Oversikt over Olga Josefine Hansens aner på morsiden, mer om hver enkelt lenger ned på siden.
Denne slektslinjen går til Hølandstraktene til
Fossum under Ensrud i Høland og Carl Johannesen  f. ca 1792 og videre til Høland Akershus og i
gården Moe i begynnelsen av 1700-tallet.
Farssiden finnes under faren, klikk på Julius.

                                                                    Juliane Mathea Pedersdtr.Hansen (31) 1858  (Julius Sigvart Hansen (30) 1855)
                           Peder Andersøn (62) Østmo under Mo 1818
       Josefine Marie Carlsdatter (63) Mo 1825
     Anders Tostensen (124)  ca 1793        Gunild  Nielsdatter Moe
       
ca 1788 (125)
          Carl Johannesen ca 1792 (126) Karen Johansdatter (127)     ca 1793
Tosten Knutsen
ca 1760 (248)
Marthe Andersdatter
ca 1750 (249)
Niels Olsen Moe (250) Grethe Tonnesdatter (251) Johannes Brynjulsen
ca 1743 (252)
Pernille Erichsdatter (253)    
        Ole Eskilsen Moe (500) Marie Knutsdr (501)     Brynnild Borritzrud
ca 1720 (504)
Boel Engelbrethsdr. (505)            

 Anelinje:
                      Niels Olsen Moes foreldre, Ole Eskilsen og Marie Knutsdtr, er 6-tippoldeforeldre til Petra Josefine Finborud
                      Gunild Nielsdatter Moes foreldre, Niels Olsen Moe og Grethe Tonnesdatter, er 5-tippoldeforeldre til Petra
                      Anders Tostensen Moe og Gunild Nielsdatter Moe er 4-tippoldeforeldre til Petra Josefine.
                      Peder Andersøn Østmo og Josefione Marie Carlsdatter er 3-tippoldeforeldre til Petra                  
                      Julius Sigvart Hansen og Juliane Matthea Pedersdatter. Hansen er 2-tippoldeforeldre til Petra
                      Karl Oscar Olsen g.m.Olga Josefine Hansen tippoldeforeldre til  Petra                                                    
                      Randi Olsen g.m. Roy Wang oldeforeldre til   Petra                                                                        
                      Sissel Wang g.m. Trond Finborud besteforeldre til Petra
                      Aksel Finborud g.m. Mette Pedersen foreldre til
                      Petra Josefine Finborud   
Gårdsbruk som nevnes lenger ned på siden.

 
Innenfor de sorte ringene merket med nummer finner du en eller flere gårdsbruk nevnt lenger ned på siden.


