Oversikt over Olga Josefine Hansens aner,  Farens slektslinje går til husmannsplassen Svensrud i Enebak og Ødeby på Enebakneset,  mer om hver enkelt lenger ned på siden.
Morssiden finnes under moren, klikk på Juliane.

                                                                          Julius Sigvart Hansen (30) 1855 (g.m. Juliane Matthea Pedersdtr.Hansen  1858)
                        Hans Svendsen (60) 1823                Oline Johannesdatter (61) 1827
 Svend Pedersen (120) ca 1785 Gunhil  Johannesdtr (121) 1790  Johan Andreassen (122)  
  Johannes  Pedersen (242)    
  Peder Klincenberg (484) Kirsti Sjursdatter (485)    
  Johannes Hansen  (968) Gunhild Enersdatter (969)    
  Hans  (1936) Berte Alfsdatter (1937)      
Slektstre: Berte Alfsdatter er 8 tippoldemor til Petra Josefine.
                      Johannes Hansen  er 7
-tippoldefar til Petra Josefine.
                      Peder Klincenberg er 6-tippoldefar til Petra Josefine.

                      Johannes Pedersen er 5-tippoldefar til Petra Josefine.
                      Svend Pedersen, Gunhild Johanesdtr og Johan Andreassen er 4-tippoldeforeldre til Petra Josefine.
                      Hans Svendsen og Oline Johanesdatter er 3-tippoldeforeldre til Petra                  
                      Julius Sigvart Hansen og Juliane Matthea Pedersdatter. Hansen er 2-tippoldeforeldre til Petra
                      Karl Oscar Olsen g.m.Olga Josefine Hansen tippoldeforeldre til  Petra                                                    
                      Randi Olsen g.m. Roy Wang oldeforeldre til   Petra                                                                        
                      Sissel Wang g.m. Trond Finborud besteforeldre til Petra
                      Aksel Finborud g.m. Mette Pedersen foreldre til
                      Petra Josefine Finborud
 

Julius Sigvart Hansen (Julius Sigvard Hanss.)
(30) 26.04.1855- 6/6 1930
       Han ble født 26. April 1855 og  døpt 28.06.1855 i Skedsmo. (Sissels oldefar)
I 1865 var han den eldste av de 5 hjemmeboende barna 11 år gammel  ( Strømmen lå i Skedsmo). Foreldrene var
Hans Svendsen
og Oline Johannesdatter.
Han ble konfirmert i Østre Aker.
      Han svarer presten i Høland at siste stedet han fikk nattverd var  i Grønland kirke i Xiania (Kristiania).
Han giftet seg med Juliane den 28/12 1881 i Løken i Høland. Da var han tjenestegutt  med adresse Nebben i Skedsmo.
(Mellom gården Bråte på Strømmen og Sagelva lå det flere sagmesterboliger, møllebolig og husmannsplasser. Søndre Nebben
ble flyttet til Huseby gård Skedsmo bygdemuseum.)
     I 1900 bodde han i Etterstadgade 3  med kone, Julianne Hansen, og 5 barn.
Han beskrives som lausarbeidende dagarbeider fra Strømmen. Familien vet han arbeidet på gartneriet på Ulven nedenfor Østre Aker kirke, nesten vis-a-vis Gresvigs sykkelfabrikk.
     Ved folketelling i 1910 finner jeg familien i Etterstadgate 3. Julius, Julianne med 5 barn Ragna Lorentse, Olga Josefine, Walborg Emilie,
Jalmar Alandiin og Edevind Sverre. De bor i "Forhus"  på 2 værelser og betaler "Kr 8 Maanedlig" i leie.
    Julius og Julianne fikk minsrt 6 barn: Ragna Lorentse P Hansen, døpt 4/4 1886. Hun giftet seg med Johannes Olsen, bror til Karl Olsen far til
                                                                                      Karl Aaskar i linjen nedenfor. De fikk barna Esther og Ellef blant flere.
                                                               Olga Josefine f 9/2 1888, døpt 10/6 1888 (som giftet seg med Karl Aaskar Olsen, sønnen til Karl Olsen
                                                                                      i linjen ovenfor), hun er den som følges i denne slektslinjen.
                                                               Walborg Emilie gift Overum, f. 1898
                                                               Jalmar Alandin, døpt 23/7 1893 (folketelling 1910 sier født 1897)
                                                               Edevind Sverre f. 1894
                                                               Ruth gift Dahl.
    Siden far og sønn giftet seg med hver sin søster. ble det mange morsomheter om hvem som var onkel og bestefar. Johannes ble jo både
onkel og bestefar til Olga Josefines barn.   
    I
familien fortelles det at han var skinndød en gang. Han ble vasket og gjort i stand og da "bestemor" våknet om morgenen satt Julius
ved ommen og spikket flis forteller Randi Wang. Han jobbet som snekker. Han  laget mye ornamenter og pynt til hus.
Fiolinmaker var han også og i tillegg laget han gjøkur. Han var en flink håndverker men hadde ingen fast jobb, tok oppdrag.
Randi husker han snekret kjelke til henne, laget ryggstø og malte den blå med roser. Barna var litt redd ham, for han sto bak døra
og skremte dem når de kom på besøk. En av prosjektene hans var et forsøk på å  lage evighetsmaskin.
Da han døde mente noen i familien at han måtte ha gjemt bort penger.
Datteren Ruth gikk med spade for å lete etter nedgravde penger på tomta, men ingen fant noe.
    Julius Sigvart døde av hjertelammelse 6/6 1930 og ble begravet 14/6 samme år i Lørenskog. Han var da gift, fhv snekker og kommunal pensjonist. Legen hadde tilsett ham før han døde. Han hadde adresse Kjelsås, Fjellhamarskogen i Lørenskog. I dødsprotokollen opplyses det om fødested Næbben, Strømmen i 1855

