Ane Elisabet Henriksdatter Vatnes aner.
Anerekken til Ane Elisabet Henriksdtr. Vatne går bakover i tid  til 1400-1500-tallet til Gullik Pederson Vatne , og til
Anders Olavson Hovdenakk på 1500-tallet og Simon Knutson  Vasstein
  på slutten av 1500-tallet og Follestadætten blant andre .  

Denne siden viser et oversiktskart over Ørstaområdet  og et over Åmdalen,
deretter sees en oversikt over Anerekkene til Henrik Knutson Vatne, far til Ane Elisabet Henriksdtr. Vatne,
deretter oversiktstabellen, Tabell 1 , som også viser de forskjellige linjene i tabellform.
Nedenfor tabellen sees informasjon om personene i Tabell 1,
deretter de 7 tabellene som viser anelinjene i tabellform.

 


Oversiktskart, sort firkant viser
utsnittet til høyre.

 
      Kart over  Åmdalen med aktuelle
     gårdsbruk i slektshistorien
  
 
     


Anerekke til Henrik Knutson Vatne, far til Ane Elisabet Henriksdtr. Vatne, bakover i tid.
Jeg har delt slekten opp i anelinjer med navn etter de viktigste gårdene i hver linje. Vatnelinjen (går tilbake til 1500-tallet) og Vassteinlinjen (fra Knut Simonson ca 1540 på Vadstein i Volda) ender hos Knut Jonson Vatne, farfar til Ane Elisabet Henriksdatter Vatne. Årsæter-linjen (går tilbake til ca 1580), to linjer som kommer fra Follestadætten Barstadlinjen (går tilbake til ca 1560)  ender hos Kari Henriksdatter Barsta, farmor til Ane Elisabet Henriksdatter Vatne. Man vil også kunne lese om tamburen Jetmund og en sexforbrytelse på 1600-tallet.
                  
                      

Tabell 1 "Oversiktstabell"

                                                                              Ane Elisabet Henriksdtr. Vatne f 1844 (19)
                                        Henrik  Knutson Vatne f 1813 (38)                       Ane Eline Eilevsdtr. Årflot f 1815. (39)
                  
             Knut Jonson Vatne f 1776 (76)
             
Gå til Tabell 2
     Kari Henriksdtr. Barstad (77)

Eiliv Pederson Sporstøyl (78) og Eline Dorte Knutsdotter (79) fikk søstrene Ane Eline som giftet seg med Henrik og
Pernille (Kanutte) som giftet seg med Albrigt Ananiasson Aam.
Gå til
Ananias Albrigtson Åm Tabell 1 for å se søstrenes forfedre


 

Jon Knutson døde  ca 1815 (152) Pernille Eliasdtr. Ullaland (153) Gå til Tabell 4
Knut Jonson (304)
 
Berte Knutsdtr. Krøvel (305) Elias Hansson (306) Mette Olsdtr. Ullaland (307)
Gå til Tabell 3

De andre tabellene sees lenger ned på siden.
 

Henrik Knutson Vatne 1813-1884 (38) og Ane Eline Eilevsdtr. Årflot 1815-1884 (39)
       Henriks foreldre var Knut Jonson Vatne og Kari Henriksdotter Bartstad.  Henrik Knutson Vatne døpt 14/11 1813, døde 28/3 1884.
Han ble gift 28/12 1834 med Ane Eline Eilevsdtr. Årflot døpt 15/4 1815. Hun døde 10/6 1884. Ane Eline hadde en søster, Pernille (Kanutte) Ellefsdtr. (Eilivsdtr.) Årflot f.ca 1809, som giftet seg med Albrigt Ananiasson Aam  f. ca 1801. Søstrenes foreldre var   busatte  på Årflot. Søstrenes slektslinjer bakover i tid sees på siden til Ananias Aam Se tabell 1.
Henrik drev Reiten med br. nr. 1 under Vatne med g.nr.39 i perioden 1815 - 1884
De fikk 11 barn som skrevet nedenfor.
                Knut født 3/4 1835, døde 30/12 1848. Han drukna i Vatnevannet.
                Eline født 27/3 1837, (Peder Johannesson Driveklepp) De bodde på Vatne.
                Berte Kanutte født 7/10 1839, døde 1927. Hun ble gift 1857 ( Jon Jakobson Sundalsfoll)
                Eilev født 2/1 1842, døde 29/4 1843 av kikhoste.
                Ane Elisabet født 2/3 1844,  (Ananias Albrigtson Åm)
                Eilev født 20/8 1846, døde 30/3 1924  ( Oline Marte Knutsdtr. Krøvel)
                Kanutte født 15/2 1849, døde 1901. Hun ble gift 17/5 1869 ( Knut Hansson Aarset) i  Austefjord
                Anne Elina født 17/8 1851, døde 1902. ( Hans Petter Johannesson Driveklepp)
                Dorte Eline født 10/11 1853,  samboer med Sivert  Eliasson Høibakke  i Austefjord
                Hilde Larine født 18/6 1856 (Martinus Holsvik) Austefjord
                Knut Petter født 14/4 1859, døde 29/10 1950 Han ble  gift 1883 (Johanne Sivertsdtr Årflot fra
                Histadgården på Brautaset)
 
