Denne siden viser anene til Kari Jensdtr. Bjørtomten   1815 og hennes mann  Frederich Michelsen Finborud (Aaltomten) 1815. Oversikter gies i form av anelinjer og tabeller med personene fra hver linje.
        Tabell 1 er en oversiktstabell som fører til de første aner og andre tabeller med personer fra anelinjene.
        Tabell 2 fører til andre anelinjer på andre sider, f.eks.
Per og Ingrid Mæhlum ca 1600 og grener til
Løtengårdene Kroksti, Hov og Enge.
         Under Tabell 2 sees avsnitt med informasjon om personene i Tabell 1.
 

Tabell 1
Tabell 1 er en oversiktstabell som viser de første aner og andre tabeller med personer fra anelinjene.
Bjørtomtenlinjen starter med Kari Jensdtr. Bjørtomten og holder seg på gården Bjørtomten som ligger ca 3 km nord-øst for Finnburud gård. Denne siden går tilbake til begynnelsen av 1700-tallet. Personene   i første oversiktstabell er omtalt lenger ned på denne siden.  Med Kari jensdtr. Biørtomten den eldre fortsetter anelinjene i Tabell 2. På grunn av inngifte vil anetrær fra Frederich Jacobsen Finborud og Anne Mikkelsdatter Blæstad bli likt de som en kommer til på siden til Fredrich Michelsen Finborud (Aaltomten)s aner. Dit komme en ved å klikke på blå Tabell 1
                                                 Kari Jensdtr. Bjørtomten   1815 (17) (g.m. Frederich Michelsen Finborud (Aaltomten) 1815 (16) )
                    Jens Nielsen Bjørtomten 1784-1841 (34)                   Inge Frederichsdtr. Finnborud 1781-1863 (35)
Niels Madssen Bjørtomten Opstad 1746-1808 (68) Kari Jensdtr. Biørtomten ca
1756-1830 (69) Gå til
Tabell 2
  Frederich Jacobsen Finborud 1743- (70)  Gå til Tabell 1  Anne Mikkelsdtr. Blæstad 1739-  (71)     Tabell 1
Mads Jenssøn (136) Inge(r) Jensdatter (137)            

 
Tabell 2
Jens Ingvaldsens og Anne Kjeldsdatters aner vises i oversikten nedenunder. Ved å gå til tabellens sider via blå
"
Jens Ingvaldsen Lille Åsvistad 1725 - 1796 " kommer en innom "Bondeopprøret på Torshov" 1733. Det fortelles om ulovlig ølsalg til soldater under Gyldenløvefeiden, musketter brukt under Hannibalfeiden og Olav Trygvasons tilknytning til Horne gård. Her følges Jens sine  aner  tilbake til slutten av 1500-tallet på Mæhlum gård.
Det går sidegrener til Løtengårdene Kroksti, Hov og Enge, via
blå "Anne Kjeldsdatter  Bjørtomten 1730-1765"
                                                                          Kari Jensdatter Bjørtomten 1756-1830  (69)
                                  Jens Ingvaldsen Lille Åsvistad 1725 - 1796 (138)                       Anne Kjeldsdatter  Bjørtomten 1730-1765 (139)
Ingvald Jenssen Grytting 1725 (276) Kari(Karen) Persdatter (277) Kjell Pedersen (Krogsti) (278) Marte Knudsdatter Hov (Løten) (279)
Jens Ingvaldsen (552) Anne Tjøstelsdtr Ø. Norderhov (553) Per (554) Peder Krogsti (556) Knud Olsen Enge (558) Anne Jensdtr (559)
Ingvald Tjøstel Tollevsen Horne (1106) Anne Tollevsdtr (1107) Syver Embretsen ? (1112)
Tollef Pedersen Mæhlum(2212) gm Anne Lauritsdtr (2213)
Per (4424) og Ingrid Mæhlum (4425)

 

Jens Nielsen Bjørtomten 1784-1841 (34) og Inge Frederichsdtr. Finnborud 1781-1863 (35)
          Jens ble født på Nedre Bjørtomten i 1784. Foreldrene var Niels Madssen Bjørtomten Opstad og Kari Jensdtr. Biørtomten.
Jens døde i 1841. Ifølge anetavlen var han gårdbruker på Bjørtomten Vang Hedmark.
Han giftet seg med Inge (Inger) Frederichsdtr. Finnborud. Hun ble født i 1781 og døde på Nedre Bjørtomten 20. mai 1863.
Inger var datter av Friderich Jacobsen Finborud og Anne Michelsdatter Blæstad så hennes aner kan sees der.
Jeg har sett flere skriveformer for navnet Finborud: Finburud, Finnburud, Finnborud. Han og kona skal ha fått 5 barn:
                    Kari
Jensdatter giftet seg med Frederich Michelsen Finborud (Aaltomten)
                    Nils Jenssen,
                    Olia
Jensdatter i 1865 var hun husholderske på Velt-Ingeberg og hun døde som ugift legdslem i Greftenenga.
                    Agnete
Jensdatter giftet seg med Per Andersen Stav.
                    Jens Jenssen kjøpte Nedre Bjørtomten av foreldrene for 850 rd og føråd. Han giftet seg med Kjersti Kristoffersdtr. Dæli.
I Bygdebok for Vang står det at Jens tok over Nedre Bjørtomten1805. Han kjøpte gården av sine foreldre for 850 rd og føråd ved skjøte datert 24.03.1805. I 1816 ble han ilignet 12 rbdlr. i skatt på næring og formue. 1837 ble Jens valgt som representant i det nyopprettede kommunestyret. Skifte etter Jens ble holdt 7. juni 1841. Jens rakk å selge gården før han døde men det var ikke gjort opp for mer enn 50 av kjøpesummen på 900 Spd. Det ble solgt løsøre for ca 210 Spd.
 