 
 Hans Svendsen (Hans Petter Svendsen) (60) 04.04. 1824  og Oline Johannesdatter (61) f. ca. 1823 eller 1827-
       Hans Petter Svendsen ble født 4/4 1824 og døpt 18/4 1824 i Enebakk kirke. Foreldrene var "huusmand under Dehlen Svend Pedersen og Gunild
Johannesdatter Svendsrud. Fadderne var Marte Jørgenrud, Anne Pedersdatter Braaten, Larine Lie, Ole Brua og Johannes Pedersen Næs
       Hans Peter Svendsen ble konfirmert i Enebakk 20/10 1839. Han ble da registrert med fødselsdag 4/4 1824.Hans foreldre var Svend Pedersen og
 Gunild Johanesdatter. Føde eller oppholdssted var Ødebye. Han var trolig gårdsgutt på Ødebye for hans far Svend Pedersen døde i 1825 da Hans Petter var et år gammel. Moren giftet seg på ny i 1838 og hun og mannen hadde bosatt seg på Enebakksiden, se neste slektsledd nedenfor.
       Han flytter ut av Enebakk som Hans Petter Svendsen født under Ødeby 4/4 1824 ( Ødeby var trolig arbeidsstedet hans , han ble født i Enebakk på husmannsplass under Dehli og flyttet til Ødeby da han var i konfirmasjonsalder). Han ble registrert som utflyttet til Christiania 12/3 1845. Han  ble registreret som konfirmant på Ødebye i 1839 så da hadde han arbeidet  der til 1845 i omlag 6 år.
      1. september 1854 i Skedsmo giftet arbeider Hans Petter Svendsen på 30 år (født 1824) fra Enebak  seg med pige Oline Johannesdatter 27 år
(født 1827) fra Lørenskogen. Hans far er Svend Pettersen og hennes er Johan (merkelig nok ikke Johannes) Andreasen (feilskrift? adopsjon? formynder?). Forlovere er Christopher Hansen og Erich Larsen.
      Da de fikk Julius Sigvard (noen steder skrevet Syvart) i 1857 hadde de adresse Stalsbergeie. 2 år senere da de fikk Gunnild Marie er de
registrert på Braateeie. Bråte var en av gårdene som hadde vannrettigheter i Sagelva. Gården hadde både sag og mølle i elva. Mellom gården og elva lå en rekke sagmesterboliger, en møllebolig og husmannsplasser.
       I 1859 da Marthin Emilius ble født var han husmann trolig på Glymmieie under Glymmi (Glømmi?) Hakadal/Nittedal. Gamle Glømmi er en gammel bosettingsplass på Hauger ca 2 km øst-sør-øst  for Nittedal kirke. Glømmi ligger ca 400 meter sør for gamle Glømmi (om Glømmi har vært bosettingsplass vises ikke på kartet.)
      I 1864 da Karoline ble født hadde de flyttet til Østre Aker og var losjerende på Løhren Eie.
      Hans og Oline er registrert med to sønner med samme navn, Marthin Emilius født 1859 og Martin Emilius født 1868. Den første døde trolig i ung alder og så oppkalte de neste gutt etter ham og da hadde de flyttet til Vålerenga. Der må de ha bodd i hvert fall siden 1862 for så står skrevet i ministerialboka da Hanna Petrine  ble født i 1866 og da var de fortsatt losjerende på Vålerenga.
       I folketelling for 1865, Østre Aker, står oppført: Hans Svends, losjerende arbeidsmann på 43 år fra Enebakk,  Oline Johannesdatter gift med Hans. Hun var 42 år gammel fra Skedsmo , i sønnen Julius sin dåpsprotokoll står det at hun er fra Stalsbergeie. Boende hos seg på Vålerenga hadde de barna Julius Sigvard Hanssen på 11 år , Martin Emilius Hanssen på 8 år, Gunild Marie Hansdatter på 9 år, alle disse barn født i Skedsmo,
Karoline Hansdatter på 2 år var født i Aker. De bodde i Sagfører Salomonsens hus  på Vaalerengen (S/L: 217/29). Der bodde det 41 personer fordelt
på 8 husholdninger. Ved giftermål ble alderen angitt til 27 år  fødselsår utregnet til 1827og ved folketelling 1865  ble alder angitt til 42 år pg fødselsår utregnet til 1823.
Hans og Oline fikk barna:   Julius Sigvard som er den vi følger, se ovenfor. Født 26/4 1855, døpt 8/6 1855 i Skedsmo. Fadderne var
                                                                    Olene Johannesdatter, Andrene Johannesdatter, Ole Frederik Poulsen, Erik Larsen og
                                                                    Christian Christophersen.
                                           
