Tabell 2.2
                                                                                           Peter Andersson Åstbom (112) (fra tabell 2.1)
                        Anders Ersson Heter  f 1758 (224)                         Ingeborg Pålsdotter f 1768   (225)
            Erik Andersson Heter
            f. 1734     (448)
      Stina (Kristina) Månsdtr.
      f. 1734               (449)
Pål Kristoffersen f. 1731     (450) Marit Andersdtr. f. 1740      (451)
Anders Eriksson Heter
f. 1687     (896)
Helena Nilsdtr Hjerpe
f. 1704    (897)
    Kristoffer Pålsen f. 1710    (900) Ingrid Mattesdtr.
f. 1703     (901)
   
Erik Heter f. 1650 (1792)   Nils Svenson Hjerpe f.1675 (1794) Ana Larsdtr.
(1795)
    Pål Nilsson f.1679 (1800) Gertrud Bondesdtr. f. 1683 (1801)      
  Sven Hjerpe f.1630 (3588) og
Johanna Jacobsdtr(3589)
      Fortsetter i tabell
2.2.2.
     

 

 

Peter Andersson Åstbom (112) (fra tabell 2.1), er Sissel Finboruds 2-tippoldefar, sønn av
Anders Ersson Heter  f 1758 (224), som er Sissel Finboruds 3-tippoldefar, sønn av
Erik Andersson Heter f. 1734  (448), som er Sissel Finboruds 4-tippoldefar, sønn av
Helena Nilsdtr Hjerpe f. 1704 (897), som er Sissel Finboruds 5-tippoldemor, datter av
Nils Svenson Hjerpe f.1675 (1794), som er Sissel Finboruds 6-tippoldefar, sønn av
Sven Hjerpe f.1630 (3588) og Johanna Jacobsdtr(3589) som er Sissel Finboruds 7-tippoldeforeldre.
Denne slektslinjen slutter her og det står mer om hver enkelt ane lenger ned på siden.

Peter Andersson Åstbom (112) (fra tabell 2.1), er Sissel Finboruds 2-tippoldefar, sønn av
Ingeborg Pålsdotter f 1768 (225) som er Sissel Finboruds 3-tippoldemor, datter av
Pål Kristoffersen f. 1731  (450) som er Sissel Finboruds 4-tippoldefar, sønn av
Kristoffer Pålsen f. 1710  (900) som erSissel Finboruds 5-tippoldefar, sønn av
Pål Nilsson f.1679 (1800)  som er Sissel Finboruds 6-tippoldefar,
Denne slektslinjen fortsetter under tabell 2.2.2.

 
Anders Ersson (Eriksson)  Heter  f. 1757 (224)  og Ingeborg Pålsdotter født 1768 (225)
        Anders sine foreldre var Erik Andersson Heter og Christina Månsdotter. Sønnen
Peter (Petter Anderson Åstbom) som følges i slekten ble født  20/12 1797 i Moriansfors, Brunskog. Anders arbeidet på Moriansfors Bruk.
Moriansfors Bruk var et jern og metallstøperi,som ligger noen få mil øst for Arvika. Støperiet var i virksomhet om sådan i perioden 1783 - 1942. Hovedproduksjonen til å begynne med var spiker. Bygningene står fortsatt idyllisk ved elven. Se bildene nedenfor.
 


 
    
       foto over : Inger Fuglebrend 2014, til venstre fra "sammanställning av
                         Agne Nilsson Brunsberg"


 
   
      foto over og til venstre: Inger Fuglebrend 2014
       Anders var Hammersmed og flyttet mye fra bruk til bruk. Han var bosatt i Fösked N. Nyed i 1759, i Lindfors 1759 - 1760, i Böckel 1760-1761, i Nolby 1761 - 1771. Han var mestersvenn for Snäs  1778 - 1782. Han var bosatt i Mölnbacka n. 1782 - 1783, i Mölnbacka ø.  1783 - 1784. i Dömle 1785 - 1786, i Rinnefors 1786 - 1787, i Morianfors 1787 - 1799, i Sälboda 1799 - 1802, i Rheinholdsfors 1802 - 1805, ved Gullesby pappersbruk 1805 - 1809. Han var hjelpesmed i Moriansfors 1809 - 1812, i Gullesby 1812 - 1813. Han var Eldvakt i Åmot 1813 - 1822.    
       Anders var først gift med Britta Larsdotter f. 1748 i Mölnbacka, N. Ullerud.som døde i 27/11 1794 i Moriansfors, Bruskog av  "dragsjuka" (meningitt/hjernhinnebetennelse). De giftet seg 26/12 1779 N. Ullerud og fikk 4 barn.
Anders og Britta fikk barna: Cajsa Andersdtr Heter født 1780 N. Ullerud.
                                             Eric Andersson Heter født 17/6 1784 Mölnbacka, övre bruk, N. Ullerud. Han ble mestersvenn .
                                                                               Han døde 12/5 41 Letafors, Søndre Finnskog av slag under arbeid.
                                                                              
