Ellen Kathrine Hermansens  født i 1838- død i 1879. Hennes anerekke går til Guttorm Knudssøn 1626-1697 der den smelter sammen med anerekken til
Johan Severin Johannesen. På veien beskrives en sjørøver! En gren fra Ellen Cathrine Gundersen når Gamle Hellesund og Tronderøen på 1700-tallet. Via ektefellen til Guttorm Knudssøn kan en komme til Svend i Boen født ca 1590                       

Tabell 1
Tabell 1 går over i Tabell 2 gjennom Jens Guttormsen Aabel 1717 og hans kone Helene Andreasdatter Steendal 1720.
Informasjon om personmer i Tabell 1 og Tabell 2 sees nedenfor oversiktskartet over Høvåg Tveit området.

                                                                                 Ellen Katrine Hermansen 1838 (21)
                   Herman Steendal Hermansen    1811 (42)         Marthe Steendal Hermansen  1800 (43)
Jonas Hermansen 1779 (84) Ellen Cathrine Gundersen 1788 (85)  Hans Hansen Stangenæs (86) Torborg Nielsdatter (87)
 Herman Jenssøn Aabel 1744 (168) Anne Tørresdatter Stendal 1749 (169) Gunder Olsen 1753 (170) Abel Andersdatter 1768 (171) Hans Larsen (172) Tarjer Thoersdtr. (173) Niels Gamelsen (174) MartheTønnisdatter (175)
Jens Guttormsen Aabel 1717 (336) Gå til tabell 2 Helene Andreasdtr. Steendal 1720 (337) Gå til tabell 2 Tørres Gundersøn Stendal  (338)   Ole Aagesen (340) Anna Gullevsdatter (341)                    

 Tabell 2 Denne tabellen er en fortsettelse av tabell 1

                          Jens Guttormsen Aabel 1717 (336)
                            (se første nederste rute tabell over)
    Helene Andreasdtr. Steendal  1720 (337)
      (se nederste rute nr 2  tabell over)
Guttorm Guttormsøn 1675 (672) Anne Larsdtr. 1670 (673) Andreas Haaversøn Stendal (674) Todne Olsdtr. Isefjær (675)
Guttorm Knudssøn 1626 (1344) Thora Guttormsdtr. Boen (1345) Lars Thorkilssøn (1346  Inger Olsdtr. (1347)        
    Guttorm Christenssøn (2690) Inger Thorkildsdatter (2691)                        
        Christen Larsen (5380)    
Torkild i Boen (5382)
                                                 
            Svend i Boen ca 1590 (10764)                                                  

 
Tabell 3 viser den eldste Hamredelen av slekten  som ender hos  Henning Guttormsen Blaker på 1400- tallet, en gren  fører til Svend i Boen ca 1590. Det er samme tabell som en finner som tabell 2 i oversikt over Johan Severin Johannessens aner, men personene har fått andre nummer i anetavelen som passer til disse anelinjer.
Knut Guttormssøn (320) er bror til Guttorm Guttormssøn. Opplysning om personene i denne tabellen fåes ved å gå dit ved å klikke på navnet i blått.

                                                                                                        Knud Guttormssøn  1672- 1724 (320)
                                                           Guttorm Knudssøn 1626-1697 (640)                     Thora Guttormsdatter Boen - 1630 (641)
                  Knud Jenssøn Hauge 1519-1677 (1280)    Todne Haaversdatter (1281)  Guttorm Christenssøn (1282) Inger Torkildsdatter Boen (1283)
Jens Bentssøn (2560) Gunvor Oluffsdatter (2561) Haaver Pederssøn Mæbø (2562)   Christen Larsen (Tveite/Boen- linjen) (2564)   Torkild i Boen
(2566)          Se tabell 6
Aase Ellingsdatter (2567)
Bent Jenssøn Stausland (5120) Birgitte Støffsland (5121) Oluff Gulaugsen
Hamre (5122)
N. Ansteinsdatter Kjos (5123)                 Svend i Boen ca 1590 (5132)      
Jens Bentssøn Stausland(10240)  (og Gunhild (10241))                              
Bent Henningsen (20480)                              
Henning Guttormsen Blaker (40960)                              

 


Skrift i  mager kursiv er hentet fra familysearch.com og andre usikre  kilder og vil bli i kursiv inntil opplysningene er sjekket ut mot kirkebøker og annet, (det er svært ofte feil i familysearch.com.)
De fleste aktuelle stedsnavn finnes på kartet nedenfor.

Gården Ryen er ikke merket med rødt men finnes mellom Tveit kirke og Kristiansand lufthavn.
Foss, Mebø og Ulvøysund er ikke innenfor kartgrensene men like utenfor i den retning den sorte pilen peker.
                                                                                                    


 
Herman Steendal Hermansen 20/5 1811-   (42) og Marthe Steendal Hermansen 14/12 1800- 15/2 1844 (43)
          
Herman Steendal Hermansen født 20/5 1811 på Tronderøen  og døpt 26/5 1811. Foreldrene var Jonas Hermansen og Ellen Cathrine Gundersen. Herman giftet seg med Marthe Steendal Hermansen 1800-1844. Marthe kom fra Stangenæs i Kristiansand og hennes foreldre var Hans Hansen og Torbor Nilsdatter. Hun ble født 14/12 1800 . Døpt 8/2 1801 i Oddernes.
Fadderne var Christen Ingebredsen Stangenæs, Hans ------?, Abraham Steendahl, Elen Sletten (?) og Marte Stangenes.

Herman og Marthe giftet seg 8/1 1836 i Oddernes. Han ble registrert som Ungkarl og skipper Herman Steendal Jonassen fra Indre Tronderøen i Høvaag Sogn og han var 24 3/4 år gammel. Hun ble registrert som Pige Marthe Steendal fra Stangenæs, 35 år gammel. Forloverne var Jens (Florenæs ?) og Herman Aren . De fikk datteren Ellen Cathrine Hermansen, se avsnittet ovenfor.
 
