Tabell 4 Årsæterlinjen går til 1580 og forbudt sex. Follestadlinjen  via Tabell 6 på dene side går inn i Follestadætten og
               
Amund ættefader på Follestad som levde i 1360
                                                                                              Kari Henriksdtr. Barstad      (77)           
                                    Henrik Rasmusson Barstad 1747 (154)                           Berte Eline Eriksdotter 1750 (155)
         Rasmus Rasmusson Barstad    -<1792 (308)      Kari Ivarsdotter  ca -1751 (309) Erik Anderson Årset Hjørundfjord  (310) Synneve Akselsdotter Barstad (311)
 
Rasmus Larson Fyldal
         ca 1671 (616)
Brite Eriksdtr Mork ca 1685 (617) Ivar Jonson Øy (618)
 
Marte Andersdtr Mele (619) Tabell 7 Tabell 7
Lars Henrikson Årseter ca 1641 (1232) (Magnhild?)  Nn Knutsdtr Fyldal ? (1233)     Jon Knutson Follestad (1236) Karen
Jonsdtr Øy. (1237)
Anders Nilsson Ytre Åm (1238) Nn Knutsdtr Mele (1239)                
Henrik Larson Årsæter ca 1596 (2464) Knut Vigleikson Fyldal (2466) (Nn trolig Arnesdotter Barstad (2467)     Knut Jonson (2472)  og Nn Olsdtr. (2473) Jon Ivarson Brudevoll (2474) Nils (Olson?)
Ytre Åm <1634 (2476)
                 
Lars Jonson
Årsæter
ca 1570 (4928)
Vigleik Ingebrigts Fyldal (4932)     Ola Ivarson (4944) Ivar Jonson Brudevoll (4948)  Brite Torgeirsdt Barstad (4949) Ola Torgeirs.
Barstad (4952)
                 
  Ingebrigt (9864) og Ane Hansdotter Follestad (9865)     Til Tabell 6 denne side   Torgeir
Barstad
Ca 1560 (9904)
                 
  Hans Jonson Follestad (19730)                            
  Til Follestadætten                            

 

Henrik Rasmusson Barstad 1747- 1780  (154) og Berte Eline Eriksdotter 1750 -1836 (155)
                  Henriks foreldre var Rasmus Rasmusson  og
Kari Ivarsdotter. Henrik 1747-1780 giftet seg i 1771 med Berte Eline 1750-1836. Hennes foreldre var Erik Anderson Årset Hjørundfjord og Synneve Akselsdotter Barstad (0506).
Henrik var bruker av Kolbigarden med br.nr. 2 under Barstad g.nr. 22 i perioden 1774-1780.
Henrik  og Berte Eline fikk minst 4 barn: Anne Maren Henriksdatter 1773-1809 som giftet seg med Kolbein Larsson og
                                                                                    drev bruket videre  1799- 1731.
                                                                Kari Henriksdatter  1776- dro til Vatne og er den vi følger i slektslinjen
                                                                Synneve Henriksdatter  1779-1779
                                                                Henrik  Henrikson 1780-ca 1789.
Berte giftet seg på ny året etter at Henrik døde med Ola Eilivson Bjørdal de drev garden videre i perioden 1781-1792. De dro til
bruk.nr. 3, Eilivegarden, under Bjørdal der Ola kom fra.
 
Rasmus Rasmusson Barstad - <1792 (308) og Kari Ivarsdotter  Øy ca -1751 (309)
                   Rasmus sin foreldre var Rasmus Larson Barstad og Brite Eriksdotter Mork. Rasmus som døde før 1792  giftet seg med
Kari som det var skifte etter i1751. Hun kom fra Øy, Jogarden br.nr 2. Hennes foreldre var Ivar Jonson (Øy 0209) og Marte Andersdtr Mele (0504) . Rasmus var bruker av  Kolbigarden med br.nr.2 under Barstad i perioden 1736-1774.
Rasmus og Kari fikk minst 6 barn: Marte Rasmusdatter 17 år i 1751 0208A
                                                      Ivar Rasmusson 16 år i 1751 , han døde før 1792
                                                      Ingeborg Rasmusdatter  ca 1737-1802 dro til Haugen
                                                      Rasmus Rasmusson 1743-<1751
                                                      Søren Rasmusson 1745-<1751
                                                      Henrik  Rasmusson 1747-1780 følges i slektslinjen og ble bruker av garden etter faren.
Kari døde ca 1751 så i 1752 giftet Rasmus seg på ny med Guri Jonsdotter  Haugen og fikk Knut med henne i 1754.
 
