Denne siden viser i tabeller og linjer anene til
Ananias Albrigtson Aam f. 1829.
       Tabell 1 er en oversiktstabell og viser
de første aner og  tabellene lenger ned på siden.
       
De forskjellige ane-linjene i slekten viser  tegnede linjer fra Albrigt Ananiasson til personene som slutter anelinjen.
        I avsnittene nedenfor "Anerøttene" omtales personene  nevnt i Tabell 1
        "KART OVER ØRSTA OG FOLLESTAD-DALEN med gårder nevnt i slektshistorien." er neste avsnitt.
        Etter kartet sees de tabellene som er nevnt i Tabell 1.
        I linjer og tabeller kommer en tilbake  til Jetmund på Mo ca 1500, Arne Torsson Akslen ca 1570, Ola Erikson på Myklebust ca 1574 og Follestadætten. Det går også linjer til Nupen ca 1590, Barstad ca 1500, Jon Bårdsen på Synes ca 1400 og Søre Bjørkedal, Løset og Volda på 1600-tallet.
               

Tabell 1: Oversikt over de første aner og  tabellene lenger ned på siden.
                                                                    Ananias Albrigtson Ytre Aam f. 1829 (18)
                      Albrigt Ananiasson Aam    f. ca 1801 (36)          Pernille (Kanutte) Ellefsdtr. (Eilivsdtr.) Årflot f.ca 1809- (37)
  Ananias Andersson Brungot
f. 1768         (72)
        Eli Pedersdatter Mo
        f. ca 1759 (73)
       Eilev Pedersen Sporstøl  (74)
Til Tabell 6 
    Elina  Dorthe Knudsdtr Aarflot
    f. ca 1786. (75)
Til Tabell 7
Anders Larsson Brautaset f. 1715
(144)

 
Ragnhild Knutsdotter Årsæter ca 1732
(145)
Peder Jonson Mo ca 1736
(146)

 
Anne Berte Jonsdtr. Vatne ca 1727 (147)
 
Peder Pederson
Håheim (148)

 
Anne Eilevsdtr Bjørdal
ca 1761 (149)
 
Knut Salmundsen Ose
f. ca 1751 (150)
 
Eli Knutsdtr
Åm
f. ca 1757 (151)
Til Tabell 2
Til Arne Torsson Akslen ca  1570,
 Jon Arneson Mo    ca 1660
  kanskje Jetmund Mo ca 1500
Til Tabell 2
og 3
Til Myklebust 1500-tallet.
Til follestadætten 13-1400- tall.
Til Tabell 4
Til Anders på Hovdenakk ca 1500.
Til Lars Anderson Nupen ca 1598
Til Tabell 5
Til
Jon Bårdson på Synnes  >1409.
Til Bjørdal på 15-1600-tallet.
Til Tabell 6 Til Tabell 6
Til
Olav Olson Bjørdal
f. ca 1599.
Til Hans Eilifson  Ullaland
ca 1594
Til Tabell 7
Til follestadætten
Til Tabell 7


De forskjellige Ane-linjene i slekten:
                
Til Ananias Albrigtsons farfar, Ananias Anderson Brungot, går det linjer tilbake til Jetmund på Mo ca 1500, og til Ola Erikson Myklebust 1574 også her sees en linje fra Follestadætten.
Til ektefellen Eli Pedersdatter Mo, Ananias Albrigtsons farmor, går det linjer til Barstad på 1500-tallet, til Nupen ca 1598, til Jon Bårdson på Synes 1409 og linjer til Volda, Søre Bjørkedal og Løset ca 1600.

               
Til Pernille (Kanutte) Ellefsdatter Aarflot, Ananias sin mor, går det en linje fra Amund på Follestad (1300-tallet)  via hennes  mor Elina Dorthe Knutsdatter Aarflot.
Via Pernilles far, Ananias sin morfar, går det linjer fra Olav Olavson 1599 på Bjørdal og Hans Eilifson 1594 på Ullestad.

