Jenny Eivaldas mor Randi Elise fører slekten til Drammensområdet, via bruket Østre Havnehage under Gilhus (Plassen)
og videre til Ole Jonsen ca 1774, husmann uten jord på Viulstad.
ca 1755 (94),    ca 1768 (95).
 
                                                    Jenny Eivalda   Christensen Johansen   (11)    født 25/10 1879
                                 Even  Christensen  (22)
1/4 1835
 Randi (Randine) Elise Johnsen (23)  
4/4 1834
         Christen Hansen (44)        Maren Evensdatter (45)        John Olsen Jorde (46)       Randi Olsdatter (47)
    Even Ingebretssen (90) Marte Olsdatter (91) Ole Jonsen (92) Marte Ellingsdatter (93) Ole Webiørnsen  (94) Christiana Rasmusdatter (95)


Even Christensen (22) f.01.04.1835  og Randi (Randine) Elise Johnsen (23)  f.04.04.1834

 


  Bildet ovenfor er tatt utenfor villaen til Even og Randi Elise på   Bragerøen, Drammen ca 1900.
Fra venstre mot høyre: Aksel Christensen (Jenny Eivaldas bror), Mathilde Christensen (gift med Aksel),
 Even Christensen (Randi Elises mann), Jon Jorde, Randi Elise (Jorde) Christensen (datter av Jon Jorde),
Jenny Eivalda  Christensen (senere gift Johansen) datter av Randi E. og Even.
Navn og sted står på baksiden av bildet med gammel skrift.

     

         Even Christensen ble født 1/4 1835 og hjemmedøpt 17/5 1835 og kirkedøpt 28/6 1835 i Skoger (Skauger). Foreldrene var "sjømand Christian Hansen (44) og Maren Evensdtr.(45) på Solia-Gulliksrud. Fadderne var: Boel Gunderud, pike Marte Brodersdatter Gulliksrud, John Brodersen, Hans Trulsen Gunderud, Jacob Thorrud.
       Even ble konfirmert 14/4 1850 i Strømsø. Foreldrenes navn var Christen (passer bedre til Evens etternavn) Hansen og mor Maren Evensdtr.
       I 1865 var  familien Even Christensen  bosatt som leietagere i Gårdnr 386  i Drammen hos "Wognmand Aron Pedersen". Even var da  30 år gammel og Captein. Han bodde sammen med kone Randen Elisa (feilskrift for Randine Elise) på 31 år . De hadde 3 sønner boende hos seg:
       Robert Margido Constantin
                  Evensen   Christensen ,
                  7 år,  6/8 1859  Strømsø.
       John Aivald Emil Evensen Christensen  
                  på 4 år f. 10/3 1862.
                  døpt 27/4 1862 Strømsø.
        Christian Emanuel Catincho
                  Evensen Christensen på 2 år,
                  f. 25/7 1864,
                 døpt 11/12 1864 Strømsø
        Jenny Eivalda Evensdatter Christensen ble født  1879, så hun kom ikke med i denne folketelling.

Hun ble døpt 18/1 1880. Broren Robert  og Julius Jorde var faddere.  

                        
            
     Randine Elise Johnsen ble født  4/4 1834 og døpt 19.10.1834 i Bragerøen. Da datteren  Jenny Eivalda ble døpt blir moren nevnt som Randine Elise Johnsen født i 1835 (Fra annet hold har jeg fødselsår 1834). Hun  ble  konfirmert  15/4 1849  i Bragerøen kirke. Hennes foreldre blir da nevnt som   John Olsen og Randi Olsdatter
Randine  får attesten "God kristendomskundskap" og har gjennomgått kukoppevaksine.   
             De ble gift 7/11 1858  Bragernes. 