Rasmus Larson Fyldal ca 1671-1755 (616) og Brite Eriksdotter Mork (617)
                   Rasmus kom fra Pegarden  br.nr 3 under Fyldal. Hans foreldre var Lars Henrikson Årseter  og (Magnhild Knutsdotter Fyldal ?). Rasmus (ca 1671-1755) giftet seg ca 1704 med Brite fra Mork.
Brite Eriksdotter fra Mork må trolig ha kommet fra en av husmannsplassene.
Rasmus var bruker av Kolbigarden med br.nr.2 under Barstad i perioden 1710-1742
Rasmus og Brite fikk minst 4 barn: Rasmus som ble neste bruker og ligger i ættelinjen som utforskes se ovenfor.
                                                       Magnhild Rasmusdatter  ca 1711-1795 , (se bruksnummer 3 på Rebbestad)
                                                       Marte Rasmusdatter  ca 1713-1791 til Flåskjer Vartdal
                                                       Synneve Rasmusdatter  1717-<1755.
Rasmus giftet seg en gang til kanskje med Synneve NN.
Hvis antagelsen er riktig om at Brite kom fra en Plass på Mork fikk Brite barn med  Ola Johannesson Mork trolig på br.nr 1 .
De ble senere gift. Så må hun ha giftet seg på ny med Rasmus hvis Dales skrifter er riktige. Jeg går ut i fra dette men foreldrene til Brite har jeg ikke funnet så slektslinjen slutter med henne og det er ikke så rart for fattigfolket fra husmannsplassene er vanskelig å følge bakover.
 
Lars Henrikson Årseter ca 1641- > 1710 (1232) og (Magnhild? Nn Knutsdotter Fyldal (1233) )
                    Faren til Lars var Henrik Larson Årsæter. Navnet til moren er ukjent. Lars var 60 år i 1701. Lars giftet seg trolig med Magnhild ? Nn Knutsdotter *1711. Hennes far var trolig Knut Vigleikson 3. registrerte bruker av Pegarden under Fyldal. Lars var bruker av Pegarden br.nr.3 under Fyldal med g.nr 24 i perioden 1694-1710.
Siden koblingen mellom Nn Knutsdotter og Knut Vigleikson bare er trolig taes anelinjen med, men skrevet i kursiv for å markere usikkerheten.
Lars og kona fikk minst 7 barn: Henrik  Larson 38 år i 1701 dro til Øy br.nr5.
                                                  Knut Larson 31 år i1701 -1743 dro til Ner Frøland br.nr 1, Hjørundfjord.
                                                  Vigleik Larson 21 år 1701-1736 dro til Kalsnes br.nr 1 Sande
                                                  Rasmus Larson 18 år i 1701 dro til Barstad og er den vi følger i slektslinjen.
                                                  Jon Larson var 14 år i 1701    han ble kanskje neste bruker av Pegarden.
                                                  Mads Larson var 6 år i 1701
                                                  Ellen Larsdatter som levde i 1736 forble ugift.
 