Gunnild Marie Hansen født 6/4 1857, døpt 31/5 1857 i Skedsmo. Hans var da registrert som
                                                                    saugdreng Hans Svendsen (Braat  det står  Braateeie i klokkerboka).  
                                                                    Fadderne  var Oline Johannesdatter, Karen Eriksdatter, Marthin  Olsen, Ole Hansen
                                                                   og Christian Hansen                            
                                            Marthin Emilius  Hansen 6/9 1859, døpt 2/10 1859 i Hakadal/Nittedal. Faren Hans var
                                                                    registrert som  huusmand og Saugmester på Glymmieiet
                                                                    Faddere: Andreas Larsen (Waalereiet) Vaalereie i Skedsmo, -----?dreng Andreas Olson Lønsvhval (?)
                                                                    Husmand Jacob Amundsen (?) Glymmieie, Kona Andrine Johannesdatter (Waalereiet) Vaalereie og
                                                                    Karen Eriksdatter do.                               
                                            Karoline Pettersatter  født 26/5 1864 døpt 26/6 1864 Østre Aker Oslo Akershus Far Petter Svendsen og  
                                                                  mor Oline Johannesdr. Far registrert som arbeidsmand, indflyttet fra Lørenskogen, logerende Løhren Eie.
                                                                  Faddere : Karl Gulbrandsen, Johan Halvorsen, Anton Halvorsen, Gunhild Larsdatter Norddal,
                                                                 Johanne Andersdatter
                                            Hanna Petrine Hans Pettersdatter 31/3 1866, døpt 3/6 1866 i Østre Aker, Oslo, Akershus Hans Petter var arbeidsmand
                                                                  og de var indflytted fra Skedsmo i 1862 og logerende på Vaalerengen.
                                                                  Faddere: Andreas Larsen og Andrine Johannesdatter Vaalereie Løhrenskogen, Gunder Hansen,
                                                                  Petter Johansen Vaalerengen og pige Otto Hansdatter Vaalerengen.
                                            Martin Emilius Hansen født 31/8 1868, døpt i Capellet Østre Aker 20/9 1868. Faren var registrert som Arbeidsmand
                                                                  og familien var indfl. fra Skedsmo til Vaalerengen.
                                            Hanna Caroline Laura Svendsen døpt 26/12 1872 i Oslo (Far het Hans Petter Svendsen)
       
        Jacob Amundsen Sagmester, g.m Kristiane Paulsd. kom til  Glømmijordet fra Fet 1858 med sønnen Johan f. 1853.
Dette er trolig fadderfamilien til Marthin Emilius.

       
                                                                                                                                                                                    
                        Hans Petter Svendsen flyttet ofte og på
kartet vises de steder han har bodd.

 

1)  1824 Svendsrud under Dehlen i Enebakk

2) 1839 Ødebye på Enebakkneset.

3) 1845 Christiania

4) 1854 Stalsbergeie, Skedsmo

5) 1857 Braateeie , Strømmen

6) 1859 Glymmieie (Glømmi) Hakadal/Nittedal

7) 1864 Løhren Eie, Østre Aker

8) 1868 Vaalerengen
 


 

           
        Jeg har lett i kirkebøkene i Enebak fra 1819 til 1824  og den eneste Hans Svendsen jeg finner på den tiden er Hans Petter Svendsen og det passer med navnet i ekteskapsprotokollen.
 Det var da som nå relativt vanlig å bli døpt med 2 fornavn og bare bruke ett av dem som voksen. Som voksen er han registrert i kirkebøker både med begge navn sammen og med hver for seg. Jeg regner det derfor som ganske sikkert at Hans Petter er rette person i slektssammenheng.. Han står oppført i kirkebøker med foreldre Svend Pedersen og Gunild Johannesdatter.
 
 Svend Pedersen (120) ca 1785 og Gunild Johannesdatter Svendsrud  (121) ca 11/7 1790
      
Gunild Johannesdatters far var Johannes Pedersen Stigens (trolig Stigen under Tobøl. Gunild Johanesdatter  ble døpt 11/7 1790 i Enebakk kirke. Fadderne var Ane Tobbel, Johane Dæli, Erik Tobel og Anders ib og Jon Orderud.
        (Gunnild Johansdatter fra Præsteg. ble konfirmert i Enebakk kirke i 1806 trolig den riktige jenta men kirkeboka mangler konfirmasjonsregistrtering for 1804 og 1805.)
        Svend og Gunild giftet seg 23/1 1815 i Enebakk kirke. I kirkeboken står det at Svend var da 30 år og "afskediget Soldat " .Han giftet seg med| "Pigen Gunild Hansdatter Lien und. Præstegaard. 25 aar | John Tobbel(?), Hans Andersruud | 25de Janr. Svend var altså født ca 1785 og Gunild ca 1790. Samme farsnavn til Gunild sees i både klokker og Ministerialbok,  Johannesdatter  brukes i alle seinere registreringer.

         Første sønnen til Svend og Gunild  var Peder Svendsen født 8/2 1816, hjemmedøpt 12/2 1816 i Enebakk,  døde få dager etter fødsel.  Foreldre var da registrert med adresse Corporalstad under Bøhler. Korporalstad lå sørøst på Bøler grunn sør for Torud i bakkene ved delet mot Barbøl. Plassen kom opp omkring 1814, og kanskje hadde plassen navn etter korporal Nils Hovolsen. Han kan bare ha bodd der kort periode for i 1815 bodde han i Linshus. I bygdeboka er nevnt at Sven Korporalstads sønn Peder døde i februar 1816, 7 dager gammel. Mer om Sven står det ikke nevnt i bygdeboka. Denne Peder må være Svend og Gunhilds førstefødte.
   