 
         Han var skipsfører som sin far. I 1865 var han huseier og Los. Han døde i Ulvøysund. Han var gift 3 ganger ifølge min fars opptegnelser.  Han giftet seg først med Marthe Steendal Hermansen som skrevet ovenfor og hun er min, Trond Finboruds, tippoldemor.
          Marthe Steendahl døde 33 år gammel i Kristiansand 15/2 1844 og ble begravet 22/2 1844. Hennes mann var "Hermansen"

           
 
           Hustru nr. 2 var Ingeborg Louise Hansen (Abrahamsdatter) født 1818 i Oddernes. De giftet seg i Kristiansand  7/10 1845. Hun døde i 1858. Herman og Marthe fikk 5(?) barn og blant dem Mathilde Elisabeth  født 1847 i Ulvøysund. Hun giftet seg med garvermester James Coward født 1849 og slik får slekten  Coward/Dahl forbindelse til slekten Finborud/Kvaase.          
          Herman giftet seg for 3. gang med Trine Marie Kristiansen født 1814, men de hadde ingen barn sammen. Men i 1865 hadde de pleiebarnet Karoline K. Karlsdatter på  år boende hos seg sammen med Johan A. 11 år, Johanne A. 14 år og Kamilla T på 11 år fra Hermans ekteskap med Ingeborg Louise. De bodde i Ulvøsund i Ytre Aarisnæs tellekrets i Høivaag sogn og prestegjeld. De har bostednummer 0066 og merknad (S/L ; 106/5) ved registreringen. Der bor det 2 husholdninger så Herman leier ut til skipstømmermand Jens P. Olsen og hans famile (kone og 4 barn) I Ytre Aarisnæs er det bare en bolig med 2 husholdninger og den har Løpenr/Bnr 267c/269a.
          Herman og Marthe fikk barna:
Hans Steendahl Hermansen 7/6 1836, døpt 28/8 1836 i Kristiansand Faren var skipper
                                                         
Elen Cathrine Hermansen 7/8 1838, døpt 26/12 1838 i Kristiansand. Hun er den som følges i slektssoga.
                                                         
Theodine Elisabeth Hermansen 26/8 1840, døpt 26/12 1840 i Kristiansand Herman var skipper
                                                         
Mathilde Elisabeth Hermansdatter  21/7 1847 døpt 20/8 1847 i Kristiansand
                                                          Harald Hermansen født 1842 død 10/9 1842 begravelse 15/9 1842
          Herman og Ingeborg Louise fikk: Henritte Lovise Herman Stendalsdatter  21/4 1850 døpt 16/6 1850 i Kristiansand
                                                          Mathilde Elisabeth Hermansdatter 21/7 1847 døpt 20/8 1847 i Kristiansand
                                                          Johanne Agnette Hermansdatter 10/10 1852 døpt 12/10 1852 i Oddernes
                                                          Johan Albert Gustav Hermansen  13/5 1855 døpt samme dag i Oddernes
                                                          Kamilla Talette Hermansdatter  døpt 15/7 1855 (? kan være født i 1854) i Oddernes
                                                          Hanne Tonette Hermansdatter
 
             Hans Hansen ca 1768 (86) og Torborg Nielsdatter (87) ca. 1768
                        Hans Hansen Steendal ble døpt i Vestre Moland. Faren var Hans Larsen (?)  og moren Tarjer (?) Thoersdatter. Fadderne var
             Gunder Olsen Steendal, Herman Jensen Steendal, Claus Thoersen V.Valisverd(?) Ragnhild Jacobsdatter Steendal og
             Ingeborg Hovordatter
                         Torborg Nielsdatter  vestre Ørsland ble døpt 17/4 1768 i Vestre Moland. Foreldrene var Niels Gamelsen og
             Marthe Tønnisdatter. Fadderne var Aage Olsen vestre Ørsland og Marte Tønnisdatter Romstøl.
                        Hans og Torbor giftet seg 7/12 1794 i Vestre Moland. regisrert som Hans Hansen Yttre  Aarisnæs ( se det gamle kart ovenfor) og
             Torborg Nielsdotter ??? Øristand. Forlovere: Herman Jenssen Steendal og Anders Olsen Yttre Aarisnæs.
                        De drev Stangenes i Tellekretsen  og Sognet  Oddernæs. På Stangenæs ble det registrert 2 husholdninger i 1801.
             1. husholdning bestod av Hans Hansen som var "Husbonde, Gaardbruger og skipper". Han var gift med Torbor Nilsdatter , begge var
             i første ekteskap og 33 år gamle i 1801. De bodde der med tre døtre: Ane Elisabet Hansdatter på 6 år ,dvs født ca 1795.
                                                                                                                         Trine Hansdatter på 4 år, dvs født ca 1797
                                                                                                                         Marte Hansdatter på 1 år , dvs født ca 1800.
             I husholdningen ble det også registrert ei tjenestejente på 27 år  (Gunlu Knudsdatter) og en logerende styrmann  på 23 år
             (Abraham Hansen)
                     I husholdning 2  var husbonde Christen Ingebrigtsen  på 27 år, hans kone Marte Ingebretsdatter på 29 år , sønnen Ingebrigt
             på 1 år, dattera Dorte på 4 år, hans moder Ragnhild Bertelsdatter på 61 år og ei tjenestejente på 25 år og en fattig fosterdreng
             på 13 år.
 
             Hans Larsen (?) (172)  og  Tarjer (?) Thoersdatter (173)
                    Hans og Tarjer  fikk Sønnen Hans Hansen 1768 om hans dåp se avsnittet ovenfor.
 
             Niels Gamelsen (174)  og MartheTønnisdatter (175)
                     Niels og Marthe fikk dattera Torborg Nielsdatter i 1768 Hun ble døpt 17/4 i Vestre Moland , mer om hennes dåp 2 avsnitt ovenfor.
                    
De fikk også barna : Maria Nielsdatter  døpt 2/7 1770 i Vestre Moland
                                                      Tellef Nielsen døpt 6/12 1778 i Vestre Moland, Tellef ble født dagen før.

