Dokumentasjon på koblingen mellom Karen Olsdatter og Ole Olsen Helgenæset

Lars Eriksen Bjertneseie født 1805 giftet seg med  Karen Olsdatter  fra Grue født 1801. Dette er utgangspunktet fra Nittedals bygdebok som ligger på nett.

I folketelling for 1875 sees det at Karen Olsdatter er som nevnt født i 1801 og er fra Brandvold Sogn og Prestegjeld.
( En kan altså regne med at hun er fra Brandvol/Grue.)
 

Ved Gjennomgang av konfirmasjonsprotokollene for Grue i Ministerialbøkene for 1814-1830 og ser på listen 4/10 1818 finner en dette bildet:


Som nr 19 : Karen Olsdatter Helgenæset, i neste rubrikk: Grb (Gårdbruker) Erik Syversen Helgenæset. Der står det ikke oppført Ole som far men Erik Syversen Helgenæset.
I Ministerialboka skal det føres opp "foreldre eller Huusbondens Pleieforeldrenes Navn og Boepæl". Jeg regner derfor med at Erik Syversen Helgenæset er Huusbonde eller Pleiefar. Karen var 17 1/2 år ved konfirmasjon så hun er trolig født  ca 4/4 1801.
Helgenæset er gårder som ligger på østsiden av Glomma i Brandval Grue. Gårdene er relativt gode og barna fra disse gårdene ble vanligvis "godt gift". Det er derfor rart at Karen "måtte" dra til Nittedal og finne seg en mann på et fattig og liten husmannsplass der. Det året Karen ble født ble det gjort en ny folketelling i 1801.
 

Dette er en del av tellingen for Helgenæset Nordere, det er registrert en husholding til som trolig ikke er av betydning for denne utredning.
Karen Olsdatter finner en ikke i tellingen. På Helgenæset Nordre er det to personer med fornavn Ole,  Ole Haagensen, Huusbonde og hovedforsørger for denne husstanden, født i 1733 og sønnen Ole Olsen født i 1780 som er ugift. En av disse er trolig far til Karen. I denne folketellingen finner en også Syver Erichsen som var "verge" for Karen da hun ble konfirmert i 1818.
I Ministerialprotkoll for 1803 ser en at en uægte født pike ved navn Karen ble døpt 30/11. Foreldrene var Ole Olsen og moderen en Pedersdatter. En av fadderne var Ole Olsen Helgenæset. Barnefaderen var ofte fadder, så trolig også i dette tilfellet så Karen kobles  til Ole Olsen Nordre Helgenæset. At hun var uægte født forklarer kanskje også hvorfor hun havnet i Nittedal på en fattig husmannsplass under Bjertnes.

 
                                  

                                  Prestene registrerte inn og utflytting i kommunene og Karen Olsdatter Helgenæset ble registrert  som utflytter fra Grue i 1830.
                                  Det står at hun flytter til Kristiania (Xnia). Hvorfor det ikke står Nittedal har jeg ikke funnet ut. I Grue så man kanskje ikke så
                                  stor forskjell på Kristiania og Nittedal. Det tar et par år fra hun flytter til hun giftet seg . Da hun giftet seg kom hun fra Moeeiet.

                                 
                                 
                                  Karen Olsdatter Helgenæset 30 år gammel ble registrert som innflytter til Nittedal  5/4 1830 . Hun har altså flyttet til
                                  Nittedal
kort tid etter at hun flyttet fra Grue.                                  
                                 
                                                                                Tilbake       Wangslekta       Hjem