Tabell 2.3
Denne tabell viser anelinjen til Jon Hansson født 1742 og Olof  Th. Olsson født 1627.
 
                                                                                      Anna Persdatter Blomström     (113)  (fra tabell 2,1)
                            PärTholsson Blomström f. 1776 (226)                            Martha Jonsdtr. f. 1774  (227)
   Thol Olofsson f. 1745       (452)        Jon Hansson  f. 1742    (454)        Lena Olsdtr. f. 1747   (455)
Olof Tholsson
f. 1698 (904)
Pernilla Jacobsdtr. f.1733   (905)            
Thol Olafsson f.1667 (1808) Karin Olafsdtr. f. 1679
(1809
             
Olof Th.
Olsson f.1627
(3616)
               

Sissel Finborud (3) er datter av
Randi Helene Olsen Wang (7) 1922-, Sissels mor som er datter av
Karl Aaskar Olsen  (14) 1889-, Sissels bestefar som er sønn av
Karl Olsen (28) 1866-, Sissels oldefar som er sønn av
Ole Pettersen (56) 1824, Sissels tippoldefar som er sønn av
Petter Andersson Åstbom (112.) som er Sissels 2-tippoldefar. Anna Pedersdotter Blomstrøm er Sissels 2-tippoldemor som er  datter av
PärTholsson Blomström f. 1776 (226), som er Sissels 3-tippoldefar sønn av
Thol Olofsson f. 1745 (452), som er Sissels 4-tippoldefar sønn av
Olof Tholsson f. 1698 (904), som er Sissels Finboruds 5-tippoldefar sønn av
Thol Olafsson f.1667 (1808), som er Sissels Finboruds 6-tippoldefar sønn av
Olof Th. Olsson f.1627 (3616), som er Sissels Finboruds 7-tippoldefar.
 

Per Tholsson Blomstrøm (226) 1776 og Märta Jonsdotter  (227)1774
        Per og Märta fikk døtrene Maja og Anna som var de to som satt igjen som enker etter svogerdrapet beskrevet ovenfor. "Spiksmedsmästaren" Per Blomstrøm ble født 3/11 1776 på Olerud i Blomskog Värmland Han ble døpt dagen etter og døde 3/4 1862 i Brunskog Värmland . Pers foreldre var Thol Olofsson Blomstrøm og Britta Tolfsdotter. Per giftet seg med Märta Jonsdotter 2/10 1796 i Brunskog og hun var etter  "husförhörslängden" født på "Dal" 1776.  I følge siden familycentral.net ble Märta født 14/9 1774 i östra Skogstorp, Froskog i Alvsborg. Hun døde 27/12 1845 i Moriansfors, Brunskog, Värmland.  De skal også ha fått to sønner som huset nevøer se ovenfor. Disse sønnene var Daniel og Per Blomstrøm.
Per og Märta fikk følgende barn:  Anna Cajsa Persdotter døpt 12/2 1797 (1792?) i Brunskog er den Anna  som følges i slektssammenheng
                                                                                og som giftet seg med Petter Åstbom.
                                                    Cathrina Persdotter døpt 13/1 1799 i Brunskog, hun døde 23/11 1800 Brunsberg
                                                    Olle (Olof) Persson døpt 3/1 1801 i Brunskog. Morianfors.
                                                    Jan Persson døpt 15/10 1803 i Brunskog.
                                                    Daniel Persson som ble døpt 7/2 1805 i Brunskog. Brunsberg bruk. Ble gift med Britta Persdtr. f. 28/6 1806
                                                    Lisa Persdotter døpt 18/10 1806 i Brunskog døde 29/5 1808.
                                                    Petronella Persdotter døpt 10/6 1808 i Brunskog døde 17/5 1812.
                                                    Thure Persdotter som ble døpt 29/7 1810 i Brunskog
                                                    Per (Peter) Persson døpt 17/12 1811 i Brunskog.
                                                    Maria Persdotter døpt 26/7 1813 i Brunskog  giftet seg 26 år gammel med Ernst August Søderlund,
                                                                                mannen som skjøt sin svoger i 1841. Se to avsnitt ovenfor.    
                                                    Petronella   Persdotter født 3/7 1814 og død 7/12 1815
                                                    Lena Persdotter 3/7 1824, død  15/8 1872   
 
Thol Olofsson Blomstrøm f. 16/9 1745 (452) og Britta Tolfsdotter f. 1740 (453)
            Thol ble født 16/9 1745 og døde 1814.   Hans foreldre var Olof Tholsson og Pernilla Jacobsdotter. Britta  ble født 1740 og hennes far het Tollef. Thol og Britta fikk sønnen Per Tholsson Blomstrøm 3/11 1776. Andre opplysninger om Brittas foreldre har jeg ikke funnet så den linjen slutter her. Thols slektslinje fortsetter nedenfor.
 
Olof Tholsson f. 1698 (904) og Pernilla Jacobsdotter  f. 1700/08 (905)
             Olof ble født 20/3 1698 og døde 30/5 1780. Hans foreldre var  Thol Olofson og Kirstin Olofsdotter. Olof giftet seg med Pernilla Jacobsdotter  som ble født i 1700 eller 1708. Hun døde 2/7 1773. Olof og Pernilla fikk sønnen Thol  16/9 1745. Hennes foreldre har jeg ikke funnet så den slektslinjen slutter her mens Olofs forsetter nedenfor.
 
Thol Olofson f. 1667 (1808) og Kirstin Olofsdotter f. 1679. (1809)
             Thol ble født i 1667 og døde 20/2 1743. Hans foreldre het Olof Tholsson og NN. Han giftet seg med Kirstin Olofsdotter som var født i 1679. Hennes foreldre har jeg ikke funnet så den slektslinjen slutter her. Thol og Kirstin fikk sønnen Olof , som er neste ledd i slektslinjen, i 1698. Thol sin slektslinje fortsetter nedenfor.
 
Olof Tholsson f. ca 1627 (3616) og NN f. ca 1629 (3617)
             Olof ble født ca 1627 og døde .Hans ektefelles navn  har jeg ikke funnet men hun må være født ca 1629. Olofs far het Thol. Olof og kona fikk sønnen Thol i 1667. Ut over det har jeg ikke funnet data så begge disse slektslinjer slutter her.
 
Jon Hansson  f. 1742    (454) og Lena Olsdotter  f. 1747. (455)
            Jon ble født 1742 og døde 15/4 1821.  Lena Olsdotter ble født 1747 og døde 16/1 1826.
Jon giftet seg med Lena og de fikk datteren Märta født 14/9 1774 i östra Skogstorp, Froskog i Alvsborg. Denne slektslinjen slutter med Jon og Lena.
 
Referanser: se siden med oversiktstabeller       Tilbake til       Hjem