 
Jonas Hermansen  Stendal 1779  - etter 1866 (84) og Ellen Cathrine Gundersen 1788 - 1825 (85)     
     
Jonas Hermansen født 29/3 1779 på Stendal og døpt 1/4 1779 i Vestre Moland, han døde etter 1866 på Trønderøen Høvåg og døde i Ulvesund. G.m. Ellen Cathrine Gundersen født 14/4 og døpt 18. 1788 i Vestre Moland ,Gamle Hellesund, I kirkeboken har hun navnet Elen Cathrine Heløen . foreldre var Gunder Olsen og hustru Abel Andersdatter.(se innrykket avsnitte nedenfor) Fadderne var  Aage Olsen Steensøe, Hans Thomasen Sandven, Jørgen Christensen Heløen, Elen Cath; Aagesdatter Steensøen og Marthe Johnsdatter Natvig. Elen Cathrien døde 1825 på Tronderøen.
     De giftet seg 21/9 1810 (på Heløen?) I kirkeboken står Jonas med tittelen Coffardie Capitain, dette er betegnelsen på en kaptein ombord på en båt i handelsfart. Han  giftet seg med Ellen Catharine Gundersdatter. Med  Lodsoldermann Aage Olsen Steensøen og Gunder Olsen Heløen (trolig Ellen Cathrines far) som "kautionister" .   I fars anetavle som han fikk av en av mors slektninger (?Edel)   står han oppført med fødselsår 1799. Dette er feilskrift for 1779, se folketelling 1801 Stendahl gård i Høvaag
. I denne folketellingen står Jonas sin mor Ane Tørresdatter oppført som "madmor, enke efter 1.te ægteskap, 52 år gammel bruger av gård" Hun bor der med 8 barn, 2 døtre og 6 sønner. Eldste av disse sønnene, Tørres, er skipper og de andre, også Jonas, er matroser. Se avsnittet nedenfor.

      Jonas giftet seg  2 ganger.    Ellen var første hustru og mor til Herman ovenfor. Han fikk til sammen 12 barn.
Jonas og Ellen fikk barna:
Gunder Jonasen Birth Date: 05 Oct 1813 Christening Date: 10 Oct 1813 Christening Place: VESTRE MOLAND,
                                        
Herman Steendahl Jonasen Heløen, Birth Date: 20 May 1811, Christening Date: 26 May 1811,
                                                       Christening Place: VESTRE MOLAND

                                        
Anne Alette Jonasdr,indre Trønderøen, Birth Date: 17 Jun 1816, Christening Date: 23 Jun 1816.
                                                        Christening Place: VESTRE MOLAND

                                        
Johanne Cathrine Johansen, Birth Date: 20 Jul 1823, Christening Date: 27 Jul 1823,
                                                        Christening Place: HOVAAG,AUST-AGDER Jonas er skipper og gårdbruker og
                                                        de er bosatt på indre Tronderø

                                        
Oline Christine Johansen , Birth Date: 21 Apr 1819, Christening Date: 25 Apr 1819, Christening Place: HOVAAG
                                                        bosatt indre Tronderø

     Jonas Hermansen giftet seg med Karen Kirstine Emanuelsdr. 26/11 1829 i "Hovaag", Aust- Agder.
Jonas og Karen Kirstine fikk barna: Nn Johansen født 27/9 1832. Hun døde samme dag. Høvaag.
                                                    Nn Johansen født 30/4 1844, Hun døde samme dag. Høvaag.
                                                    Elen Cathrine Johansen født 18/10 1836, døpt 6/11 1836 i Høvaag
                                                    Sophie Elisabaeth Johansen født 3/12 1839, døpt 15/12 1839 i Høvaag
                                                    Jens Adelsteen Johansen født 12/9 1834, døpt 21/9 1834 i Høvaag
                                                    Johan Carleman Johansen født 2/3 1841, døpt 14/3 1841 i Høvaag
                                                   

                                        
                                        
    

I kartet over er Høvåg kirke = Høivaag avmerket med rød pilspiss. Den røde ringen markerer gården som ligger på indre Tronderøya på nordvestsiden av  sundet mellom de to Tronderøyene.
 

   
Gunder Olsen 1753- (170) og Abel Andersdatter
1768 - (171)
              Gunder og Abel fikk datteren Ellen Cathrine Gundersen 14/4 1788  i Vestre Moland (Øst-Agder) se avsnittet ovenfor. Foreldrene til Gunder var  Ole Aagesen og Anna Gullevsdatter
               I 1801 bodde Gunder på Indre Tronderøen. (Høvaag sogn og Vestre Moland  prestegjeld i  Øst Agder)  Han var "Gaardbruger og skipper"  og 48 år.  Han bodde sammen med kona Abel Andersdatter på 33 år og begge var i  første ekteskap. De hadde tre døtre boende hjemme: Ane Elisabeth Gunderdatter 16 år og ugift.
               Elen Cathrine Gunderdatter 13 år er den som følges
                                      i slektshistorien.
               Oline Christine Gunderdatter 11 år.
     Gunder  og Abel hadde tjenestepiken Thone Hansdatter på 26 år i huset.  Ved folketellingen er det bare registrert en husstand på Indre Tronderøen. På gamle kart er det bare merket av en boplass på Indre Tronderøen. Så det må være den gården som ble drevet av Gunder Olsen.
     Ved folketelling i 1865 Var det Johas Hermansen 87 år Han var gårdbruker, Selveier og Rentenist. HAn bodde der med kona
en sønn og ei tjenestepike. De hadde 4 kuer, det ble dyrket 1/8 hvete, 1 bygg og 2 potet.
    
Ole Aagesen (340) og Anna Gullevsdatter (341)
             Ole Aagesen Schelle (Schalle? Gården Skalle ligger like utefor sydvest for Lillesand.) og Anna Gulevsdatter Store----gammel Nerbye giftet seg i Vestre Moland 27/5 1750
             Ole og Anna fikk barna: Gunder Olsen (Schalder ?)
                                                            i 1753, døpt 28/3 1753 i
                                                            Vestre  Moland   i
                                                            Aust-Agder.
                                                            Han er den som følges
                                                             i slektssoga.

                                                   
Hans Olesen Skalle døpt
                                                             16/3 1770
                                                              i Vestre Moland.