Henrik Larsson Årsæter ca 1596 - >1679 (2464)
                    Henrik var sønn av Lars Jonson. Henrik var 70 år i 1666. Det er ikke kjent hvem han giftet seg med, men han ble dømt for leiermål med sin tremenning Eline Pedersdotter Åm i 1622. Da var han 26 år. Han fikk dommen landsforvisning. Jeg regner med at Henrik må ha kommet tilbake til landet før sønnen Lars ble født. Og Lars var født ca 1643. (Har han fått en dom på 20 år?) Henrik drev Oppigarden med br.nr.1 under Årsæter g.nr. 26 i perioden 1647-1680.
Henrik fikk trolig 4 barn med kona: Lars som var 23 år i 1666 og dro til Fyldal  og er den vi følger i ættesoga, se ovenfor.
                                                       Anders var 21 år i 1666 Han var andre bruker av Nedigarden med br.nr2 under Årsæter
                                                       Brite  ble neste bruker av Oppigarden, hun giftet seg med Steffen Andersson trolig fra Velle
                                                       Henrik var trolig første bruker av Nedigarden med br.nr 2 under Årsæter. og sønnen Anders overtok
                                                                   driften der etter ham.

                
 Leiermål
(fra dansk leie/samleie + -sak) er en byråkratisk (juridisk og kirkelig) betegnelse som ble brukt om forskjellige former for seksuell omgang utenfor ekteskap (oftest da med slektning/ inngiftet slektning) Leiermål fikk spesielt stor betydning for kvinner og menn i alle alders- og samfunnsgrupper i Skandinavia på 1600- og 1700-tallet fordi det i denne perioden ble innført helt nye lover og strenge straffer på dette området.   
 
Lars Jonson Årsæter ca 1570 (4928)
                    Lars  var første bruker av Oppigarden med br.nr 1 under Årsæter g.nr 26 i perioden 1603-1647.
Han fikk trolig 2 barn : Henrik Larsson som ble neste bruker og er den som følges i ættesoga  
                                   Nn Larsdotter som kanskje dro til Fyldal br.nr. 1.    
Med Lars avsluttes denne slektslinjen. Jeg regner med at han var ca 30 år da han ble registrert bruker første gang og da
ble han født ca 1570.   
 
Knut Vigleikson Fyldal ca 1630 - >1665  (2466) og Nn trolig Arnesdotter Barstad
                     Knuts far var Vigleik kanskje Ingebrigtson på Pegarden br.nr 3 på Fyldal g.nr 24. Knut var 36 år i 1666. Han giftet seg trolig med en Arnesdatter fra br.nr 1 på Barstad. Knut var bruker av Pegarden med br.nr.3 under Fyldal g.nr.24 i perioden 1664-1666.
Knut og kona  fikk minst 5 barn : Vigleik Knutson som ble neste bruker av Pegarden.
                                                   Halvard Knutson 4 år i 1666 dro til Follestad br.nr.
                                                   Arne Knutson 1,5 år i 1666 ble i 1690 kalla Mo.
                                                   Peder Knutson til Eika, Herøy
                                                   Nn Knutsdotter  er trolig hun som gifta seg med Lars Henrikson Årseter og er den vi følger i ættelinja
                                                                            og som kanskje het Magnhild.
 
Vigleik kanskje Ingebriktson Fyldal  - >1664 (4932)
                   Vigleiks far var kanskje den Ingebrigt som var andre bruker av Larsgården  med br.nr. 1 på Fyldal g.nr 24. Vigleik selv drev Pegarden  under Fyldal i perioden 1629-1664. Navnet på kona til Vigleik er ukjent.
Vigleik fikk minst 1 barn : Knut Vigleikson som ble neste bruker av Pegarden og er den som følges i slektslinjen.
                  Det var to brukere før, Vigleik  av Pegarden, Hans Knutson  i perioden 11617-1627 som kanskje var gift med Ane Hansdtr. Follesad  og Gunnar Olson som var br. 1606-1613. Slektskobling til noen av disse to er ikke funnet.
 