Niels Madssen Bjørtomten Opstad 1746-1808 (68) og Kari Jensdtr. Biørtomten ca 1756-1830  (69)
             I følge fars anetavle skal Niels være født i 1746. Han og Kari var foreldre til den Jens som vi følger (se ovenfor). I følge folketelling 1801 er han 57 år dette året dvs fødselsår 1744. Vang bygdebok bruker fødselsår 1746. Han var bonde og gaardbeboer på Biørtomten. På gården bor Nils, Kari og 6 av deres  barn. Konens svigermoder, Marte Olsdatter (Mads Jenssøns andre kone), på 77 år er også losjerende (Anne Kjeldsdatr. er Karis mor). En ung skomager og hans søster bor på gården i følge bygdeboka. I folketellingen er han nevnt som skredder. Der bor også en 67 år gammel enke forsørget av sognet, en husmannsfamilie på 3 uten jord og en bonde og gårdsarbeiderfamilie på 4. Et losjerende  indlægslem på 80 år , Elie Olsdatter,  bor også på gården. Niels og Kari fikk 12 barn, men 6 av dem døde før de var blitt 2.
                                    Jens Nielsen 1780-1780
                                    Inge Nielsdtr. 1781-82
                                    Anders Nielsen 1783-1784
                                    Jens Nielsen 1784- 1841 er den vi følger se avsnittet ovenfor.
                                    Mekkel Nielsen 1787-1787
                                    Nils Nielsen 1788
                                    Mekkel Nielsen 1791
                                    Inge Nielsdtr. 1792
                                    Nils Nielsen 1794
                                    Anne Nielsdtr. 1796-1797
                                    Marte Nielsdtr. 1798-1820
                                    Anne Nielsdtr. 1800
          Kari var ifølge folketelling 1801 47 år ved tellingen. Dvs født i ca. 1754. I fars anetavle er hun oppført med fødselsår 1756 slik står hun også står oppført i Vang bygdebok men der skrives det dessuten at datteren som de har funnet med navn Anne må være den samme som vi har her med navn Kari. Hun bor på Bjørtomten sammen med mannen som er bonde og deres 6 barn i alderen 1-16 år. Hun mistet 6 barn før de ble 2 år. De første 3 barna døde i vogga. Også Marte Olsdatter på 77 år "Nyder ophold paa gaarden" Marte var farens , Jens Ingvaldsen , sin andre kone.
        I fars anetavle står det at Karis mor er Anne Kieldsdatter. Også i Vang Bygdebok star det at Karis mor er Anna Kjellsdatter.
Hun døde 8. april 1830, 76 år gammel, og skifte etter henne ble holdt ca 3 uker senere den 27. april. Da delte døtrene klærne etter mora. Formuen bestod av løsøre som ble auksjonert for 86 spd. 2 ort og 20 skilling. Netto resultat ble 79-2-16 som ble delt mellom de 5 barna.
Kari døde i 1830.                                                                                                                                                      
 

Dragonuniform
på denne tiden
         Niels var dragon og bodde 1779 på Opstad. En dragon var en soldat som brukte hest til transportmiddel, men som i strid steg ned fra hesten og kjempet som en fotsoldat.( se bilde av dragon fra 1700-tallet). I følge tradisjonen fikk Kari og Niels en gammel bygning på Opstad i bryllupsgave og som forskudd på arv.
Den var lik Bjørtomtbygningen og ble satt sammen med denne. En ser tydelig tømmerveggen som går tvers gjennom huset den dag i dag skrives det i Vang bygdebok.
        Jens Ingvaldsen solgte halve Bjørtomten til sin datter Kari og hennes mann Niels Madssen for 470 rd. og føråd ved skjøte 28.03.1780. Nils lånte 250 rd. av Kristoffer Nashaug ved obligasjon datert 13.03.1781.
Lånet ble innfridd 10 år senere. Niels døde 62 år gammel i 1808 og skiftet etter ham ble holdt 11. aug. samme år.
Kortversjon av skiftet ble som følger: Sønnen Jens skyldte boet 800 rd etter kjøp av gården. Kari tok over løsøre for 200 rd. slik at totalsummen ble 1000 rd.
Hans Vartomten og Jens Kjøs hadde krav i boet på kr 100 rd. hver. Hver sønn fikk 100 rd. og hver datter 50 rd. i arv. Klærne til Nils ble delt mellom sønnene.
    Bildet er hentet fra Wikipedia
Mads Jenssøn  (136) og Inge(r) Jensdatter  (137)            
            
Mads Jenssøn  og Inge(r) Jensdatter var Niels Madssens sine foreldre  . Mads giftet seg senere med Marte Olsdatter som ble boende på gården sammen med stesønnen Niels og han kone Kari. Ut over det har jeg ikke flere opplysninger om denne linjen foreløpig.                               

 
Der det ikke står annet er opplysninger og bilder hentet fra følgende bygdebøker:
                    Vang,
                    Løten,
                    Romedal
                    Furnes.
                                     Tilbake       Finborudslekta         Hjem