Tabellene lenger ned på siden viser de forskjellige anelinjenes aner.
Personene omtalt i avsnittene nærmest nedenfor kommer fra Tabell 1

    


Albrigt Ananiasson f. 14.06.1801-1890 (36) og Pernille Ellefsdtr. Årflot  døpt 19/11 1809-1891 (37)
      Albrigt Ananiasson
ble født i Volda  og ble beskrevet som 66 år  i 1865 dvs. han er  født ca. 1799 . Foreldrene var Ananias Andersson Brungot f. ca 1768-1844 og Eli Pedersdtr. Mo f. 1759-1835, se nedenfor kapittelet om Eli- gården. Men ved konfirmasjon i 1814 blir det opplyst om at han var født 14de Juni 1801. Han fikk karakteren Laud ved konfirmasjon. Hans  fødselsdatum blir bekreftet i ministerialbok. Hans mor er ikke nevnt i dåpsprotokollen men faddere er Ole og Ellina Aamb, Mads ?, Synnøve Aamb og Anne Hougen. Han giftet i 1827 seg med Pernille Ellefsdtr, eller Pernille Kanutte Eilivsdtr Aarflot som hun ble døpt 19/11 1809, som også ble født i Volda. . I 1865 var han og Pernille kårfolk hos sønnen Ananias, på gården Ytteraam i Ørstens sokn, Voldens prestegjeld og Brautesæts og Bjørdals skuledistrikt . Albrigt Ananiasson drev Eligarden i Ytre Åm fra 1832 til engang før 1865. Pernilles foreldre var  Eilev Pedersen Sporstøl  og Elina  Dorthe Knudsdtr Aarflot.
Se sønnen Ananias øverst på siden.  
Albrigt og Pernile giftet seg 1827 og de fikk 6 barn: Anne Karen Albrigtsdt. 1827-1901, til Bernplassen, Rekedal, Hjf.
                                                                                 Ananias Albrigtson som er den vi følger se ovenfor.
                                                                                 Eiliv Albrigtson 1832-
                                                                                 Dorte Eline Albrigtsdt 1834-1897, blir på  Indre Åm 
                                                                                 Knut Peter Albrigtson 1837-1901, blir på Indre Åm
                                                                                 Anne Petrine Albrigtsdt. 1842-

 
            Ytre Åm

            
             Foto:Trond Finborud
                
Gården ca 2000.
           
            Jeg har sett flere skrivemåter av gårdsnavnet: Åm, Aam og Aamb.
Navnet er dativ og flertalsform av å altså elv. Åm var den nest største gården i Ørsta. (Mo var den største). Gården har fra gammelt av vært delt i 2 tun. I 1385 ser en første gang skrevet ytre tunet i Åm.
Landskyld : I 1627  var den på 25 2/3m.; i 1694/1838 22 1/2m.
Leidang: Ytre og indre Åm tilsammen : 1610 4 geiteskinn og 7 kalveskinn; 1630/38 5 geiteskinn og 4 kalveskinn.
I 1603/94 var det 5 brukere  og 1 husmann.
            Etter et sagn skal det ha bodd en stormansætt på Åm. Ivar Åsen skrev om "Frua på Åm". Hun skulle ride over ei stokkebru og lovet å bygge ei skikkelig bru dersom hun kom seg velberget over. Sagnet imidlertid forteller at det var et Mellag  jord hun ville gi til Ørstakirken hvis det gikk bra over brua. Fra gammelt av eide Kirken et halvt mellag i Åm. Det har også vært eiere av Åm med høy stand, lensherre og borgermester hvilket kan rettferdiggjøre tittelen Frue som bare ble gitt til slik stand, men det vites ikke at de har bodd på Åm.
             Av et pergamentbrev fra 1610, som ble lagt frem på rettsmøte i 1652  skives det om 7 mællag odelsgods i Åm, som sammen med annet odelsgods hadde fulgt samme slekten, mann etter mann i ni forfedres tid. Det ser ut til at denne slekten på Åm eide odelsgods i Hjørundfjorden og Sunnylven. I. Myklebust har ikke klart å finne sammenheng mellom slektene på disse og andre storgårder, men han regner med at en stor del av jordgodset i Åmdalen en gang tilhørte ei æt som trolig hadde sete på Åm og at denne slekten  ble inngiftet i Sunnylven og Godøy -slekter. Slektsgodeset på Åm klarte ikke slekten å holde samlet like lenge som de gjorde på Steinnesgodset og Follestadgodset.