Ingebrigt ca 1580 ->1614 Fyldal (9864) og Ane Hansdotter Follestad (9865)
                   Ingebrikt var bruker av Larsgarden br.nr. 1 under Fyldal  g.nr.24.i perioden 1609-1614. Han giftet seg med Ane Hansdotter (av Follestadætt ) Follestad fra br.nr 2, Olagarden. der. Foreldrene var Hans Jonson  og ukjent ektefelle på Follestad.
Ingebrigt og Anne fikk trolig 3 sønner.: Hans Ingebrigtson var 18 år i 1615 og ble bruker av Larsgarden
                                                              Pål  Ingebrigtson som dro til br.nr 4 på Fyldal
                                                              Vigleik Ingebrigtson som dro til Pegarden og er den vi følger i ættelinjen men som det er
                                                                                              en liten usikkerhet ved .
                 Det var en Halvard som var den første brukeren før Ingebrigt. Halvard var bruker i perioden 1603-1608. Vanligvis skulle det være sønn av Halvard som overtok som bruker men jeg har ikke funnet en slik kobling. Så Slektslinjen stopper med Ingebrigt som trolig er født ca 1580. Slekten kan følges videre bakover gjennom kona som er av Follestadætt, se nedenfor.

 
Hans Jonson Follestad nevnt 1563 (19730)
                     Hans var trolig kjøpmann og kanskje på Raudøya. Det er uvisst om han bodde på
garden Olagarden br.nr.2 under Follestad g.nr 30. Far til Hans var Jon Kristofferson nevnt 1510.
Hans og kona fikk 5 barn :Rasmus Hansson som ble boende på Olagarden
                                        Brite Hansdotter som flyttet til br.nr 4
                                        Anne Hansdotter som flyttet til Fyldal og er den vi følger i Ættesoga
                                        Kari Hansdotter som drar til Øy
                                        Nn Hansdtr. som giftet segmed Jørgen og ble boende på Olagarden
                 Det var Nils Jensson Jyde som var første bruker av Olagarden og som drev den før Hans. Mer om Nils Jensson Jyde på siden om Follestadætten.

Linjen fra Hans Jonson til Amund  på Follestad. Mer om Follestadætten på egen side.

Tabell 5 fra Hans Jonson i  Ane Elisabets Henriksdotter aner tabell 4.
                                                                                       Hans Jonson levde i 1563 (19730)
                                                                                      Jon Kristofferson nevnt i 1510 (39460)
                                                                                      Kristoffer Nn-son nevnt i 1480 (78920)
                                    Nn  Nn-son  nevnt i 1450   (78920) Ingeborg Torbjørnsdotter (78920)
  Torbjørn Ottason  (78920)
                                                    Otta Amundson (78920)
  Amund Ættefader. (78920) se Follestadætten

 

Ivar Jonson Øy ca 1675- 1749  (618) og Marte Andersdotter Mele ca 1677-1749 (619)
                 Ivars foreldre var Jon Knutson Follestad og Karen Jonsdotter Øy. De fikk minst 12 barn og Ivar var 5. mann i søskenflokken.
Ivar (ca 1675- 1749) giftet seg med Marte Andersdotter  (ca 1677-1749) fra Mele br.nr. 5. Foreldrene til Marte var Anders Nilsson 1641- 1701 trolig Ytre Åm og
Nn kanskje Knutsdotter kanskje Mele. Morens aner vil  bli skrevet i tynn kursivskrift pga usikkerheten på koblingen i anelinjen.  Ivar  var bruker av Jogarden med br.nr 2 under Øy med g.nr. 28 i perioden 1725-1749. Han hadde tidligere drevet samme bruket i perioden 1700-1707. I en periode i mellom disse to var han på Moldskred br.nr. 1 i Ulstein.
Ivar og Marte fikk minst 6 barn: Jon Ivarson Som ble neste bruker av Jogarden.
                                                  Kari Ivardatter dro til Barstad  og er den som følges i slektslinjen. Hun giftet seg med Rasmus Rasmusson.
                                                  Anne Ivardatter d.e. ca 1704-1755 dro til Sætre br.nr 5.
                                                  Eli  Ivardatter giftet seg med Knut Arneson Osnes, Ulstein.
                                                  Brite Ivardatter ca 1711-1758 dro til br.nr 1 Årflot
                                                  Anne Ivardatter d.y. ca 1717-1767 dro til br.nr. 4 Fyldal
 