Da Johannes ble døpt i 1818 var de bosatt på  Lie under Prestegarden. 20 år seinere kunne plassen ha 1 ku og utsæden var på 1/4 tønne Bygg, 1/2 tønne havre og 1/2 tønne potet. Så Li var en stakkarslig plass som det var naturlig de flyttet fra.
     Da Peder ble døpt i 1820 i Enebakk kirke var foreldrene registrert som huusmand Svend Pedersen  og Gunild Johannesdatter fra Braaten under Delhi.
     
 I et notis antagelig fra ca 1820 står det at husmannsplassen Svensrud ble drevet av en husmann med navnet Sven. (bygdebok)
      Da Elen Marie Svendsdatter ble født 22/12 1821 var Svend Pedersen  registrert på Dehliebraaten
     
I 1824 var Svend husmann på Svensrud under Mellom Dæli.  Da Hans Peter ble født 4/4 1824 og døpt i Enebakk kirke står mor oppført med navnet
Gunild Johannesdatter Svendsrud i klokkerboka, i ministerialboka står mor oppført med etternavnet Johanesd. Svendsrud og far som huusmand under Dæhlen.  
      Hans (Petter) Svendsen født 4/4 1824 er den som følges i slektslinjen
Han ble døpt 18/4 1824 i Enebakk kirke.  Foreldrene var "huusmand under Dehlen Svend Pedersen og Gunild Johannesdatter Svendsrud."    
      Dælibråten ble ryddet på slutten  av 1700-tallet i lia ned mot Enebakkdalen sør på Dæli grunn og var i bruk til ca. 1880 som plass til Mellom Dæli, gnr 114, bnr 1. Kristen på Mellom Dæli hadde plassene Bråten og Svendsrud med husmennene Ola og Sven. Svensrud ble sist nevnt i 1824 i følge bygdeboka.

       Da Hans (Petter) ble konfirmert i Enebakk kirke i 1839  er han og/eller foreldrene oppført med bosted Ødebye. (Jeg tror han hadde flyttet ut av hjemmet for  faren var død og moren hadde giftet seg på ny med Johan Pedersen  og bodde i Sundhytta.
Dette er antagelig gården Ødeby på Enebakkneset. Enebakkneset tilhørte tidligere Enebak prestegjeld.)
(Presten Peder Evensen Leuten som var prest i Enebak og svigerfar til presten Plate eide gården Ødeby fra 1697
til 1703 da solgte han den til Holm Svendsen Ekeberg. Mer om de to prestene kan en lese om i
"Randis Aner"  )
      Svend og Gunild fikk barna:
                                                  Peder Svendsen 8/2 1816, hjemmedøpt 12/2 1816 i Enebakk,  han døde få dager etter fødsel.
                                                            Foreldre hm Svend Pedersen og Gunild Johannesdatter, Corporalstad under Bøhler.
                                                  Johannes Svendsen 5/3 1818, døpt 20/3 1818 i Enebakk. Da Johannes ble døpt i 1818 var de bosatt på
                                                            Lie under prestegarden. Han giftet seg da han var 30 år med Inger Marie Johannesdatter, 28 år, i Enebakk
                                                            kirke. Hennes far var Johannes Nielsen.
                                                  Peder Svendsen født 9/3 20, døpt palmesøndag 26/3 1820 i Enebakk kirke. Foreldrene ble registrert som huusmand
                                                            Svend Pedersen  og Gunild Johannesdatter fra Braaten under Delhi.
                                                            Faddere: Thore Nielsen Guldhoug, Anne Andersdatter Tosser (Fossser?),
                                                            Anders Dehlibraaten  Johannes og Gunild Engelholm,                                               
                                                  Elen Marie Svendsdatter født 22/12 1821, døpt 1/1 1822 i Enebakk kirke. Registrert med foreldrene huusmand
                                                            Svend Pedersen  Dehliebraaten og Gunnild Johannesdatter. Faddere var Martha Jørgensrud,
                                                            Dorthea Brua, Niels Jørgensrud, Christopher Delibraaten og Svein Krogsbøl. 
                                                            Hun giftet seg 24/2 1849 med Iver Erichsen i Enebakk kirke.           
                                                  Hans (Petter) Svendsen født 4/4 1824 er den som følges i slektslinjen.
Han ble døpt 18/4 1824 i
                                                           Enebakk kirke.  Foreldrene var "huusmand under Dehlen Svend Pedersen og
                                                           Gunild Johannesdatter Svendsrud." Fadderne var Marte Jørgenrud, Anne Pedersdatter Braaten, Larine Lie,
                                                           Ole Brua og Johannes Pedersen Næs
                                                                                       