                                             Stina Andersdtr Heter født 27/5 1787 Rinnefors bruk , Boda sogn.
                                                                                Hun døde 24/10 1804 Rheinholdsfors Mangskog av "hetsig feber".
                                             Nils  Andersson Heter 19/2 1790  Morianfors. Han ble pappersgäsell ved Gullesby pappersbruk.
       
        Anders giftet seg på nytt 5/5 (26/6?) 1795 i Brunskog med Ingeborg Pålsdotter født 18/12 1768 i Glänne, västre Frykerud Hun bodde med familien i Sävelskog fra 1769 fram til hun giftet seg med Anders. Hun døde 27/5 1848 i Åmot Brunskog av alderdom.
(Brunskog AI:3 bild 204 sid 199)
Anders og Ingeborg fikk barna:   Anders Andersson Heter døpt 7/7 1795 i Mariansfors. Han døde 14/12 1799 av kikhoste.
                                                    Peter Andersson Heter (senere Åstbom) 20/12 1797 i Moriansfors, Brunskog. Han er den som følges i slekten.
                                                    Anders Andersson Heter 24/12 1800 i Sälboda, Gunnarskog. Han døde der 16/7 1802 av mässlinger.
                                                    Olof Andersson Heter født 5/6 1803 i Rheinholdsfors.
                                                    Anders Andersson Heter født 25/8 1806 i Gullesbyn. Han døde av "rödhost"
                                                                                           (trolig hoste med blod = tuberkulose) 8/11 1810 i Brunsberg, Brunskog.
 
Erik Andersson Heter f. 20/10 1734 (448) og Christina  "Stina" Månsdotter f. 6/8 1734 (449)
              Erik ble født 20/10 1734 i Føsked, Nedre Nyed sogn (Nyed C:3) , han døde i 24/8 1784 av slag. Foreldrene var Anders Eriksson Heter  og Helena Nilsdtr Hjerpe. Erik giftet seg med Christina  "Stina" Månsdotter f. 6/8 1734 i Råglanda, Nyed sogn. Faren het Måns og moren het Britta. Nyed (Nyed C:3). Stina døde 21/2 1811 og ble begravet 3/3 1811.
Christina og Erik fikk følgende barn og kanskje flere i perioden 1762-1775: Anders Eriksson Heter  i 1757 (1758 eller 1759?)  i Nyed
                                                                                                                                 (Lindfors bruk? Fösked?) ( Nyed C:4).
                                                                                                                                 Han er den som følges i slekten.
                                                                                                                   Helena Eriksdtr Heter 9/10 1759 i Lindfors bruk Nyed (Nyed C:4).
                                                                                                                                 Hun døde samme år 2/11 1759.
                                                                                                                   Britta Eriksdtr Heter 21/2 1761, samme sted, (Nyed C:4)
                                                                                                                   Erik Eriksson Heter 27/3 1763 i Nolby, Brunskog, ble begravet
                                                                                                                                 samme sted og samme år 4/9 1763
                                                                                                                   Magnus Eriksson Heter døpt 26/2 1765 i Nolby. Han døde 29/3 1845
                                                                                                                                i Lövstadholm, Lysvik sogn av alderdom.
                                                                                                                   Stina Eriksdtr Heter i 1771 (1770 ?) dør av kikhoste i 1778
                                                                                                                                Nedre Ullerud (E:1)
                                                                                                                   Kajsa Eriksdtr Heter i 1775 dør av kopper i 1778
                                                                                                                                 samme sted.                                 
                                                                                                                   Maria Eriksdtr Heter i 1777 i Føsked, Nyed (Nyed C:5)
                                                                                                                   Anna Eriksdtr Heter i 1778 i Mölnbacka dør av kikhoste samme år
                                                                                                                                 (Nedre Ullerud E:1)
              I en periode fram til 1777 bodde familien bl. a. på Lindfors bruk og Fösked i Nyed  (Nyed AI : 1b bild 23/side 16)  I 1777 flyttet de til Mölnbacka, Nedre Ullerud og bodde på övre Hammaren, Mölnbacka (Nedre Ullerud AI :5) .I perioden 1777-1779 var følgende barn registrert i husstanden : Anders, Magnus, Stina døde, Cajsa døde, Maria og Lena. De hadde Erik, Stina, Lena og Maria boende hos seg i 1781 men bare Erik og Stina i 1782. I 1782 flyttet familien til med barna Maria og Anders til Molkoms bruk, Nyed (Nyed AI : 2 bild 145/side 140. Erik døde i Molkoms bruk i 1784. Han og familien bodde der på den tiden. (Nyed F:2) Etter at mannen døde flyttet Stina til Fösked. I 1786 flyttet Stina og datteren Maria til Västra Acksjön. I 1809 flyttet Stina til Nedre Ullerud og hun døde der 21/2 1811 og begravdes der 3/3 1811
77 år gammel.
AD Nyed AI: 2 bild 49/sid 44
AD Nyed AI: 3 bild 104/sid 100
AD Nyed AI: 4 bild 106/ sid 101
AD Nyed AI: 6 Ver:a bild 150/ sid 9
AD Nyed F: 2 bild 173/ sid 331

