Tabell 2: Vatnelinjen som slutter med Gullik Pedersen på Reiten under Vatne ca 1600.
En sidegren fører slekten inn i  Synnesætta og Jon Bårdson på 1400 - tallet
Sidegrener fører slekten til Hovdenakk på 1500 - tallet og Ørstavik og Ose på 1600 - tallet.
                                                              Knut Jonsson Vatne 1776- 1858 (76)
Jon Knutson Vatne 1746 - ca 1815 (152) Pernille Eliasdtr. Ullaland  ca 1739 - 1803 (153)
Knut Jonson Vatne ca 1715-1783 (304) Berte Knutsdtr. Sandvik Ryste /Krøvel ca 1710 - 1755 (305)            Elias Hansson (306)       Mette Olsdtr Ullaland (307)
Jon Olson (Olavson) Vatne 1684-1754 (608) Elisabet Eilevsdtr (609) Knut Olson Sandvik Ryste  ca 1678 - 1763 (610) Eli Pedersdotter Ose (611) Hans Olsson   (612) Sara Pedersdtr. Rusta. (613) Se Tabell 3 som fører til Knut Simonson ca 1540
Ola Pederson
Vatne (1216)
Kari Nilsdtr. Bjørdal (1217) Eilev Rasmus. (1218) Anne  Jakobsdtr. Søre Bjørkedal (1219) Ola Olson Hovdenakk  ca 1634-ca 1701 (1220) Peder Olson Ose ca 1636 - >1679  (1222) Guni Rasmusdtr  - ca 1722 (1223)        
Peder Olson Vatne (2432) Nils Jonson (2434) Se Ananias Åm Tabell 5
som fører til Jon Bårdson ca 1400
Ola Steinarson Hovdenakk (2440) Anne Knutsdotter. (Ørstavik?) (2441) Ola Ingebrigtson  Ose <1621 - >1657 (2444) og Brite (2445)          
Ola Gulliksen (4864) Se Tabell 5   Steinar Andersson <1594 - ca 1622 (4880) Knut Olson Ørstavik <1603 - >1620 (4882)            
Gullik Pedersen
Siste halvdel 1500-tall (9728)
    Anders (9760) Ola Larson bruker av Ørstavik 1568-1583 (9764)            


Oversikt over den eldste delen av Vatnelinjen som driver bruksnr. 1-3 Reiten.
(Innrykk betyr barn av personen i linjen over . Navn  som står rett under hverandre er søsken.)

                                         Gullik Pederson: drev bruket 1603 til 1613. Betalte odelskatt av 12 m. i 1612.
                                                Ola Gullikson: betalte odelskatt av 1 1/4m. 1624 til 1638, drev bruket fra 1609 til 1641.
                                                      Peder Olson: født ca 1661 betalte odelskatt av 1/2 m. i 1652 og drev bruket fra 1644 til 1677. Han hadde i
                                                                              1666 sønnene Knut på 10 år og Amund på 3 år.
                                                             Knut Pederson
                                                             Amund Pederson
                                                             Ola Pederson: .I.M. skriver at Olav var bror til Amund, Knut drev bruket før Amund og etter Peder,
                                                                                     så det er naturlig å tro at Knut er den eldste av de to nevnte Pedersønnene og
                                                                                     at den yngre bror Amund har overtatt bruket etter antatt storebror.
                                                                      Jon Olson Vatne, se tabell over.


 

Jon Knutson 1746 - ca 1815 (152) og Pernille Eliasdtr. Ullaland  2 ca 1739 - 1803. (153)
           Jons foreldre var Knut Jonson og Brite Knutsdtr. Krøvel. De fikk Jon før 9/1 1746.  2/7  1769 giftet Jon seg med Pernille Eliasdtr. Ullaland  (Volda). De fikk minst 7 barn: Anne Berte Jonsdatter  ca 1769-1833 dro til Øy br.nr 4.
                                             Mette Jonsdatter 1733- dro til Mele br.nr 7
                                             Knut  Jonson 1776-1858 ble neste bruker og er den som følges i ættelinjen.
                                             Eli Jonsdatter 1779-1779
                                             Elias Jonson 1780-1870 dro til br.nr1 Ytre Åm
                                             Kristine Jonsdatter 1784-1784
                                             Eiliv Jonson 1788-1788.
         De mistet altså 3 av 7 barn før barna var blitt ett år. Jon drev bruket Reiten med br. nr. 1-3 og L.nr. 53  under Vatne  i Ørsta fra 1768 til 1802. Han bygslet i 1768 3m. 2mrk. fra I.Høgh. Jon og Pernilles foreldre var Elias Hansson  og Mette Olsdtr. som drev Olagarden på Ullaland.
 