             Ved folketelling i 1885 bodde Skibsfører Even Christensen i Drammen Kjøpstad i Nedre Bragernes og gårdens nummer ved folketellingen var 218 331, bodstedsnummer 0342.  Evens arbeidsgiver var Rederi B. Brock. Han hadde følgende personer boende hos seg:
Randine Elise Christensen f 1835 i Drammen (ektefellen),Robert Margido Constantin f. 1859 i Drammen, Handelsbetjent Axel f. 1868 i Drammen, Even f. 1871, Elise Randine f. 1874 og Jeny Eivalda f. 1879, alle barn av Even og Randine Elise.
            I samme husstand var registrert Arbeider Olaves Andreasen f. 1856, Karoline Andreasen f 1852 og Alfred Andreasen f 1885. Disse siste tre var trolig et ektepar med sønn som leiet seg inn hos Christensens. Alle bodde i første etasje og gårdens eier var Even Christiansen
            Even var 26/12 1878 fadder i dåpen til Maren, datter av Julius Johnsen Jorde og Maren Larsen. Sønnen til Even var også fadder. Som en ser ovenfor var Julius fadder ved Evens datter, Jenny Eivaldas, dåp. Even var 6/3 1881 fadder i Sadelmager Martin Olsen Mørchs sønn, Morten Einars, dåp.
           Even og Randi Elise fikk sønnen Axel som ble døpt 9/8 1868. Da Axel ble døpt ble bosted ført opp som "Nybyen, nu på Tangen". Fadderne var Moderen, altså Randi Elise, Juliane Olsen, Andreas Nilsen, Olaus Johnsen og Julius Johnsen. Olaus og Julius er trolig sønner av John Jorde.
           Even og Randine Elise fikk sønnen Even som ble døpt 19/8 1871 i Bragernæs. Fadderne var Even selv og Randine Elise. Så var John O. Jordr (feilskift for Jorde), Julius Otto Johnsen og jomfru Antonette Edvardsen faddere.
            Even var 18/2 1872 fadder for Bordstabler Julius Otto Johnsen og Maren Larsens sønn John Leonhard som var John Jordes barnebarn.
            Da Even var fadder i 1856 hadde han tittel Matros. Han var fadder den 26/12 for Styrmand Hans Halvorsen og kone Anne Malene Jacobsdatters sønn Anthon. To andre Matroser, Andreas Andersen og Oluf Christensen, var også faddere.
            Styrmand Even og Randine Elise fikk sønnen Robert Marigo (feilskift for Margido) Constantin som ble døpt 18/9 1859. Fadderne var i tillegg til barnets foreldre Pige Karine "Diriksdr.", Bjelkeh: Christen Hansen og Arb. Julius Johnsen (trolig barnets onkel). De bodde da på Tangen.
             Even var styrmand også da han bar sønnen Christian Emanuel Cathinco til dåpen 11/12 1864. de bodde også da på Tangen. Fadderne var Konen Mathea Johnsen, pige Undine C. Christiansdatter (Evens søster), T. Sunde, Chr. Aakerman og Lars Chr. Christensen (Evens bror).
              Even og Randine Elise mistet sønnen Jong Eivald Emil i 1877. Han ble begravd 26/7  15 1/3 år gammel. Even var da skipsfører.
 
                 
                   Kartet er fra 1869 og viser Drammens By. Bragerøen = Brakerøya er den sørøstlige delen av bydelen Bragernes som
                   strekker seg fra Bragernes torv til Nøstebekken. Idag går de store broene over bydelen og det er mest
                   industribebyggelse der.
                 
 
Christian/Christen Hansen (44) og Maren/ Marie Evensdtr.(45) 27/9 1807- 19/7  1862
       Christian var sjømann og senere i livet da kona døde var han bjelkehugger.
Christian og Maren fikk sønen Even Christensen ble født 01.04.1835 og døpt 17.05.1835 i Skoger (Skauger) hadde  de adresse Soli-Gulliksrud. Faddere: Boel Gunderud, pike Marte Brodersdatter Gulliksrud, John Brodersen, Hans Trulsen Gunderud og Jacob Thorrud. (Solli ligger i Asker Akershus, Gulliksrud ligger i Lier Buskerud og ikke så langt fra hverandre)      * 
       Sønnens konfirmasjon foregikk i Strømsø så da bodde de trolig i det distriktet.
Christian og Maren fikk også barna: Christine Marie Christensdatter
                                                                                       Født: 16 Oct 1842.   Døpt: 26 Dec 1842, : STROMSO, BUSKERUD, NORWAY
                                                                                       Faddere:(_?)Karen Evensdatter, pige Birgitte Paulsdatter, (-?) Jacob Nielsen,
                                                                                       (-?) Lars Larsen, Elling Ellingsen.
                                                      Lars Christian Christensen
                                                                                       Født: 19 Nov 1845. Døpt:  10 Apr 1846,STROMSO, BUSKERUD, NORWAY
                                                                                       Faddere: (-?) Kari Evensdatter, pige Maren Hansdatter, (-?) Lars Larsen, Anders Johansen,
                                                                                       (-?) Iver Christophersen.
                                                      Undine Christiane Christensdatter
                                                                                       Født: 24 Nov 1849. Døpt: 20 May 1850,Strømsø, Buskerud, Norway
                                                                                       Faddere: Konen Barbro Andersdtr., pige Otilie Larsdtr. (-?) Anders Johnsen,
                                                                                       Ole Larsen og Even Christensen   
        
