Smørlie
Jeg etterlyser  gamle bilder og historier fra Smørlie.
Nyere bilder og historier også  hvis de er av allmenn interesse.
 
                   
                    Smørlie panoramabilde ved Trond Finborud 2009


        Stølene på Smørlie ligger i skråningen som strekker seg fra sørenden av Smørlivann og opp mot Smørlitoppen. Stølene på Smørlie tilhørte gårder fra Månobygda bortsett fra Fossbråten som ligger på nordsiden av Leiraelva. Det har ligget 6 støler her. Den sørøstligste tilhører Granli, så kommer Midtre Marken,
Nørre Marken, Måno (landbruksskolen), Fossbråten og Onstad. Nørre og Midtre Marken var opprinnelig en gård med heimås på Døla, støl på Smørli
og langstøl på Ågotstølen. Gården må ha vært forholdsvis stor for da den ble delt fikk begge gårdene de samme rettigheter med støler både i heimåsen og støler
ved siden av hverandre på Smørlie og på Ågotstølen. Onstad (Månovoll) og Håverud (Tørto (Måno)) var opprinnelig en gård. Den ble delt i begynnelsen av 1900-tallet mellom to søstre. Den opprinnelige gården hadde støler på Slette, Smørlie og Jutulstølen.
(Opplysning fra Arve Landmark)
 

 

Onstad
 Månovoll 
             
 
Støler under
Fossbråten
 Måno
 Jordbruksskola
Hegge (Lappen)
Nørre Marken
Månum
Midtre Marken
Støler under
Granli (Plassen
)
Støler under
Tørto

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                         Fjesli      Pilset      Hjem