Slektalinjer fra Olave Martinsdatter går til gårder på Toten i 1700-1800 tallet til Hans Nielsen Revold f. 1752,  til Johanes på Helset og Harald på Flikeshaug ca. 1700. Gårdene finnes på kartet lenger ned på siden.

 

Aner til Olave Martinsdatter: 
                                                                                    Olave Martinsdatter (25) født 1/2 1851. (g.m Karl Gulbrandsen  Wang)
                                         Martin Andreassen (50) 1/8 1819                                Nicoline Olsdtr (51) f. 20/9 1818
       Andreas Pedersen Flikkeshaug (100)               Hellena Olsdatter (101)              Ole Hansen (102) Pernille Hansdtr Revold (103)     f. ca 1791
Peder Johansen Helset  1734 (200) Siri Haraldsdatter  1746 (201) Ole Evensen Bakke (202) Kari Poulsdatter. (203)     Hans Nielsen Revold  f. ca. 1752 (206) Berte Olsdtr. f. ca 1761  (207)
Johans Helsett . (400) Margrett Pedersdr. (401) Harald  Flikeshaug (402) Annicken Olsdatter. (403)                        

   Mer om hver enkelt lenger ned på siden. Etter "Ole Knudsen"

Anelinje:
Sissel Finborud  (3)
datter av Roy Wang, (6)
barnebarn av Hagen Wang, (12)
oldebarn etter
Olave Martinsdatter , (25)
tippoldebarn etter
Martin Andreassen, (50)
2-
tippoldebarn etter Andreas Pedersen Flikkeshaug (100) ,
3-tippoldebarn etter
Peder Johansen Helset  1734 (200)
4-tippoldebarn etter
Johans (Johannes) Helsett . (400)
 

Marthin Andreassen f.1/8 1819 (50) og Nicoline Olsdtr Revold f. 20/9 1818 (51) er Olaves foreldre.
     Marthin ble født 1/8 1819 og døpt 4/8 1819 ved hjemmedåp men  dåpen ble konfirmert i Aas kirke 22/8 samme år. I kirkeboka skrives fornavnet med h og foreldrene var Andreas Pedersen og Hellena Olsdr. Fadderne var Niels Jørgen og Anne Margrete Røstøen og Peder og Marte Hellefet. Foreldrene bodde på Malterud som gårdbrukere.

       Martin er registrert i folketelling 1865 som husfader og logerende på Bøhle gård i Aas Sokn. Han har yrke "Daglønner". Han er gift med Nikoline. Han er registrert  med fødested  Vardal og er 46 år. Det tilsvarer fødselsår ca 1819 . I dåpsprotokoll for Olave har han tittel Gb? = gårdbruker ? han skriver navnet sitt her med h altså Marthin. Martins far var Andreas Pedersen Flikkeshaug (Vestre Toten). Nicolines foreldre var Ole Hansen og Pernille Hansdatter Revold (Østre Toten).
      Marthin og Nicoline ble gift 16/11 1843 Østre Toten 24 år gamle. Det ble lyst for dem 14de, 22de,og 29de octob. af Andreas Pedersen Flikkeshaug og forloverne var Johannes Houg og Christian Dalborgen (kan være Christian Tobias Hansen Dalborgen 1822-1884). På samme dag og samme sted ble Ungk. Haagen Poulsen Dalborgen  i Vardal  28 år gammel med faderen Poul Haagensen gift med Pige Henrikke Olsdr. Revold fra Østre Toten, 23 år gammel med faderen Ole Hansen Også for dem hadde Andreas Pedersen Flikkeshaug lyst til bryllup  på de samme datoer som for Nicoline og Martin. Nocoline og Henrikke var søstre så det ble utlyst til dobbeltbryllup på Revold den 16/11 1843.
(Dalborgen Vardal
skrives Daelborgen også. En gard med samme navn ligger like nord for Breiskallen/Bredskallen som ligger ved siden av Flikkeshaug/Flikeshaug
      I folketelling 1865 var Nicoline 47 år med fødested Toten. . Martin og Nicoline var bosatt på Bøhle gård i Aas Sokn.
Martin og Nicoline hadde 4 barn på dette tidspunkt og  Olave var den eldste på 16 år. Olaves 3 år yngre bror Martin ble registrert født på Toten mens de andre barna inkludert Olave ble registrert født i Vardal. Nicoline var altså 31 år gammel da hun fikk Olave. I dåpsprotokoll for Olave 1851 står de oppført med bosted "Aschimshaougen" (se Olave). Her skriver hun navnet sitt med c altså Nicoline. I dåpsprotokoll i minesterialbok Toten 1818, Står hun oppført med Nikoline født 20/9 1818 og døpt 11/10 samme år. Ole Hansen og Pernille Hansdtr Revold er foreldrene. Fadderne er: Ole, Karen Fjeld, Even Houg , Ole Lie(?) og Helena Revord B.F.  Revord kan være feiltolkning av Revold som er en gård på Toten. Helene Revord  skal i så fall hete Helene Revold.  
        Martin og Nicoline fikk barna: Anne Marie f. 12/12 1844, døpt 12/1 1845 Østre Toten
                                                        Petronille f. 5/11 1846, døpt 26/12 1846 Vardal
                                                        Helene f. 8/9 1848, døpt 15/10 1848 Vardal
                                                        Olave f. 1/2 1851, døpt 16/3 1851 Vardal. hun er den som følges i slektslinjen.
                                                        Marthin f. 20/10 1853, døpt 15/1 1854 Vardal
                                                        Nils f. 25/4 1859, døpt 24/7 1859 Vardal