Jon Knutson Follestad ca (1236) 1620 og Karen Jonsdotter Øy. (1237)
                 Jon var 46 år i 1666. Han kom fra Follestad., var bruker av Jogarden på Øy i perioden 1677 til 1694. Før det var han på  garden med bruksnummer 7 under Standal i Hjørundfjord. Jon giftet seg med Karen Jonsdotter Øy ca 1650.
Hun kom trolig fra Jogarden og
foreldrene  Jon Ivarson og muligens Dorte trolig Knutsdotter. Siden koblingen mot foreldrene hennes er noe usikker skrives anene hennes i tynn kursiv for å markere usikkerheten.

Jon og Karen fikk minst 12 barn: Jon Jonson var 9 år i 1666 og ble neste bruker av Jogarden.
                                                    Knut Jonson   var 6 år i 1666 dro til bruksnr, 4 under  Ose.
                                                    Halvard Jonson var 3 år i 1666, han dro til br.nr. 3 under Fjelle i Ulstein
                                                    Erik Jonson var 36 år i 1701 dro til br.nr 3 Ringstad, Ulstein
                                                    Ivar Jonson ca 1675-1749 er den vi følger i slektslinjen og som drev Jogarden  et par perioder.
                                                    Ingebrigt Jonson var far til Kirsti Ingebrigtsdtr. som det var skifte etter i 1753. Dro til Sundgot, Ulstein.
                                                    Ragnhild Jondatter d.e. dro til Follestad br.nr. 1
                                                    Brite Jondatter d.y.  til Rotnes, Vartdal
                                                    Anne Jondatter til Osborg.
                                                    Brite Jondatter d.y. -1728, Til br.nr. 1 Nedre Stokset, Sande
                                                    Dorte Jondatter  dro til Hagen.  
 
  
Knut Jonson  -> 1630 (2472) og Nn Olsdotter Follestad (2473)
                 Knut var andre bruker av Iverhaugen br.nr. 1 under Follestad med g.nr 30. Han var gift med Nn Olsdotter som var datter av Ola Ivarson av Follestadætt se avsnittet nedenfor.  Knut drev Iverhaugen i perioden 1614-1630. Enka etter Knut drev bruket i 1634. Enka giftet seg trolig på ny med Ottar Erikson som ble neste bruker. Han var fra Årskog Vartdal og gifta seg trolig med en yngre kvinne senere. Han fikk to barn etter seg trolig med den yngre kvinnen, Simon på 13 i 1666 og Jon som var 55 år i 1701.

Knut fikk minst ett barn: Jon Knutson som ble 46 år i 1666 og som dro til Øy og er den vi følger i ættelinjen.
                                                           Se avsnittet over det innrykkede over.
               Knuts foreldre har jeg ikke funnet så den slektslinjen slutter med Knut men kona fører oss inn i Follestadætten. Se nedenfor.
 
Ola Ivarson  er nevnt i 1540. (4944)
                 Jeg har ikke sett konas navn men han er av Ingeborggrenen i Follestadgodset, dvs fra det godset som ikke var på skifte i 1610, se tabellen nedenfor. Moren var Synnøve Ingebrigtsdatter av Follestadætten som var gift med Ivar, kanskje Ellingson nevnt i 1510, Han drev Iverhagen med br.nr. 1 under Follestad med g.nr. 30 i perioden ca 1568-1612 og var første registrerte bruker der.
Ola fikk kanskje 3 barn, de to sistnevnte er usikre. :Nn Olsdatter  som giftet seg med Knut ovenfor og er den som følges i slektssammenheng.
                                                                                "Borni" Olsdotter  kanskje gift med Ola Bentson på Årset i Vartdal.
                                                                                 Randi Olsdotter som giftet seg med Nils Jonson trolig fra Rebbestad og drev
                                                                                        Olagarden under Follestad.
 