          Eli-garden

          Eli-garden er et bruk under Ytre Åm. Br. nr 9-12. L. nr. 73. 6 1/3m; 3dlr.2ort 14sk; 6,04 sk.mrk. (Se Morten og Ytre Åm før tabell 3)
Første bruker av gården er registrert for tidsrommet 1603 til 1610 (Arne Anderson som jeg ikke har opplysninger om). Ragnhild Rasmusdtr, som er med i slektslinjen (se avsnittet nedenfor) var første gang gift med Olav Nilsson Åm og de drev gården i tidsrommet 1666 til 1684. Hans far var muligens den Nils som var bruker 1634 til 1651. 
 
Ananias Andersson Brungot f. ca 1768-1844 (72) og Eli Pedersdtr. Mo f. 1759-1835 (73)
       Ananias Andersen, far til Albrigt drev som Bonde og gårdbruker på Eligarden med bruksnummer 9 under gården Aamb (det var også to andre bønder og gårdbrukere på denne adressen) i 1801. Han var 33 år  og giftet seg i 1790 med Eli Pedersdtr Mo på 40 år . (Det står Æedersdatter i digitalarkivet men det er en skrivefeil).  De har datteren Pernille på 7 år og husbondens far på 87 år boende på gården sammen med to tjenestefolk, Mads Hansen Folkesdal på 22 år som var Nasjonal soldat og Johanne Jonsdatter Aarsæter på 34 år.
Far til Ananias var Anders Larsson. Moren var Ragnhild Knutsdatter Årsæter. Foreldrene til Eli Pedersdatter var Peder Jonson Mo og Anne Berte Jonsdtr. Vatne.
Ananias og Eli fikk 5 barn: Barn uten kjent navn 1792-1792
                                          Pernille Ananiasdtr. som nevnt over 1794-1879 flyttet til Ytre Lid, Volda
                                          Ragnhild Ananiasdtr. 1798-før 1801
                                          Albrigt Ananiasson som er den vi følger, se ovenfor.
                                          Ragnhild Ananiasdtr. 1804-1804.
Gå til 4 og 5 for å komme videre for Elis aner.
 
Anders Larsson Brautaset 1715-1803 (144) og Ragnhild Knutsdotter Årsæter ca 1732-1797 (145)
       
 I folketelling for 1801 beskrives Anders Larsen   f. ca 1714 var 87 år i 1801. Han bodde hos sønnen Ananias  på gården Aamb. Han beskrives som enkemann etter andre ekteskap. Han ble jordfestet i Volda  26/12 1803 89 år gammel.
         ( I. Myklebust skriver i "Ørsta "  at Ananias sin far var Anders Olavson Åm. og at Olav Andersson var hans farfar. I Myklebust sitt oppsett  står det at Anders Larsson var bruker av Ytre Åm i 1750 til 1789. Brukeren som kommer etter var Ananias Anderson Brungot med farfar Olav Andersson. Brukeren før Anders Larsson Brauteset var Olav Andersson. Anders Larsson hadde giftet seg i 1748 med Anne Olavsdtr Åm. )
          Bjørn Jonson Dale skriver i "Ættebok for Ørsta bind 1 " en historie som passer med folketellingen så jeg holder meg til Dales slektsbeskrivelse.
Anders Larsson som kom fra Jogarden på Brautaset og drev Eligarden på Ytre Åm fra 1750 til 1789. Foreldrene hans var Lars Larsson Brautaset ca 1677 - 1766 og Kari Olsdotter Aksla, Hjørundfjord ca 1671 - 1749. Anders  giftet seg første gang i 1748 med
Anne Olsdatter ca 1726-ca 1762 (skifte 1762). Med Anne fikk Anders 4 barn: Anders Andersson 1750- som var den som drev Eli-garden en kort periode etter faren. Anders fikk sønnen Anders Anderson i 1770 og denne sønnen drev gården en kort periode før Ananias overtok i 1791.
Barna som Anders fikk med Anne var : Anders Andersson 1750-  som er nevnt i linjen ovenfor.
                                                              Lars Andersson Aamb 1752-1840 , flyttet til Indre Dravlaus1,Dalsfjord.
                                                              Ola Andersson 1754-1811, flyttet Erdal 1, Vartdal.
                                                              Kari Andersdtr. 1758-1834, flyttet til Krøvel.
Anders Larsson giftet seg med Ragnhild Knutsdotter Årsæter i 1762. Hennes foreldre var Knut Jonson Mo og Sylvei Pålsdatter Myklebust .
Anders og Ragnhild  :Anne Andersdtr. 1765-1766
                                  Ananias Andersson  som er den vi følger, se ovenfor.
Gå til tabell 2 for å komme videre.
 
