Gunvor Olsen og Willy Andresen.
 
       Gunvor  var den  av de tre søstre som ble født først, så kom Edith og Randi ble født sist.
Guvor giftet seg med Willy Andresen. Willys søster fikk ei jente, hun ville ikke ha barnet så Gunvor og Willy tok seg av denne jenta og hadde
tenkt å adoptere henne. Søstern til Willy ble gravid for annen gang og da hun hadde fått barnet kom de og hentet jenta som hadde vokst opp hos  Gunvor, denne jenta var da blitt ca 4 år. Søstern til Willy klarte ikke ta seg av småbarn så Gunvor og Willy fikk ta seg av den nyfødte. Ikke lenge etter at Gunvor hadde fått denne jenta i hus ble hun syk og døde av hjernhinnebetennelse. Gunvor hadde stor fødselsangst men klarte komme over dette og ble gravid. Hun fikk svangerskapsforgiftning. Gunvor og barnet døde i barselseng pga dette.
Etter disse tragiske hendelsene forsvant  Willy ut av familien og ingen vet hvordan det gikk med ham.
      Bildet nedenfor er trolig konfirmasjonsbildet.

                     
 
Bildet kommer fra familiearkiv.                              Retur