Denne siden viser i tabellform alle slektslinjer (11 tabeller)  som går ut fra  Randis far Karl Aaskar.
Foreldre til en person i tabellen finner du i de to rutene som ligger under vedkommende persons rute.

Tabell 1 er oversiktstabell over de forskjellige slektslinjer som går ut fra Randi Wangs far Karl Oscar.
Platelinjen som går tilbake til gullsmed Berendt Johansen Platt  på 1600 tallet  sees i denne tabellen.

Du kommer til de forskjellige  anelinjene ved å klikke på blå skrift i eller over tabellene.
Mitt barnebarn Petra Josefine vil kunne finne sin 13-tipp-oldefar født ca 1490 ved å gå inn i disse tabellene eller anetreet som ligger under første tabell.

                                  Karl Oscar (Aaskar) Olsen (14)
         
Karl Olsen (28) 
1866-
                                                                                            Berthea (Bertia) Pedersdatter Lindberget (29) .1859
 Ole Pettersen (56) Marie Kristoffersdatter (57)                                                               Peder Johannesen Gjedtjernet Lindberget (58) 1821-1882 Berte Christiansdatter Kvesetberget (59)1827-
 
Gå til Tabell 2.1 nedenfor for aneoversikt.
                                                     Johannes Pedersen Plate (116) 1797-1892 Mari Mathisdatter Rusanen Græsberget (117)
1796
Videre anelinje sees i tabell 3 nedenfor
                                      Peder Hansen Braaten (Plate) (232)1748-1826 Rønnaug (Rønnov) Gundersdatter Bjerke
(233)  1758
Videre anelinje sees i tabell 4 nedenfor  
        Hans Johansen Plate  (Hans Pladt) (464)1703 - 1755 Kari Josephsdatter (465) 1714 Gå til tabell 5 nedenfor    
        Johan Berendtsen Plate  (928) Magnhild Pedersdatter Leuthen Kraft (929)        
        Berendt Johansen Platt (1856) - 1689 Anne Christophersdatter Lang (1857)-1696          

 
Slektstre:        Haakan Werme ca 1490  13-tippoldefar til Petra  Josefine Finborud.
                      Nils Haakansson Werme  12-tippoldefar til Petra 
                      Paulus Nicolai Wermius ca 1570  g.m.  Anna Andersdtr. 11-tippoldeforeldre til Petra 
                      Birgitta Pålsdtr. Brunskogia  1622 g.m. Jon Elofsson 1611 10-tippoldefar til Petra 
                      Anna Jonsdtr. g.m. Nils Kristofferson 1653 9-tippoldeforeldre til Petra 
                      Pål Nilsson  1679 g.m. Gertrud Bondesdtr 1683 8-tippoldeforeldre til Petra 
                      Kristoffer Pålsen 1710 g.m. Ingrid Mathesdtr 1703 og Karin Olsdtr 1710, Kristoffer var 7-tippoldefar til Petra 
                      Pål Kristoffersen 1731 g.m. Marit Andersdtr 1740 6-tippoldeforeldre til Petra 
                      Ingeborg Pålsdtr. 1768 g.m. Anders Ersson Heter 1759 5-tippoldeforeldre til Petra      
                      Peter Andersson Heter Åstbom g.m. Anna Pedersdtr Blomström 4-tippoldeforeldre til Petra      
                      Olof "Olle" Petterson "Svärd" g.m. Maria Kristoffersdtr. 3-tippoldeforeldre til Petra      
                      Karl Olsen  g.m. Berthea Pedersdatter Lindberget. 2- tippoldeforeldre til Petra                                          
                      Karl Oscar Olsen g.m.Olga Josefine Olsen tippoldeforeldre til Petra                                                  
                      Randi Olsen g.m. Roy Wang oldeforeldre til Petra                                                                          
                      Sissel Wang g.m. Trond Finborud besteforeldre til Petra
                      Aksel Finborud g.m. Mette Pedersen foreldre til
                      Petra Josefine Finborud

Tabell 2.1 nedenfor viser slektslinjen fra Randi Wang til Sverige og historien om svogermordet.

