Tabell 6 viser
Bjørdalslinjen til Olav Olavson Bjørdal  f. ca 1599 Bjørdal
Ullalandlinjen til Hans Eilifson Ullaland
f. ca 1594
Sporstøyllinjen  til Jetmund Gullikson Sporstøyl, første bruker  1603

 
                                                                                         Eilev Pederson Sporstøyl (74)
                                               Peder Pederson Håheim (148)                             Anne Eilivsdtr Bjørdal (149)
Peder Pederson  Sporstøyl Håheim (296)
             
Sylvei Jonsdtr. Engeberg    (297) Eilev Steinarson Bjørdal (298) Marte Oldtr. Ullaland (299)
Peder Pederson Håheim 1717 (592)       Steinar Eilevson Bjørdal (596) Ole Jacobson (598) Kirsten Jonsdtr. (Ulvestad?) (599)
Peder Pedersen Ytre Åm ca 1691 (1184) (Trolig) Eli Arnesdotter (1185)       Eilev Olson Bjørdal (1192) Anne Knutsdtr. Hjarhaug (1193) Jakob Knutson (1194) Mette Hansdtr. Ullaland
(1195)
 
PederEllingson Ytre Åm
ca 1648 (2368)
Dorte Pedersdtr (2369) Arne Knutson (2370) Mette Jonsdatter
(2371)
      Olav Olson Bjørdal f. ca 1599 (2384)   Knut Knutson ca1614 (2388) Hans Eilifson  ca 1594 (2390)  
Elling Pederson Ytre Åm (4736)   Knut, trolig Jetmundson (4740)                  
Peder Gullikson (Vatne?)<1603 (9472)   Jetmund Gullikson br 1603-1642 på Sporstøyl (9480)                  

 

 Peder Pederson 1749 - ca 1798 og  Anne Eilevsdtr Bjørdal på Sporstøyl f. ca 1757- 1827   
             Peders foreldre var Peder Pederson Sporstøyl Håheim og Sylvei Jonsdtr. Engeberg. 
Annes foreldre var Eilev  Steinarson og Marte Olavsdtr. Ullaland.
Peder og Anne giftet seg i 1780. De drev gården, Sporstøyl,  fra 1771 til 1789 Det vises til Skjøte datert 1771 på 2m. fra O. Hornindal. Det var skifte etter Peder 1798 så han døde omtrent på den tid.

I 1801 er Peder død og Anne sitter som enke i første ekteskap som bonde og gårdbruker i                                      
Romsdal/Wolden/Ørsteens/Spørstøel. Anne Ellevsdtr, er Huusmoder på 40 år og har 5 hjemmeboende barn.                                                       
Der er også registrert en annen husholdning der: et ektepar som var bønder og gaardbrukere og hadde 3 barn. 
    Peder og Anne fikk 9 barnr:
               Anne Brite Pedersdtr 1781-1781
               Peder Pederson  1782 - 1859 ble neste bruker
                         av Sporstøyl men var uten barn.
               Ellev Pedersen: (den vi følger), 16 år ved folketelling 1801,
                                          1784-1867. Dro til Årflot som tiende
                                          bruker av bruk 1
               Arne Pedersen: 10 år, hennes sønn.
               Anders Pedersen: 5 år, hennes sønn.
               Marte Pedersdtr: 1787 - 1833 dro til Ervik i Volda.
               Sølvi (Sylvei)Pedersdtr: 1789-1869 dro til
                                                     Slettedal i Hjørundfj.
   I 1801 var det en tjenestekarl på gården i deres hushold:
              Jetmund Jonsen Ervig: Tienestekarl, 26 år, ugift.
 
                       
                                      Segl 1782
 
 Peder Pederson  Sporstøyl Håeim og Sylvei Jonsdtr. Engeberg   
              De giftet seg i 1746 og fikk sønnen Peder se avsnittet ovenfor.   Både Håheim og Engeberg ligger utenfor Ørsta.
Jeg har ikke klart å finne Sylvei eller hennes far Jon på Engeberg/Engjaberg i Volda. Hennes linje slutter derfor foreløpig her.
Peder Pederson Sporstøyl 1717-sk 1750  til Håheim 1 i Ulstein ( se "soga om Hareid og Ulstein for mer informasjon om ) Se også Ørsta I Myklebust for gårdene Sporstøyl og Ytre Åm
 