 
Herman Jenssøn Aabel 1744 - 1800 (168)og Anne Tørresdatter Stendal 1749 - 1831 (169)
      Herman Jenssøn Aabel født 24.05.1744 på Aabel og død 16.07.1800 på Stendal
Han ble gift med Anne Tørresdatter født 1749 (på Stendal), hun døde 07.03.1831 på Stendal. Herman giftet seg med Anne i 1767 på Stendal. Om Anne står det skrevet i "Munthe"  at  hun er datter av Tørris (eller Thorjus) Gunderssøn på Stendal.
      Ved folketelling i 1801, Nedenæs amt, Vestre Moland prestegjeld og Høvaag sokn på gården Stendahl var hun " 52 år gml"  og benevnes som "gaardbrugende Enke på Stendal. hun var "enke efter 1te ægtesk." med
hjemmeværende 6 sønner (alle "Sømænd", 1 "Skipper"  og
 "5 Matroser" ) samt 2 Døtre." Barna var: Tørres Hermansen 33 år og skipper,
                                                                Jens Hermansen 25 år og matros,
                                                                Jonas Hermansen 22 år (dvs. født ca.1779) og er matros. Det er Jonas som fører vår
                                                                          slekt videre, se avsnittet ovenfor.
                                                                Arent Hermansen 20 år og matros,
                                                                Ole Andreas Hermansen 15 år og matros,
                                                                Hartemine  Hermansdatter 27 år
                                                                Ane Henriche Hermansdatter 9 år.
Annes svigerfar Jens Guttormsen  på 85 år som var enkemann etter første ekteskap oppholder seg på gården.
 Alle de hjemmeboende barna var ugifte. På gården hadde de også to tjenestefolk Aanon Bentzen på 24 år og Siri Johannesdtr på 26 år. På Stendahl var det registrert også tre andre husholdninger. Lehnsmand og gaardbrug. Niels Olsen med kone, 4 barn og tjenestejente, bonde og gaardbrug Anders Nielsen med kone og hennes 3 barn og sin søster, og sist bonde , gaardbrug og saugmester Jørgen Salvesen med kone og 5 barn.
       Sønnen Ole Andreas var onkel til bonde og skipsreder Herman Arntsen Stendal. Ole Andreas eide en tid Høigilt i Birkenes, flyttet senere til Lillesand og døde i et hus på Kokkenes.

      Anne Tørresdatter
døde på Stendal over 80 år gammel.
      Herman var Gårdbruker på Steendal Gaard i Høvaag Sogn. Han bodde der allerede før morens død i 1772. Munthe mener han fikk sitt gårdsbruk med sin hustru og ikke i arv fra moren som det også er blitt hevdet. Herman blir beskrevet som "Lensmand i Høvaag Sogn og  Skipsreder". Herman og Anne hadde i alt 9 barn.
      Munthe skriver at "Eldste sønn var Torris gift med Inger Knudsdatter fra Øvre Foss" Han kalte seg "Stendal". De andre barna  brukte etternavnet Hermansen. Munthe henviser til "Norske Stamtavler"  for etterslektssøk.
      Ved folketelling i tellekrets Vallesværd , Høivåg Sogn og Prestegjeld 1865 kommer det fram et Anne H Hermandsdatter på 73 år fra Høivåg er gift med Huusfader, gaardbruger og selveier
Jacob Nielsen på 59  år. En ung sjømann bor hos dem om vinteren og så har de3 tjenestefolk, en karl og to piger.

Min tippoldefars bror var sjørøver i Kaperfart
       Herman er min tipptippoldefar. Hans sønn Jonas er min  tippoldefar . Bror til Jonas, Ole Andreas, var sjørøver!!
Herman var som nevnt skipper og alle sønnene hans var matroser. Ole Andreas ble også skipper etter hver. Det er derfor ikke usannsynlig at
brødrene var til sjøs sammen. Så kanskje var også tippoldefar sjørøver?
I krigen mellom Danmark-Norge og England 1807-1814 drev alle deltakende parter kapervirksomhet på norskekysten. Kapervirksomhet er
det samme som sjørøveri med godkjenningsstempel fra myndigheten. De som hadde økonomisk styrke kunne utstyre en båt med nødvendig
våpen og annet og søke kongen om kaperbrev. De var rederne som ansatte kaperskippere til å føre båtene. Ole Andreas Hermansen var
kaperskipper. Hermansen O. A. var skipper på båtene med kaperløpenummer 35 og 154. De drev kapervirksomhet i første periode som varte i tidsrommet september 1807 til 2. august 1809.
       En Lugger var en båttype som ofte ble brukt. Det var en båtklasse som vanligvis ble brukt som fiskebåter og derfor så uskyldig ut. Det er en liten seiler med to eller flere master og kanskje et toppseil En slik bått sees på bildet.
       Kapernummer 35 var tildelt båten "Prøven2" av Kristiansand- Lillesand. Båten var en Lugger av 3 kommerselester og 10 meter lang og utstyrt med 1 kanon. (
Når skipsstørrelse oppgis i kommerselester, regner man normalt en lest som vel 2 registertonn (2,08). Båten tilhørte Norges største kaperrederi tilhørende de tre svogerne Steener Steenersen, Chr. Bendixen og Andreas Heyerdahl som var hovedinteressent. Båten fikk kaperbrev 9/3 1809 med kaptein Ole Andreas Hermansen. Joh. N. Tønnesen har ikke registrert kaperpriser på dette kaperbrevet.
       Kapernummer 154 var tildelt båten "Svalen" av Kristiansand, 3 kommerselester, 14 meter lang og utstyrt med 1 kanon. Rederen var skipsbyggmester E. Revers. Det ble skrevet ut kaperbrev datert 26/7 1809 og 17/5 1810 (siste brevet er fra 2. kaperperiode 28/3 1810 til
11/2 1813) for  Ole Andreas Hermansen. Det er heller ikke på denne båten registrert noen priser (beslaglagte båter). Den 19/7 1810 ble "Svalen" tatt av engelskmennene. Mannskapet ble frigitt, men Hermansen og styrmannen ble fengslet. De klarte rømme fra "prisonen".
Oppsummert var han en bedre rømling enn sjørøver. Han hadde nok ikke lest om "Kunsten at kapre " som følger her.
     I 1810 fikk Ole Andreas Hermanson Dannebrogsordenen.
 (A. Ager-Hanssen "Lillesand i eldre tid" side 98.) Han "frelste samme år med "Prøven" Tellei Ånonsons slupp fra erobring", det vitnet Govert Kristenson, Henrik Timmerman (?) Nils Jørgen Jacobson og Lars Hanson i sjøretten. Det var trolig derfor Hermanson fikk ordenen.