                                                                               Randi Helene Olsen Wang (7) 1922-
                   Karl Aaskar Olsen  (14) 1889- Olga Josefine Hansen(15) 1888-
Berthea (Bertia) Pedersdatter Lindberget 1859- (29) Karl Olsen (28) 1866- Tabell over Olga Josefines aner sees her
Plateslekta sees i tabellen ovenfor Ole Pettersen (56) 1824 Marie Kristoffersdatter (57)
1833
       
    Petter Andersson Åstbom (112) Anna Pedsersdotter Blomstrøm (113) Cristoffer Andersson 1808 (114) Anna Jonsdotter 1803 (115)        
    Gå til tabell 2.2 nedenfor Gå til tabell 2.3 nedenfor   Gå til tabell 2.4
nedenfor
       Tabell 2.2 via tabellene 2.2, 2.3 og 2.4 nås en gammel smedslekt, Hjerpe, med utspring i Lungsund i Sverige
                                                                                           Peter Andersson Åstbom (112) (fra tabell 2.1)
                        Anders Ersson Heter  f 1758 (224)                         Ingeborg Pålsdotter f 1768   (225)
            Erik Andersson Heter
            f. 1734     (448)
      Stina (Kristina) Månsdtr.
      f. 1734               (449)
Pål Kristoffersen f. 1731     (450) Marit Andersdtr. f. 1740      (451)
Anders Eriksson Heter
f. 1687     (896)
Helena Nilsdtr Hjerpe
f. 1704    (897)
    Kristoffer Pålsen f. 1710    (900) Ingrid Mattesdtr.
f. 1703     (901)
   
Erik Heter f. 1650 (1792)   Nils Svenson Hjerpe f.1675 (1794) Ana Larsdtr.
(1795)
    Pål Nilsson f.1679 (1800) Gertrud Bondesdtr. f. 1683 (1801)      
  Sven Hjerpe f.1630 (3588) og
Johanna Jacobsdtr(3589)
      Fortsetter i tabell
2.2.2. nedenfor
     

 

 


Tabell 2.2.2  Slektslinjen fra og med Pål Nilsson er skrevet med annen font for å markere at  denne slektslinjen  er uten historiske referanser.
Opplysningene kommer fra Inger Fuglebrend som har fått dem fra Bente Løvli, Vikersund.
 
                                                                                             Pål Nilsson f.1679 (1800)
                                        Nils Kristoffersen f. 1653 (3600)                                 Anna Jonsdtr f.?  (3601)
    Jon Elofsson f. 1611 (7202) Birgitta Pålsdtr Brunskogia f. 1622 (7203)
            Paulus Nicolai Wermius f. ca. 1570 (14406) Anna Andersdtr.
            Nils Haakansson Werme f.? (28812)  
            Haakan Werme f. ca. 1490  (57624)  


Tabell 2.3 Denne tabell viser anelinjen tilbake tiil  Jon Hansson født 1742 og Olof  Th. Olsson født 1627 i Värmland.
                                                                                      Anna Persdatter Blomström     (113)  (fra tabell 2,1)
                            PärTholsson Blomström f. 1776 (226)                            Martha Jonsdtr. f. 1774  (227)
   Thol Olofsson f. 1745       (452)        Jon Hansson  f. 1742    (454)        Lena Olsdtr. f. 1747   (455)
Olof Tholsson
f. 1698 (904)
Pernilla Jacobsdtr. f.1733   (905)            
Thol Olafsson f.1667 (1808) Karin Olafsdtr. f. 1679
(1809
             
Olof Th.
Olsson f.1627
(3616)
               


Tabell 2.4
Denne tabellen når Olof Bengtsson som døde 1715, og Johan Göstasson som var bosatt i Sävelskog, Brunskog og var
Nämndesmann mellom 1677 og 1709.
                                                    Anna Jonsdotter  (g.m. Kristoffer Andersson Rosendal)  f. 1803 (115)
                    Jon Bryntesson Rackberg f. 1767 (230)                              Ingeborg Persdatter     (231)            
Brynte Bengtsson f. 1736    (460) Britta Jonsdotter f. 1744   (461)    
Bengt Olafsson f.1691      (920)   Dordi Andersdtr. f. 1697   (921) Jon Larsson f.1713     (922)          
Olof Bengtsson
d.1715
(1840)
Ingjäl
Johansdtr.
(1841)
             
  Johan Göstasson
nämndesmann 1677. (3682)
             Tabell 3 viser linjen fra fra Berte Christiansdatter Kvesetberget til de første skogsfinnene på Hytjantorpet på Finntorpet
første halvdel  av 1700-tallet og finneslektene Päykäinen, Kargian og Hyttkien. Her finner du også  et avsnitt 
om
C. A. Gottlund «skogfinnenes apostel».
 