Knut Jonson Vatne ca 1715-1783 (304) og Brite Knutsdtr. Krøvel
f. Sandvik Ryste (305)
           Knuts foreldre var Jon Olson og Elisbet Eilevsdtr. begge av Vatneslekt. Knut giftet seg i 1742 med enka Brite Knutsdtr. Krøvel.  Brites far var av Sandvik-Ryste. Faren var Knut Olson og moren Eli Pedersdotter Ose.  Brite ble født ca 1710 og døde  1755. Brite hadde vært gift tidligere 1 gang. Hun var første gang gift med Ola Johannesson Krøvel og hadde fått minst to barn med ham, nemlig Johannes som var 4 år i 1741 og som dro til Vatne og Ola  ca 1741-1811 som dro til Barstad. Knut gifta seg for annen gang, trolig fordi han satt som enkemann med barn, i 1756 med Mette Olsdtr. Mette og Knut fikk ingen barn. Knut drev  bruket med br. nr. 1-3 og L.nr. 53  under Vatne fra 1742 til 1768. Han var også registrert som bruker i året 1778. Bruket ble bygslet i 1742 fra Holtermann.
Knut og Brite fikk minst 4 barn:
                  Knut Knutson 1743-1764
                  Jon Knutson 1746-1815 som ble neste bruker
                                       og er den som følges i slekten.
                  Anne Elisabet Knutsdatter 1748-1831 dro til
                                      Rekedal  i Hjørundfjord.
                  Ola Knutson 1751- dro til Ullaland  br. nr. 2,Volda.
 
                                  
                                  Segl 1746
Jon  Olson Vatne ca 1684-1754 (608)  og Elisbet Eilevsdatter Vatne (609)
          Jon Olsons foreldre var Ola Pederson Vatne og Kari Nilsdatter Bjørdal.  Han ble født ca 1684 og døde ca 1754. Jon Olson giftet seg med Elisbet Eilevsdatter også hun fra Vatne. Elisbet Eilevsdatter sine foreldre var Eilev Rasmusson  og Anne  Jakobsdtr. Søre Bjørkedal.  Jon Olavson drev bruket i tiden 1711 til 1750. Bruket med størrelse tilsvarende 3m. 2mrk. ble bygslet 1711 fra Ragnhild Vik.
Jon og Elisabet fikk trolig 4 barn: Knut Jonson 1714- 1783 ble neste bruker og er den som følges i ættesoga
                                                     Eiliv Jonson 1717- 1801  dro til Indre Hovden
                                                     Anne Berte Jonsdatter ca 1727-1821 til Mo
                                                     Marte Jonsdatter  Borgund 1759 gm Ola Olson Åse bruker av Våtmyr Borgund, senere
                                                                 gm Simon Knutson Innvik Nordfjord
 
Ola Pederson Vatne f ca 1641- ca 1704 (1216) og Kari Nilsdtr. Bjørdal (1217)
          Olas far er Peder Olson.  I.M. skriver at Ola var bror til Amund. En Knut drev bruket før Amund og Amund drev bruket før Ola som drev det i 1701. Det er naturlig å tro at Knut er den eldste av de to  Pedersønnene I. M. nevner. Peder drev bruket før Olav, Amund og Knut. Se skjemaet over Vatneslekten over.  Han drev bruket med br. nr. 1-3 og L.nr. 53. Det hadde størrelse tilsvarende 3m. 11 1/4mrk.
Olav giftet seg med Kari Nilsdtr. Bjørdal de fikk minst 5 barn: Jon Olson ca 1684-1754 ble neste bruker og den som følges i ættesoga.
                                                                                                  Peder Olson -1730 dro til Sunndal br.nr 3 Volda
                                                                                                  Siri Olsdatter -1782 Høybakke  br.nr1, Volda
                                                                                                  Anne Olsdatter dro til Sunndal br.nr.3 ,Volda
                                                                                                  Marte Olsdatter
           