1)
Mo
Østmo under Mo
Halabekk
Ensrud
Holter ligger i østre kant av ovalen

2)
Mæli /Mærli

3)
Evenrud
Svendsrud
Budalen

4)
Hellegård

5)
Fossum

6)
Rosenlund
Juliane Mathea Pedersdtr. (Pedersen) (31) født 24/4 1858 gift med Julius Sigvart Hansen (30) født 1855.
     Hun ble født 24/4 1858, døpt 11/7 samme år i Høland. (Er også blitt kalt Julianne) Foreldrene var  Peder Andersøn Østmo under Mo (Østmo og Mo ligger ca 5 km vest for Løken og Østmo ligger ca 1 km sør for Mæli) og  Josefine Marie Carlsdatter. Fadderne var Karen Dortea Andersdatter Mo, Nils Anderssøn Nybraaten, Andreas Madsen Østli, Engebret Svendsen Hafstoen(?) Hjemmedåp ved Anne Dorthea Olsdatter Mo.  1865 bodde hun med familien på Østmo. I 1875 bodde hun fortsatt med mor og far og 3 søsken  på Øsmoe,
hun var "Hjælper Forældrene" og Karl hennes sønn er ikke notert i husholdningen.
     Hun ble konfirmert i Høland og svarte presten at hun hadde gått til nattverd i Høland før hun giftet seg.
     I 1880 fikk hun et barn utenfor ekteskap med Gunerus Gulbrandsen fra Nordgaardslund. Han bodde der i 1875 sammen med moren, faren og 3 brødre.
     Hun giftet seg med Julius Sigvart Hansen den 28/12 1881 i Løken i Høland. Hun hadde adresse Halebek (skal være Halabekk) Østmo i Mo. Forloverne var  Hans Sørensen (Vaalerengen), Per Andersen  Østmo H, Smedkar (?) Johannes Mortensen Halebak.
     Juliane og Julius skal ha bodd i Lørenskog opplyses det om, men i 1900 bodde de i Etterstadgade 3
i Kristiania .Han var løsarbeider, dagarbeider.
                                                   Førstefødte   Karl Johan  ble født 14/1 1880, han ble hjemmedøpt 17/1 og dåpsstadfestelsen 
                                                                        ble gjort 26/3 samme år. Faren var Tjenestegutten Gunerius Gulbrandsen på Nordgarslund
                                                                        u Thuen. Juliane bodde på Østmo af Mo. Gunerius sitt fødselsår var 1853. 
                                                                        Fadderne var Rebekka Madsdatter Bakken, Talla Pedersdatter Østmo (barnets tante)
                                                                        Ole Martin Pedersen Østmo barnets onkel. Theodor Gustavsen Bakker u Mo,
                                                                        Hans Andreassen Mæli u Thoen
Julius og Julianne fikk 6 barn:   Ragna Lorentse Hansen, døpt 4/4 1886 i Oslo, Oslo.
                                                  Olga Josefine Hansen 9/2 1888, døpt 10/6 1888 i Oslo,Oslo
                                                                                     (som giftet seg med Karl Aaskar Olsen og er den vi følger),  
                                                   Walborg Emilie 1898 gift Overum,
                                                   Hjalmar Alandin Hansen, døpt 23/7 1893 i Oslo,Oslo
                                                   Edevind Sverre og
                                                   Ruth gift Dahl.
     
Håret hennes var helt kritthvitt, stramt bølget bakover. Hun var en pen, gammel, snill dame forteller Randi (barnebarnet), Røkte krittpipe delvis i det skjulte og  serverte vafler til Randis og Roys (hennes manns) fettere.
 
Peder Andersen Østmoe (62) under Moe 1819  og  Josefine Marie Carlsdatter (Karlsdatter) Moe (63)1825
              Peder fra Hemnes ble født 30/8 1818  og døpt 6/9 samme år i HK (Hemnes kirke) i Høland foreldrene var Anders Tostensen og Gunild Nielsdatter. Fadderne er Dorte Christiansdatter Svendsrud, Susanne Halvorsdatter Evenrud, Halvor Engebretsen Svendsrud, Christen Halvorsen Evenrud
           Dåpsprotokoller Høland 1825 ministeralbok og klokkerbok viser at  Josefine/Josephine Maria ble født 24/4 1825
på Daaferud/Dofserud ? (Evenrud og Svensrud ligger et par km nord for Hemnessjøen)
Josefine Marie ble Hjemmedøpt av Lars bonde(?) og Dåpen ble konfirmert i Løken kirke den 23/5 1825.

