Tabell 2.4
Denne tabellen når Olof Bengtsson som døde 1715, og Johan Göstasson som var bosatt i Sävelskog, Brunskog og var
Nämndesmann mellom 1677 og 1709.
                                                    Anna Jonsdotter  (g.m. Kristoffer Andersson Rosendal)  f. 1803 (115)
                    Jon Bryntesson Rackberg f. 1767 (230)                              Ingeborg Persdatter     (231)            
Brynte Bengtsson f. 1736    (460) Britta Jonsdotter f. 1744   (461)    
Bengt Olafsson f.1691      (920)   Dordi Andersdtr. f. 1697   (921) Jon Larsson f.1713     (922)          
Olof Bengtsson
d.1715
(1840)
Ingjäl
Johansdtr.
(1841)
             
  Johan Göstasson
nämndesmann 1677. (3682)
             

Sissel Finborud (3) er datter av
Randi Helene Olsen Wang (7) 1922-, Sissels mor som er datter av
Karl Aaskar Olsen  (14) 1889-, Sissels bestefar som er sønn av
Karl Olsen (28) 1866-, Sissels oldefar som er sønn av
Marie Kristoffersdatter (57) f. 1833 , Sissels tippoldemor som er datter av
Anna Jonsdotter  (g.m. Kristoffer Andersson Rosendal)  f. 1803 (115), Sissels 2-tippoldemor som er datter av
Jon Bryntesson Rackberg f. 1767 (230), som er Sissels 3-tippoldefar  som er sønn av
Brynte Bengtsson f. 1736    (460), som er Sissels 4-tippoldefar  som er sønn av
Bengt Olafsson f.1691  (920), som er Sissels 5-tippoldefar  som er sønn av
Ingjäl Johansdtr. (1841), som er Sissels 6-tippoldemor  som er datter  av
Johan Göstasson nämndesmann 1677. (3682), som er Sissels 7-tippoldefar og som avslutter denne anelinjen.
 

Jon Bryntesson f. 1767 (230) og  Ingeborg Persdotter (231)
             Jon Bryntesson f. 10/9 1767 på Persrud bosatt på Rackberg Arvika. Foreldrene var Brynte Bengtsson og Britta Jonsdotter.
Jon giftet seg med Ingeborg Persdotter. Han var soldat på soldatbostellet Rackstad, der de bodde da de fikk datteren Anna  4/3 1803 som giftet seg med Cristoffer Andersson i avsnittet over.
 
Brynte Bengtsson f. 1736 (460) og Britta Jonsdotter f. 1744 (461)
              Brynte ble født 9/9 1736 i Karlsbol Värmskog. Han døde 4/1 1809 på torpet Mon u. Vik. Hans foreldre var Bengt Olafsson og
Dordi Andersdotter. Brynte Bengtsson "innkom for Rätten" som ungdom i 1755 for å få utnevnt en formynder.Da var han altså ca. 19 år gammel. Som formynder ble utnevnt Måns Persson i Taseboda. Han var gift med Bryntes tante Marit Andersdotter.
(Jösse HR 1755 ht-153)
              Brynte giftet seg med Britta Jonsdotter f. 2/11 1744 i Koppsäng. Hun døde 29/5 1828 på torpet Mon u. Vik.
Brynte og Britta fikk minst følgende barn: Bengt f. 24/8 1765 på Persrud Arvika
                                                                  Jon  f. 10/9 1767 på Persrud og han er den som følges i anelinjen. Se avsnittet ovenfor.
                                                                  Anders f. 10/10 1770 på torpet Mon u. Vik. Han døde i 1771.
                                                                  Anna f. 1/12 1771 . Hun ble gift med Anders Jordsson og døde 1854 i Koppsäng.
                                                                  Anders f. 5/4 1775, d. 1801 i Arvika.
                                                                  Olof f. 28/4 1777,  d. 1823 på Stortorpet Arvika.
                                                                  Karin f. 23/3 1780 . ble g.m. Olof Arvidsson bosatt på Mon.
                                                                  Per f. 10/3 1782 , d. 1783.
                                                                  Per f. 28/12 1784, d. 7/3 1809 på Kärrsmossen Arvika.
                                                                  Britta f. 2/8 1787, d. 1/12 1808 på Kärrsmossen.
 
Bengt Olafsson f. 1691 (920) og Dordi Andersdotter (921)
          Bengt ble født 25/5 1691 i Smådal Brunskog. Han døde 5/12 1755 på Björkenäs Ny. Foreldrene til Bengt var Olof Bengtsson og
Ingjäl Johansdotter . Bengt giftet seg første gang 3/5 1717 i Brunskog med
enken Ingjäl Perdotter fra Takene. Hun døde trolig 1734. Bengt og Ingjäl fikk to barn. Olof f. 14/2 1718 i Sävelskog, d. 1765 i öna Ny og Per
f. 30/5 1724 i Karsbol, d. 1785 i Käringerud Ny.
          Bengt giftet seg for annen gang 1/1 1736 i Höglund med Dordi Andersdotter f. 1697 i Ingersbyn Högerud. Hun døde 21/6 1748 ved et besøk hos sin bror Brynte i Ingerbyn, begravelse den 26/6.  På den tiden var hun bosatt i Björkenäs Ny.
Bengt og Dordi fikk Brynte 9/9 1736 i Kärsbol.
 
Olof Bengtsson d. 1715 (1840) og Ingjäl Johansdotter (1841)
          Olof døde i 1715 i Sävelskog, Brunskog og ble begravet 6/2 dette år. Hans ektefelle var Ingjäl Johansdotter. Hun kan muligens være
den som avled 18/2 1739 i Takene, Brunskog i en alder av 78 år. Hennes far var Johan Göstasson.
 
Johan Göstasson (3682)
         Johan Göstasson var bosatt i Sävelskog, Brunskog. Han var Nämndesmann mellom 1677 og 1709 og døde før 1712. (Jösse HR dombok 1712). Han fikk datteren Ingjäl som giftet seg med Olof Bengtsson. Johan er siste mann i denne slektslinjen.
 
     Tilbake                                    Hjem