Knut Jonsson Vatne 1776- 1858 (76) og Kari Henriksdtr. Barstad  1776- etter 1821 (77) og Keirgården
        Knut Jonsson Vatne  ble døpt: 28/1 1776. Han ble gift 13/9 1801 med Kari Henriksdtr. Barstad f. 1776. Han døde 3/1 1858. Knut var sersjant og mye ute i tjeneste. Keirigarden har navn etter Kona Kari (Kari = Keiri) De brukte garden Reiten med br. nr 1 på Vatne  i perioden 1807-1834 i følge B.J. Dale. I følge forfatterne av Slektsboka "Keirislekta" er det  Keirigarden som ble drevet av Knut Jonsson. Keirigarden har  bruksnr. 3  i følge Dale. I.Myklebust kaller garden for br.nr. 1-3 så kanskje er det samme garden som først var br.nr 1 og så kanskje fradelt br.nr 3 da Knut og Karis sønnesønn Eiliv Henrikson overtok driften av Keirigarden med br.nr 3 ifølge B.J.Dale
De fikk barna som er nevnt nedenfor.
               Marie døpt 8/11 1801, døde 17/3 1860. Hun ble gift 1830 ( Knut Eliasson Hovdenakk)
               Pernille Eline døpt 29/7 1804, døde 21/2 1890. Hun ble gift 12/6 1825 ( Foldal)
               Berte Eline døpt 14/12 1806, døde 1807
               Jon døpt 2/10 1808, døde 1809
               Johanne Marie døpt 18/11 1810, døde 12/1 1903, Åmtegården på Vatne
               Henrik Knutson Vatne døpt 14/11 1813 som er den vi følger i slektshistorien.
               Jon født 12/5 1816. Plassemann på Engeset i Volda, skomaker.
               Berte Karine født 7/1 1821, døde 17/3 1904,  (Henrik Driveklepp) Brukte Pes-gården på Åm.
        
Keirigården på Vatne har hatt navnet siden begynnelsen av 1800-tallet. Knut Jonsson Vatne var sersjant
og aktiv i militærtjeneste 
i ufredsåra 1807 - 1814. Det ble fortalt at de eldste barna ikke kjente far sin igjen
da han kom hjem fra de lange tjenestene.
Det var kona  Kari som hadde ansvaret hjemme og stelte gården
som derav ble kalt "Keirigarden" (Keiri = Kari).
        Kari  var fra gården 22/2 på Barstad i Ørstad. Knut og Kari
fikk 8 barn og Henrik som vi følger var nr 8 i barneflokken  
        Fra Keirigården brer det seg følgende  slektsgrener.
Sundalsfoll-slekta, Aaam-slekta (som er den grenen det står skrevet om på denne nettside), Keirigarden, Årset-slekta, Drivklepp-slekta, Clausen-slekta, Holsvik-slekta og Reita-slekta.
 
Eilev Pedersen Sporstøl/Sporstøyl/Spørstøel  (78) og Elina Dorte Knudsd Aarflot/Aarflodt    (79)
         De to fikk datteren Ane Elina som ble døpt i april 1815. Faddere var folk fra Sporstøl og Aamb
Eilev Sporstøyl  busatte seg på Årflot. Eilev og Elina  er de samme som fikk Pernille Kanutte Ellefsdtr. Årflot, moren til Ananias Albrigtson, i 1809, se henne i Tabell 1 på siden til Ananias for videre informasjon.
 