Peder Pederson Ytre Åm 1701:10 sx1731 , br 1713-31 trolig gift med Eli Arnesdotter enke på garden Sporstøyl .
           Peder og Eli  fikk minst 2 barn
           a)Arne Pederson 1713-*1780,nn . Han giftet seg to ganger men fikk trolig ingen barn så neste bruker etter ham ble Jon som bodde på garden til han døde men som bare drev garden i et år i 1762. Deretter kom Peder Pederson  1749 -1798 som bruker. Eli Arnesdotter var trolig først gift med Elling Pederson fra Ytre Åm som drev garden i 1706-1713. Han dro til Ytre Åm.
          b)Peder Pederson  1717-sk1750,Håheim1,Ulstein.
Peders far var Peders Ellingson Ytre Åm  moren var Dorte Pedersdotter, se neste avsnitt.
Elis foreldre var trolig Arne Knutson og Mette Jonsdatter se noen avsnitt nedenfor. Men siden koblingen er usikker avslutter jeg
slektslinjen med Eli Arnesdotter.
Hennes trolige aner er likevel nevnt nevnt nedenfor men i kursiv.
 
Peder Ellingson Ytre Åm ca 1648 - ca 1697 og Dorte Pedersdotter.
             Peder var 18 år i 1666 og skifte etter ham foregikk i 1697 Han var bruker av Pesgården under Ytre Åm i perioden 1676-94.

Foreldre hans var  Elling Pederson Ytre Åm og mor unm. Peder giftet seg  to ganger, først med unm deretter med  Dorte Pedersdotter til nn.
Han fikk minst 2 barn med første kone , minst 3 barn med Dorte hans andre kone.
Barn med nn:  Elling Pederson 1701:26 soldat 0105
                       Hilde Pedersdatter 1707 bm Arne Larsson Haugen 0304
Barn med Dorte:Peder Pederson 1701:10, Spostøyl 0105 som er den vi følger i slektslinjen.
                          Lisbet Pedersdt
                          Inger Pedersdt.
 
Elling Pederson Ytre Åm  og  unm.
        Elling 1666:73 fn br 1647- 66  i 1657 hadde han brukt gården,Pesgården under Ytre Åm i 25 år.
Elling Pedersons far var Peder Gullikson
ekteparet hadde minst 5 barn
       Jon Ellingson  1650 "halvvaksen bondeson"
       Rasmus Ellingson 1666:30
       Peder Ellingson  1666:18 nn som følges i slektslinjen.
       Anders Ellingson 1666:9
       Eli Ellingsdatter til Litje Krøvel
       Hilde Ellingsdatter Åmbø 0103
 
Peder Gullikson <1603 og unm
      Peder var trolig fra Vatne br. nr 1. Han var bruker av Pesgården, Ytre Åm i perioden 1603-1645
Dale skriver at
han "var trolig etterkomar av Morten Mortenson 0002" Et annet sted skriver Dle at han trolig
er 3. sønn av Gullik Pederson på Reiten br. nr 1 under Vatne. Gullik ble av Dale beskrevet som første
bruker av dette bruket som Gullik drev i perioden 1603-1613
Gm um
minst en sønn
Elling Pederson 1666:73 nn
       Siden kobling mellom Peder og Morten nedenfor er usikker,( far og sønn er det sikkert ikke) men annet slektskap er mulig, avslutter jeg
denne linjen med Peder Gulliksen . Mortens linje er likevell nevnt nedenfor men i kursiv.
      Morten Mortenson nevnt 1555, trolig sønn av Morten en av de første brukere  av Ytre Åm
lagrettemann. Morten nevnes som andre bruker av dei eldste brukerne av Ytre Åm.
Navnet Morten sidan i Bjørdal, Brautaset og trolig plassen (Pm07ifølge Bjørn J Dale)
men under Pm07 står det Morten (Andersson) br 1642 truleg n som brukar 1626
Min mening er at Morten Mortenson neppe er samme som Morten Andersson
     Dale skriver:
"Ivar Myklebust prenta eit brev "fraa ein utkommandert soldat til fereldri" som han tidfeste
til 1564. Eg er usemd i dene tidfestinga, og trur at brevet heller må vere frå kring 1610-12.
Dette får følger for ein del brukarrekker her. Det er elles slett ikkje visst at alle dei som er
nemnde i brevet var ørstingar, eller åmskarar for den del."
      Morten n 1520
truleg son er :
Morten Mortenson nn
I 1520 nevnes Morten , Laurits og Ola som skatteytere på Åm
Bare fra Morten kan slektsrekkene føres fram i tid.
    
Arne Knutson 1701:65 fn, br 1666-1701
gm Mette Jonsdatter (sk1704)
minst 3 barn
Inger Arnesdt , Haugen 0204
Marit Arnesdtr, truleg  nn
Eli Arnesdt truleg gift med Peder Pederson noen avsnittet over. De er i den slektslinjen som følges.
 