       Svend døde 40 år gammel på Dehlibraaten i 1825 og etterlot  seg Gunild med 4 barn, Hans Petter på litt over året, Elen Marie på 3 år, Peder på 5 år og Johannes å 7 år.
       Gunild  Johannesdatter gifter seg på ny 29/11 1838 i Enebakk kirke med Johannes Pedersen. Gunild  var 48 år (dvs født ca 1790 hvilket passer med tidligere opplysninger om fødselsår). Johannes var 46 år og begge hadde adresse Sundstuen (=Sundhytta). Johannes sin far var Peder Christophersen og hennes far var Johannes Pedersen. Forloverne var Johannes Mysen og Hans Persen Rak.-   
        Johannes og Gunild bodde i Sundhytta da de giftet seg i 1838. I Bygdeboka står det at Johannes bodde der da datteren Maria ble født og døde i 1833. Hvis Maria er Johannes Pedersens og Gunild Johannesdatters barn er hun født utenfor ekteskap og Gunild 42 år da hun fikk henne. De må i så fall ha bodd i Sundhyhtta minst i perioden 1833 til 1840. Johannes Pedersen døde 47 år gammel i Sundhytta den 11/2 1840, Gunild Johannesdatter døde 49 år gammel den 13/2 1840, 2 dager etter sin mann. Begge ble gravlagt  20/2 1840. Johannes og Gunild døde av samme infeksjonssykdom,"nærvefeber" . Nervefeber  er det samme som Tyfoidfeber forårsaket av bakterien Salmonella typhi. Sykdommen  er veldig vanlig på verdensbasis og blir overført i mat og vann som er forurenset med avføring eller urin. Sykdommen gir diare, væskemangel og nyresvikt og har relativt høy dødelighet.
        Gunhild Johannesdatters står oppført i kirkebok med faren Johannes Pedersen 

Historien om Sundhytta/Sundstuen og de som bodde der.

   Jeg har gransket Sissel Finborud født Wang (min kones) sin slekt og kommet til
gårder i Enebakk.Flere navn er knyttet til Sundhytta / Sundstuen som er
nevnt i bygdeboka i en liten notis.(1)
Sundstuen eller Sundhytta lå under gården Nordgarden Mysen gnr 49, bnr 1.
Første gang jeg kommer i kontakt med Sundstuen var i notatet om Maria Johannesdatters fødsel.(2) 24/9 1833. Faren het Johannes Pedersen og var husmann. Johannes var født 24/3 1792.(3).Moren het Elen Johannesdatter og alles adresse var Sundhytta under Mysen. Hun ble ikke registrert som "uægte" så Johannes og Elen var gifte. Johannes var gift to ganger først med Elen Johannesdatter (4). Han giftet seg for annen gang med Gunild Johannesdattter se nedenfor.
Maria Johannesdatter var trolig svakelig da hun ble født for hun ble hjemmedøpt fødselsdagen av Siri Stubberud.
Hun ble døpt i kirken 6/10 1833 med fadderne Gunild Hansdatter, Marie Hansdatterog Peder Hansen alle fra Bak,Ole
Andersen fra Brua og Ole Thorersen fra Østlie.Maria døde i Sundstuen samme år som hun ble født i 1833.
      Elen Johannesdatter, kona til Johannes Pedersen og mor til Maria, se forige avsnitt, døde 15/1 1837.
Hun ble beskrevet som fattiglem med adresse Sundhytten og Hun ble gravlagt 1 uke etter at hun døde 44 år gammel.(5)
      29/11 1838 skjer det noe gledelige på Sundstuen. Etter å ha vært enkemann i nesten 2 år gifter Johannes Pedersen seg på nytt.
Han var 46 år gammel (født 24/3 1792) og giftet seg med Gunild Johannesdatter på 48 år (6). Hun var enke trolig etter Svend Pedersen og hadde flere barn. ( Alle var voksne. Johannes SVendsen var født 5/3 1818, Peder Svendsen født 9/3 1820, Elen Marie Svendsdatter født 11/1 1822 og
Hans (Petter) Svendsesn født 4/4 1824 som er 2-tippoldefar til min ektefell.)
Johannes sin far het Peder Christophersen og faren til Gunild het Johannes Pedersen husmann å Stigen under østre Tobøl.
Forloverne ved bryllupet het Johannes Mysen og Hans Peersen Bak.
       I begynnelsen av året 1840 var det flere som døde av thyfus i Enebakk. Epidemien nådde også
Sundstuen. 11/2 det året døde Johannes Pedersen 47 år gammel av nervefeber i Sundhytta (7). 2 dager etterpå
døde hustruen Gunild Johannesdatter 49 år gammel av samme sykdom. Nervefeber er det samme som Tyfoidfeber forårsaket av
bakterien Salmonella typhi. Sykdommen  er veldig vanlig på verdensbasis og blir overført i mat og vann som er forurenset med avføring eller urin.
Sykdommen gir diare, væskemangel og nyresvikt og har relativt høy dødelighet.
Her avslutter historien som har tilknytning til min kones slekt. Jeg har flere opplysninger som kan være av lokalhistorisk interesse.