En Marie Evensdatter  ble født 27/9 1807. døpt 4/10 1807 i Lier, Buskerud. Faren var Even Ingebretssen og moren hustru Marte Olsdatter Kroft Fadderne var Giertrue Olsdatter Kroft Eie, Siri Olsdatter  Sørstae(?), Jens Rasmussen, Xsten Hanssen og Lars Jenssen alle Henum.  Kroft en gård som ligger i nærheten av Hennum i Lier Buskerud. Hjemmedåp? ved sogneprest Schrøeder.
        Mari Evensdtr født 4/10 1807 (i registeret feilskrift, dåpsdato i stedet for fødselsdato) ble konfirmert 4/5 1823 i Frogner kirke. Familien har adressen  Tranbye Eie og Mari ble registrert med far Even Ingebretsen og mor Marthe Olsdtr.      

      
 Marie Evensdatter , døde i en alder av 55 1/4  år den 19/7  1862. Hun ble begravet 24/7 1862. Hennes oppholdssted var  Strømsø og hun var Bjelkehugger Christen Hansens kone. Hun døde av mavekreft. Ved å regne tilbake ser en at hun ble født i siste halvdel av 1807.
 
 Even Ingebretssen (90) og Marte Olsdatter (91)
        En Marie Evensdatter  ble født 27/9 1807. døpt 4/10 1807 i Lier, Buskerud. Faren var Even Ingebretssen og moren hustru Marte Olsdatter Kroft Fadderne var Giertrue Olsdatter Kroft Eie, Siri Olsdatter  Sørstae(?), Jens Rasmussen, Xsten Hanssen og Lars Jenssen alle Henum.  Kroft en gård som ligger i nærheten av Hennum i Lier Buskerud. Hjemmedåp? ved sogneprest Schrøeder.   Dette må være hun som giftet seg med Christian Hansen  se avsnittet ovenfor.
      
De fikk også barna: Embret Evensen født 16/4 1800, døpt i Lier. Det er mulig (vanskelig å tolke skriften) han ble hjemmedøpt av
                                                        Barbara Tranbybraaten. Faddere: Clemet Hansen Hennum, Gulbrand Trygessen ibid,
                                                        Anna Haagensdr. ibid, Christine Hansdtr ibid,
                                    Marie Evensdatter født den 27/9 1807. Døpt 4/10 1807.Ved dåpen i Tranbye, Lier var bostedet Kroft Eie
                                                         Faddere: Giertrue Olsdtr Kroft Eie, Siri Olsdt Sørsdal, Jens Rasmuss Hennum,
                                                         Xstian Hanssen Hennum, Lars Jenss. Hennum.
                                    Ole Evensen født 12/8 1812, Døpt i Tranbye, Lier og de hadde adresse  Hennum Eie.
                                                         Faddere: Bente Olsdr. Hennum, Maren Jonsdr. Hennum,
                                                        Petternille  Halvorsdatter Øustad,  Gulbrand Amunds. Griserud, Christopher Jons. Griserud.   
                                    Hans Evensen født 24/12 1815, døpt 13/1 1816 Dette var også muligens hjemmedåp (vanskelig å tolke tekst)
                                                        Familien bodde da på Tranbye (?????) og var Huusfolk der.
                                                        Han ble konfirmert 10/10 1830 i Sylling. registrert som 14 3/4 år gammel, han ble registrert med faren
                                                        Even Ingebretsen og moren Marthe Olsdtr. og familien har bosted Haarberg Eie
                                          
