nils Straume 1603. Jetmund hadde sagbruk i 1603. Han drev Hansgarden br.nr 2 under Løset i perioden ?- ca 1626.
Jetmund fikk to sønner : Knut Jetmundson som ble knekt i 1615. (I gamle dager var knekt en betegnelse på en livvakt for
                                                                    høyerestående person; ofte adels- og embetsmenn.)
                                      Hans Jetmundson som er den som følges i ættesoga se ovenfor.
Ved undersøkelse av brukere på Straume finner jeg  Ole-navnet flere steder men ut over det ingen sikker far til Jetmund og Nils så denne linjen slutter her.
 

Referanser: Busetnadssoga for Volda  bind 2 foto og tekst.
                    Wikipedia
                    statkart.no
   Tabell 5       Slektene Finborud og Kvaase            Hjem