         Peder og Josefine giftet seg 10/3 1846 i Setskog Akershus. Han var 27 år og hun var 19 år. Hun får navnet sitt skrevet med Josephine også. Peder var bosatt på Budalen under Hellegaard  Moe (Budalen ligger 1 km nord for Evenrud og Svensrud).  Josephine bodde på Lofsrud  (?)under Ensrud og hennes far het Carl Johannesen. Faddere er Andreasen Moe og Eriksen Moe (fornavnene kommer ikke med i fotostaten i Digitalarkivet) Alderen ved vielsen tilsvarer fødselsår  1819 og 1827 men dåpsprotokoll 1825. Begge er født i Løken S Høland.
     I 1865 Drev Peder som var "Bygselmand med jord" og Josefine bruket "Østmoe af Moe med LP.nr.84b1" Josefine blir kalt Finna.(Østmo og Mo ligger ca 5 km vest for Løken)
     Boende  på gården har de barna:        Theodor, døpt 26/4 1846 i Setskog som hjelper Faderen. Han var  20 år i 1865
                                                                                 , ugift og er født i Høland. ,
                                                                   Gunhild Marie Pedersen 10/2 1848, døpt 24/4 1848 i Høland, Setskog, Akershus
                                                                   Guttebarn Pedersen  døpt 29/9 1850 i Setskog Akershus
                                                                   Karl (Carl) Anthon 27/6 1852, døpt 7/11 1852 i Setskog Akershus
                                                                   Juliane Mathea
24/4 1858 som giftet seg med Julius Sigvart og er den vi følger.,
                                                                   Talla Pedersen 14/5 1863 døpt 2/4 1863 i Høland,Setskog, Akershus
                                                                   Ole Martin 30/1 1860, døpt 19/8 1860 i Høland Akershus
                                                                   Talla  9/9 1855, døpt 1/6 1856 i Høland Akershus.

     I 1875 drev de fortsatt gården, men Theodor, Karl Anthon og Ole Martin bodde der ikke lenger. De hadde fått to barn til, 
                                                                   Nette (Netta) (Mette?) Amalie 1/4 1865, døpt 30/3 1866 i Høland, Setskog,Akershus.
                                                                   Anders i 1870.  .
     Alle barna var født i Løken S Høland i følge folketellingen.
 
 
Anders Tostensen Tej nordre (124) ca 1793 og Gunil Nielsdatter  Moe (125)  januar 1788 (foreldre til Peder)
         Gunild/Gunil ble døpt 11/1  1788 i Løken og Hemnes.(Død 21/12 1844 ikke kontrollert). Faren het Niels Olsen Moe og moren het Grete Tønnesdatter. Faddere var Aase Regersd. Moe, Johanne Haagensd Moe, Haagen Moe, Anders Andersen Moe og Jon Cristensen Nyegaard.  Gunild Nielsdatter Moe på 16 år ble konfirmert i 1803 i hoved sognet.
         Anders Tostensen her er trolig den som ved folketlling i 1801 ble registrert på Tej nordre (Teig) , Enbakkneset.
Hans far Tosten Knutsen var da 40 år (fødselsår beregnet til 1761. Han var husmann med jord under Tej nordre og var gift med Marthe Andersdatter på 50 år da, så fødselsår beregnet blir 1751. Begge var i første ekteskap. De var registrert med en sønn på 8 år, Anders Tostense, fødselsår utregnet til 1793.
         Tej nordre ble drevet av bondeenka Anne Nielsdatter som hadde 5 barn, Den eldste var dragon, 23 år gammel og 4 barn i alderen 7-18 år var hjemmeboende og arbeidet med moderen på gården. 3 tjenestefolk tilhørte også denne husholdning. Det var 2 husmannsplasser underlagt Tej nordre, Tostens plass og en  drevet av Ole Jensen som hadde kone på 39 år og en sønn på 4 år.
         Anders Tostensen Budalen ble konfirmert 17 år gammel i Höeland og Hemnes Annex 1809.
Fødselsår utregnet til 1792.       
         Anders Tostensen  giftet seg med Gunild Nielsdatter  19/4 1817 i Løken kirke. Han var 24 år (f. 1793) og Gunild var 29 år gammel. Han var bosatt i Budalen, hun i Hemnes(?). Forloverne var Andreas Moe og Lars Larsbraaten. Da Anders og Gunild bar sønnen Peder til dåpen i 1818 var Anders innerst på Budalen under Hellegaard Moe.

(Hellegård ligger i nordenden av Øgdern ca 4 km nordvest for Hemnes)  " Inderste"  eller  innerst var en person som leide rom eller hus hos andre og hadde egen husholdning. Begrepet ble brukt i bondesamfunnet fra midten av 1600-tallet til midten av  1800-tallet.
       Gunild og Anders fikk: 
Peder Andersen Budalen under Hellegaard Moe 30/8 1818, døpt 6/9 1818 giftet seg med
                                                                      Josephine Maria Carlsdatter  Lofsrud under Eriksrud Moe, 19 år gammel
                                                                      De ble gift  10/3 1846 i Setskog. Det er de som følges i slektslinjen,
                                                                      se avsnittet over.