      Den typiske kaper var en liten seilbåt med mange par årer. omlag 12 manns besetning og i beste fall 1enkelt kanon. Taktikken gikk ut på å unngå de engelske krigsskip og å finne et enslig og helst ubevæpnet handelsfartøy. De beste forhold var dager med liten eller ingen vind, for da sto handelsfartøyene som var seilskip nesten stille og fordelen med roårene kom til sin rett. Ofte brukte de list, snek seg innpå i ly av mørket eller hadde spesielle triks. En kaperbåt utstyrte en av mannskapet med kvinneparykk og en annen med pipe i munnen lett henslengt i båten og de andre gjemt under presenninger. Slik ble de sett på som ufarlig båt og kunne komme inntil og derved kapre handelsbåten i ren sjørøverstil. Kapreren hadde sjelden mer enn en kanon. Men mannskapet var vell utrustet med andre våpen, vanligvis gevær og pistoler og
dolker med egg på begge sider.  Alminnelige sabler var ubrukelige for de var i veien når de bordet skipet. Dessuten var det helt nødvendig at
hver fartøy måtte være utrustet med en ualminnelig  lang rifle  " da dette er det eneste skydevåben der lader seg benytte i stærk søgang".

     

Jens Guttormsen Aabel 1717 -  1806  (336) og Helene Andreasdatter Steendal 1720 (337)
      
Jens Guttormsen Aabel ble født 14.07.1717 på Aabel Gaard. Han døde 1806  i Kristiandsand
Han giftet seg med Helene Andreasdatter Steendal født 15.07.1720 på Stendal ,døde 27.08.1772 på Aabel.
Jens var yngste sønn av Guttorm og Anne. Broren Jørgen var førstefødte og overtok gården Aabel ved skifte etter faren i januar 1734. Samme år døde Jørgen og Jens overtok gården i en alder av 17 år ved skifte etter broren og han drev gården i over 40 år etter det. Jens og Helene giftet seg 10.06.1736. Helene var ikke fylt 16 år enda og Jens var 18 år. Helen eldste datter av den vellhavende Andreas Haaverssøn Stendal og Todne Olsdatter Isefjær. Helene  var beslektet med sin ektefelle i 4. ledd. Hennes slekt var svært vellhavende (Hovedsakelig skipperslekt ) Denne slekt og ble flere ganger knyttet til slekten fra østre Foss og Aabel ved giftermål.
      Jens og Helene fikk 14 barn (7 sønner og 7 døtre) 
Av dem nevnes: Guttorm Jenssøn Aabel f. 29.06.1737 som døde 1790 som gårdbruker  på Aabel
                          Anne Jensdatter Aabel f. 10/1 1739 giftet seg med Christopher Larssøn Grimenæs 1724-1802 Han var "Gaardbruger,
                                                               Lensmand i Vstre Moland og en rig Mand" .
                          Todne Jensdatter Aabel f. 20/7 1741 ble gift 2 ganger. Først gift med Øuen Sørenssøn Lund i Christiansand, etter hans
                                                               død med Carl Stigman, "Chirurgus ved Commandoen" Skal ha mistet livet ombord
                                                               i et dansk Orlogsskip. Hun fikk barn i begge ekteskap.
                          Herman Jenssøn Aabel  f. 1744 ( er den ane vi skal følge, se avsnittet ovenfor).
                          Jørgen Jenssøn Aabel f. 10/12 1748 dro til Danmark og var ved faderes død handelsmand i Sæby i Jylland.
                          Andreas Jenssøn Aabel f. 9/11 1752 Han eide ved sin død hus i Christiansand og etterlot seg enke og 2 barn.
                          Anne MarieJensdatter Aabel f. 2/2 1755 Hun dro til sin bror Jørgen i Danmark.
                          Ole Jenssøn Aabel f. 1757(sogneprest i Aurland i Sogn, døde 95 år gammel) og ble stamfar for den tallrikeste og
                                                                mest kjente gren av slekten Aabel.
                          Inger Margrethe Jensdatter Aabel f. 1761 ble gift med Aslak Aslakssøn i Flekkefjord.Hun skal ha fått to barn.
                         Johan Jenssøn Aabel f. 20/10 1763 Først var han sjømann senere "Handelsmand og Skibsreder" i Christiansand
                                                                Han flyttet senere til sin eiendomsgård Lofthus i Vestre Moland. Han har ingen efterslegt.
                         Thrine Jensdatter Aabel f. 20/10 1763 Broren Johans tvilling. Hun døde i 1815 i huset til Madame Helene Bech
                                                               (datter av broren Herman).
       Han var "Gæstgiver" og benevnes som slik etter skifte av hustruens bo. Slik bedrift var Gjenstand for privilegium. Bedriften lå nær Aabel  med Skydsstasjon og Færgestede.  Etter søknad bllir Jens Guttormsen godkjent som gjestgiver av stiftsbefalingsmanen. Dette blir kunngjort på Sand Ting 13. juli 1739. Far til Ole Knudsen en av brukerne på Aabel hadde hatt gjestgiver-gesjeften en periode. Ole Knudsen døde tidlig  og fikk Jens Guttormsen overta foretningen. Jens syntes de andre Knudssønnene Haavor og Samuel gikk ham i næringen og anla sak mot dem.
Han trakk tilbake søksmålet mot Haavor som var svogeren hans. De var gift med hver sin søster fra Steendal (Steindeal). Samuel ble ble
frikjent men retten sa at : "-- med tilhold at han for eftertiden ei melerer seg med de ting som for gjæstgivernæring kan og bør ansees, såfremt han ei vil vente sig derfor, efter omstændighederne at bli tilrettesadt og straffet." Nå var det ikke store inntekten å få fra gjestgiveriet og det var nok derfor denne saken ble fremmet. En forestilling om hva  slags inntekt de kunne få av virksomheten kommer frem i referat fra
Sand Ting i 1764 : "Da fremstod de 2de gjestgivere Jens Guttormsen Aabel og Gunder Andersen Birkeland der declarerede at det ombud dem som gjestgivere er paalagt, er dennem snarere til skade end til fordel, da de aldeles ingen næring dermed har, uden allene modtage de reisende og med skydse dem befordre, hvormed ingen anden fortieneste falder en det lidet saadanne reisende til underholdning i deres hus kand forfortære, hvorfor de aldeles ikke kan taale nogen udgift derav til Hans Majts cassa at udrede, end heller fra denne byrde ønsker sig entlediget naar øfrigheden ville faa andre i deris stæd dertil og veiens beskaffenhed saadant ville tillade."
      Fra midten av 1700-talletdrev både Jens Guttormsen og brødrene Haaver og Samuel Knudssønner bankvirksomhet på Aabel. særlig Jens og Haaver satt godt i det.
      I skifte etter Lensmann Haaver Aabel, naboen til Jens Guttormsen Aabel, som døde 6. desember 1770 bare 50 år gammel ser en at han eide en tredjepart i "en Fiske Hukkert Haabets Anker kaldet". Han eide båten sammen med Jens Aabel og hans sønn Herman Jensen Stendal.
      i 1791 var det takst på Jens sitt bruk på Aabel for sønnen Guttorm som hadde overtatt i 1776 var død. I taksten beskrives " 11 1/4 ksk jordegods"  som årlig kunne avles omtrent 50 tønner korn, fødes og underholdes 11 kjør og en  hest samt 20 til 30 faar creature og at jordarten er særdelse god og af den bedste i sognet.
Skoven befindes i god grøde af furu og eeg og af den godhed at årlig kan hugges last for 50 rd uden skovens forhuggelse eller skade, der til bvafandtes til bruet beqvemmelig saug og qværnplads--------------- Fremdeles befandtes en betydelig engestykke til bruget kaldet Løvaasen, indhegnet med dobbelt stengjær4de af anseelig høide, lengde og kostbarhed. - Waanings og udhuserne befandtes i beste tilstand nye og vel forseede. Den endelige takst, etter en anke om at 1800 rd var for høyt, ble satt til 1200rd.