Vatne G. nr. 39
            Navnet er dativ entall av vatn. På gården er det blitt funnet en del av en spydodd og en vakker bronsespenne fra yngre folkevandringstid funnet i to gravhauger. Gården hadde Landskyll i tidsrommet 1624 til 1838 på mellom 10m. og 14 1/2m. I tidsrommet 1603 til 1742 var det først 3 brukere på gården senere 4 brukere. I brev datert 1729 og 1731 sees det at det var strid mellom Vatne og Hovdenakk om skoghogst.
Av to pergamentbrev skrevet  ca 1600 sees at det var en ættekrets som eide jorde i Vatne, Hovdenakk og Brauteset som også hadde odelgods på Godøy. I. M. skriver at den gamle Vatneslekten hørte til en gammel odelsætt på Godøy som må være inngiftet i slekter i Ørstad.  Mor til Eilev Samundson, Solveig Eilevsdtr., var datter av Eilev Bårdson av den gamle lavadelsæten på Synes.
Det er garden Reiten med br.nr.1 som blir drevet av slekten som følges på denne siden.
 
Peder Olson Vatne f. ca 1616 (2432)
            Faren var Ola Gulliksen Vatne som fikk Peder ca 1616.  Peder drev Br. nr. 1-3  med L. nr. 53 under Vatne med g.nr 39 i perioden 1644 til 1677.  Knut ser ut til å ha drevet bruket fra 1677 til 1684 og Amund overtok og drev videre i 1694. Peder fikk trolig Olav som drev gården etter det , se Ola Pederson Vatne i avsnittet ovenfor. Peder betalte odelsskatt av 1/2m. i 1652.
Peder fikk trolig sønnene: Ola Pederson som var 60 år i 1701 og som drev garden i 1701. Se personene ovenfor.
                                          Knut Pederson  var 10 år i 1666 og var trolig den som drev garden i perioden 1677 - 1684
                                          Amund Pederson  var 3 år i 1666 og var den som drev garden en periode før Ola
                                                                       Amund bøtte for brutt ekteskapsløfte. Han ble i 1680 dømt for "leiermål" med
                                                                       Randi Nilsdt. Bjørdal, søster av Kari gift med broren Ola Pederson i avsnittet over.
 
Ola Gulliksen Vatne <1609 - >1640 (4864)
            Olas far var Gullik Pedersen og Ola var far til Peder ovenfor.  Ola drev bruket i perioden 1609 til 1641 og betalte odelsskatt av 1 1/2 m. i 1624 og 1638.
 
Gullik Pedersen (9728)
            Gullik fikk sønnen Ola Gulliksen over. Han var første bruker av g.nr 39, br.nr 1 , Reiten.  Han var registrert som bruker i perioden
1603 - 1613. Han hadde trolig tre sønner: Peder Gullikson  som dro til bruk 1 Ytre Åm
                                                                 Ola Gullikson som b
le neste bruker og er den som følges i ættesoga.
                                                                 Amund gullikson som dro til bruk nr 9, Åm-Mette garden  under Vatne og ble første registrert
                                                                             bruker der.
 
Knut Olson Sandvik Ryste ca 1678-1763 (610) og Eli Pedersdotter Ose (611)
            Knuts foreldre var Ola Olson Hovdenakk og unm. Knut var 14 år i 1701 og han ble neste bruker av Sandvik Ryste (gårdsnummer 49) etter  faren. Knut Olson drev bruket i perioden 1704-1749. Han giftet seg med Eli Pedersdotter Ose. Henes foreldre var Peder Olson Ose ca 1636 - >1679  og Guni Rasmusdotter  - ca 1722

Knut og Eli fikk minst 2 barn:  Peder Knutson  ca 1714 - 1480 som ble neste bruker av Sandvik Ryste med bruksnummer 1.
                                             Brite Knutsdt. ca 1710 - 1755 som giftet seg med Knut Jonson Vatne . Hun er den som følges i slekten.