       Gunild Hansdatters historie må nevnes, hun er nevnt i bygdeboka men her kommer en mer utførlig versjon.
Gunild Hansdatter giftet seg med Johannes Simensen 26/10 1833. Hvor de bodde da er ikke registrert.
1/5 1835 fikk Gunild og Johannes dattera Karen Johannesdatter. Da bodde de på Soli under Dehli(8)
1/4 1838 fikk Gunild og Johannes tvillinger. Johanne og Maren ble født på Skrædderstad under Præstegaarden. De ble født
farløse for Johannes døde 1/4 1838, en måned før tvillingene ble født. De ble hjemmedøpt av  Marthe Rauserud.
"Disse Børns Fader var død førend Børnene føddes" står det i kirkeboka.(9)(10)
       Lena Hansdatter ble født i Sundhytta 17/3 1841, hun ble hjemmedøpt av Marthe Svendsdatter Bauserud og var ægtefødt. Far var Husmann under Mysen Hans Mattisen.  Han var g.m. Birthe Hansdatter. De hadde adresse Sundhytta. Barnet døde like etter fødselen.(10b)
       1/6 1863 fikk Svend Samuelsen og Maren Johannesdatter (datter av Gunild Hansdatter og Johannes Simensen, se ovenfor)
døpt 18/9 1828 med foreldre Samuel Hansen og Gunild Hansdatter)dattera Line Svendatter utenfor ekteskap.
       Ved folketelling i 1866 finner vi Gunild Hansdatter i Sundhytta sammen med datter Karen på 40 år og datter Maren 28 år
og barnebarnet Lina Svendsdatter f. 1863. (Lina er trolig datter av Maren) Gunild var "Huskone uden jord og Sundkone"  og enke på 58 år.
Tittelen Sundkone tyder på at det har foregått transport over sundet og at sundkona hadde en viss inntekt av dette.
Så Gunhild tok seg av sine døtre og barnebarn med en inntektsom ikke kan ha vært stor.
       Smeden Anton Hansen f. ca 1845 g.m. Stina Maraia Svendsdatter f. ca 1840 bodde i Syndhytta omkring 1870.
Di fikk barna Ole Henrik 1870-1872 og Hilda Emilie f. 1872.(11)
Referanser:
(1) Enebakk bygdebok bind 2,Side 563, Birger Kirkeby.
(2) Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=503&idx_id=503&uid=ny&idx_side=-15
(3) Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7560&idx_id=7560&uid=ny&idx_side=-103 
(4) Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7560&idx_id=7560&uid=ny&idx_side=-103 
(5) Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6240&idx_id=6240&uid=ny&idx_side=-15
(6) Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6239&idx_id=6239&uid=ny&idx_side=-14
(7) Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6240&idx_id=6240&uid=ny&idx_side=-25
(8) Wikipedia
(9) Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7566&idx_id=7566&uid=ny&idx_side=-37
(10) Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7566&idx_id=7566&uid=ny&idx_side=-87
(11) Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=6240&idx_id=6240&uid=ny&idx_side=-18
(12) Bygdeboka som (1)
                                           
 
         I kartet  nedenfor er avmerket noen av de husmannsplasser som er nevnt i teksten.
Gullhaug og Mjønli er plasser som jeg tro en kan se i dag, de andre plassen tror jeg er nedlagte og borte.

   1) Enebakk kirke

   2) Enebakk prestegård

   3) Svendsrud og Braaten
       under Deli
    4) Stigen under Tobøl

    5) Gullhaug under Nordre Bøler

    6) Stigen under Tobøl

    7) Sundhytta/Sundhytta under
        Mysen

    8) Bøler Klinkenberg
                 Korporalstad

    9) Husmannsplassen Mjønli

         


 
         Høyre ring markerer Ødeby
         Venstre ring markerer Dæli
       

Johannes Pedersen  født ca 1763    
        Gunild Johannesdatters far var
Johannes Pedersen. Han fikk henne i 1790 og hun ble døpt 11/7 1790 i Enebakk kirke. Han var da husmann på Stigen under Østre Tobøl. Faddere ved dåpen var Ane Tobbel, Johane Dæli, Erik Tobel, Anders ib og  Jon Orderud.
        Under Østre Tobøl nevnes plassen Stigen med mulig drift i 1730 årene i 1747 og så igjen i 1760- åra. Plassen bestod i 1802 av ei stue med kove, ei løe og et fjøs. Johannes  overtok plassen  Stigen etter Hans Stigen , men i bygdeboka kommer det ikke frem at det er slektskap mellom Hans og Johannes.
        Johannes fikk mens han bodde på Stigen barna: Mari Johannesdatter døpt  29/3 1789 i Enebakk kirke Johannes bodde på Stigen
                                                                                                                       faddere: Christine Gulhoug, Ane Støtum,  Hans Hougen,  og to til
                                                                                                                       med navn Hans                     
                                                                                      Gunhild (trolig Gunild) Johannesdatter f. 1790 se ovenfor i begynnelsen av avsnittet.
                                                                                      Eli Johannesdatter f. 1792.
        Johannes døde i 1793, 30 år gammel (altså født ca 1763 utregnet) og sønnen til husmannen i Stigen døde 1794 , 1/4 år. Kona satt igjenn med
Mari på 4 år, Gunhild på 3 år og Eli på 1 år samt en nyfødt sønn i følge bygdeboka.
        Da Gunild Johannesdatter, datteren,  giftet seg bodde hun på Lie under Præstegaarden. Jeg har funnet farsnavnet Hansdatter brukt på henne i forbindelse med giftermålet. (Familysearch: 23/1 1815 i Enebakk og 25 / 1 1815   Begge registreringer med Hansdatter i kirkebøker. Jeg har ingen forklaring på dette annet enn skrivefeil.)
       En Johannes  ble født på Klinkenberg og døpt 19/2 1763 i Enebakk kirke. Hans far var Peder  Klincenberg og fadderne var fra Monli, Gulhoug og Dammerud.  (En Johannes Pedersen ble født på Prestegaardsejet  1763 og ført til dåpen i Enebakk kirke av Per  Johannesen   13/9 1763 , fadderne var fra Prestegaardsejet). I Enebakk bygdebok nevnes det under husmannplassen Mjønli at Per Johannesen fra Klinkenberg f. 1732 fikk sønnen Johannes i 1763. Dette passer godt til vår Johannes så jeg regner ham som fader og Johannes født på Presteaardsejet som en navnebror.
       Bygdeboka forteller videre om Per, far til Johannes, at han giftet seg to ganger først i 1757 med Kirsti Sjursdatter ca 1723-1769. Per og Kirsti fikk Johannes Pedersen f. 1763 som er den vi følger i slektssammenheng. Per ble gift for annen gang i 1770 med Rønnaug Eriksd. Sikkebøl.                                      
 