Eilev Pederson Sporstøyl 1784-1867 (74)og  Elina  Dorthe Knudsdtr Aarflot 1794- (75)
           Eilevs foreldre var
Peder Pederson og Anne Eilevsdtr Bjørdal. De fikk Eiliv i 1784 og han døde i 1867. I 1809 giftet han seg med
Eline Dorte Knutsdotter 1794 - . Hun var datter  av Knut Salmudson Ose og Eli Knutsdtr Åm. Eiliv var bruker av Støylen med br.nr.  1 under Årflot med g.nr. 43 i perioden 1807-1842.
Eiliv og Elina fikk minst 6 barn: Pernille Kanutte 1809-1891 som giftet seg med Albrigt Ananiasson Ytre Åm og som er den som følges i slekten.
                                                  Anne Elin  1815-1884 som giftet seg med
Henrik  Knutson Vatne  som også følges i slekten på annen side.
                                                  Knut Sivert  1822- som flyttet til Indre Åm,
                                                  Synneve Elisabet 1826- 1906 som dro til Sandvik Ryste
                                                  Andreas 1830- dro til Raudøya
                                                  Karen Marie 1834-1894 giftet seg ikke.
Gå til tabell 6 og 7 for å komme videre.

            
KART OVER ØRSTA OG FOLLESTAD-DALEN med gårder nevnt i slektshistorien.
      
 
For mer informasjon om personene og gårdene i tabellen klikk på blå skrift
Tabell 2 : Viser Mo- linjen tilbake til ca1660 og trolig til ca 1500
                                     Anders Larsson Brautaset 1715 (144)                   Ragnhild Knutsdotter Årsæter ca 1732 (145)
Lars Larsson Brautaset ca 1677 (288) Kari Olsdatter Aksla ca 1671 (289) Knut Jonson Mo ca 1693 (290) Sylvei Pålsdatter Myklebust
nevnt 1762 (291)
Lars Larsson d.e.  Brautaset  (576)         NN For oversikt gå til tabell 11 nederst på siden Jon Arneson Mo    ca 1660  (580)                          Marte Knutsdtr ca 1660 (581)            Til  Tabell 3
    

                     

Arne Kolbeinson ca 1599 (1160)  
Kolbein Arneson Mo (2320)  
Arne Jetmundson (4640)  
Jetmund Mo ca 1500 (9280)  

For mer informasjon om personene og gårdene i tabellen klikk på blå skrift
Tabell 3 . Ved å følge denne Tabellen kommer man til Follestadætten på 1400- tallet og derfra til egen side med Hans Jonson linjen der. Derfra kan en komme til Giske ætten og snorresagaen hvis et par forutsetninger er til stede.
                                                            Sylvei Pålsdatter Myklebust nevnt 1762  (291)
                        Pål Erikson Øy/Myklebust ca 1648 (582) Mette Andersdatter -ca 1726 trolig                                                   Brautaset/Myklebust/Rebbestad (583)
Erik Pederson Myklebust/Øy
ca 1605 (1164)
B. Knutsdtr -1725 (1165) Anders Mortenson Brautaset< 1651 (1166) Sylvei ? (1167)
Peder Erikson Myklebust (2328) Knut Jetmundson (2330) Kari Hansdtr Follestad (2331) Morten Larsson (2332)  
Erik Olson (4656) Se Follestadætten på egen side.  
Ola Erikson Myklebust (9312)

