Ellen Cathrine Hermansen 1838-1879 og Johan Severin Johannessen 1841 -1935
         Elen Cathrine Hermansen ble født 7/8 1838 og døpt 26/12 1838 i Kristiansand. Foreldrene var Hermann Steendahl Hermansen og Marthe  Hansen. (Se avsnittet nedenfor)  Faddere var Madame Anne Cathrine Elisabeth Johannesen, fru Olene Christine Hermansen, Peder Pedersen, baadsmand Lars Gulbrandsen og Hans Nicolai Steendahl.  
        
Johan Severin Johannesen ble født
4/5 1841 i Hovang og  døde  21/02 1935. Hans foreldre var Johannes Goverts Quaase og   
Sigrid Jørgensd.
        
Pige Elen  Katrine Hermansen ble gift 30/7 1866 med Ungkard og Gdb (forkortelse for gårdbruker)  Johan Severin Johannesen Ryen. Han var 28 år og fra Høivaag O (Ø) Ryen da de giftet seg i Tveit kirke, hun var fra Kristiansand. Brudgommens far het Johannes Govertsen Kvaase og brudens far het Herman Stendal Hermansen. Forloverne var  Barnt Barndsen og Nn fra Stousland.
Ellen Katrine Hermansen 
og Johan Severin Johannessen bodde på Gården Ryen da de giftet seg i 1866. Johan hadde tittelen gårdbruker og drev trolig gården. Ryen ligger ved Topdalselva ca en km. nedenfor Tveit kirke.  Hun er gravlagt på Odernes kirkegård.
            Elen Katrine og Johan Severin fikk:

                                                                  Sofie Mathilde Johan S.sdatter 1/6 1867, døpt 9/6 1867 i Tveit
                                                                  Josefine Amalia Severinsdatter 29/9 1869,  hun ble døpt 3/101869 i Tveit
                                                                 
Herman Theodor Johannesen  9/5 1872 som ble døpt 19/5 1872 i Tveit
                                                                 
Sigvardt Martin Johannesen 29/4 1877, han ble døpt 6/5 1877 i Randesund, Vest-Agder.
                                                                 

         
I 1885 bodde Johan Severin i Gyldenløvesgade 62 i Kristiansand. Der bodde det 2 husstander. Johan Severin Johannessen var "Handelsborger og tilige kusk hos Consul Vildt". Barna, Josefine Amalie 16 år, Herman Teodor 13 år  og Johannes  på 11 år, bodde hjemme.
Den andre husstanden besto av Niels Andreas Gundersen som var " Tømmermand paa det Mekkaniske Verksted som eies af Consul Cristiansen samt tillige har Handels Borge". Han bodde sammen med hustru og 4 barn.

             Anerekken til Ellen stammer fra boken: "Aabel, Leigh og Pavels" gitt ut i Christiania, som er grunnlaget for "Oversikt over slektssammenhengen mellom familiene Nielsen/Johansen og Coward/Dahl."
Nielsen/Johansen slektene stammer fra Ellen Cathrine. Coward/Dahl slektene stammer fra hennes halvsøster Mathilde Elisabeth.
Den oversikten med sammenhengen mellom slektene fikk far fra en slektning av mor se avsnittet nedenfor.

 
                   Johan Severin var gift 2 ganger. Han giftet seg først
             med Ellen Cathrine Hermansen,  oldemor  til Trond Finborud eier av 
             denne hjemmeside.  Han  giftet seg senere 27/6 1886
             i Kristiansand med  Jacobine Røberg, bestemor til Liv Viker  og
             Ruth Hedegaard Jacobsen som er bosatt på Hasle i Oslo.
                     Johan drev forretning i Kristiansand med
               kolonialvarer  vin og spirituosa. Da sønnen  kom  med i
               Oxfordbevegelsen følte faren seg tvunget til å selge
               sine interesser i forretningen. (Oxfordbevegelsen var
               en kristen organisasjon grunnlagt i USA ca 1920.
               De trodde på guddommelig veiledning, og de la
               vekt på ærlighet, renhet, uselviskhet og
               kjærlighet. Grunnleggerne av AA var inspirert av
               bevegelsen som etter krigen skiftet navn til
               Moralsk opprustning.)  
      
                     Johan Severin sine aner  klikk på blå skrift.

                Johan Severin sin etterslekt
med begge ektefeller klikk
                på blå skrift.
                      Ellen Katrine ble gravlagt på  Odernes kirkegård.
                Ellen Katrines aner sees lenger ned på¨denne siden
                en oversikt sees øverst på siden.
 Bildet over er utlånt fra Liv Viker
   og Ruth Hedegaard Jacobsen   
Bildet under er fra familiearkiv
      Bildet til høyre er tatt utenfor  huset i Oppegård.
Fra venstre mot høyre sees

Herman Johansen senere Kvaase
Johan Severin Johannesen (Herman Kvaase og
Ellen Finboruds bestefar.)
Herman Johansen (Herman Kvaase og Ellen Finborud far).
                
      Johan Severin Johannesen ble gift annen gang  med  Jacobine Johannesen, født Rødberg.
Johan og Jacobine og barn  fra
deres ekteskap sees til høyre. Barna var:
    Andrea,
    Jenny og  
    Karl  Johan (f. 14/5 1887)
 
Karl Johan var far  til  Liv Viker
og Ruth Hedegaard  Jacobsen.
 
 Bildet utlånt fra Liv Viker og Ruth Hedegaard Jacobsen                                                                                                             Bildet utlånt fra Liv Viker og Ruth Hedegaard Jacobsen  
Referanser: se nederst på denne siden klikk på blå skrift                                                                                 Tilbake      Hjem