 
Jon Olsen Jorde (46) 2/8 1800-   og Randi Olsdatter (47)  1797-       
 
      Jon Olsen  og Randi Olsdatter var Randi Elise Jonsens foreldre. Navnet  Jorde som han brukte kommer trolig fra bruket Jordet i Lier utenfor Drammen Hans foreldre var Ole Jonssen og Marte Ellingsdatter. De bodde på "Wivelstad"  står det i klokkerboken, (=Viulstad ?) ( se kart nedenfor) der Jon er registrert som konfirmant i 1817. Der kommer det også frem at han ble født 2. august 1800. John/Jon Olsen Jorde (Jordet) var 24 år gammel og Randi 27 år da de giftet seg 17. juni 1824  i Bragernes kirke. Forloverne var Niels Olsen og Lars Hansen. John Olsen Jorde var altså født ca 1800 og Randi Olsdatter ca 1797.
     Randi Olsdatter var født i Lier og var 27 år da hun giftet seg.
     Da datteren Randine Elise ble konfirmert i Bragernes  1849. var Randine Elises mor nevnt som Randi Olsdatter.
     I 1843 fikk Jon Olsen Jorde et skjøte av Jon Gilhus på Gilhus på et jordstykke som ble kalt østre havnehage, og som var skyldsatt 21/6 1841 for 2 ort 22 skil. Kjøpesummen var 700 spd. I 1856 overdro han stykket for 1000 spd. til sønnen, smeden Olaus Jonsen som året etter solgte det til Johannes Hansen Grimsøen fra Bærum for 1840 spd.

     I 1865 bodde han i Drammen,  han var 65 år og var født i Drammen. Han beskrives i folketellingen som vognmann og eide 1 hest. På det tidspunkt var han gift med Elen Paulsdtr. 55 år fra Lier. En sønn Julius Otto på 22 år var ugift og bodde hjemme.
De hadde 3 losjerende  i boligen med Gårdnr. 330. På denne adresse bodde det også en husholdning (familie) på 3 personer.
    John var altså gift to ganger, først med Randi Olsdatter senere med Elen Paulsdatter. Om det er Randi eller Elen som sitter ved siden av Jon på bildet vet ikke Anne Kathrine og heller ikke jeg. Det kan være Randi siden bildet er bevart i familien. Eller er det bryllupsbildet av Jon og Elen? De virker relativt gamle så hvis han er minst 65 år på bildet må det være Elen ved hans side.
      Bilde fra Anne Kathrine Kvaase
      Jon og Randi  fikk barna: Olavus 28/12 1823 men ikke registrert med dåpsdato
                                                                            men registrert Bragernes. Født før de giftet seg i 1824.
                                              Mathilde Gurine f. 2/3 1826, døpt 9/4 1826 Bragernes
                                              Johanne døpt mars 1830 Bragernes trolig død i krybben da neste barn
                                                                             blir døpt Johanne Olava.
                                              Johanne Olava f. 16/4 1831, døpt 6/11 1831
                                              Randine Elise  f. 4/4 1834, døpt 19/101834 er den  som følges i slektslinjen.
                                              Ingebreth f. 8/4 1837 registrert Bragernes
                                              Julius Otto f 30/9 1843, døpt 26/12 1843
                     
                                                                                 
 