Knut trolig sønn av første bruker, Jetmund Gullikson, av sporstøyl br. nr 1.
Knut, trolig Jetmundson, var bruker i tidsrommet 1641- 1663.
Gm unm
Minst 2 sønner
Arne Knutson 1666:33, nn
Jetmund Knutson 1666:9
 
Jetmund Gullikson br 1603-1642
trolig to sønner
Nils Jetmundson  Pm01(Plass nr 1 bruker 1641-1646)
Knut Jetmundson nn
 
Eilev Steinarson Bjørdal ca 1718-ca 1808 og Marte Olavsdtr. Ullaland ca 1715-1786
             Eilevs far var Steinar Eilevson Hans første kone fødte Eilev ca 1718. Skiftebrevet etter ham ble skrevet 1808.
Eilev giftet seg med Marte 3/11 1743. De drev et av brukene på Bjørdal i tidsrommet 1758-1789. Eilev bygslet i 1758
2m. 15mrk av Holtermann. Skjøtebrev på 2m. 16mrk. skrevet i 1788. .
 
Steinar Eilevson Bjørdal f. ca 1695-1770  og NN
            Steinars foreldre var Eilev Olavson og Anne Knutsdtr. Hjarthaug. De fikk Steinar ca 1695. Skiftebrev etter ham   
ble skrevet 1770. Han giftet seg 2 ganger. Andre gangen med Brite Torsdtr. Eide som også hadde vært gift før.
Det bryllupet sto i 1759 så det er hans første kone som må være mor til Eilev som ble født ca 1718. Hennes navn
har jeg ikke funnet. Steinar  drev bruket på Bjørdal fra 1715 til 1756. Han bygslet i 1714 2 1/2m fra Ragnhild Vik.
 
                          
                                 Segl 1742
 Eilev Olavson Bjørdal f. ca 1648 og Anne Knutsdtr. Hjarhaug
               Eilevs far var Olav Olavson som fikk sønnen ca 1648. Han giftet seg med Anne Knutsdtr. Hjarthaug som var født
ca 1660. Eilev drev bruket på 2m. 15mrk. under Bjørdal fra 1677 til 1701. I 1701 hadde de sønnene Olav på 9 år og
Steinar på 4  år som er den vi følger.
 
Olav Olavson  f. ca 1599 og Bjørdal                                              
               Olavs foreldre vet jeg ikke hvem var. Men broren var trolig Jetmund Olavson som var første bruker av gården
med Br. nr. 3. L.nr. 59 . Jetmund nevnes i en Odelssak av 2 1/2m. i 1624. I 1626 tingsv., at han (Olav) hadde vært
husmann og byttet med Jetmund som ble husmann. Han hadde tre sønner som ble nevnt i 1666: Jon 11 år, Pål 9 år og
Eilev 6 år som er den vi følger i slektslinjen.
            Bjørdal G.nr. 38
            Navnet er gammelt og ble tidlig skrevet som Bjorudalr. Første stavelse kommer av elvenavnet Bjora. Det
var en gravhaug på gården. Ved utgravning ble det funnet ei leirkrukke med en bronsering i. Stedet blir kalt Bauta og  sagnet sier at det var Baute Bjørkedal som hadde blitt hauglagt der. Landskyllen var i 1627 14m. I 1670/1838 var den 18m. Leidangen var i 1638 2 geiteskinn og 2 kalveskinn.. I begynnelsen av 1600-tallet var det 5-7 bruk og 1-2 husmenn på Bjørdal. Anelinjen ovenfor drev bruket med br.nr. 3.
 
Ullaland-linjen
Ole Jacobson Ullaland 1661- ? og Kirsten Jonsdtr. (Ulvestad?) d. før 3/6 1733.

             Oles foreldre var Jakob Knutsson og Mette Hansdatter fra Olagården på Ullaland. De fikk Ole ca 1661.  Han giftet seg med Kirsten Jonsdatter trolig fra Ulvestad(?). Ole Jakobson drev Nilsgården med br. nr. 1 under Ullaland g.nr. 40 omtrent fra 1698 til 1734. Bruket ble bygslet av Claus Friman 1698 og av Søren Madsen 1720.
Ole og Kirsten fikk barna: Elias f. 1700, d. ?.
                                         Jon født ca. 1703. Han drev gården videre.
                                         Jakob, født ca 1707. Han ble bruker av Olagården under Håvika.
                                         Marte,  som er den vi følger, ble født ca 1715 og giftet seg til Bjørdalen i Ørsta.
Jeg har ikke funnet ut når Ole døde. Kirsten døde før 3/6 1733 for da ble det foretatt skifte etter henne.
 