Per  Johannesen Klinkenberg født ca 1732 (484) og Kirsti Sjursdatter (Kisten Syversdatter) (485)
       En Johannes  ble født på Klinkenberg og døpt 19/2 1763 i Enebakk kirke. Hans far var Peder  Klincenberg og fadderne var fra Monli, Gulhoug og Dammerud.  (En Johannes Pedersen ble født på Prestegaardsejet  1763 og ført til dåpen i Enebakk kirke av Per  Johannesen   13/9 1763 , fadderne var fra Prestegaardsejet). I Enebakk bygdebok nevnes det under husmannplassen Mjønli at Per Johannesen fra Klinkenberg f. 1732 fikk sønnen Johannes i 1763. Dette passer godt til vår Johannes så jeg regner ham som fader og Johannes født på Presteaardsejet som en navnebror.
       Bygdeboka forteller videre om Per at han giftet seg to ganger først 28/6 1757 med Kirsti Sjursdatter ca 1723-1769. Men i kirkeboka står det følgende: Peder Johannessen Klicenberg ble gift med Kisten Syversdatter (Jeg regner med at det bare er to måter å skrive navnene på)
Per og Kirsti fikk barna : Hans  1760-1762, døde altså 2 år gammel.
                                      Johannes Pedersen f. 1763 I følge kirkebok. Bygdeboka under Klinkenberg skriver 1773 men det må være feil.
                                                                      Han er  den vi følger i slektssammenheng.
        Per ble gift for annen gang i 1770 med Rønnaug Eriksd. Sikkebøl.  
       Klinkenberg er husmannsplass under Bøler i Kirkebygda gnr. 108. Plassen er direkte nevnt første gang sommeren 1671 i forbindelse med en sak der Ola Olsen sagmester var innstevnet som vitne. Per Johannesen var husmann i Klinkenberg fra 1757 og overtok etter sin far Johannes Hansen fra Gullhaug under Nordre Bøler. Klinkenberg bestod av to husmannsplasser (drevet av to husmenn?) Ola Sjursen var den andre husmannen ved siden av Per på den tiden. I 1820 opplyste soknepresten at Klinkenberg lå øde så livsgrunnlaget der var trolig dårlig.
       Hans Jonsen soom døde 1773 var den som overtok på Klinkenberg etter Per Johannesen.
      
   
Johannes Hansen (968) og Gunhild Enersdatter f. ca 1700 og d. 22/7 1773 (969)
      
Johannes Hansen var fra Gullhaug under Nordre Bøler. Han var far til Per i avsnittet ovenfor. Anders Hansen død 1757, bror av Johannes Hansen i dette avsnitt tok over plassen Gullhaug under Bøler i Kirkebygda etter Sjur  Olsen ca 1696-1751. Mor til Anders og derfor trolig også til Johannes var Berte Alfsdatter.
         Johannes giftet seg med Gunhild Enersdatter 14/10 1731 i Enebakk kirke De ble trolovede 9/9 samme år. De var "yderlig skrøbelige og fattige" og kunne ikke betale ekstraskatten i 1762 (se nederst i avsnittet)
Barn født av Johannes og Gunhild var:  Per Johannessen født 1732 og er den som følges i anelinjen, se avsnitt ovenfor. Det var han som
                                                                                           overtok driften av husmannsplassen etter faren
                                                                                           døpt 2/2 1733 i Enebakk kirke Johannes bodde på Præstgegaardsejet
                                                                                           Faddere kom fra Krosbøl, Dele, Sang---? og bøler.
                                                              
Anne Johannesdatter  født 1748 (Gunhild ca 48 år?)
         Ei Gunild Eenersdattrer døde på Houen 73 år gammel den 22/7 1773. (trolig vår Gunhild)

         Ekstraskatten av 1762 ble pålagt det danske og norske folk ved en forordning av kongen 23/9 1762. Krig med Russland truet i Holstein og kongen trengte penger til hæren. Skatten skulle være en riksdaler for alle over 12 år, noe som innebar en voldsom skatteøkning.
         Gullhaug på kartet :
Eiendomsinformasjon 0229-108/2 Gullhaug 59.75815° N, 11.15882°E
 