For mer informasjon om personene og gårdene i tabellen klikk på blå skrift
Tabell 4 :Viser  Nupenlinjen og går også
 til garden Hovdenakk ca 1500.                                                                                 
                                                                       Peder Jonson Mo ca 1736 (146)         (gm Anne Berte Jonsdt. Vatne ca 1727 (147))
                                  Jon Larsson Mo ca 1700 (292)                                 Anne Ellingsdotter Mo (293)
Lars Sveinson Snipsøyr(3,Hareid) (584) Marit Olsdotter (Sandvik Ryste?) (585) Elling Sjurson Nupen (586) Anne Eriksdt.Mo (587)
Svein Simonson Snipsøyr
ca 1624
  Ola Olson Hovdenakk<1677 (1170)   Sjur Ellingson Mo/Nupen (1172) Anne Jetmundsdt. Mo (1173) Erik Pederson Mo (1174) NN skifte i 1680 (1175)
    Ola Steinarson Hovdenakk <1617 (2340) Anne Knutsdotter (Ørstavik?) (2341)     Elling Knutson (2344) nn Larsdt. Nupen (2345) Jetmund Jonson Mo (2346) Brita Arnesdt.
Vadstein 1 Volda (2347)
Peder Johanson fra Hareid? (2348) Guri Knutsdt. (2349)  
    Steinar Andersson Hovdenakk (4680)       Lars Anderson Nupen ca 1598 (4690)      
    Anders (Olson Hustad,Hjf.?)
(9360)
           

For mer informasjon om personene og gårdene i tabellen klikk på blå skrift
Tabell 5 fører til Jon Bårdson på tidlig 1400-tallet.
                                                                                                                       
                                                                 Anne Berte Jonsdtr. Vatne ca 1727  (147)    (gm Peder Jonson Mo ca 1736 (146))
                        Jon Olson Vatne ca 1648 (294)                     Elisabet Eilevsdotter Vatne (295)
Ola Pederson Vatne (588) Kari Nilsdotter Bjørdal (589) Eiliv Rasmussen  Vatne (590) Anne Jacobsdtr. Søre Bjørkedal (591)
Peder Olson Vatne (1176) NN Nils Jonson ca 1620 (1178) NN Linjen slutter her. Rasmus Eilivson Vatne (1180) Lisbet (Rasmusdtr ?) (1181) Se Tabell 10
Slektslinjer til Volda
Ola Gullikson Vatne (2352)   Jon Knutson Bjørdal (2356) +   Randi Rasmusdotter ---> Sørheim------------> Randi Rasmusdotter Sørheim (2357) Eilev Sæmundson Vatne (2360) +Ragnhild Rasmusdtr (2361) NN    
Gullik Pederson Vatne (4704)   Knut Olson Bjørdal (4712) Rasmus Knutson Sørheim (4714) Marit Amundsdtr (4715)

Sæmund          Erlandson Vatne (4720)+Solveig Eilevsdtr Synes (4721)

     
    Ola Klemetson Bjørdal (9424)   Amund Ivarson Storeide (9430)+ Anne Pålsdtr.(9431) Eiliv Bårdson Bjørkedal, Volda (9442)      
    Klemet Sigurdson  Nedre Mork nevnt 1578 (18848)   Bård Jonson Synnes (18884)      
        Jon Bårdson >1409 (37768)      

For mer informasjon om personene og gårdene i tabellen klikk på blå skrift
Tabell 6 viser
Bjørdalslinjen til Olav Olavson Bjørdal  f. ca 1599 Bjørdal
Ullalandlinjen til Hans Eilifson Ullaland
f. ca 1594
 
                                                                                         Eilev Pederson Sporstøyl (74)
                                               Peder Pederson Håheim (148)                             Anne Eilivsdtr Bjørdal (149)
Peder Pederson  Sporstøyl Håheim (296)
             
Sylvei Jonsdtr. Engeberg    (297) Eilev Steinarson Bjørdal (298) Marte Oldtr. Ullaland (299)
Peder Pederson Håheim 1717 (592)       Steinar Eilevson Bjørdal (596) Ole Jacobson (598) Kirsten Jonsdtr. (Ulvestad?) (599)
Peder Pedersen Ytre Åm ca 1691 (1184) (Trolig) Eli Arnesdotter (1185)       Eilev Olson Bjørdal (1192) Anne Knutsdtr. Hjarhaug (1193) Jakob Knutson (1194) Mette Hansdtr. Ullaland
(1195)
 
