På denne siden er skrevet historien om Karl Aaskar Olsen og Olga Josefine Olsen. Du kan finne lenker  til Plateslekta som tilhører Karl Aaskars aner, til Julius Sigvart Hansens (far til Olgas) aner , til Julianes (mor til Olgas) aner, til Gunvors historie (datter  av Karl  Aaskar og Olga) og anene til Leif Einar Gudmundsen (mannen til Edith, datter av Karl Aaskar og Olga).


Karl Aaskar Olsen (14) 1888- august 1967 
og  Olga Josefine Olsen  (15) 1889
  Han ble født  1/12 1888. En periode bodde han i Murgården på Bryn, men flyttet til Lørenskog i 1925, Karl og Karl Oskar
hadde tomt sammen  og bygget en liten bolig. Han leide hus "Fagerholt" ved siden av. Senere flyttet de  til Haneborglia og deretter til Vålerenga, Strømsv. 31 Oslo, en gammel arbeiderbolig med vannpost ute i bakgården.
De fleste kalte ham for Oskar men navnet er skrevet Aaskar i kirkeboka.
    Vålerengpatrioter var både han og kona. Han vanket på Sotahjørnet der patriotene samlet seg. I bakgården ble det spilt fotball med ball som Roy (svigersønnen) laget av avispapir og hyssing.
    Han var sjømann som ung på seilskuter til Danmark. Senere var han skytterbas, jobbet på steinknuserilven/Alnabru. Han hadde evnen å finne brønner ved hjelp av ønskekvist.
   Han bodde en periode hos Roy og Randi (svigersønn og datter)  på Økernbråten og Veitvedt. En periode bodde han også hos Edith (datter) og hennes mann Leif. En kort periode før de flyttet til Økernbråten bodde Roy og Randi  med barn hos Oskar og Olga på Vålerenga. Olga og Karl Oskar var sammen helt fra
12-13 års alder. Barnebarna husker ham som gavmild. Karl Oscar var en liten kraftplugg og hadde fiskedilla, Terje (barnebarn) og han dro til Østensjøvannet, Ullsrudtjern og Skraperudtjern for fiske. De ferierte mye på Ørmen/Onsøy med barn og barnebarn. Edith (datter) og hennes mann bodde der, (eide limfabrikken "Fenolin"). 
Karls Oscars slekt går tilbake til Plateslekta.
                                 
          Karl Aaskars foreldre var Karl Olsen og Berthea Pedersdatter Lindberget. Se Plateslekta.  
           Han ble begravet 12/8 1967. Han døde av tarmkreft.

 


        
                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Bildet til venstre viser Joh. Petersens Lin og Bomullsveveri på Bryn i
1931. I øvre høyre billedkant sees Havehuset og Murgården  eller
"Bellevue" som huset også ble kalt.
 
  

Helt til venstre  Flaen.og  hønsegården . De store bygningene på bortsiden av jernbanen var Johan Petersens Lin og bomullsveveri
.                                                                                  
     
