Ananias Albrigtson Aam  1829-1894 (18) og Ane Elisabet Henriksdtr. 1844 - 1901 (19)
        Ananias  hadde foreldrene Albrigt Ananiasen Åm og  Pernille (Kanutte) Ellefsdtr. (Eilivsdtr.) Årflot.  Ananias ble født 6/9 1829 og døpt
27/9 samme år med navn Ananias Alberts Aamb. I dåpsprotokoll står foreldrene med navnene Albert Ananiasen og Pernille Knutte Ellefsdatter Aamb. Fadderne var Ananias Andersen Aamb, Arne Pedersen Hougen, Ole Colbensen Aambø, Brite ellingsdatter Aamb, Marte Nielsdatter Kiølaas.
        Ananias ble konfirmert  26/10 1844. Faren hadde da navnet Albrecht
        Ananias Albrigtsen Aam giftet seg med  Ane Elisabeth Hendriksdtr. Wahtne 1864.
Ananias sin far heter i protokollen Albrigt. Ekteparet  var fetter og kusine ved felles besteforeldre Eilev Pedersen Sporstøl og  Elina  Dorthe Knudsdtr Aarflot f. ca 1786.   Forloverne var Hendrik Knutsen Wathne og Johannes Knudsen Lid.
     


 
Barn;
    1. Petrikka Ananiasdatter f. 1865, d. i Minnesota,
        g.m. Henning H. Stubø. Utvandret til USA.
    2. Albert Ananisson f. 1867 Utvandret til USA
        Han ble trolig gift
        der og fikk i hvert fall 2 døtre Alberta og Kristine.
        Kristine ble gift Seyle og fikk 2 minst barn.
    3. Lene Ananiasdatter f. 1870
        (muligens Lina Huseby, d.i Tacoma)
    4. Henna Ananiasdatter f. 22/11 1872 g. Finborud er den
        vi følger i slektssagaen,
    5. Knut Ananisson f. 11/12 1874, d. 17/12 1949.
        Utvandret til USA Ble gift med
        Ellen Petrikke Ingebriktsen.
        De fikk 5 barn. Både kona og 4 av barna ble boende
        i Norge
    6. Eilert Ananisson f. 1875, d. 1883
    7. Anne Ananiasdatter f. 1878
       Emigrerte til USA, d i Filadelfia. gift to ganger men
       fikk ikke barn.
    8. Anders Ananisson f. 1881.
        Emigrerte til USA 1903 (Andrew Aam) Fikk en sønn
        men ingen barnebarn.
    9. Inga Ananiasdatter f. 1886. Gift Berg.
       Emigrerte til USA 1903 Seattle, Yellowstone.
       Fikk ingen barn
    10. Johannes Ananisson f. 1887 i Lødingen.
          Emigrerte til USA 1903.Ble gift der men fikk ingen barn
          (i USA med navnet John Aam?) 
Ananias døde 15/6 1894 og ble begravet og jordfestet 22/6 1894 i Lødingen. Hans tittel var da "Forpagter" og han døde av tæring (tuberkulose).
Ane Elisabetrs foreldre var Henrik  Knutson Vatne  og Ane Eline Eilevsdtr. Årflot . Foreldre til  Pernille mor til Ananias  og mor til Ane Eline er de samme slik det blir ved fetter og kusine-ekteskap. Ane Elisabet ble født 14/3 1844. Hun giftet seg med Ananias 1864 og døde 18/1 og ble begravet og jordfestet 22/6 1901. Hennes tittel ble i protokollen skrevet "Forpakterske" og hun døde av Tæring som sin mann og så mange andre på den tiden.
        Ekteparet drev Eli-gården på Aam i Ørsta i tidsrommet 1865-1873. I folketelling 1865 for "1519 Volda" er de bosatt på gården "Ytteraam" med Matr.nr, 73 i "Voldens Præstegjeld".Den beskrives med 2 hester, 14 storkveg, 16 får, 1 svin, 1/2 Bygg, 2 Blandkorn, 8 Havre og 3 poteter. I denne telling har de fått eldste barnet Petrikke og Ananias sine foreldre bor på Gården som kårfolk. De har tjenestedreng Knud Ellingsen på 23 år fra Volda og Tjenestejente Kanutte Henriksdatter på 17 fra Volda.
       De flyttet til Nesset i Romsdal , kjøpte og fikk skjøte av Veøy kirke 21/10 1873 på Høvik, Gnr 21, Bnr 4 Erikstua som selveierbruk.  Han betalte 700 spd. til Veøy kirke og 75 spd til "mellommænd" men hva slags folk det skulle være har jeg ikke funnet ut. Før han kjøpte dette bruket bodde han en tid på Lyster.