Ivar kanskje Ellingson nevnt 1510  og 1572 (9888)og Synneve Ingebrigtsdotter Follestad. (9889)
               
Ivar kanskje Ellingson fra Rotset i Volda  levde i 1510  og han er nevnt 1568-72. Ivar giftet seg med Synneve Ingebrigtsdotter .
Hennes far var Ingebrigt Toreson Follestad.
Ivar og Synneve fikk Ola  Ivarson  som drev br.nr.1, Iverhaugen under Follestad g.nr 30. og er den som følges i ættesoga.
 
Linjen fra Ola Ivarson til Amund  på Follestad. Mer om Follestadætten på egen side.

Tabell 6 fra Ola Ivarson
(4944) i  Ane Elisabets Henriksdotters (19) aner tabell 4 til Amund ættefader (316448)
                                                                                             Ola Ivarson er nevnt i 1540 (4944)
                                     Ivar kanskje Ellingson levde i 1510 (9888)                                Synneve Ingebrigsdotter (9889)
                             Ingebrigt Toreson levde i 1490 (19778)
                              Tore Amundson levde i 1460 (39556)
                                Amund Nn-son levde i 1430 (79112)
  Nn Nn-son levde i 1400 (158224) Ingeborg Amundsdotter (158224)
    Amund ættefader på Follestad
levde i 1360 (316448)


                                                                                                                                          
Ola Ivarson (4944)

                                                                                                                              Synneve Ingebrigtsdotter, sønnen i linjen over (9889)
                                                                                                               Ingebrigt Toreson levde 1490 fikk Synneve over. (39556)
                                                                                                   Tore Amundson levde 1460, han fikk Ingebrigt over. (39556)
                                                                                                   Ingebrigt Amundson
                                                                                                   Ivar Amundson
                                                                                                   Synneve Amundsdatter
                                                                                                   Inge Amundsdatter
                                                               Amund  Nn-son levde i 1430 og fikk barna i første innrykk ovenfor. (79112)
                                                               Halstein (trolig barnløs) Nn-son.
                                      Ingeborg Amundsdotter som var gift med Nn  Nn-son levde i 1400 de fikk barna i første innrykk ovenfor. (158224)
                                      Bård Amundson  til Rebbestad
                                      Ottar Amundson neste eier/bruker av Follestad levde i 1390
(78920 ) (anelinjen  fra tabell 5 denne side kommer inne her)
                                      Bodvar  Amundson til Barstad
                      Amund ættefader levde i 1360 fikk barna i første innrykk ovenfor. (316448)
          

Jon Ivarson trolig Brudevoll nevnt 1624-1634 (2474) (og Dorte trolig Knutsdatter Øy ? (2475) )
                   Jon kom kanskje fra bruk nummer 1 under Brudevoll. Han drev Jogarden med br.nr. 2 under Øy g.nr 28 i perioden 1624-1634 (i 1626 ble han kalt Ivar Jonson men det må ha vært en skrivefeil)  Han gifta seg med Dorte trolig Knutsdatter fra Nilsegarden med br.nr 4 under Øy. Jon og kona fikk minst 1 barn : Karen Jonsdotter  som giftet seg med Jon Knutson Follestad og er den som følges i slektslinjen bakover.
                    Dale skriver at mor til Karen trolig var en annen enn Dorte  for Karen hadde to døtre som fikk navnene Ragnhild og Brite.
 
Ivar Jonson Brudevoll (4948)  og Brite Torgeirsdotter Barstad (4949)
                    Ivar og Brite blir beskrevet av Dale å ha "kanskje 3 søner (a mest uviss)" a er i denne sammenheng Jon i avsnittet over. Siden Dale fører slektskapet opp regner jeg det for så trolig at det er verdt å følge. Ivar var  første bruker av br.nr.1
under Brudevoll med g.nr. 21. Ivar ble gift med Brite Torgeirsdotter Barstad  fra br.nr 1 der.
Ivar og Brite fikk kanskje 3 sønner se over: Jon Ivarson som dro til Øy giftet seg med Dorte. og er den som følges i anelinjen.
                                                                Torgeir Ivarson var 61 år i 1666 og ble neste bruker av garden og som også finnes i
                                                                                             Ananias Åm Tabell 4.
                                                                Nils   Ivarson 55 år i 1666  dro til Ørstavik br.nr..
Slektslinjen videre bakover sees på siden Ananias Åm Tabell 4  og siden Tabell 4 under denne.
 