Jakob Knutsson og Mette Hansdatter Ullaland og Ullaland.
              Jakobs far var Knut Knutsson, moren har jeg ikke funnet. Han fikk sønnen Jakob ca 1616. Han giftet seg med Mette Hansdatter fra Olagården som også lå under Ullaland.Hennes foreldre var Hans Eilifson og hans ektefelle som jeg ikke kjenner navnet til. Se nedenfor i avsnittet før Tabell 5.  Jakob drev bruket Nilsgården under Ullaland, g.nr. 40 og br. nr 1 omtrent fra 1660 til 1698.
Jakob og Mette fikk barna : Peder, født ca 1658, død 1735, gift med Marte Pedersdatter fra Heimste Høydalsdalen, f. ca 1675, d. 1745,
                                                                                            bosatt på Raustad i Hjørundfjord.
                                             Knut, f. ca 1661, d. ?.
                                             Ole, f. ca 1661. Han er den vi følger i  denne slektslinjen. Se mer om ham ovenfor.
                                             Ragnhild giftet seg inn i Massgården på Hjartå.
                                             Brite giftet seg inn i Knutegården på Årset.
                                             Steinar  f. ca 1665 ble bruker av Haraldgården under Homborset.

  
          Ullaland G.nr. 40

På bildet sees tunene på Ullaland i 1930-årene.
Lengst til venstre sees løa til Olagården.
Midt i bildet sees gamlestua til Nilsgården. Dette huset ble revet i 1943.
Til høyre for dette sees ved og materialhus,
løe (flyttet til Høydalen) og smia helt i høyre kant.
Bildet er kopiert fra Bind tre av Busetnadssoga for Volda som har fått låne bildet fra Austefjord museumslag.

Den gamle skylda for gården var på 4 våg fisk.
Navnet har trolig sammenheng med gudenavnet Ullr som kan ha sammenheng med de gode jakt og fangstmulighetene på gården.
Gården er første gang nevnt i 1324  da Baugeid Steinarsdotter gav gardparter i Bjørdal,Ullaland og Kleppe på Sunnmøre i ytelse for kost og losji hos korsbrødrene i Nidaros. Gården er nevnt under Eid kirke i Bergens kalveskinn ca 1350. I 1647 lå det innunder Rosenkrantz-godset. Nilsgarden ble selveid fra 1877 og Olagarden fra     1897. I slektens aktuelle periode ble den drevet av to brukere. Gården hadde sæter på Ullalandssætra i Aldalen.
Det er Nilsgarden med br. nr. 1  som er det bruket den aktuelle slektslinje drev.
 

Knut Knutsen
               Det er ikke mye vi vet om Knut. Han drev Nilsgården fra omtrent 1614 til omtrent 1665.
Hvem som fødte Knuts barn vet jeg ikke, men han fikk: Jakob ca 1616 og han er den vi følger i slektslinjen.
                                                                                        Ole ble født ca 1629 og drev bruket omtrent fra 1655 til 1670  i en periode mellom
                                                                                               eller sammen med faren og storebroren Jakob.
Det var en annen bruker og hans familie , enke og sønn som ikke ser ut til å være i slekt med Knut som drev bruket i 1614 og er de som er nevnt  som første brukere i Gardssoga. (Erik, enken og sønnen Bjørn).  Den slektslinjen jeg følger her slutter på dette nivået altså i slutten av 1500-tallet på bruket Nilsgården under Ullaland i Volda.


 

 

Gamletunet i Olagarden
med vårfjøset oppe til venstre i bildet.
Bildet er tatt i 1930-årene.
Jeg har hentet det fra Bind tre i Busetnadssoga
for Volda som har fått det til utlåns
fra Austefjord museumslag.

 


 

Hans Eilifson
               Hans ble født ca 1594. Faren Eilif og moren vet jeg ikke hvem var. Han betalte skatt for kona og tjenestejente i 1645.
Han hadde to døtre en vet om : Gjertrud som ble gift med Ole Paulson og drev bruket videre med ham.
                                                  Mette som er den vi følger ble gift med Jakob Knutson fra Nilsgarden også den på Ullaland.
Det var en Peder som er kjent som første bruker av Olagården ca 1625. Det er ingen kjente forbindelser til ham eller andre fra fra Hans Eilifson så her slutter linjen bakover ved Hans født ca 1594 og drift av Olagården under Ullaland i Volda.
 
Referanser: Ørstingar bind 1 Ættebok for Ørsta 1600-1900 av Bjørn Jonson Dale
"Ørsta"  I Myklebust
Bjørn Jonson Dale:HUSTRU INGRID POVELSDATTER OG ÆTTA HENNAR    
lokalhistoriewiki.no
wikipedia
Tilbake          Slektene Finborud og Kvaase            Hjem