Tabell 2 Vatnelinjen
Vatnelinjen slutter med Gullik Pedersen på Reiten under Vatne ca 1600.
En sidegren fører slekten inn i  Synesætta og Jon Bårdson på 1400 - tallet
Sidegrener fører slekten til Hovdenakk på 1500 - tallet og Ørstavik og Ose på 1600 - tallet.
Mette Olsdtr Ullaland fører slekten til linjen som ender hos Knut Simonson ca 1540 se tabell 3.
 
                                                              Knut Jonsson Vatne 1776- 1858 (76)
Jon Knutson Vatne 1746 - ca 1815 (152) Pernille Eliasdtr. Ullaland  ca 1739 - 1803 (153)
Knut Jonson Vatne ca 1715-1783 (304) Berte Knutsdtr. Sandvik Ryste /Krøvel ca 1710 - 1755 (305)            Elias Hansson (306)       Mette Olsdtr Ullaland  (307)
Jon Olson (Olavson) Vatne (608) Elisabet Eilevsdtr (609) Knut Olson Sandvik Ryste  ca 1678 - 1763 (610) Eli Pedersdotter Ose (611) Hans Olsson (612)  Sara Pedersdtr. Rusta. (613) Se Tabell 3 som fører til Knut Simonson ca 1540
Ola Pederson
Vatne (1216)
Kari Nilsdtr. Bjørdal (1217) Eilev Rasmus. (1218) Anne  Jakobsdtr. Søre Bjørkedal (1219) Ola Olson Hovdenakk  ca 1634-ca 1701 (1220) Peder Olson Ose ca 1636 - >1679  (1222) Guni Rasmusdtr  - ca 1722 (1223)        
Peder Olson Vatne (2432) Nils Jonson (2434) Se Ananias Åm Tabell 5
som fører til Jon Bårdson ca 1400
Ola Steinarson Hovdenakk  (2440) Anne Knutsdotter. (Ørstavik?) (2441) Ola Ingebrigtson  Ose <1621 - >1657 (2444) og Brite (2445)          
Ola Gulliksen (4864)     Steinar Andersson <1594 - ca 1622 (4880) Knut Olson Ørstavik <1603 - >1620 (4882)            
Gullik Pedersen
Siste halvdel 1500-tall (9728)
     Anders (9760) Ola Larson bruker av Ørstavik 1568-1583 (9764)            

Tabell 3. Vassteinlinjen som går fra Mette Olsdtr. i Tabell 2 over og ender hos Knut Simonson  omkring 1540.
                                                                                          Mette Olsdotter 1705 (307) (gift med Elias Hanssen (306) )
                                Ole Olsson Vasstein f.ca 1666 (614)                                Ellen Jetmundsdtr. Mo f.ca 1673 (615)
       Ole Jakobson Vasstein (1228)    Jetmund Jonson ca 1632 (1230)    Brite Arnesdotter (1231)
       Jakob Simenson. (2456)    
       Simon Knutson (4912)
        (og Maren  (4913) )
     
       Knut Simonson? ca 1540 (9826)      

 


Tabell 4 Årsæterlinjen til året 1580 og historien om forbudt sex, Fyldalslinjen som trolig går inn i Follestadætten til året 1360.
                                                                                              Kari Henriksdtr. Barstad        (77)         
                                    Henrik Rasmusson 1747  (154)                           Berte Eline Eriksdotter 1750 (155)
         Rasmus Rasmusson -<1792 (308)      Kari Ivarsdotter  ca -1751 (309) Erik Anderson Årset Hjørundfjord (310) Synneve Akselsdotter Barstad (311)
 
Rasmus Larson Fyldal (616) Brite Eriksdtr Mork ca 1685 (617) Ivar Jonson Øy (618)
 