PederEllingson Ytre Åm
ca 1648 (2368)
Dorte Pedersdtr (2369) Arne Knutson (2370) Mette Jonsdatter
(2371)
      Olav Olson Bjørdal f. ca 1599 (2384)   Knut Knutson ca1614 (2388) Hans Eilifson  ca 1594 (2390)  
Elling Pederson Ytre Åm (4736)   Knut, trolig Jetmundson (4740)                  
Peder Gullikson (Vatne?)<1603 (9472)   Jetmund Gullikson br 1603-1642 på Sporstøyl (9480)                  

For mer informasjon om personene og gårdene i tabellen klikk på blå skrift

Tabell 7: Tabellen viser bl. a. slektslinje til Folestadætten gjennom tabell 8 .
                                                                                   Eline  Dorthe Knudsdtr Aarflot  f. ca 1786 (75)
                                   Knut Solmundson Ose (0406) f. ca 1751 (150)                             Eli Knutsdtr Indre Åm
 f. ca 1757 (151)
Solmund Olson Håvoll (300)            Dorte Kolbeinsdtr. Ose (301)              Knut Olson
Ytre Åm 1733-1823 (302)
  Synneve Olsdtr. Mo 1735 -1808. (303)
Ola Knutson Håvoll (600) Dordei Hansdtr. Søre Vartdal (601) Kolbein Jakobsen Hagen (602) Dorte Kolbeinsdtr. Mo (603) Ola Jonson
Ytre Åm ca 1682 (604)
Eli Jonsdtr Øy 1690 (605) Ola Larson Mo 1702 (606) Marte Olsdt Velle
ca 1691 (607)
Knut Olson trolig Lianes ca 1646 (1200) Ingeborg
Gulliksdt (1201)
  Jakob Olson
(1204)
Dorte Jonsdtr. Øy (1205) Kolbein Olson Mo 
ca 1657 (1206)
Sissel Ingebrigtsdtr. (1207) Jon Pederson 1636 (1208) Nn Knutsdtr Velle (1209) Jon Jonson
(1210)
Ingeborg Andersdt.
(1211)
Lars Sveinson Snipsøyr  Hareid
(1212)og
 Marit Olsdotter Sandvik Ryste (1213)
 
Ola Knutson ca 1618 trolig Lianes
(2400)
Marit Eriksdt (2401) Gullik Hansson ca 1622 (2402) Marte Olsdt Hovdenakk (2403)   Ola Larsson trolig Hagen (2408)
ca 1627 og Nn
Jon Knutson Follestad (2410) og
Karen  Jonsdtr. Øy (2411)
Ola Kolbeinson Mo ca 1616 (2412)     Knut Endresen 1593 (2418)   Anders Bottolfsen Brungot (2422)    
Knut Amundson trolig Håvoll ca 1600 (4800)     Ola Steinarson  Hovdenakk -<1668 (4806)  Anne Knutsdt kanskje Ørstavik (4807)     Til Tabell 8 og follestadætten
13-1400- tallet
Kolbein Arneson (-1658c) 1603 (4824)       Bottolf Olson (4844)    
    Steinar Andersson Hovdenakk <1594 (9612) Knut Olson <1603 Ørstavik (9614) og Birgit (9615)             Ola Bottolfsen Brungot nevn 1606 (9688)    
    Anders
Olson?
                 