 
Anders Eriksson Heter f. 1687 (896) og Helena Nilsdotter Hjerpe f. 1704 (897)
            Anders ble født i 1687 og døde  29/5 1761 av "håll och sting" i Fösked Nyed. Hans far het Erik Heter og moren er ukjent. Anders giftet seg med Helena Nilsdotter Hjerpe. Hun ble født 22/8 1704 i Lungsund sogn, Ackkärr og døde 30/7 1790 i Västra Acksjön Nyed. Hun begravdes 4/8 1790. Hennes foreldre var Nils Svensson Hjerpe f. 1675 og Anna Larsdotter.
 
Erik Heter f. 1650 (1792) og ukjent. make.
             Erik ble født i 1650. Hans foreldre og ektefelle er ukjent. Han fikk sønnen Anders Eriksson Heter i 1687.
 
Nils Svensson Hjerpe f. 1675 (1794) og Anna Larsdotter. (1795)
              Nils ble født i 1675. Foreldrene var Sven Hjerpe og Johanna Jakobsdotter. Nils giftet seg med Anna Larsdotter.
Hennes bakgrunn har jeg ikke funnet ut av.   Nils og Anna fikk datteren Helena i 1704. Hun giftet seg med Anders Eriksson Hjerpe.           
 
Sven Hjerpe f.1630 (3588) d. 17/5 1708 og Johanna Jacobsdotter (3589)
        Sven ble født i 1630 . Hans foreldre er ukjente. Sven giftet seg med Johanna Jakobsdotter. Også hennes foreldre er ukjente.
        Sven og Johanna fikk sønnen Nils Svenson Hjerpe f.1675 (1794). Det er han som fører vår slekt videre.
Hjerpe er en gammel smedslekt med utspring i Lungsund. De fem første kjente generasjonene var virksomme som mestersmeder og mestersvenner i Lungsund. Den eldste av disse var Sven Hjerpe, hammarsmedmester født 1630 og død 17/5 1708 i Ackkärr,Lungsud.
 
Pål Kristoffersson  f. 1731 (450) og Marit Andersdotter  f. 1740 (451)    
                                  
                                   Gården Åsen fra Inger Fuglebrend
         Pål ble født 19/12 1731 i Brunskog Åsen og døde 10/2 1772 i Brunskog Takene. Foreldrene var Kristoffer Pålsson f. 1710 og Ingrid Mattesdotter f. 1703.
       Ektefellen til Pål, Marit, ble født 23/11 1740 i Brunskog Østra Takene.
De fikk barna: Nils Pålsson 20/6 1762 i Brunskog Østra Takne.
                      Ingeborg Pålsdotter føddt 1768 i Frykerud giftet seg
                                     med Anders Ersson Heter  f 1758 og disse er
                                     Peter Andersson Åstboms foreldre
                      Olof  Pålsson  f. 12/3 1775 i Brunskog Sävelskog
                      Maria Pålsdotter f. 20/9 1778 i Brunskog Sävelskog
                      Anders Pålsson f. 4/8 1782 i Brunskog Sävelskog

Kristoffer Pålsson f. 1710 (900) og Ingrid Mattesdotter f. 1703. (901)

         Kristoffer ble født 24/7 1710 i Brunskog Takene og døde 10/2 1772 i Brunskog Takene. Kona "Ingrid Mattesdotter ble født i 1703 i Brunskog Takene. Med Ingrid fikk han 5 barn. Hans andre kone var Karin Olsdtr født 1710 og med henne fikk han 4 barn.
Kristoffer Pålssons slektslinje fortsetter med tabell 2.2.2
 
  Tilbake      Hjem