       Karl Aaskar Olsen bodde i Murgården  en periode  før 1925. Gunnar Reiby har,   for Østensjø hostorielag, skrevet om livet i Murgården i denne perioden. Gården het egentlig Bellevue men ble kalt Murgården på folkemunne. Huset var arbeiderbolig for Johan Petersens Lin og Bomullsveveri, så Oskar må ha jobbet der i denne perioden. Denne bedriften besto av spinneri, veveri og blekeri og det laget lin og bomullsvarer.
      Murgården hadde to oppganger og var delt på langs av lange korridorer som virket som en stor lang entre med rom på begge sider. De beboerne som var familier hadde kjøkken på ene siden av korridoren og stue på den andre siden. De enslige hadde bare et rom og så var
 det felles spring og utslagsvask midt  på hver korridor.  Den største familien i gården besto av mor, far og 12 barn. De bodde altså på kjøkken  og et rom med en felles gang imellom rommene. De fikk avlastning ved at  et par barn fikk være  på barnehjem en periode. I første etasje i den ene enden av bygget var det en liten kolonialforretning. Der hadde de et stort isskap der det var store isblokker som holdt mat og melk kaldt. Isblokkene ble skåret for hånd om vinteren på Østensjøvannet og oppbevart i store binger med sagflis som isolasjon. Slike isblokker ble levert den lille foretningen hele sommeren. Melken ble kjøpt i små spann som en hadde med seg. Nysilt melk. var melk med fløte. Fløten la seg på toppen av spannet som et lokk og kunne skummes av og brukes som kaffefløte. Islandsk fårekjøtt og sild ble oppbevart i tønner med saltlake. Gulvet ble bestrødd med sagflis for å absorbere sølet, så butikken fikk en ganske påfallende lukt . Mange fikk handle på krita eller bok. Varene kunne altså fåes uten kontant betaling. Gjelda ble skrevet opp i boka så kunne kundene betale på lønningsdagen. Innehaveren het Johansen  og ekspeditrisen het frk. Olsen.
        I bakgården var det utedoer med bøtter. Doene som tilhørte fabrikken var åpne bortsett fra en som var låst og tilhørte kontorpersonalet. Bak doen var det et plankegjerde. Bak gjerdet inn mot en stall var det plassert en diger binge med lokk og der ble søppelbøttene tømt. En kan tenke seg stanken, og fluene på sommertid. Det var dessuten en binge ved siden av for hestelort og hesteurin som også ble brukt av mennesker når det var kø utenfor doene som det var for få av.
      Arbeidstiden på fabrikken var fra syv om morgenen til fem om ettermiddagen med to spisepauser. Lørdag var det halv arbeidsdag og lønningsdag. Det bodde mange mennesker i Murgården så på lønningsdager dukket det opp mye folk. Agenter som tilbød varer fra kataloger og en kunne kjøpe på avbetaling for eksempel fra Gunerius Pettersen. Agent fra Spareforeningen Bien kom også, men det var få som hadde penger å spare. Fru Austad kom med skuldervesken full av forskjellige ukeblader tilsalgs. Smultringkjerringa kom med stor kurv på armen  og solgte smultringer og Hardangerlefse. Det dukket opp gatemusikanter med "harmonikker" og lirekassemann. I lirekassen var det en skuff og oppå kassa satt det en papegøye. Mot å betale 10 øre åpnet papegøya skuffen og plukket ut et "lykkebrev". Det kom fast en skjærsliper  som hadde slipestein med seg på ryggen, Steinen ble drevet med pedaldrift  og han slipte kniver og sakser. Det kunne komme folk som solgte skolisser, knapper, buksestrikker, sytråd og liknende.  En kom med varene i en gammel barnevogn. Det hendte også at handelen gikk andre veien nå det kom "fillepellere" eller skraphandlere som kjøpte all mulig slags skrot, filler, flasker, jern og kobber.  På den tiden fikk en 3 øre pr kg jern og kanskje 25 øre for kobber. Flere historier fra gamle BRYN er å lese i Gunnar Reibys skrift som er til låns på Biblioteket.
 

          Olga Josefine Hansen ble født  9/2 1888, døpt 10/6 1888 i Østre Aker. Olga Josefines foreldre var Julius Sigvart Hansen og Juliane Matthea Pedersdatter.
Ved folketelling i 1910 finner jeg Olga Josefine (22 år)  i Etterstadgate 3.(finnes ikke lenger) sammen med foreldrene Julius (63 år) og Julianne (61 år)nog fire søsken, Ragna Lorentse (25 år) , Walborg Emilie (12 år) , Jalmar Alandiin (13 år) og Edevind Sverre (16 år). De bor i "Forhus"  på 2 værelser og betaler "Kr 8 Maanedlig" i leie.  
          Olga og Carl Aaskar fikk barna:                                                
                                                  Gunvor  Olsen gift med Willy Andresen. Hun og barnet døde
                                                        i barselseng ved første fødsel.
                                                  
                                                  Edith
Magdalena Olsen giftet seg med Leif Einar Gudmundsen
                                                                 de fikk 5 barn. Egil, Vera, Lill, Karin og Eva.
                                                                 Edith har stor etterslekt.
                                                   
                                                  Randi Helen Wang
f. 16/5 1922 ble gift med Roy Wang og er den
                                                                 som følges i slektslinjen se lenger ned på siden
                                                                 og egen side.
           Hun fikk sukkersyke og ble blind av sukkersyken og hun døde trolig av hjerteinfarkt.
           Leif Einar Gudmundsens anetre  med informasjon om anene kan sees ved å klikke på hans blå navn.

                         

 

 


                     Klikk på de små bildene for forstørrelse  og mer informasjon.