 
For mer informasjon om personene og gårdene i tabellen klikk på blå skrift
Tabell 8 Follestadætten Til Amund på Follestad som er nevnt 1360.
                                                                                                         Dorte Jonsdotter Øy (1205)
                                     Jon Knutson Follestad ca 1620 (2410)                                           Karen Jonsdatter Øy (2411)
                  Knut Jonson (4820) Nn Olsdotter Follestad (4821)       Jon Ivarson Brudevoll (4822) Dorte Knutsdotter ? (4823)
    Ola Ivarson (9642) Ivar Jonson (9644) Brite Torgeirsdotter Barstad (9645)    
    Ivar kanskje Ellingson Rotset (19284) og
Synneve Ingebrigtsdotter Follestad   (19285)          
  Torgeir (19290)    
    Ingebrigt Toreson (38570)        
    Tore Amundson (77140)        
    Amund Follestad (154280)        
    Ingeborg Amundsdotter (308561)        
    Amund på Follestad nevnt 1360 (617122)        

 
Tabell 9 viser Follestadætten
Amund på Follestad slutten av 1300-tallet (617122)
         Bodffue (Bodvar)Amundson
         Otta Amundson avslutter med sin far ættelinjen som er beskrevet  på denne siden

              Torbjørn Ottason 
                   Ingebor Torbjørnsdtr
                           Christoffer Ingeborson
                                    Jon Christofferson far til                                         
                                             
Ingebor Jonsdtr. på Follestad gift med "Juten på Follestad"
                                              Hans Jonson

                                                        Rasmus Hanson
                                                                      Rasmus Rasmuson
                                                                      Hans Rasmusson
                                                                      Oav Rasmusson
                                                         Brite Hansdotter
                                                         Anne Hansdtr.
                                                         Kari Hansdtr. gift med Knut Jetmundson fører, i en linje, slekten inn i Follestadætten
                                                     
                Nils Knutson, .
                                                                      Hans Knutson
                                                                      Arne Knutson
                                                                     
B.... Knutsdtr. som  giftet seg med Erik Pederson Myklebust/Øy  Tabell 3
                                                                      Dorte Knutsdtr.

                                                         
NN Hansdtr.
                                                                      Peder Jørgenson
                                                                      Marit Jørgensddtr.
         Barra (Bård) Amundson døde barnløs.
         Ingeborg Amundsdatter (308561) Gift med ukjent mann på Follestad som er nevnt i året 1400, linje herfra til Dorte Jonsdotter Øy (1205)


Tabell 10.  Fortsettelse av tabell 5, Slektslinjer til Volda, Søre Bjørkedal ca 1600 kanskje 1520 og Løset ca 1600.
                                                                                   Anne Jakobsdotter Søre Bjørkedal (591)
                                    Jakob Olsson Rødseth (1182)                                  Ingeborg Hansdotter Løset. (1183)
            
Ole Paulsson Søre Bjørkedalen (2364) Eli Jakobsdatter Rødseth. (2365) Hans Jetmundson  Løset (2366) Marte Jonsdotter (2367)
Paul Torbjørnsson Søre Bjørkedal (4728) Anne Olsdotter fra Eidså i Vanylven (4729) Jetmund Olsson (4732)
Torbjørn Mortensson (9456)

 


Tabell 11 viser Akslalinjen  fra Kari Olsdatter Aksla Hjørundfjord ca 1671  i Tabell 2 til Arne Torsson Akslen ca 1570
                                                            Kari Olsdatter Aksla Hjørundfjord ca 1671 (289)
Ola Einarsson Akslen  (578) Brite Olsdotter Kvistad bnr 4   (579)
Einar Arnesson Akslen (1156)   Ola Jetmundsson (1158) Ragnhild Andersdotter (1159)
Arne Torsson Akslen ca  1570 (2312)      

 


Referanser: Slektsboka "Keirislekta"
                      Folketelling 1900
                      Kirkebok Nesset 1900 konfirmanter.
                      Folketelling 1865
                      Kirkebøker fra Volda 1809
                      Busetnadssoga for Volda: Gravlagde i Volda 1761-1932
                      "Ørsta"  I Myklebust
                      Wikipedia
                      Busetnadssoga for Volda bind 3.
                     
lokalhistoriewiki.no
                      Bjørn Jonson Dale:HUSTRU INGRID POVELSDATTER OG ÆTTA HENNAR
                     
Ørstingar bind 1 Ættebok for Ørsta 1600-1900 av Bjørn Jonson Dale
                     
Hjørundfjord gård og ætt bind 4
                      Gårds og slektshistorie for Lødingen bind 1
                      Nesset gårds og ættesoge
                      Folketelling 1900 for 1851 Lødingen
                                                        Tilbake       Hjem