               Brudevold

               
               Foto Trond Finborud september 2013
 
               Navnet kommer av bru og voll, altså vollen som ligger ved brua.       
Brudevold er nabogården vest for Barstad. Siste generasjon Brudevold  på garden døde ut barnløse og garden ble Ørsta bygdetun. Husene som står på Brudevollen er gamle. Hovedbygningen "stovebygningen" fikk trolig sin nåværende utforming da Torkjel Nilson som var bruker i perioden 1800-1834 flyttet husene til nåværende plass. Ved undersøkelse av tømmeret  i bygget har en funnet  tegn som tyder på at noe av tømmeret stammer fra 1600-tallet. Det er rimelig å tro at stua intil den ble flyttet var ei røykstove. Argumentasjonen for dette finnes i
"Årsskrift frå Ørsta bygdemuseumslag 1983". På bildet bildet over sees "kårstova" til høyre. Den tidligere nevnte Torkjel giftet seg i 1800 da han overtok driften og har trolig bygget kårstova like etter det. Staburet er trolig fra ca 1850.
Brudavolløda og Buda (staburet) sees på bildet nedenfor.
              Samme år som mantallet i 1666 ble det også holdt ny matrikulering og i Rises bok står det slik: " Brudevoll 1 mann. Gilur årlig landskyld 1 våg, såes 3 1/2 tønde, avler 15 tønder, føder 14 nød, 1 hest. Korntiende 1 td. 1 mellem hofre, 1 mel biug, 20 mark ost. Kan giufe leding. 3 kalfskind. Kan sætte af 1 wog, 9 mark."
               Etter krøtertelling i 1658 hadde Brudevoll 1 hest, 1 ukse, 12 naut, 8 geiter, 8 sauer.
               Natt til julaften 1669 gikk det et stort skred. Den kom ned fra "Skaret" og tok alle hus unntatt "sengjebuda". 8 mennesker omkom, blant dem kona og en gutt fra Brungot som skulle gifte seg med ei av Torgeir Ivarsons døtre. Torgeir ble funnet i ei grop der et isflak hadde lagt seg over ham. Kona til lensmann Nils Vik var også på gården den natten. Hun var ute og bød til "bunad" slik det var vanlig på den tiden når noen skulle gifte seg. Hun og flere av barna på gården lå  heldigvis i "sengjebuda" da skredet kom og kom derfor uskadd fra det.
               
                 Foto Trond Finborud september 2013
 
              Brudavolløda fikk trolig sin nåværende form og plassering i tunet på tidlig 1800-tall da Torkjell flyttet og bygget ut løda.
De eldste delene er fra 1622 eller før det. Opprinelig sto byggene litt lenger ned og utpå bakkekanten, men ble  flyttet
p.g.a. en skredulykke.
              Det mest interessante i brudevolløda er dateringen som er skåret inn i en stokk :
MDCXXII I DET AAR BLEF DANNE LAADE GIOR AF IJSB.
Romertallet står for 1622 og initialene IJSB står for Ivar Jonson Brudevold. I følge førsteantikvar Håkon Christie er dette den eldste daterte løda som står i Norge i dag, og den vitner om uvanlig solid
bygningshåndverk tidlig på 1600-tallet.
Ivar Jonsen Brudevold er den som nevnes ovenfor som bruker av Brudevoll i perioden 1603-1630.
Korset skulle hindre vonde makter å gjøre ondskap i love og fjøs.
Det innfelte bandet vitner om flytting og ombygging. Et vakkert skjold, muligens med initialer, dekkes delvis av bandet. Det vrimler av initialer og årstall i løda ellers
 
                   
 