 
Ola Olson Hovdenakk ca 1634 - ca 1701 (1220)
            Ola kom fra Hovdenakk gårdsnummer1 bruksnummer 2. Foreldrene var Ola Steinarson Hovdenakk og Anne Knutsdotter.
Han var 67 år i 1701 og bruker  av Sandvik Ryste i perioden 1677 - 1701. Ektefellen har jeg ikke funnet navn på.
            Han hadde minst 3 sønner og kanskje 2 døtre. Ola Olson var 36 år i 1701. Han dro til Ørstavik.
                                                                                  Knut Olson var 14 år i 1701, ble neste bruker og er den som følges i slekten

 
Ola Steinarson <1617-ca 1668 (2440) og Anne Knutsdotter (Ørstavik? ) (2441)
            Far til Ola var Steinar Andersson Hovdenakk og mor unm. Det var skifte etter Ola i 1668 og han er nevnt i dokument
i 1717. Han var bruker av Knutegården på Hovdenakk etter far sin  i perioden 1617 - 1664. Han var kirkeverge. Ola giftet seg 2 ganger. Han giftet seg først med Anne Knutsdotter kanskje Ørstavik bruksnummer 1. (Etter Larsboka). Hennes far var trolig Knut Olson Ørstavik på Lånagarden der.(etter Larsboka)
Knut og Anne fikk trolig 6 barn: Knut Olson var 47 år i 1666 og ble neste bruker av Knutegården.
                                                 Ola Olson var 67 år i 1701 , dro til Sandvik Ryste og er den som følges i slekten.
                                                 Arne Olson i Rovde
                                                 Ingeborg Olsdtr. dro til Ørstavik
                                                 Marte  Olsdtr. dro til Osborg
                                                 Gurine Olsdtr. dro til Ytre Åm
           Ola giftet seg for annen gang med Synneve Rasmusdotter som kom fra Romestrand i Vartdal.
Ola og Synneve fikk trolig to barn: Rasmus Olson ca 1641 - 1717 som dro til Pilskog i Hareid.
                                                     Lars Olson som var 10 år i 1666 - 1737 dro til Osborg.
 
              Hovdenakk Gårdsnummer 36
              Navnet kommer av gammelnorsk, hodi, som betyr fremstående fjellkolle og nakki brukt som navn på fjell.
I dagligtale ble garden kalt "Nakken".
               Landskylla steg gradvis i perioden 1627 - 1838 fra 6m til 9m. Leidangen var i 1611 3 kalvesk. I 1630- årene var leidangen 1 geiteskinn
og 1 kalveskinn. Mellom 1603 og 1890 var det 2 brukere på garden. 1850 hadde garden 1 husmann og 1860 var det 2 husmenn. Etter 1661 eide de to brukerne hver sin del.
              
Larsboka
               Lars Olavson Nordre Bjørkedal (1711 - 1786) skrev i ætteboka på Bjørkedal om morsslekten sin i "Larsbok".
"Min moders oldefædre på hendes faders side: Den første som jeg har hørt om var Jappe Olsen, bodde på Hustad i Jørgenfjords skiprede og var bondelensmand der sammestedes. Hans sønn var Stener Jappesen født på Hustad og bodde på Sætre i Volden, flyttet derfra til Ørsta til den gård Øy og bodde der i 14 år, flyttet derfra til Hovdenakk hvor han forblev sin levetid. Hans barn var Lasse Stensen Nakken,Marte Stensdtr., gift på Stokke, Ole Stensen som var min morfaders fader bodde i Hovdenakken , gift med Anne Knutsdtr. Ørstenvik. Deres børn var efterfølgende: Knut Olsen bodde i Hovdenak, gift med Ingeborg Amundsdtr., Ole Olsen bodde i Ørsten i Ryste (Sandvik), Ingeborg Olsdtr. gift med Nils Knutsen (feil for Nils Ivarson) Vik, Marte Olsdtr. gift med Gullik Hanssen Osborg, Gurine Olsdtr.gift med Jon Åm.
               Ole stensen Nakken var gift 2den gang med Synneve Rasmusdtr. Romestrand. Med hende avlede hun 2de søner: Rasmus Olsen gift i Pilskog og Lars Olsen."
                I. Myklebust skriver at "denne Ættelista høver godt med dei skriftlege kjeldor, med undantak for ættefaren, Jappe (Jeppe) Olavson. Steinar  Hovdenakk er i fleire brev kalla Steinar Andersson, og far hans er ein stad kalla Anders Olavson og ikkje Jappe Olavson--------"
               I to brev nevnt hos Myklebust ser en Nakke-ætten hadde forbindelse med ætter på Godøy, Åm og Vatne.
               Feskatten i 1658 viste at hver av de to brukerne på Hovdenakk skatta av 2 hester, 1 okse, 18 kyr, 12 geiter, 24 sauer og lam og dette var de høyeste tall i skattelista for Ørsta, så Nakke- ætten var en av de fremste i Ørsta.
 