     Jon Olsen Jorde eide  bnr.6 under Gilhus fra 1843 til 1856. Året etter eide sønnen, smeden Olaus Jonsen, eiendommen. Han solgte bruket ut av slekten. Hovedbygningen som vist på bildet ble derfor trolig bygget av Jon. Jeg har ikke klart å finne tilknytning til et annet bruk ved navn Jorde. Det er mulig at bnr. 6  som blir nevnt Østre Havnehage i dokumenter av Jon blir kalt Jorde og derav hans gårdsnavn.
Ole Jonsen (92) ca 1774 og Marte (Marta?) Ellingsdatter (93)  ca 1769
       De forlovet seg 24/3 1798 og giftet seg 22/4 samme år i Lier. De bodde på gården Wivelstad/
Viulstad og han ble titulert  som ungkar og mandskap og hun som pige. Forloverne var Ellen Johnsen og Erich Larsen. Ole og Marte fikk sønnen Jon 2/8 1800. De bodde fortsatt på gården Viulstad  i Lier (se kart nedenunder). Der bodde de også 17 år etter da Jon ble konfirmert. De fikk et barn, Else Marie,  født utenfor ekteskap i 1796 som ble døpt i Bragernes så de bodde trolig i Drammen da. Barnet ble døpt som "uægte" og hadde fadderne Goro Olsd., Kirsti Olsd., Ole Pedersen, Lars Christensen og Gunder Hansen.
       I 1801 var Ole "Jordløs huusmand" under Wivlstad hovedgård. Han var 27 år. Hans kone var Marte Ellensdatter (trolig skrivefeil for Ellingsdatter eller far ukjent) på 32 år og begge var i første ekteskap. De var registrert med barna Jon på 1 år og Else på 2 år, se nedenfor. Elisabet Svendsdatter på 56 år var ugift inderste (leieboer) som gikk i dagleie. På Wivelstad/Viulstad var det den gang registrert 92 personer fordelt på 20 husholdninger. Den viktigste herligheten til gården Viulstad var elven, Sandåkerelva, med fossene.  I 1790 startet utvikling med bygging av store sager og kverner. Mange av de som bodde på Viulstad jobbet på kvern eller sag og det er trolig at Ole også arbeidet der i og med at han ikke hadde jord.
       Ole og Marte fikk barna: Else Marie Jonsdatter døpt 17/7 1796 i Bragernes, Drammen. Hun ble født halvannet år før de giftet seg.
                                                                At hun ikke ble registrert i 1801 tyder på  at hun enten døde som spedbarn eller ble adoptert bort.
                                              Else Carine 31/12 1798 døpt 6/1 1799 Frogner i Lier. Faddere:........?, Kirstine Jacobsdatter, Christine Hansen,
                                                                                                                                Ellen J---sen, Rasmus Jonsøn.
                                              Jon Olsen født 2/8 1800 døpt i Lier.  Han er den vi følger i slektslinjen og som tok etternavnet Jorde.                 
 
                       
 