Anders Nilsson 1641- 1701 trolig Ytre Åm (1238) og Nn kanskje Knutsdotter kanskje Mele (1239)
                    Anders var 60 år i 1701 og døde i 1741. Han var bruker av Jogarden br.nr. 5 under Mele g.nr. 46 i perioden 1680-1706.
Anders giftet   seg kanskje med en datter av Knut på Bysken under Mele. Men dette er så tvilsomt at Dale ikke nevner henne som barn av Knut Torbjørnson som eventuelt skulle være faderen. Slektslinjen hennes stopper derfor med denne mulige knutsdatter. En linje fortsetter med Anders til Ytre Åm.
Anders og kona fikk minst 4 barn: Knut  Anderson var 13 år i 1701 og ble neste bruker av Jogarden.
                                                      Ola Anderson var 19 år i 1701.
                                                      Marte Andersdatter ca 1677-1749 giftet seg til Øy og var den som følges i slektslinjen.
                                                      Eli Andersdatter dro til Ytre Åm.

 
Nils (Olson trolig) <1634 - >1651 (2476) og trolig Nn Andersdotter Åm (2477)
                   Nils sin far var trolig Ola Torgeirson  trolig Barstad. Nils var bruker av Eligarden med br.nr. 9 under Ytre Åm med g.nr
i perioden 1634-1651.
Han var trolig gift med en datter av Anders på Åm.
Nils og kona fikk minst 3 barn: Ola var 38 år i 1666 ble  bruker av Eligarden 1666.
                                                 Anders var 60 år i 1701. dro til Mele og er den vi følger i denne slektssammenheng.
                                                 Anne dro til Ose
 
Ola Torgeirson trolig Barstad  <1613 - >1630 (4952)
                   Han var den andre brukeren av Eligarden  på Ytre Åm og brukte garden i perioden 1613-1631. Arne Andersson som var første bruker ble i 1609 dømt og fikk bot for hor med tjenestejenta Karine Jonsdotter, kanskje var det derfor han måtte overlate garden til Ola.
En trolig sønn etter Ola var Nils Olson som ble neste bruker av Eligarden under Ytre Åm.

 
Torgeir trolig Barstad (9904)
                   Det er uvisst om Torgeir bodde på Jakobgarden under Barstad. Han kan like gjerne ha bodd på Ytre Åm der sønnen Ola ble bruker. Torgeir brukte samme merke som  Erik Amundson  Håvoll så han har sikkert vært i hans eller inngiftet i hans slekt.
Torgeir hadde trolig 5 barn: Arne Torgeirson var 90 år i 1666 og ble neste bruker av Jakobgården med
                                                                        bruksnummer 1 under Barstad med g.nr. 22
                                             Ola Torgeirson som dro til Eligarden  under Ytre Åm og er den som følges i anelinjen.
                                             Gunnar Torgeirson var 22 år i 1615 og dro til Brekke
                                             Nn Torgeirsdtr. dro til br.nr. 11 under Mo
                                             Brite Torgeirsdtr. dro til br.nr. 1 Brudevoll
                  Torgeirs foreldre har jeg ikke funnet navn på. Så ut over mulig slektssammenheng med Erik Amundson  Håvoll har jeg ikke opplysning om hans aner så denne anerekken stopper her med Torgeir.
 
Referanser: Slektsboka "Keirislekta"
                      Folketelling 1900
                      Kirkebok Nesset 1900 konfirmanter.
                      Folketelling 1865
                      Kirkebøker fra Volda 1809
                      Busetnadssoga for Volda: Gravlagde i Volda 1761-1932
                      "Ørsta"  I Myklebust
                      Wikipedia
                      Busetnadssoga for Volda bind 3.
                     
lokalhistoriewiki.no
                      Bjørn Jonson Dale:HUSTRU INGRID POVELSDATTER OG ÆTTA HENNAR
                     
Ørstingar bind 1 Ættebok for Ørsta 1600-1900 av Bjørn Jonson Dale
                      Herøyboka bind 3 kapitlene  Tjervåg og Tjørvågsbygda
                 Tilbake               Finborudslekta                Hjem