Steinar Andersson <1594 - ca 1622 (4880)
           Steinars far var Anders, bruker av Knutegarden før Steinar kom som bruker  i perioden  1594 - 1622. Før Knutegarden hadde han vært på Sætre i Volda og deretter 14 år på Øy (ifølge Larsboka).
Steinar hadde minst 3 barn: Lars Steinarson som dro til Hovdenakks bruksnummer 2.
                                            Marte Steinarsdt. dro til Stokke i HJørundfjord
                                            Ola Steinarson ble neste bruker av Larsgarden og er den som følges i slekten.

 
Anders (9760)
            Anders trolig Olson kom trolig fra Hustad i Hjørundfjord. Han var første registrerte bruker av Knutegarden på Hovdenakk. Første bruker av Hovdenakk var imidlertid Atle som ser ut til å ha vært rydningsmann av gården. Ingen av hans to sønner overtok garden men dro til andre garder.
Anders  hadde trolig 3 søner: Ola Andersson som dro til Åmbø.
                                              Steinar Andersson som overtok bruket etter faren og som er den som følges i slekten.
                                              Peder Steinarson som dro til Hovdenakks bruksnummer 2 .
Denne ættelinjen slutter med Anders bruker av Knutegarden på Hovdenakk i slutten av 1500-tallet.

 
Peder Olson Ose ca 1636 - >1679  (1222) og Guni Rasmusdotter  - ca 1722 (1223)
             Peder sin far var Ola Ingebriktson og Peders mor het Brite. Peder var 30 år i 1666. Han giftet seg med Guni Rasmusdotter. Det var skifte etter henne i 1722. Peder drev Andersgarden , bruksnummer 6 uder Ose, i perioden 1666 - 1680.
Peder og Guni fikk minst tre barna: Ola Pederson var 16 år i 1701- <1722, dro til Lyngnes i Dalsfjord.
                                                      Ivar Pederson ca 1681 - 1759 dro til Åsen
                                                      Eli Pedersdt som dro til Sandvik Ryste og er den som følges i slektslinjen.

 
Ola Ingebrigtson  <1621 - >1657 (2444) og Brite (2445)
             Jeg har ikke funnet foreldrene til Ola og Brite. Ola var bruker av Andersgarden i perioden 1621 - 1658 og enka var bruker i 1664.
Ola og Brite hadde trolig sønnen Peder Olson nevnt i papirer skrevet 1664. Han ble neste bruker og den som følges i slektssammenheng.
Denne linjen slutter her med Ola og Brite på Andersgarden på Ose i første halvdel av 1600-tallet.

 
Knut Olson Ørstavik <1603 - >1620  (4882) og trolig Birgit nevnt 1624. (4883)
              Knuts far var trolig Ola Larson  (9764) som brukte Lånagarden på Ørstavik i perioden 1568 - 1583. Ola Larsen kan ha vært sønn av
Lars som er nevnt som første bruker av Lånagarden i 1520. Noen ættegyldig sammenheng mellom Lars (19528), Ola Larson og Knut Olson har jeg ikke
funnet men navnene og navntradisjon tilsier mulig sammenheng.
Etter Larsboka er trolig Knuts og Birgits datter Anne Knutsdotter som dro til Hovdenakk. Hun giftet seg muligens med Steinar Andersson.
Denne slektslinjen slutter her på Lånagarden, bruksnummer 5, under Ørstavik i slutten av 1500 - tallet.
                          
             
Ola Larsons segl øverst
                                                      og Knut Olsons nederst

 
 