                                                        Gutt Marthinsen f. 22/1 1864 død 22/1 1864  
 
Andreas Pedersen Flikkeshaug f. 11/11 1789 (100) og Hellene/Hellena  Olsdatter f. 1791 (101)
     Andreas ble født 11/11 1789 og døpt 15/11 1789 i Østre Toten. Foreldrene var Peder Johansen Helseth og Seri Harralsdatter.
     Elena Olesdatter født 27. mars 1791 ble døpt  i Østre Toten. Foreldrene var Ole Evensen Bakke og Kari Poulsdatter.

2 av Fadderne  kom fra Fauchal (Jens? og Marthe).(H.K. = kirken?)
     Corporal og ungkar Andreas Pedersen fra Hellesæl (?) var 24 år da han giftet seg med pige Hellene Olsdatter på 23 år fra Evang
den 10/2 1814 i Østre Toten. Forlovere var Ole Vilhelmsen og Peder Hansen fra Evang. De ble viet i kirken.

      Andreas og Hellene fikk : Peder Andreasen  født 5/6 1814 hjemmedøpt 13/6 og kirkedøpt 26/6 1814 i Aas kirke (A.K.) Faren  har
                                                   tittelen Corporal og de bor på Evang. Fadderne var corp. Johannes Finstad,
                                                   Anders, Ingeborg og Wilhelm Evang.
                                             Ole Andreasen født 7/10 1816 døpt 26/12 1816 i Aas kirke (A.K.) Foreldrene defineres som
                                                   gårdbrukere (G.B) bosatt på Helseth. Fadderne var Niels Hellerud, Ole Røstøen, Paul Aas og Pernille Evang.
                                             Martin/Marthin Andereassen Flikkeshaug 1/8 1819. se avsnittet ovenfor der vi følger ham i anelinjen.
                                             Pernille Andreasdatter født 7/9 1822 døpt 29/6 1822 Foreldrene  var nå gårdbrukere (G.B.) Karsrud.
                                                    Fadderne var Peder Hellesalødegård?, Anne Karsrud....., Hans og Marie Hellesalødegård.......? og
                                                    Hans Karsrud........
                                              Simon Andreasen f. 5/12 1828, døpt 1/1 1829 i Aas kirke. Foreldrene var gårdbrukere på Flikkeshaug.......(?)
                                                     Faddere var gårdbruker Andreas Johanesen og Agnethe Andersdr Wosterom (?) G.b. Johanes Johanesen
                                                     og Mari Oledatter Wosterom (?) Marie Hansdatter Kyseterstuen.
                                              Helene Caroline Andreasdatter f. 4/9 1831 døpt 2/10 1831. Foreldrene var gårdbrukere på Flikkeshaug
                                                      Fadderne kom fra Anderud, Flikkeshaug og Malterud.
      Flikkeshaug er navnet på to gårder  med gårdsnumrene 3 og 4 i Vestre Toten.
      Hellesæl, Hellerud, Helle....ødegård har sikkert en forbindelse med gården Hellerud også kalt Helli g nr 90 i Vardal.
 
