Tur til Frognerparken
 

     

      Bildet kommer fra Vera Magdalena Phillips, datter av Leif og Edith Gudmundsen
 
      Bildet viser familien på tur i Frognerparken en gang i tiden 1958-1961.
      Fra venstre mot høyre sees Leif Gudmundsen, hans ektefelle Edith Gudmundsen  født Olsen,
      Olga Olsen født Olga Jesefine Hansen,   og Oscar Olsen født Karl Oscar Olsen som var
      Ediths foreldre.
  Tilbake   Neste    Hjem