      Han var  kjøpmann i Kristiansand og handlet med ved og trelast. Han eide en "Vedjagt" og et "Hus på Lund i Oddernæs (like ved bygrensen) og "mange Penge udestaaende paa Rente"
      Ved skifte av hustruens bo høsten 1772 kommer det fram at Jens var en rik mann. Han eide tilstående gjeld, som det het den gangen, på 2712 riksdaler. Dette var gjeld han hadde stående ut mot pant. Til sammen eide han over 4000 Rd. og sin del av Aabel Gaard (11 1/4 Kalvskind). Denne delen ble solgt til hans eldste sønn Guttorm 4 år senere (1776). Han tok "Føderåd" i gården men flyttet til Kristiansand for å drive sitt  "Kjøbmandskap"
      Han oppholdt seg en periode hos sin sønn Jørgen som var handelsmann i Jylland, senere hos sin sønn Herman på Stendal og hos dennes enke. Sine siste dager bodde han hos sin sønn Johan som var kjøpmann i Kristiansand.
      Helene Andreasdatter Steendal var datter av
Andreas Haaverssøn Stendal, død 1759, en velhavende mann fra Stendal i Høvaag og Todne Olsdatter  Isefjær død 1741.
 

                      Andreas Haaverssøn Stendal  - 1759 og Todne Olsdatter  Isefjær  -1741
                               Andreas og Todne fikk barna: Helene Andreasdatter Steendal 1720 som giftet seg med Jens Guttormssøn Aabel og er
                                                                                                                  den som følges i slekssoga, se avsnittet ovenfor.
                                                                               Grete Barbara Andreasdatter Steendal f. 1728 giftet seg med Haaver Knudssøn Aabel 
                                                                                                                  De etterlot seg 2 sønner og 3 døttre som alle ble bosatt i Christiansand

                                                                              
Guttorm Guttormssøn Østre Foss1675-1733 (672) gm  Anne Larsdatter ca 1670- 1730  (673) og gården Aabel
     
Guttorm Guttormssøn 1675-1733 giftet seg med  Anne Larsdatter ca 1670- 1730.
Guttorm kom til Aabel i 1702 samme år som Anne Larsdatters første mann Jørgen Matssøn på Abel døde. Han giftet seg med enken , Anne Larsdatter, som satt der.Slik kom gården Aabel inn i slekten. Enken giftet seg nok ikke før sørgeåret var omme, så de kan ha blitt gift i 1703/1704. Da Jørgen døde satt hun som enke på gården med to små barn. Mannen etterlot henne 1/3 (11 1/4 Kalvskind) i gården. 2/3 eide og drev Guttorms fetter Knud Olssøn (se side 52 i Munthe). I "Munthe" står det  at Guttorm døde etter å vært enkemann i 3 års tid. Dette skulle tyde på at hun døde ca i 1730. Det var skifte etter henne på Aabel gård 10.11.1730.

       I
1713 var Guttorm Guttormssøn "betroet" å være "Kirkens Ombud " i Birkenæs. Han var også gjestgiver og i 1719 heter det i en sak om konsumsjonsskatt at "Guttorm Guttormsen Abel, selger øl og brendevin". Han ble senere frikjent for dette relativt store skattekrav.
      Skifte etter ektefellene ble holdt på Aabel 14/1 1734.
      Om Anne står skrevet at hun var fra Vesterhus i Høvaag Sogn.
      Guttorm og Anne fikk tre barn,  Jørgen Guttormssøn Aabel som ble født i 1705 . Han overtok drift av gården etter faren
                                                                                                   men døde ugift samme år
                                                        Anne Guttormsdatter ble gift med Tallak Jørgenssøn på Høielt i Birkenæs, de fikk 6 sønner og ei datter.
                                                        Jens Guttormssøn født i 1717 fører denne slektslinje videre (se ham  ovenfor).
  
   Anne Larsdatter ble født ca. 1670, og døde 1730. Hun var datter av Lars Thorkilssøn på Vesterhus som døde 1701,
og
Inger Olsdatter som døde  1690. 