             
             Kartet viser gårdene/brukene fra nord mot sør Grindvolden, Askimhaugen, Bredskallen, Flikeshaug, Refvold/Revold
             og Grøthaug. Like nord for Bredskallen ligger Daelborgen/Dalborgen som også er nevnt i teksten over.
             Fjeldstad ligger en km nord for Flikkeshaug, Malterud ligger 3 km øst for Raufoss og 4 km sør for Flikkeshaug.
             Karsrud ligger helt nederst i kartet syd for Grøthaug.
             Evangbrukene ligger ved Lena.
             Helset bruk ligger mellom Kapp og Raufoss og utenfor dette kartet og litt nærmere Raufoss enn Kapp.
 
Peder Johansen Helset døpt 17/10 1734 (200) og Siri Haraldsdatter.  døpt 4/9 1746 (201)
     Peder ble døpt 17/10 1734 i Østre Toten. Hans foreldre var Johans Helsett og Margrett Pedersdr. Siri ble døpt 4/9 1746 i Østre Toten. Foreldrene var Harald Flickesoug (Flikeshaug ) og Annicken Olsdatter.
     Peder giftet seg med Siri 11/10 1761 i Østre Toten forloverne var Ole Kallerud og Ole Steperud (?)
    
Peder var 66 år i 1801 han var huusbonde  i første husholdning på Helset i Toten sokn. Han var bonde og gårdbruker.
Han var gift med Sigrid (skal nok være Siri ifølge kirkebøkene)  Haraldsdtr på 54 år og begge var i  første ekteskap. Helset hadde to husmenn med jord  og den ene av dem med  "landeværn" og den  andre "reserv". Siri døde 6/9 1819 og ble begravet 14/9 1819 Vestre Toten.
     På den første husmannsplassen bodde det 4 personer, "huusbonden", hans kone og deres 1 år gamle sønn samt en tjenestejente på 16 år. På den andre husmansplassen bodde det også 4 personer, "huusbonden", hans kone, deres sønn på 1 år . De hadde også en inderste, ei ugift kvinne på 66 år som levde av arbeid.
      Peder og Sigrid fikk barna :Hellena Pedersdatter døpt 17/10 1762 i østre Toten
                                                 Berthe Pedersdatter døpt 10/3 1765 i Østre Toten
                                                 Johannes Persen  døpt 26/7 1767 i Østre Toten
                                                 Anne Magrethe Pedersdatter døpt 29/9 1769 i Østre Toten
                                                 Hans Pedersen som var soldat, ugift og 29 år i 1801.Født ca 1772 døpt 5/4 1772 i Østre Toten.
                                                 Maria Pedsersdatter døpt 2/11 1777 i Østre Toten
                                                 Peder Pedersen  var ugift og 21 år i 1801. Født ca 1780 døpt 3/3 1780 Østre Toten.
                                                 Marte Pedersdatter var ugift og 18 år i 1801. Født 22/5 1783, døpt 29/5 1783 i Østre Toten.
                                                 Mathias Pedersen var ugift og 15 år i 1801,døpt 23/7 1785 Østre Toten Toten
                                                 Andreas Pedersen som var 11 år i 1801, født 11/11 1789  i Østre er den vi følger i slektslinjen,
                                                                               se avsnittet over kartet ovenfor.
 
Johans(Johannes) Helsett ( 400) og Margrett Pedersdr. (401)
      Johans og Margrett fikk sønnen Peder  som ble døpt 17/10  1734. Han er den som følges i slektslinjen.
De fikk også barna: Hans Johansen (?) døpt 22/10 1730 i Østre Toten
                                Siri Johannesdatter døpt 17/2 1732 i Østre Toten
                                Maria Johannesdatter døpt 25/2 1739 i Østre Toten

 
Harald Flickesoug (Flikeshaug ) (402) og Annicken Olsdatter. (403)
       Harald og Annicken fikk datteren Siri Haraldsdatter som ble døpt 4/9 1746.
Annicken Olsdatter er muligens samme som Annicken Ollesdatter døpt 13/1 1731 i Østre Toten med faderen Olle Sadstad (familysearch.org)
 
Ole Evensen Bakke  (202)og Kari Poulsdatter. (203)
      Ole og Kari var foreldrene til   Elena Olesdatter født 27. mars 1791 og  døpt  i Østre Toten. Hun giftet seg med Andreas Pedersen Flikkeshaug. Se litt lenger opp på siden. Av kirkeboka kan det ses ut til at Elena kom fra gården Bakke.
 