 
Tabellen 2.1 nedenfor viser slektslinjen fra Randi Wang til hennes svenske olde og  tippoldeforeldre . Randis morfar og
mormors aner  sees på egen webside, klikk på blå skrift i tabellen for å komme dit. (Julius og Juliane for eksempel.) Fra de svenske
tippoldeforeldrene kan en klikke seg videre til eldre anelinjer som slutter på 1600-tallet.
                                                                               Randi Helene Olsen Wang (7) 1922-
                   Karl Aaskar Olsen  (14) 1889- Olga Josefine Hansen(15) 1888-
Berthea (Bertia) Pedersdatter Lindberget 1859- (29) Karl Olsen (28) 1866- Julius Sigvart Hansen (30) Se egen side. Juliane Matthea Pedersdatter. (31) Se egen side.
Se egen side Plateslekta.  Se egen side Plateslekta.  Ole Pettersen (56) 1824 Marie Kristoffersdatter (57)
1833
       
    Peter Andersson Åstbom (112) Anna Pedsersdotter Blomstrøm (113) Cristoffer Andersson 1808 (114) Anna Jonsdotter 1803 (115)        
    Gå til tabell 2.2 Gå til tabell 2.3   Gå til tabell 2.4        

Slektstre:        Haakan Werme ca 1490  far til
                      Nils Haakansson Werme  far til
                      Paulus Nicolai Wermius ca 1570  g.m.  Anna Andersdtr. foreldre til
                      Birgitta Pålsdtr. Brunskogia  1622 g.m. Jon Elofsson 1611 far til
                      Anna Jonsdtr. g.m. Nils Kristofferson 1653 foreldre til
                      Pål Nilsson  1679 g.m. Gertrud Bondesdtr 1683 foreldre til
                      Kristoffer Pålsen 1710 g.m. Ingrid Mathesdtr 1703 og Karin Olsdtr 1710, Kristoffer var far til
                      Pål Kristoffersen 1731 g.m. Marit Andersdtr 1740 foreldre til
                      Ingeborg Pålsdtr. 1768 g.m. Anders Ersson Heter 1759 foreldre til
                      Peter Andersson Heter Åstbom g.m. Anna Pedersdtr Blomström foreldre til
                      Olof "Olle" Petterson "Svärd" g.m. Maria Kristoffersdtr. foreldre til
                      Karl Olsen  g.m. Berthea Pedersdatter Lindberget.  foreldre til                                      
                      Karl Oscar Olsen g.m.Olga Josefine Hansen foreldre til                                                      
                      Randi Olsen g.m. Roy Wang foreldre til                                                                           
                      Sissel Wang g.m. Trond Finborud foreldre til
                      Aksel Finborud g.m. Mette Pedersen foreldre til
                      Petra Josefine Finborud
 

Referanser: Dette er referanser til sidene om de svenske anelinjene.
                     Slekt: Randi Wang, Terje Wang, Sissel Finborud, Ann Karin Skadsdammen
                     Østensjø historielags webside :
histlag.pair.com/2_brynl_vandr.htm
                    
familysearch.org
                     Livet i og omkring Murgården "Bellevue" på Bryn i 1920-30 årene
                                        av  Gunnar Reiby for Østensjø historielag.
                     Inger Fuglebrend tippoldebarn til Ole Pettersen
                    
Nettstedet :oppdaggroruddalen.no/Omraader/Alna/Skryta
                     Oslo fylke,Aker, Lysningsprotokoll nr.5 (1853-1864) Lysninger 1858, side 516-517.
                     Finemangen Årsbok 1994
                     Finemangen Årsbok 1995
                     Soldatregister Värmland Aktnummer og torpnumme : VÂ..00-0122-
                     Moriansfors bruk ; Agne Nilsson, Brunsberg.
                     V¨ärmlandsAnor 2008;4 , Bente Løvli
                     websiden snoberg.se
                     AD Brunskog AI:8 bild 404 sid 410
                     fødelselängden, AD Brunskog CI : 3 bild 50 side 91
                     Brunskog AI:7 bild 378 sid 371
                     websiden familycentral.net
                     Nedre Ullerud A1 5 1774 1780 bild 36 sid 29
                     Nedre Ullerud A1 6 1781 1791 Bild 186 sid 179
                     Nedre Ullerud G4 1778 Bild 91 sid 175
                     Nedre Ullerud E1 1 1778 Bild 51 sid 95
                     Nyed A1 1b 1776 1782 Bild 23 sid 16
                     Nyed A1-2-1783 1790 Bild 71 sid 66
                     Nyed A1 2 1783 1790 Bild 145 sid 140 Detalj 1784
                     Nyed C3 1734 Bild 67 sid 127
                     Nyed C3 1734 Bild 69 sid 131
                     Nyed C4 1758 bild 136 sid 265
                     Nyed C4 1761 Bild 159 sid 311
                     Nyed C4 1779 Bild 148 sid 289
                     Nyed C5 1762 1813 Bild 71 sid 135
                     Nyed F2 1740 1796 Bild 101 sid 187
                     Nyed F2 1784 Bild 158 sid 301
                                        
                    

                                              

                   Tilbake            Hjem