                                                                                         Berte Christiansdatter Kvesetberget, (59)
                   Christian Pålsen Kvesetberget Päykäinen (118)                                Marthe Andersdtr. Hytjantorpet (119)
           Pouel Mathisen (236)   Birthe Christiansd. (237)                Anders Pedersen (238) Maria Tomasdtr Svartberget (239)
        Peder Henriksen (476) Marit Andersdtr (477) Grøsetsetra (Hytjanstorpet)    
        Hindrick Kargian (952) Annika Andersdotter(953) Anders Matisen Hyttkien (954) Kirsti Hansdatter (955)    

-
Tabell 4 viser koblingen mellom
 Mari Mathisdatter Rusanen Gresberg  og skogfinneslektene Mullika,  Rusainen, Hähmä
Karttuinen og Liukoinen på Finnskogen. I følge Plateslektens hjemmeside skulle også slekten Tyyskiäinen  ligge i
en av slektslinjene bakover, men det har jeg ikke klart å finne.

                                                                                      Mari Mattisdatter Rusanen Gresberget (117)
                                                                             Mattis Pålsen  Græsberget (234) (Vesterhaug)  (gmRagnhild Syverdtr. Langbraaten (235) )  
                                           Pål Mattisen (468) (Hähmä)                                                 Katrine Olsdatter (469)
Mattis Mortensen (936)
Rusainen- Hähmä
Lisbet Pålsdatter (937) Liukoinen Smedtorpet     Ole Pedersen Karttuinen*(938) Græsberget  Lisbet Henriksdatter  (939) (Mullika)*
Pål Larsen (1874) Liukoinen Kari Jonsdatter (1875) Peder Olsen (1876) Karttuinen Henrik Steffensen (1878) i Kalneset ** Mulikka Eli Eriksdatter
(Steffensdtr?) (1879)
Lars Pålsen
(3748)  på Liukoinen fra Borrsjøen
Steffen Steffensen (3756) Mullika Annika Pedersdatter (3757)
Steffen Mullika (7512)


Tabell 5 fører en slektslinje til gården Børche/Børke/Bjerke i Grue

                                            Rønnaug (Rønnov) Gundersdatter Bjerke  (233) 1758 -
                     Gunder Olsen Børke (466) 1719 -                  Sigrid Larsdtr. Østmoe (467)
Ole Søndre Børche (932) <1700      
Gunder Børche ? (1864)      


 

Magnhild Pedersdatter Leuthen Kraft  giftet seg med Johan Berendtsen Plate.
Magnhilds aner er beskrevet på  2 sider. Den første  viser farslinjen "Tabell 6" med mulig slektslinje tilbake til 1200-tallet, en annen side viser morslinjen "Tabell 7" med aner tilbake til begynnelsen av 1500-tallet.

Tabell 6 farslinjen

 
                                                                       Magnhild Pedersdatter Leuthen Kraft  (929)  død 1712
                                  Peder Evensøn Kraft  (1858) 1643                              Kirsten Jensdatter Kraft (1859) død 1696
        Eivind Baardsøn (3716) 1607     Magnhild Lauritzdatter Stub (3717)                   

           

Baard Nilssøn (7432)  1572 Elline Lauritzdatter Stabel (7433) Lauritz Kjeldsen Stub (7435) Margrethe Hansdatter (7436)
Nils Tjøstelsøn (14864) Lauritz Stabel (14866)          NN          NN  
Tjøstel Nilssøn (29728) Bastian Stabel (29732)      
  Hans Stabel (59464)      
  Bastian Stapel (118928)      
  Hans Stapel (237856)      


Tabell 7 morslinjen: Anetavle til  Magnhild Pedersdatter Leuthen Kraft,  morsside med aner tilbake til
1500-tallet.

Noe informasjon på denne siden er dessverre uten anbefalt familiehistorisk kildehenvisning ( de kommer fra div internettsider
uten kildehenvisning). Disse opplysningene står  i kursiv.

                                                                               Magnhild Pedersdatter Leuthen Kraft (929)
                                                                                           Kirsten Jensdatter Kraft (1859)
                                  Jens Andersen Løten (3718)                       Anne Hansdatter Kraft (3719)
              Hans Michelsen Kraft  (7438) Sophia Christopherdatter Knoph (7439)
Michel Kraft (14876)   Christopher Hieronymussøn  Knoph (14878)   Barbara Plaudan (14879)
        Hieronymus
Knoph (29756)
 Andreasdatter Cnophius (29757) Hans Plaudan (29758) Barbara Van Der Rhone (29759)
                                                                                                                    Andreas Cnophius (59514)      

                                                                                                                                                                        Tilbake            Hjem