                                            Gunhild Maria Andersdatter Moe 1826,  giftet seg med Johan Adolf Carlsen Moe 31/3 1846
                                                                       i Setskog.                                                                   

(Både Peder og Gunhild giftet seg med sine tremenninger. ? i så fall felles oldeforeldre Ole Moe og Marie Knutsen?)
        
 Tosten Knutsen f. ca 1761 (248) og Marte Andersdatter f. ca 1751 (249)
      De drev husmannsplass med jord under Tej nordre (idag Teig på Enebakkneset.)Tosten og Marthe ble trolovet i Enebakk ministerialbok3/12 1786 og de  giftet seg i Enebakk 27/12 1786. Marte ble registrert som Marte Andersdatter Tej. Forloverne var Engebret Tej og Hans Tej
 I 1793 fikk de sønnen Anders se avsnittet ovenfor. Han er den som følges i slektslinjen.
I 1801 var Tosten  40 år og Marte 50 år så Tosten var født ca 1761 og Marte ca 1751. Fødested ikke angitt ved folketelling så jeg regner med i første omgang at begge er født i Enbakk/Enebakkneset. Kirkeboka i Enebakk er nesten uleselig  fra begynnelsen av 1761 og tidligere.
Bygdebok for Enebakkneset har jeg heller fikke funnet. Denne linjen stopper her.

Niels Olsen Moe (250) 18/9 1744 og Grethe Tønnesdatter (251) 1750

      
Nils sin foreldre var Ole Eskilsen Moe og Marie Knutsen. Nils Olsen Moe ble døpt 18/9 1744 i Høland Akershus, død 30/6 1787( ?).
Niels Olsson Moe giftet seg 3/11 1775 med Grethe Tønnesdatter Holter i Høland. Holter ligger like nord for tettstedet Momoen. Ved forlovelsen 29/9 samme år var vitnene Haagen og Anders Moe tilstede. Grethe ble født 1750 i Høland Akershus. Hennes far skal ha vært
 Even Tønnesen Holter. Det er helt klare feil her. Gretes far kan ikke være Even, hans fornavn må være Tønne hvis etternavnet hennes er riktig. Grete kan ikke hete Tonnesen men Tonnesdatter og da passer  hun inn i anerekken. Dette er en feil som går igjen i familysearch.org)

       Niels og Grethe fikk:  Marie Nielsdatter som var 24 år (dvs født 1777) og ugift ved folketellingen i 1801.
                                        
Martha Nielsdatter døpt 10/1 1780 i Høland
                                         Dorthe Nielsdatter døpt 19/9 1783 i Høland

                                         Gunild Nielsdatter som ble døpt  1/1 1788 i Høland(14 år i 1801 tilsvarer 1787) og  som er den som følges
                                                                    i slektslinjen, se avsnittet ovenfor. Faddere: Aase Regersdatter Moe, Johanne Haagensdatter Moe,
                                                                    Haagen Moe, Anders Andersen Moe og Jon Christensen Nyegaard.
        1801 var Grete Tønnesdatter (51 år dvs født ca 1750) gift for annen gang og bodde med Søren Olsen på 46 (født ca 1755) år og de to døtrene fra Gretes ekteskap med Niels Olsen nevnt ovenfor  og Sørens og Gretes sønn Ole på 10 år. I Søren Olsen var husbonde og gift i første ekteskap med Grete. Søren var bruker av 1/4 part av gården Moe i "Høeland Sogn og Prestegjeld"
      Grethe Tønnesdatter giftet seg med Søren Olsen i Høland 5/11 1788
      Søren Olsen  og Grete Tønnesdatter fikk sønnen Ole Sørensen : døpt 26/2 1791. Fadderne het Marte Christensdatter Nygaard,
                                                                                                                 