Nils Jonson <1658 - >1693 Indre Hovden og Bjørdal (2432)
                Nils sine foreldre var Jon Knutson Bjørdal og Randi Rasmusdotter Sørheim. Nils ble født på Bjørdal , dro til Indre Hovden og drev et bruk der før han kom tilbake og var bruker av Jo-Iver garden med bruksnummer 1 under Bjørdal i perioden 1684-1694.
Nils Jonsen var bruker av Enokgarden br. nr. 2 under Indre Hovden i perioden 1646-1655.
Nils kom til Bjørdal, Jo-Iver garden, fra Indre Hovden br.nr.2 kalt Enokgarden som han var bruker av i perioden 1658-1683.
Jeg har ikke navn på kona så en slektslinje slutter med hennes datter Kari som giftet seg med Ola Pederson Vatne. Nils drev Jo-Iver garden på Bjørdal i perioden 1684 til 1694.
                Han fikk trolig 5 barn: Jon d.e. var 5 år i 1666 og han ble neste bruker av Jo-Iver garden.
                                                       Rasmus var 3 år i 1666 og han dro til Langenes, Volda
                                                       Kari dro til Vatne og er den som følges i ættesoga.
                                                       Randi, skifte 1714 dro til Vinjevoll b.nr.1
                                                      Jon d.y. var 45 i 1701. Han dro til Velle.

 
Knut Olson Bjørdal (9728)
             
  Knuts far var trolig Ola Klemetson første bruker av Jo-Ivergarden med bruksnummer 1 under Bjørdal. Knut var første bruker av Haugane med br.nr. 2 under Bjørdal i perioden 1603-1627.
Han var gift men konas navn er ikke kjent. De fikk 4 sønner: Kobein nevnt i 1621
                                                                                         Knut som var 24 år i 1615
                                                                                         Jon som ble bruker av Jo-Iver garden og den som , følges i slektslinjen.
                                                                                         Ola som ble neste bruker av Haugane.

          

Ola Klemetson  Bjørdal (19456)
                Ola var trolig sønn av Klemet Sigurdson på Nedre Mork. Ola var første bruker av Jo-Iver garden med bruksnummer 1 under Bjørdal.
Han ble gifte men navnet til kona er ukjent. Trolige barn: Nn Olsdotter som dro til Bjørdalsbakke
                                                                                   Knut som til Haugane som første bruker og er den vi følger i slektslinjen.
                                                                                   Jetmund dro til Eilivgarden under Bjørdal og var første bruker der.
                                                                                   Ola har jeg ikke opplysninger om.

            
Klemet Sigurdson Nedre Mork nevnt i 1578 (38912)
               Klemet var første bruker av Nedre Mork med br. nr. 1 under Mork. Hans ektefelle kjenner jeg ikke men de fikk trolig en sønn Jon Klemetson som ble neste bruker av Nedre Mork. B. J. Dale henviser for Ola Klemetson og Klemet Sigurdson til Steinnesgodset og Steinnesætta , men jeg har ikke funnet annet enn at Klemet var svært sjeldent navn og stort sett å finne bare i denne ætta. Mer om dette hvi jeg seinere finner koblingen. Men foreløpig slutter denne slektslinjen her.
 
Eilev Rasmusson ca 1636-1711  (1218) og Anne  Jakobsdtr. Søre Bjørkedal 1663-1696. (1219)
              Eilevs foreldre var Rasmus Eilevson og ukjent mor. Mer om dem kan leses på siden til Ananias Albrigtson Aam. Tabell 5
Eilev ble født ca. 1636 og skiftebrev over ham ble skrevet i 1711.  Han giftet seg med Anne Jacobsdatter.
fra Søre Bjørkedal. Hun ble født 1663 og døde 1696. Anne var datter av Jakob Olavson Søre Bjerke og
Ingeborg Hansdtr. Løset. Eilev drev Pe-gården på Vatne Br. nr. 6 og 7 med L. nr. 53
på størrelse tilsvarende 3m. 11 1/4mrk. Han var selveier og prestens medhjelper.
Eilev og Anne fikk barna: Elisbet Eilevsdatter Hun giftet seg med Jon Olson Vatne (se noen avsnitt ovenfor) og er den
                                                                        vi følger i slektssammenheng.
                                         Eli som giftet seg med Jon  Pederson Høydalsdal .
             Ekteparet Eilev og Anne sees i Tabell 5 på siden til Ananias Aam. Mer om dem og deres  felles aner der .

Tabell 5 fører til Jon Bårdson på tidlig 1400-tallet.
Anne døde bare 33 år gammel så slik skikken var i slike situasjoner med
barn hjemme giftet Eilev seg en gang til  med Brite Torgeirsdtr. Brudevoll.  Eilev og Brite fikk ingen barn.