Ole Hansen (102) og Pernille Hansdtr Revold f. 26.01.1792 (103) er Nicolines foreldre.
     Ved folketelling i 1801 bor familien til Pernille på Revold  Østre Toten  gårdsnummer 132 med foreldrene Hans Nielsen og Berte Olsdtr. som driver gården. De har tre døtre som bor  hjemme, Pernille på 10 år, Helene på 5 år og Friderike på 3. Hans var 49 og Berte 40 år. Pernille og Helene  var søstere og når Pernille giftet seg og fikk Nicoline og så ble hennes søster fadder ved dåpen.
     Ole og Pernille fikk barna: Hellene døpt 20/8 1810 Østre Toten
                                                Berte født 15/12 1815. døpt 17/12 1815 Vestre Toten (hastedåp og tidlig død?)
                                                Nikoline/Nicoline f. 20/9 1818, døpt 11/10 1818 Veste/Østre Toten som følges i slektslinjen.
                                                Hendriche f. 14/8 1820 døpt 22/8 1820 Vestre/Østre Toten  Hun giftet seg på samme
                                                                                                          dag som   Nicoline se henne ovenfor.      
                                                              
Hans Nielsen f. ca. 1752  (206) og Berte Olsdtr. f. ca 1761 (207) er Pernilles foreldre
     Hans ble døpt 31/12 1752 i Østre Toten. Foreldrene var
Niels Lunde og Kari Jensdr. (familysearch.org)
     Hans kan også ha blitt døpt 19/7 1751 i Østre Toten med foreldre Niels Balkest og Johanne Olsdr. (familysearch.org)

         

       Folketelling 1801 står det om folket på Revold gård på Toten under Christians amt. Husbonden er Hans Nielsen, 49 år , bonde og "gaardbruker".(født ca 1752). Kona Berte Olsdtr er 40 år og begge er gift første gang. (født ca 1761). Hjemmeboende barn er Pernille på 10 (født ca 1791), Helena 5 år (født ca 1796), Friderike 3 år (født ca 1798). Der er to "føderaadsfolk" Friderik Olsen på 64 år (dvs født ca 1737 )og Pernille Olsddtr på 76 år (dvs født ca 1725) og de har en Inderste (leieboer) enkemann Niels Jenssen på 60 år som lever av sitt arbeid.   Hans og Berte giftet seg 14/4 1789 Østre Toten. (fikk de første barnet 3 år før de giftet seg?)
      Hans og Bertes fikk barna: Berthe Hansdatter 18/9 1786 døpt 24/9 1786 Østre Toten
                                                 Niels Hansen 30/3 1789 døpt 5/4 1789 Østre Toten
                                                 Pernille Hansdatter 26/1 1792, døpt 12/2 1792 Østre Toten er den som følges i slektslinjen.
                                                 Kari Hansdatter  døpt 20/7 1794 i Østre Toten
                                                 Helena Hansdatterdøpt 29/5 1796  Østre Toten(5 år i1801)
                                                 (Birte døpt 19/11 1797 Østre Toten står ikke oppført i folketelling 1801, død ung ?)
                                                 Niels Hansen døpt 16/2 1800 Østre Toten
                                                 Friderike Hansdatter(3 år i 1801)
                                                 Birte Hansdatter døpt 28/ 3 1802 østre Toten  
                                                 Ole Hansen døpt 7/4 1803 i Østre Toten
                                                 Johanne Hansdatter  døpt 25/12 1806 i Østre Toten                                             
                                                 Anders Hansen døpt 13/11 1808 Østre Toten                                               
 
Niels Lunde og Kari Jensdr.   ? se avsnittet over.
         Niels og Kari fikk sønnen Hans Nielsen som ble døpt 31/12 1752 i Østre Toten. Navnet til Niels tyder på at kommer  fra Lunde.
 
Referanser : Se Karl Wang                      Tilbake     Wangslekta   Hjem