Denne siden viser i tabells form anene til Hagen Wang.
Fra Karl Gulbrandsen Wang går linjen fra Raufoss fyrstikkfabrikk til Husmannsplassen Diesenstua under Disen i Oslo  og videre til Husmannsplasser på Ringerike på midten  av 1700-tallet.
Fra Olave Martinsdatter går linjer til gårder på Toten i 1700-1800 tallet til Hans Nielsen Revold f. 1752,  til Johanes på Helset og Harald på Flikeshaug ca. 1700.
 

Aner til Karl Wang far til Hagen og farfar til Roy Wang:
                                                                                Karl Gulbrandsen Wang  24/11 1846 (24) (g.m. Olave Martinsdatter)
                                           Gulbrand Olsen ca 1815 (48)                                     Lisa Olsdatter ca 1821 (49)
                Ole Larsen (96) Olia Jonsdatter (97)                 Ole Knudsen (98)  
      Lars Olsen (192) Anne Halvorsdtr (193) Joen Christensen f. ca 1760  (194) Mette Olsdatter f.ca 1765 (195)      Knut Nn (196)      
Ole Larsen (384) Anne Engelbrethsdr
(385)
Halvor Jensen  (386) Sara (387)            
               

   Mer om hver enkelt på siden til Karl Wang (klikk på hans blå navn)
 

Aner til Olave Martinsdatter
                                                                                    Olave Martinsdatter (25) født 1/2 1851. (g.m Karl Gulbrandsen  Wang)
                                         Martin Andreassen (50) 1/8 1819                                Nicoline Olsdtr (51) f. 20/9 1818
       Andreas Pedersen Flikkeshaug (100)               Hellena Olsdatter (101)              Ole Hansen (102) Pernille Hansdtr Revold (103)     f. ca 1791
Peder Johansen Helset  1734 (200) Siri Haraldsdatter  1746 (201) Ole Evensen Bakke (202) Kari Poulsdatter. (203)     Hans Nielsen Revold  f. ca. 1752 (206) Berte Olsdtr. f. ca 1761  (207)
Johans Helsett . (400) Margrett Pedersdr. (401) Harald  Flikeshaug (402) Annicken Olsdatter. (403)                        

   Mer om hver enkelt  på siden til Olave Martinsdatter (klikk på hennes blå navn)
 

Referanser : Se siden til Karl Wang                         Wangslekta             Hjem