 
         Erikstua
                Erikstua lå under gården Høvik som hadde g.nr. 21. Denne gården ligger nede ved sjøen på nordsiden av Langfjorden ca 3 km
        vest for bygdesenteret i Eidsvåg. Gården blir første gang nevnt i Aslak Bolts Jordebok. Denne ga en overskit over jordeiendommene
        som tilhørte Erkebiskopen i Nidaros i perioden 1432 - 1449. Fra midt på 1600-tallet til langt ut på 1800-tallet var det Veøy kirke,
        Bakke kloster og Rød kirke som eide eiendommen, men Veøy kirke eide mesteparten. I 1873 ble Nilsstua og Erikstua kjøpt
        til selvstendige selveigerbruk. Ananias ble første selveiende bonde på bruket Erikstua.

               
Navn på brukerne av Erikstua er kjent fra slutten av 1500-tallet. I matrikkelen fra 1863, 10 år før Ananias kjøpte bruket,
       står det at det var i alt 20 mål dyrket jord, av dette 8 mål av beste slag. Det var 102 mål natureng og en stor del av dette var egnet
       til dyrking. Fjellslåtten ga 7 lass a 1 skippund. Årlig var avlingen 35 tønner havre, 2 tønner bygg og 35 tønner potet.
       Krøterhaldet var 1 hest, 5 kyr, 20 sauer og 3 ungnaut. Hamnegangen var dårlig men bruket hadde skog til brennefang og never
       til husbruk. Gården lå nær sjø og offentlig vei så nettoinntekten var vurdert til 81 spd. 3 ort 6 skilling.

   Ananias solgte bruket Erikstuen til Hans Sannes i 1878. De hadde da en tid bodd på Solbjørg. Dattera Inga som ble født 1886  ble født mens de bodde på Solbjørg. Det ser ut til Ananias eide Eriksstua  en tid mens de bodde på Solbjørg. Forfatterne av bygdeboka over gårds og slektshistorie i Nesset mener  det var naturlig at de fikk tilhold i Solbjørg hvis det var nødvendig en periode for der holdt Sunnmørs-knut og hans familie til og denne familien kom fra Voldakanten.
            

 