Rebecca  Moe, Tovarl Holte, Berger Aamodt og Anders Moe.
       Niels Olsen Moe døde 30/6 eller 12/7 1787. Han døde altså mens kona Grethe gikk gravid og var kommet til ca halvgått svangerskap.
Ministerialbok Høland 1788 side 144 Det lyses for (tittel uleselig) Søren Olsen (Reiser/Riiser/Keiser eller likn Trolig Riiser B. nr 0007 ved folketelling 1801)  og (uleselig tittel) Grethe Tønnesdatter Moe Caut: Haagen Moe og Christen Nygaard. copul. 5.nov. Gården Riser ligger nesten midt i Aurskog sentrum. (Man kan lure på om Syver var bror av Niels?)

       Søren Olsen f. 19/5 1757 og døpt 19/6 1757, foreldre var Ole Sørensen Mork og Johanne Andersdatter. Aurskog Akershus.

Jeg har ikke klart å finne Grethe/Grete/Greta o.l. Jeg tror Grethe er en forkortelse for Margrethe/Margrete. En Margrete Tønnesdatter sees
på side 69 i Ministerialbok 1747. Hun ble døpt 22/10 i Høland . Foreldrene var Tønnes Conradsen og Dorthe Pedersdatter.)
 
Ole Moe (500) og Marie Knudsdatter (501)
                Ole (Eskildsen?) Moe og hustruen Marie (Maren?) Knudsdatter fikk: Niels Olsen Moe, han ble døpt 18/9 1744 i Høland og er den som følges i slektslinjen. Han hadde fadderne: Jyri (?) Moe. Daniel Moe, Borger? ??. ?,?.
 
Carl Johannesen (126) f. ca 1792 og Maren (Karen?) Kristine Johannesdatter (127)  f. ca 1793
(foreldre til Josefine Maria)
     Vår Carl er trolig den Carl Johannesen som ble døpt 29/3 1793 i Høland Akershus. Hans foreldre var Johannes Brynildsen og Pernille Erichsdr. (familysearch.org)
Da Carl var 8 år gammel (født i 1793) bodde han hos Ole Christofersen (30 år) og hans hustru Anne Simensdatter (40 år).
De var  hans fosterforeldre (Antagen til Opfostring). Ole var husmann med jord og soldat. Han drev plassen Fossum under Ensrud i Høland (Fossum ligger ca 1 km nord for gardsbruket Ensrud som ligger 6-7 km nordvest for Løken kirke)  De tre dannet et hushold på plassen.
     En Carl Johannesen Skattum, 15 år gammel, ble konfirmert som nr 10 under "Drenge af hoved sognet" 18/10 1807 i Løken kirke. ( Skattum ligger litt over 1 km vest for Løken i retning Mo. Dette er trolig vår Carl)
     Carl og Karen (Maren?) Kristine giftet seg 26/12 1815. Carl var 23 (født ca 1792) og Karen 22 år (født ca 1793).
De giftet seg i Løken kirke og hadde forloverne Ole Persen fra Fugleneb(?) og hennes  fra Rotnem.
Carl bodde på Rosenlund (?) (Rosenlund er et gardsbruk 4-5 km sør for Løken kirke som på den  tiden ble drevet av Gudbrand Evensen. I bygdeboka kan jeg ikke finne Carl nevnt under dette bruket) og Maren Kristine var fra Eids Glasverk.( Jeg finner henne ikke nevnt som arbeider ved glassverket ved gjennomgang av bygdeboka, men den er ikke fullstendig så det kan være hun hadde arbeid der eller kom fra en av familiene som var tilknyttet verket.)
     Eid glassverk eller Eidsverket glassverk var et foretak som ble oppretta i 1810 på Bjørkelangen. Det gikk inn i 1818.
     Dåpsprotokoll Høland 1825 minesteralbok og klokkerbok viser at datteren Josefine/Josephine Maria ble født 24/4 1825
på Daaferud/Dofserud ? Hun ble Hjemmedøpt av Lars bonde(?) og Dåpen ble konfirmert i Løken kirke den 23/5 1825.
Foreldre Carl og Karen Johansdatter som bor på Dofferud (?) ????? under Ensrud.
Faddere: Ole/a Fossumgaarden? Christian og Andreas Larsbraaten, Karoline Larsbraaten og Anna Ensrud ????.
     Carl og Maren fikk barna:  
Johan Adolf Carlsen 13/6 1816, døpt 7/7 1816 i Høland Akershus
 