Gården Aabel
      
      Det finnes skriftlige kilder om gården fra slutten av 1500-tallet. Men da var det flere brukere på Aabel så det tyder på at gården var betydelig eldre. I 1599 finner en de første navngitte brukere, Christen Eilufsen, Christen Madzen og Mads Halvorsen som da var på en markegangsak på Tveide. I begynnelsen ble 1600- tallet ble Aabel ført opp som fullgård med skyld på 4 huder. I 1638 brant gården.
Fra Sand Ting 29. oktober 1638 refereres det: " ----Nest efter nu i høst da fattige mend hadde høstet baade høi og korn, da tilfaldt dem en stor ulykke, saa baade hus og hjem, høi og korn, aldelse for dem opbrendte, saa de derfor nu med deres fattige kvinne(r), og børn lever i stor elendighet, og ikke har mer en det som blir dem git, De kan derfor ikke skatte." Vi kan gå ut ifra at alle husene strøk med i brannen for de bygde i  tette tun den gangen. Etter brannen ble det bygget hus opp igjen på de gamle tuftene.
Knud Jensen og hans sønn Ola på Foss i Tveit tok etter hvert over gården og i 1664 var Ola Knudsen  bruker sammen med Jørgen Madsen  og Clemet Madsen. Olas bror Guttorm er en av anene til Johan Severin Johannesen. I 1668 rår Hauge-folket (Østre Foss) gården aleine. Det kom til flere rettssaker mellom Oa Knudsen og Jørgen Madsen i 1680-årene. Disse vant Jørgen og sammen med arv fra mora ble det en eiendom  som er blitt kalt  Høigilt (Høielt) godset i Aabel. Jørgen Madsen flyttet trolig til Aabel etter dommen i 1684.

               Skifte etter Jørgen Matssøn i 1701 viser et ganske velhavende bo.
Løsøre, utestående fordringer og pantegods utgjorde til sammen over 400 Rd. I fast gods eiet boet litt over 1 Hud, nemlig 11 1/4 kalveskind i Aabel, 3 3/8 kalveskind i Vesterhus i Høvaag og 3/16 kalveskind i Kjære i Oddernæs. De to siste gårdparter ble sagt å være "Enkens sal.  Moders Odel". På den snaue tredjeparten av gården som "Høyelrbruket " var , hadde de 9 kyr, 2 kveger, 1 okse,3 kalver, 12 sauer, 4 lam,
4 gjeldværer, 7 geiter, 4 kje og en hest.
              På Aabel bodde det i 1711 på de to brukene 15 personer og i tillegg de som bodde på husmannsplassene. Det var god ekeskog og 2 flomqværner til eget behov på gården står det i matrikkeloppgave i 1723.
              Gården var rik og de som kunne forsøkte seg med rettens hjelp å slå kloa  i den.
 I 1719 var det sak mellom Guttorm og fetteren Knud Olsen. I 1731 kom det til ny odelssak. Da ble guttorm stevnet av Thomas Olsen Isefjær som gift med Guttorms stedatter. Thomas vant saken, men Guttorm ble sittende etter at det ble gjort makeskifter av eiendommer og en del av handelen var at Thomas freaskrev seg odels og Åsætesrett i Aabel. Sønnen Jørgen Tomesen Isefjær hadde imidlertid, mente han, fortsatt odelsrettigheter og gikk til sak mot 
Jens  Guttormsen  i 1742 (Jens hadde da overtatt gården etter faren). Også denne saken tapte Guttormslekta. Nå viste det seg at Jens året før hadde lånt Thomas Isefjær en betydelig sum. Jens blir sittende på gården så det er nærliggende å tenke seg at pengene er blitt ettergitt. Etter dette stær det ikke skrevet mer om Isefjærfolket og det blir slutt på odelstvistene.

               Skiftene på Aabel etter Guttorm og Anne gir opplysninger om et velhavende bondehjem i Topdal på den tiden (1730-1734) Husets innbo, utstyr, klær, smykker o.l. viste det. Våningshuset hadde stue og loftsetasje, og hadde to jernkakkelovner. Huset var på gammeldags vis hovedsakelig utstyrt med fast inventar som benker, bord og sengesteder. Det var likevel noe mer moderne som et par "Kanderum-Skabe"( Hjørneskap med åpent rom i midten til utstilling av husets sølvkanner og sølvstøb etc. Videre  " et Skab udi Underkammeret", en slagbenk, " et Bord og Krakk i Stuen", et bord "udi Underkammeret", et lite bord på "Kjøkkenloftet". Der fantes flere dragkister med lås og beslag både av eik og rødmalt furu. Der var en "Spegel med sort Ramme" og slikt var ikke vanlig i et bondehjem på den tiden. 3 spinnrokker og en vevstol blir nevnt og slikt utstyr var som regel plassert i stuen og ble oftest  flittig brukt. Til hverdags var benkene i stuen utstyrt med "Bænkedyner med Var" mens man til høytidsbruk hadde "Flamske vævede Hynder". De hadde "Svenske Borddækken" så det til vanlige enkle utstyr kunne byttes med staselig pådekning til festlige anledninger. Og da hadde man ikke mindre enn "15 Dreils-Duge" og husets sølvtøy ble plukket fram.
 4 sølvkanner (den største veide 83 Lod og var mer verdt enn hele buskapen til sammen), 2 "SølvKoxer med Ører" og mange sølvstøb var arvesaker med forfedrenes initialer.  Kniver og gafler hadde men ikke i boet for på den tid ble slikt regnet som personlig utrustning. Men det var mange skjeer, en stor serveringsskje og ikke mindre enn 30 skjeer, tildels forgylte, dels flatskaftede, dels skaft med drueknapper og dreide knapper. Det var lite steintøy: "et dypt hollandsk stenfat, en flat ditto og 4 store stentalerkner". Tinnfat og tinntalerkner var det mange av. Glasstøy var det som vanlig på den tiden lite av. Det var et praktstykke, "et Flaskefor med 7 Flasker udi",  en stor og en liten "Bouteille" og et "Ølglas". Sølvstøb og sølvkanner ble med andre ord brukt og var ikke bare til stas. Der var flere par messinglysestaker og en messinglysesaks.
Det var ikke vanlig å ha andre enn noen få religiøse bøker i hus på den tiden. Den mest kostbare bok var en "Christian 4ti Bibel" som ble verdsatt til 1 1/4 Rd. Konens smykker var mange og verdifulle men bare av sølv og uten edelstener. Likevell var de verdsatt til hele 60 Rd Det var 3 sølvbelter, kjeder,søljer , spenner oa. dels forgylt.
           Den økonomiske makta til folket på Aabel nådde toppen med Jens Guttormsen og Haaver Knudsen. Haavorsønnene reiser ut. Det samme gjorde Samuel Knudsen og hans sønner et tiår senere. Sønnesønnen til Jens Guttormsen, også han med samme navn, døde som leilending på sin gamle ættegård i 1851.