Berte Alfsdatter  f. ca 1680 (1937) og Hans  (1936)
          Berte var mor til Anders Hansen som drev plassen Gullhaugen under Nordre Bøler. Anders døde 1757.  Han var gift med Kirsti Gunnulfsdatter.
De var barnløse. Anders hadde i hvert fall søsknene: Halvor HansenFjell
                                                                                    Johannes Hansen Klinkenberg som er den som ligger i anelinjen.
                                                                                    Siri Hansdatter som ble gift med Einar Persen Prestegardseiet.
                                                                                    Gunhild Hansdatter senere gift med Lars Solversen Krokstadeiet i 1757
         Skiftet etter Sjur Olsen foreteller om plassen Gullhaugens hus , dyr og innbo. Her gies også et bilde av hva en familie boende på et slikt sted har av innbo og hus  Sakset fra bygdeboka:
"I oktober 1751 ble skiftet etter Sjur Olsen foretatt på "Pladsen Gyld Houg under gaarden Nordre Bøhler udi Eenebachs Præstegield". Husdyr : 2 kuer (Frue og Plomme) 3 1/2 og 3 dlr. I stua stod et glt. framskap 1 ort 8 sk., ei lita gryte 1 ort, en jernstaur 1 ort, ei gl. kiste med lås 1 ort 8 sk., tre steinfat 10 sk., ei bøtte og et spann  4 sk., seks tretallerkener 2 sk., ei kornbøle 16 sk., en kvartel og et kjøttfat 2 sk., ei kjerne 2 sk., ei stor bryggeså 8sk., Kornet var utresket , men ble anslått til 3 tn. a 3 ort. Husa på plassen var ei gl. stue med sval 4 dlr., ei gl. stolpebu 1 ort, et glt fjøs 1 ort, et glt forhus med låve og reisverk 2 ort. Dette utgjorde hele formuen. Formuen var 15 dlr. 1 1/2 ort og gjelda var hele 26 dlr. 20 sk. I skiftet etter etter Anders Hansen kom formuen opp i knapt 49 dlr. og gjelda 45 1/2 dlr.
         
                                                                                                                                                                    
Johan (merkelig nok ikke Johannes) Andreasen (122)
         Han er far til Oline Johannesdater. I ekteskapsprotokollen til Oline i 1854 står han med navnet Johan, men dattera Oline står med farsnavnet Johannesdatter. Han var bosatt i Lørenskog da han fikk Oline.

 
  Referanser: Klokkerbok Skedsmo 1855-1857            
                      Minesterialbok Løken Høland 1881             
                      Folketelling 1865             
                      lokalhistoriewiki.no Bråte gård.
                      Folketelling 1900 Kristiania      
                      Randi Wang og hennes barn (Barnebarn og oldebarn til Julius Sigvart)
                      Knut Ivar Kristiansen (Julius Sigvarts Oldebarn)   
                      Digitalarkivet skannede kirkebøker  Skedsmo 1854.         
                     
Klokkerbok Skedsmo/Lørenskog 1930 
                      familysearch.org     
                      Ministerialbok Skedsmo 1854-1865 side17 nr 41
                      Klokkerbok Skedmo 1855-1872 side 17 nr 44
                      Østre Aker 1861-1869 , 1864 sided 175, nr 62 og
                      Klokkerbok Østre Aker 1861- 1867 s127 nr 62
                      Ministerialbok Østre Aker dåp gutter, 1868 side 126 nr114                     
                      Ministerialbok Nittedal 1850- 1862. side 50 nr 37.
                      Ministerialbok Østre Aker 1861- 1869 side 204 nr63
                      Folketelling 1865 for 0218bP Østre Aker prestegjeld
                      Klokkerbok Enebakk 1815-1833, 1820, nr 24
                      Mionisterialbok Enebakk 1829- 1876, 1839, side 33, nr 35.
                      Klokkerbok Enebakk 1833-1849, 1839, s. 298, nr 35
                      Klokkerbok Enebakk 1822-1833,1824, side 57, nr 27
                      Ministerialbok Enebakk 1790- 1825, 1820 , side 93, nr 24
                      Klokkerbok Enebakk 1815-1833,  side 377
                      Klokkerbok Enebakk 1815-1833, 1818, s. 55 , nr  24
                      Klokkerbok Enebakk 1815-1833, 1816, s. 23, nr 15
                      Enebakk bygdebok bind1
                      Ministerialbok Enebakk 1850-1866, 1863, side 193, nr 52
                      Miesterialbok Enebakk 1806-1854 , forlovelser 1848 side 354
                      Minesterialbok Enebakk 1832-1882, 1840 .side 24 nr 15 og 16
                     
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7565&idx_id=7565&uid=ny&idx_side=-165
                      Wikipedia
ekstraskatten i 1762
                      bygdebok Enebakk  2. Gullhaug side 208 og 209
 
                    
Permanent sidelenke:http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7560&idx_id=7560&uid=ny&idx_side=-84
                      Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=502&idx_id=502&uid=ny&idx_side=-35 
                                                         Peder døpt 1733
                   
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=502&idx_id=502&uid=ny&idx_side=-97
                                                          Johannes hansen gift med Gunhild Enersdatter
                     
Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7560&idx_id=7560&uid=ny&idx_side=-185
                                                           Gunhild Eenersdatter død.
                      Norgeskart
                      Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7561&idx_id=7561&uid=ny&idx_side=-3
                                                           Per Johanessen Klinkenberg gfiftermål
                      Statsarkivet i Oslo (Nervefeber)
                      Wikipedia (tyfoidfeber)
                      Folketelling 1910.                     

                                                                                     

            Hjem