Ole Webiørnsen  ca 1755 (94),   Christiana Rasmusdatter ca 1768 (95).
        Ei Randi Olsdaatter på 4 år ble registrert i 1801 folketelling på gården Aschestad i Røgen. Det passer godt med geografi og fødselsår (ingen andre kandidater i nærheten.) Far het Ole Webiørnsen 46 år f.1755 Huusmand med jord i første ekteskap, kona var Christiana Rasmusdatter på 33 år,f 1768 også hun i første ekteskap. De hadde barna Christen Olsen 10 år gammel, Joen Olsen 7 år gammel , Randi Olsdatter 4 år gammel og Abigael Olsdatter 2 år gammel Inderste hos dem var Abigael Olsdatter på 55 år , enke etter første ekteskab og nærer sig af at væve. Og hennes datter Oline Olsdatter på 16 år som var ugift. På gården bodde det 4 husstander fordelt på 25 personer, Huusbonden på Aschestad var Johan Selboe på 52 år.
       Barn: Ole og Christiana fikk Randi f.14/10 1799, døpt 27/10 1799 i Lier Buskerud. Foreldrenes bosted registrert som Kovestad.
                                                                   Fadderne var  Ingebor Hansdatter på Mørk,    Gunild Xstensdatter på Mørk, Elling Jensen på
                                                                   Kovestad og Ole Webjørnsen på Meere i Røgen.
                                                                   dåpsnr 677, Løpenr. 128 , 1799 27/10, Frogner sogn/kirke. Ministerialbok Lier 1794- 1813.
                                                        Maria 23/3 1797 døpt 2/4 1797 i Lier Buskerud, fadderne var Ane Christensdatter bosatt Sørum,
                                                                    Guri Andersdatter, Hans Olsen bosatt
                                                                    Sørum og Ole Webjørnsen, Foreldrene var bosatt Sørum Ejet. Digitalarkivet Ministerialbok Lier
                                                                    1794- 1813. Dåpsnummer 321, løpenr 55.
                                                        John 5/8 1794 døpt 10/8 1794 i Lier Buskerud, Frogner kirke. Familien hadde adresse Sørum eie.
                                                                    Fadderne var Kari Amundsdatter, Ane Haagensdatter, Barbara Haagensdatter,
                                                                    Johan Jensen alle med adresse Sørum og Thor Vebjørnsen med adresse Gulloug.
                                                        Jon døpt 24/7 1803. fadderne var Agnethe Larsdatter, Catrine Hansdatter, Ole Olsen og Ole Webjørnsen
                                                                    og Nils Andersen.  Ministerialbok for Strømsø, Tangen sokn 1739-11814, Dåpsnr. 68
                                                        Rasmus f 21/11 1790 døpt 28/11 1790 i Lier Buskerud,
                                                        Christen døpt 26/2 1 792 i Frogner kirke. Faren registrert som Ole Sebiørnsen (feilskrift for Webiørnsen) ,
                                                                    mor som Christiana Rasmus D:  (feilskrift for Rasmusdatter). Christen ble født 20/2 1792.
                                                                     Foreldrene hadde adresse Sørum Eje. Faddere var Ambiør Christens D:,
                                                                     Jacob Christophers og Amund Olsen, alle m ed adresse Sørum.
             9/7 1797 var Ole Webjørnsen fadder for Marthe Olesdatter, barnets foreldre var OLe Christphersen og Anne Haagensdatter Han bosatt på Stoken og hun på Sørum. Dåp i Frogner kirke, Ministerialbok Lier 1794- 1813. Dåpsnr 358, løpenr 92.
             9/5 1802 var Ole fadder for Oline Jonsdatter, Foreldrene var Jon Webjørnssen (Oles bror?)og Kirstine Larsdatter adresse Sørum Eie. De andre fadderne var Ingebor Sørensdatter, tjenstejente på Bragnæs Kari Pedersdatter, Peder Toressen Gilhuus,Nils Gullichs:Husebye, Oles adresse var Koppervigen. Ministerialbok Lier 1794- 1813, Dåpsnummer 955, løpenr 47. Jon og Kristine nevnes i 1801 som husfolk med jord under Søndre Sørum men det er ukjent hvilken husmannsplass de bodde på. ( barn Lars, Wilhelm, Oline, Ulrik, Kristiane. Kristine døde 1809 og da bodde Jon fortsatt på plassen.(Liers historie på Lier kommunes hjemmeside)
            Ole Webiornsen var fadder 12/8 1811 Hdbt (Hjemmedøpt?) for Jon. Jons foreldre var Christen Olsen og Karine Johannesdatter på Hedensrud. De andre fadderne var Agnethe Hansdatter, Katrine Larsdatter, Lars Olsen og Peder Alfsen.
            Adresser for Ole Webiørnsen og Christiana Rasmusdatter Et problem er at det ser ut til å være to personer med navn Ole Webjørnsen for i aug 99 er adressene Meere i Røgen og Kovestad registrert på ham på samme dato.:
febr 1792 Sørum eje, aug. 94 Sørum eje, mars 97 Sørum eje, (aug 99 Kovestad), 1801 folketelling på gården Aschestad i Røgen, (Mai 1802 Ole : Koppervigen)
 
Referanser:                                                                                                                                                        Kirkebok Skoger 1835
Kirkebok Strømsø 1850
Folketelling 1865
Kirkebok Bragerøen 1834
Kirkebok dåp Jenny Eivalda
Kirkebok Bragerøen 1849   
Klokkerbok Lier 1813-1824  no 10 i 1817 konfirmanter.  
familysearch.com  
Bragernes bydelshistorie,  F.H. Schandy     
Wikipedia    
Liers historie av Rolf Fladby , internettutgaven.
Ministerialbok Lier 1794-1813
Minesterialbok Bragernes 1796
Statens kartverk, Amtskartserien
folketelling 1801
Ministerialbok Strømsø 1848-1858, side44, no 45.
Klokkerbok Strømsø 1830-1847, side 117, nr 77
Klokkerbok Strømsø 1830-1847, side 160, nr 25
Ministerialbok for Lier prestegjeld 1813-1825 (0626P) Komfirmasjonsnr 676, løpenr 3,elektronisk versjon
Ministerialbok for Lier prestegjeld 1827-1843 (0626P),Komfirmasjonsnr 201, løpenr 12,elektronisk versjon
Ministerialbok for Lier prestegjeld 1794-1813 (0626P),Dåpsnr 2205, løpenr 83, elektronisk versjon
Ministerialbok for Lier prestegjeld 1794-1813 (0626P)
,Dåpsnr 1687, løpenr 116, elektronisk versjon
                                                                       Tilbake