Frederich Michelsen Finborud (Aaltomten) 24/2 1815-1873 (16) og Kari Jensdtr. Bjørtomten  21/9 1815 (17)

      Fredrik Finborud står oppført med fødselsdato 24.02.1815 i kirkebok under dåp i Vang Hed. Han ble døpt 27. 03. 1815. Foreldrene var Michel Frederichsen og Berte Pedersdatter I kirkebok under dåp av Christian Frederichsen Finborud våren 1854 står faren oppført som "Gårdbuker Frederik Mikelsen Aaltomten". Han ble født på Finborud og fadderne var Anders Opsahl, Jacob ?
Ole Olsen og Elie Schieseth
Frederich døde 12.06.1873.
      Kari Jensdatter ble født 21/9 1815 og døpt 8/10 1815 i Vang. Foreldrene var Jens Nielsen Bjørtomten og
 Inger Fredriksdtr. Finborud. Jens ser ut til å ha tittelen "Underofficier"?  Fadderne var Jacob Stensrud, Anders Kartomten og Anne Nielsdatter Biørtomten.
      Frederich ble konfirmert 4/10 1829  med karakteren " Af god kunskab og Opførsel". Kari ble konfirmert på samme dato også hun med karakteren god kunnskap og oppførsel.

Frederich giftet seg med Kari Jensdatter Bjørtomten 25.11.1841. De fikk 9 barn.
               
Berthe Fredriksdatter Finborud 2/10 1842 døpt 23/10 1842 som giftet seg Endresen.
                             Da hun ble enke dro hun med 6 barn til Christiania til sin bror Johannes.

               
Mikkel Fredriksen/Frederichsson Finborud. 22/8 1844 døpt 13/9 1844
                      i Vang og Furnes    Han etablerte seg som
                      kjøpmann i Kristiania (ifølge Edel Crawford)
               
Johanne Fredriksdatter Finborud 19/5 1846 døpt 7/6 1846.
                Jens Fredriksen Finborud 13/2 1848, døpt 19/3 1848død 1902, ble gift med
                              Anna Prøsch i 1881. Jens var kjøpmann. De førte slekten videre på Røros.
                Navnløs pike, døfødt 21/2 1851.
               Johanne Frederiksdatter Finborud 10/4 1852 døpt 16/5 1852
               Christian Frederichsen Finborud født våren 1854 som er den
                              som fører denne slektslinjen fremover.
      
        Johannes Frederiksen Finborud  23/2 1858 døpt 29/3 1857, død 03/5 1934 ble gift med
                      Vilhelmine Marie Ruud.
               Anne Frederiksdatter Finborud 26/9 1859 døpt 4/12 1859.
              
              

     Frederich Michelsen Finborud (Aaltomten) var gårdbruker av Aaltomten og drev handel på Røros. Vanligvis var det eldste sønn som overtok gården, så i utgangspunktet var nok Frederich tiltenkt gården Finborud, men av en eller annen årsak, som jeg ikke har funnet, kjøpte han  gården Aaltomten allerede i 1845.
     Fredrichs bror,  Anders Michaelsøn Finborud, som levde 1819-1908  ble gift i 1847 med  Petronelle Pedersadatter Aaltomten 1822-1908. Gården som ble drevet av Michel ble overført til sønnen Anders i 1860.

     I følge etterlatte skrifter fra Frederichs sønn Christian står  det :"I min barndom led far store tab paa grund af kautionsforpligtelser og mistede al sin eiendom" Aaltomten  ble derfor solgt.

I folketelling for 1865 for Vang  under  Aaltomten er det ikke registrert noen som passer med slekt fra Finborud, heller ikke i folketelling for 1910. Så det ser ut til at familien flyttet fra Aaltomten før 1865. Han dro første gang til Røros i 1859, se nedenfor, så det er mulig at det er på denne tid han måtte selge Aaltomten.
Slektshistorien om Fredrichs og Karis Aner  sees på egen side. Der kan Finborudlinjen  følges tilbake til gården Kveberg på 1500-1600-tallet, en annen linje går  bakover  til Helgestadgårdene på Toten og Helge  der som døde 1657.

 

På bilde til høyre sees Frederich Michelsen, Kari Jensdatter og tre av barna.
Bildet under viser Kari Jensdatter Bjørtomten som gammel.
(Bildene til høyre har blitt gitt meg av Kristian Finborud min 5-mening i slektslinjen fra Anders Michelsen Finborud)


 

   

     I bygdebok for Røros s. 242 kan en lese om Fredrik Finborud:

"Ole Sæhlie i Vang, som hadde andel i Engzelius` eksport av smør og vilt til Christiania, pleide ha en noe forloren person ved navn Borch liggende på Røros i martnan for å veligere med selgerne, men da denne hadde det så travelt med flasken at han ingen ting utrettet, sendte Sæhli i 1859 med ham en ung mann, Fredrik Finborud (Frederich var 44) fra Vang som medhjelper. Å hjelpe en mann som intet gjorde, var imidlertid et arbeid som ikke passet for en ung, virkelysten mann, og han sa fra seg vervet og grep for egen regning fatt i alle de mulighetene for å tjene penger som her lå for handa. Finborud skaffet oppover mel og annet som ikke vokste på Røros og sendte nedover det som manglet i Vang, og fikk mange kunder. Sønnen J.F. Finborud åpnet seinere forretning i Mørkstugata.-- - - - - - - .

     Maths. Pedersen forteller videre: ----- Mangelen på ferdselsveier i den gamle tiden bevirket at man på vintertiden måtte skaffe tilhuse det som var fornødent til kommende vinter. Følgelig ble sommerhalvåret en meget rolig tid.- - - - - -. Om vinteren derimot var trafikken stor og i martnan overveldende." Hvilket vises i hans brev nedenfor.
 

  
Frederich skriver til sin sønn mens han venter på vinterføret.:

Brevet er adressert til Christian F. Finborud Christiania                                                                                                                                                                            Røraas Ano 13de September 1872

Elskelige og kjære  Søn Christian!
Megen Tak for din Kjærkomne Skrivelse
Som jeg i sin tid modtok medens jeg
  var
Paa Hedmarken. Likegyldigheden og
------?kkenhed har været hovedaarsagen
Til Forsømmelsen at besvare dit Brev.
Jeg blev saa glad da jeg modtok din skrivelse
Og fikk se at Christian har faaet en god
Cand----an, nu kommer Johane snart en liten
Tur ned til eder det gjør ----kkelig gaadt for
Hende at komme ud en liden Trip-
Jeg er Gud være Lov og Takk ved helsen

Og venter kun
  paa Vinteren saa jeg kommer

Til med Forretningen.
Lad mig høre lidt fra dig med det første.
Lev inderlig vel og vær ------------? din Fader

                                                                              Venskabeligst                                                                           Fredrik Finborud

 

      


                                                       Tilbake            Hjem  

Referanser: Privat familiearkiv
                   Røros  bygdebok
                   Kirkebok Vang Hedm. 1815 under dåp.
                   Klokkerbok Vang 1808-1819 1815 s 42
                   Kirkebok Vang 1826-1841 s 265a