Marte Andersdtr Mele (619) Til  Tabell 7 denne side Til  Tabell 7 denne side
Lars Henrikson Årseter (1232) Magnhild Knutsdtr Fyldal ? (1233)     Jon Knutson Follestad (1236) Karen Jonsdtr Øy.  (1237) Anders Nilsson Ytre Åm (1238) Nn Knutsdtr Mele (1239)                
Henrik Larson Årsæter (2464) Knut Vigleikson Fyldal (2466)     Knut Jonson (2472) og Nn Olsdtr. (2473) Jon Ivarson Brudevoll (2474) Nils (Olson?)
Ytre Åm (2476)
                 
Lars Jonson
Årsæter
ca 1580 (4928)
Vigleik Ingebrigts Fyldal (4932)     Ola Ivarson (4944) Ivar Jonson Brudevoll (4948) Brite Torgeirsdt Barstad (4949) Ola Torgeirs.
Barstad (4952)
                 
  Ingebrigt (9864) og Ane Hansdotter Follestad (9865)     Til Tabell 6 denne side   Torgeir
Barstad
Ca 1560 (9904)
                 
  Hans Jonson Follestad (19730)                            
  Til Tabell 5 denne side og
kanskje
til Follestadætten
                           

 

Linjen fra Hans Jonson til Amund  på Follestad.
Tabell 5 fra Hans Jonson i  Ane Elisabets Henriksdotter aner tabell 4.
                                                                                       Hans Jonson levde i 1563 (19730)
                                                                                      Jon Kristofferson nevnt i 1510 (39460)
                                                                                      Kristoffer Nn-son nevnt i 1480 (78920)
                                    Nn  Nn-son  nevnt i 1450   (78920) Ingeborg Torbjørnsdotter (78920)
  Torbjørn Ottason  (78920)
                                                    Otta Amundson (78920)
  Amund Ættefader.(78920)

 


Tabell 6 fra Ola Ivarson
(4944) i  Ane Elisabets Henriksdotters (19) aner tabell 4 til Amund ættefader (316448)
                                                                                             Ola Ivarson er nevnt i 1540 (4944)
                                     Ivar kanskje Ellingson levde i 1510 (9888)                                Synneve Ingebrigsdotter (9889)
                             Ingebrigt Toreson levde i 1490 (19778)
                              Tore Amundson levde i 1460 (39556)
                                Amund Nn-son levde i 1430 (79112)
  Nn Nn-son levde i 1400 (158224) Ingeborg Amundsdotter (158224)
    Amund ættefader på Follestad
levde i 1360 (316448)

Tabell 7 Årsetlinjen i Hjørundfjord fører fra Erik Anderson i tabell 4  tilbake til 1580 da Knut Eriksson ble født.
                                     Erik Anderson Årset, Hjørundfjord (310)                           Synneve Akselsdotter Barstad (311)
            Anders Jensson. (620)               Brite Eriksdotter Aarset (621)   Aksel Jonson Brungot  (622)     Eli Jetmundsdtr Barstad (623)
   Erik Knutsson Aarset
             (1242)
Siri Knutsdotter (1243)    Jon Olson Tjørvåg  Herøy ca 1655 (1244)          trolig Synneve (1245)  Jetmund Pederson (Fyldal?) (1246) Ellen Ivarsdtr. (1247)
  Knut Eriksson   (2484)     Ola Akselson Tjervåg  1632  (2488)         Peder Olson (2492)  Nn Larsdotter Årsæter (2493)    
      Aksel Olson Tjervåg
<1632 - 1691 (4976)
        Lars Jonson Årsæter ca 1580 (4986)    
    
Referanser: Slektsboka "Keirislekta"
                      Folketelling 1900
                      Kirkebok Nesset 1900 konfirmanter.
                      Folketelling 1865
                      Kirkebøker fra Volda 1809
                      Busetnadssoga for Volda: Gravlagde i Volda 1761-1932
                      "Ørsta"  I Myklebust
                      Wikipedia
                      Busetnadssoga for Volda bind 3.
                     
lokalhistoriewiki.no
                      Bjørn Jonson Dale:HUSTRU INGRID POVELSDATTER OG ÆTTA HENNAR
                     
Ørstingar bind 1 Ættebok for Ørsta 1600-1900 av Bjørn Jonson Dale
                      Norgeskart.no
                      Hjørundfjord gard  og ætt bind 4
                       Ane Elisabet          Finborudslekta       Hjem