 Bildet til venstre er sannsynligvis tatt ca 1885
   Eilert døde i 1883.
   Inga ble født i 1886 og hadde sikkert
   vært med på bildet hvis hun var født.
   Så blir rekkefølgen fra venstre mot høyre:
                              Henna ca 13 år
                              Albert ca 18 år
                              Ananias ca 56 år
                              Anders ca 4 år
                              Ane Elisabet ca 41 år
                              Petrikka ca 20 år
                              Knut ca 11 år
                              Anne ca 7 år
             I 1900 bodde de i Lødingen ,  på " Gaard nr 28, brug nr 1 Bådvigen personliste 36"  Dette stedet har ikke jord som dyrkes  og heller ikke husdyr. Men en finner  noen i slekta med etternavnet  forandret til Aane og  det er  ingen av dem som har beholdt farsnavnet. Ananias døde i 1894 så han kom ikke med i folketellinga. Anne Aam f 1844 i Ørskaug (feilskrift for Ørsta) som arbeider med "Husstel?". Anna Aam f. 1878 i Nesset , Tjenestejente( 22 år). Anders Aam f 1881 i Nesset, Steinarbeider (19 år). Inga Aam f 1885 i Nesset Tjenestejente (15-16 år). Johannes Aam f 1887 i Lødingen (13 år).  Ananias døde 4 år før folketellingen. I denne Baadviken bor også 2 andre husholdninger "Simon ?? Arntsen" en skredder med kone og to barn og Hans Larsen en steinarbeider med kone et barn og tjenestejente. Folketellinga har også to andre personlister. Personliste 34 inneholder en familie der husfaren er fisker og steinarbeider, husholdningen består av hans familie og 3 som er leieboere. Personliste 35 innholder en familie på 4 der husfaren er fisker og steinarbeider.   
              I kirkeboka under konfirmert 8. juli 1900 er Inga med, men fødselsåret er her skrevet 1885 (skal være 1886?). Henna/Hanna hadde flyttet til Senja og giftet seg med Kristian Finborud (som hadde vært hennes konfirmantprest i Lødingen). Gård nr 28 i Lødingen var prestegården og Bådvigen var en husmannsplass under prestegården. I bygdeboken er det en Ole Andreas Olsen med kone  og barn og  3  andre personer som er bosatt på Bådvigen og Ananias eller noen i hans slekt er ikke nevnt der.
              Min bestemor Hanna Aam gift Finborud fortalte at faren var svært uforsiktig med pengene og levde over evne og var "stormannsgal".
Det ser jo ut til at han var stadig på flyttefot til dårligere kår enn det han kom fra. Reisen han hadde hatt var trolig selvforskyldt og som følger:
Aam- Lyster- Høvik, Erikstua Selveiet bruk - Høvik, Solbjør-Lødingen prestegård, husmannsplassen Bådvigen .
 

 


        
        Folketelling år 1900 fra Lødingen under bilag 431
 "Gaard nr . 28, Brug nr. 1 "Baadvigen"
  finner man " Anne Aam f. 1844 i Ørsta
                     Anna Aam f. 1878 i Nesset. Tjenestejente. (22 år)
                     Anders Aam f. 1881 i Nesset, Steinarbeider. (19 år)
                     Inga Aam f. 1885 i Nesset. Tjenestejente. (15-16 år)
                             konfirmert 8.juli 1900 i Lødingen.
                    Johannes Aam f. 1887 i Lødingen (13 år )"
 
        Henna flyttet sannsynligvis fra Lødingen i 1890 da hun giftet seg. og er derfor ikke med i denne folketelling.
       
Ane Elisabet Henriksdatr Vatne  død18/1 1901,

         Anerekken til
Ane Elisabet Henriksdtr. Vatne går bakover i tid  til 1400-1500-tallet til Gullik Pederson Vatne , og til Anders Olavson Hovdenakk på 1500-tallet og Simon Knutson  Vasstein  på slutten av 1500-tallet og Follestadætten blant andre . 
Klikk her
" Anerekken til Ane  "  

          

 

Portretter er "klippet" ut av det gamle familiebildet og er "sannere"
enn det som er avbildet i "Keiriboka. Det bildet  er blitt betydelig retusjert og vises derfor ikke her. Bildene er ellers tatt på samme tid og sted.

 

Fra  Ananias Albrigtson Aam går det linjer tilbake til Jetmund på Mo ca 1500, Ola erikson på Myklebust ca 1574 og Follestadætten. Det går også linjer til Nupen ca 1590, Barstad ca 1500, Jon Bårdsen på Synes ca 1400 og Søre Bjørkedal, Løset og Volda på 1600-tallet.
Klikk her for
"Anerekken til Ananias"

                                                                                      
Referanse: Familiearkiv
                  Slektsboka "Keirislekta"
                  Folketelling 1900
 
             Kirkebøker Volda
             Kirkebøker Ørsta i Volda
                
 Tilbake      Hjem