                                                Peter Bernt Carlsen 17/1 1819, døpt 27/2 1819 i Høland Akershus
                                                 Josephine Maria Carlsdatter 24/4 1825, døpt 23/5 1825. Hun er den som følges i slektslinjen
                                                 Rikka Carlsdatter døpt 14/6 1840

 
Johannes Brynnildsen (252) ca 1743 og Pernille Erichsdatter (253)
     Johannes Brynjulsen og Pernille Eriksdr  giftet seg i Høland, Akershus 7/12 1769
     De fikk Carl Johannesen døpt 29/3 1793 (Bosted Fossum da de fikk Per og Carl) (Hulebek?trolig Halabekk som ligger ca 1 km sørøst for Ensrud i 1780) Barna ble døpt i Løken (?kirke)
     Johannes ble døpt 30/9 1743 i Høland Akershus. Hans foreldre var Brynnild Borritzrud og Boel Engelbrethsdr.
     Johannes og Pernille fikk :
Kistine Johannesdatter døpt 7/9 1771 i Løken Høland Akershus                                               
                                               Engelbreth Johannesen døpt 6/9 1776 i Høland Akershus
                                               Martha Johannesdatter døpt 15/5 1780 i Høland Akershus
                                               Brynnild Johannesen døpt 9/10 1785 i Høland  Akershus
                                               Carl Johannesen døpt 29/3 1793 i Høland Akershus er den som følges i slektslinjen.
Familysearch.org har skrevet etternavnet til Johannes på flere måter, jeg regner med at det er samme person (siden kirkebøkene er svært vanskelig å tolke) (Brynjulsson, Brynjuldsen, Brynildsen, Brynildson, Brynnildsen )

 
Brynnild Borritzrud (504) og Boel Engelbrethsdr. (505)
     De fikk Johannes Brynnildsen som ble døpt i Høland Akershus 30/9 1743 Han er den som følges i slektslinjen.  Kirkebok 1739-1756 Faddere til Johanes var Karen Tøyen, Berthe Didrichsborg, Berger Jlerbøl, Jon Didrichsborg og Ole Fuglenæb.
     De fikk også Peder Brynnildsen døpt 18/1 1746 i Høland Akershus
                          Engelbreth Brynildsen  døpt 7/12 1748
      
 Referanser: Folketelling 1900 Kristiania
                Dåpsprotokoll Høland 1858 Ministerialbok
                Vigselsprotokoll Løken i
Høland 1881 Ministerialbok  
                Randi Wang, barnebarn
                Vigselsprotokoll 1846  Høland Ministerialbok
                Folketelling 1875
                Folketelling 1865
  
                Ministerialbok Høland 1818  
                Klokkerbok Høland 1818  
                Dåpsprotokoll 1825 Høland, klokkerbok og ministerialbok 
                Vigselsprotokoll  Høland 1815 klokkerbok og ministerialbok   
                Wikipedia Eid glassverk
                Folketelling 1801  
                Permanent sidelenke:
                http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7561&idx_id=7561&uid=ny&idx_side=-38

               
familysearch.org                  
                Kirkebøker Høland 1700/1800-tallet                                                                                  
   

                kart.statkart.no
                Gards og slektshistorie for Høland og Setskog bind 2
               
Gards og slektshistorie for Høland og Setskog bind 6,1  
                Høland Ministerialbok 1744, 1775 vigselsprotokoll, 1788,1803, 1809, 1817, 1818     
                Aurskog Ministerialbok 1757   
                Løken i Høland Ministerialbok 1880.                          
                                                                                                                                                             
                                                           Hjem