                                 
                                 
Gården Aabel (bildet er fra birkenes bygdebok)

             I en sak mellom Jens og Knudssønen blir det foretatt en synfaring av gården, vi får derigjennom en beskrivelse av gården i 1767.
" De 2de vidner Peder Christensen Loene og Ole Anders Gedaasen andviste på vestre side av Samuels fæhus et tilbygget sidehus, til smaacreature, ved hvis søndre ende er et lidet og lavere tilbygget sidehus, hvilket sidste tillige med et derimodstaande stolpehus er citanten Jens Aabel tilhørig, og paa vestsiden av -SAmuels sidehus staar et ham tilhørig stolpehus, hvorimellom er en smal vei at gaae, samt i mellom taget paa Samuels S. westre hjørne og til Jenses Stolpehuses N.O. hiørnelaft er distanse af 3 1/2 qvarter."
   Dette sidehuset hadde de bygd 14 år tidligere. For før var det slik at de kunne kjøre mellom hus med "slede og trom". På nordsida av sæterhusa til Jens hadde de i 1747 bygd en bakerovn, denne sto tidligere på vestsiden av huset. 
   Haavor hadde også satt opp et tilbygg til løa og stengt veien mellom løa og fjøset "...saaledes at gangen var aldeles betagen".  Der hadde
Jens tidligere hatt gangvei til elva og na var ikke bare gangen stengt men veien pløyd opp.
   Rettsaken dro i langdrag og partene kom tilslutt til forlik og i protokollen står det til slutt: " Lovede samtlige parter inbyrdes at boe med hinanden villighed og læmpe, uden fortrædelighedpaa nogen av siderne, hvor under og er indbefattet at ingen af opsidderne i den tid ageren er paa marken , maa lade høns, giæs, eller kyllinger ud af sit hus, mens ifald han vil have dem da holde dem inde".

 

Guttorm Knudssøn på Østre Foss  1626 - 1697 (1344) og Thora Guttormsdatter (1345)
         Guttorm Knudssøn på Østre Foss  ble født 1626 og  døde 6. januar 1697
.Han giftet seg med med Thora Guttormsdatter,
datter av
Guttorm Christenssøn (2690) og Inger Thorkildsdatter (2691).  På dette nivået møtes anelinjene til mine to oldeforeldre
Johan Severin Johannesen og Ellen Kathrin Hermansen. Linjen lenger bakover sees hos ham, opplysning om slektsleddene på hans side  sees også der. Opplysninger om Guttorm og Thora sees også på Johan Severin sin side. 
 
Hans Hansen f. ca 1768 (86) og Torbor Nilsdatter f. ca 1768 (87)  på Stangenæs
           Hans og Torbor var foreldrene til Marte som giftet seg med Herman Steendal Hermansen ( se første familieavsnitt på denne siden)
Hans ble født ca 1768 og i 1801 var han "Gaardbruger og skipper". Hans kone Torbor Nilsdatter var 33 år og derav født ca 1768 . De drev Stangenæs gård like utenfor Kristiansand. Ved folketellingen i 1801 var de registrert med tre døtre. : Ane Elisabet , Trine og Marte
Denne husstanden består også av tjenestepiken Gunlu Knudsdatter på 27 år og en ugift, 23 år gammel styrmann,  Abraham Hansen, som var losjerende.
             På gården bodde det en husstand til. Ekteparret Christen Ingebrigtsen på 27 år og Marte Ingebrigtsdatter på 29 år. De hadde barna Ingebrigt på 1 år og Dorte på 4 år, Christens mor,Ragnild Bertelsdatter,  på 61 år , tjenestejenta Ingebor Taraldsdatter på 25 år og Christian Thomæsen en fattig fosterdreng på 13 år boende hos seg.
             Jeg har funnet barna: Ane Elisabet Hansdatter på døpt 10/6 1795 i Oddernes, adr. Stokken i Ranesund
                                                Trine Marthea Hansdatter på 25/6 1797  i Oddernes, adr. Stangenæs
                                                Marte Hansdatter som er den som følges i slektssoga, hun ble døpt 14/12 1800 i Oddernes. Adr. Stangenæs.
                                                Hans Nicolai Hansen døpt 25/3 1804 i Oddernes. Adr. Stangenæs
                                                Helena Hansen døpt 30/6 1805 i Oddernes. Adr Stangenæs.
                                                Hans Nicolai Hansen døpt 2/10 1810 i Oddernes. Adr. Stangenæs.

          

Referanser : Harald Kvaases Familiebibel
                
"Aabel, Leigh og Pavels" gitt ut i Christiania
                 wikipedia
                 Kaperfart og skipsfart 1807-1814  av Joh. N. Tønnesen  1955
                 Kaperiet ved den norkse kyst af Berit Eide Johnsen
                 Lillesand historie 1 av Kjell Rosenberg 
                 
Birkenes bygdebok  
                  Kirkebok Vestre Meland 1810>
                  Klokkerbok Kristiansand 1838
                  Klokkerbok/Ministerialbok Tveit 1866, 1872
                  Folketelling 1865
                  Norgeskart amtskart, statkart.no
                  Folketelling 1885 for Kristiansand kjøpstad
                  Folketelling 1801 for Vestre Moland prestegjeld
                 
Liv Viker og Ruth Hedegaard Jacobsen
                  Miisterialbok Kristiansand 1842- 1851,1844, side 367,
     kb20060105020568
                  Folketelling 1801, Stangenæs  i Oddernæs tellekrets.
                  Minsterialbok Oddernes 1764-1820,1795,1797,1800, 1804, 1805 og 1810
                  Kirkebok Kristiansand 1843-1850 1845 side 190
                  Kirkebok Kristiansand 1836, 1838, 1840
                 
Kirkebok Vestre Moland 1813, 1811
                  Ministerialbok Vestre Moland  1760-1816, 1768, s. 21
                  Ministerialbok Vestre Moland  1760-1816, 1795 s. 196
                  Ministerialbok Vestre Moland  1760-1816,
1768, s 20


                   
                                                                

                                                                 Tilbake      Hjem