Oversikt over Vatnelinjen fra Petra Josefine Finborud f. 2010  til Anbjørn Sigurdson på 1400-tallet.
       Vatneslekten før 1600:
Av to pergamentbrev datert 1594 og 1601 fra Pe- gården  (se noen avsnitt lenger ned på siden) på Vatne ses at det var en slektskrets som eide 8 andeler av jorden i Vatne, Hovdenakk og Brauteset. De hadde også odelsgodt på Godøy.
Anbjørn Sigurdson er nevnt på Godøy i 1421. Med et ukjent mellomledd kan han være farfar eller morfar til Peder Erlandson som betalte en betydelig  tiendeskatt for jordgods på Godøy. I 1494 kjøpte han mer jord  på Godøy (2 mællag i nedre Godøy). Hvis I.Myklebust har rett er det ukjent ledd, Erland Pedersøn eller NN Pedersdatter som er forelder til Samund,Annbjørn og Olav  Erlandsønner. Samund av dem er far til Eilev Samundson som flyttet fra Bjørkedal til Pe-gården. Se tabell 2. Samund ble gift med Solveig Eilevsdatter av Synes-ætt en gammel lavadelsslekt.
Hvis disse opplysningene taes med får jeg en slektslinje som nevnt nedenfor.

I den skjematiske oversikten nedenfor betyr et innrykk neste generasjon. Den innrykkede person er altså barn av personen på linjen over. Personer med navn som står på linje under  hverandre er søsken eller søskenbarn.

        Anbjørn Sigurdson nevnt 1421
             Erland Anbjørnson den ukjente.
                  Peder Erlandson
                       Gullik Pederson se avsnittet ovenfor.
                       Erland Pedersøn  ?? eller NN Pedsersdatter.
                             Olav Erlandson
                                      Peder Olavson på Farstad
                             Annbjørn Erlandson
                                      Bård Anbjørnson på Godøy                      Eilev Bårdson Synes
                             Samund Erlandson                        g.m.                  Solveig Eilevsdatter Synes
                                      Eilev Samundson
                                              Rasmus Eilevson
                                                      Ragnhild Rasmusdtr. g.m. Anders Ellingson
                                                                Olav Anderson
                                                                         Anders Olavson Åm
                                                                              
Ananias Andersn Brungot f. 1768
                                                                                        
Albrigt Ananiasson Aam    f. ca 1801
                                                                                                Ananias Albrigtson Aam f. 1829
                                                                                                         Henna Ananiasdatter Aam f. 22/11 1872 g. Finborud
                                                                                                                 Kristian Finborud
                                                                                                                         Trond Kristianson Finborud
                                                                                                                                Aksel Finborud
                                                                                                                                       Petra Josefine  Finborud født 2010
                                                                                                                                Thomas
I Peder Erlandsen møtes to slektslinjer, den ene fra Ananias Albrigtson og den andre fra Ane Elisabet Henriksdatter.

 

Elias Hansson f. ca 1703 (306)  og Mette Olsdtr. f. ca 1705 (307)
                Elias slekter i rett linje til Hans som drev Olagården på Ullaland  rundt 1650.
 Elias sine foreldre var Hans Olsson  og Sara Pedersdtr. Rusta. De fikk Elias ca 1703. Han drev Olagarden på Ullaland
i perioden 1734-1755. Elias giftet seg med Mette Olsdtr. fra Framigarden på Vasstein. Hun var født ca 1705.
Hennes foreldre var Ole Olsson Vasstein og Elen Jetmundsdtr. Mo fra Ørsta.
Vassteinlinjen sees på egen side med egen
Tabell 3.
Elias og Mette fikk barna : Ole Eliasson født ca 1723 som ble neste brujker av Olagarden.
                                          Sara Eliasdatter født ca 1729 som dro til Pergarden Sætre.
                                          Hans   Eliassonsom ble gift med Karen Eliasdtr. fra Bjørdal ?
                                          Pernille Eliasdatter født ca 1739 som er den vi følger i denne slektslinjen, se avsnittet ovenfor.
                                          Sissel Eliasdatter født før 27/1 1743 som ble gift med Torgeir Torgeirson  fra Foldal i Ørsta.
                                          Jon Eliasson født før 17/4 1746 som ble gift med Anne Lisbet Knutsdtr. Vatne i Ørsta
                                          Anne Eliasdatter født før  14/9 1749 som i 1756 giftet seg med Knut Jonsson fra Vatne.
                              Elias døde før 26/1 1755 og Mette døde  før 7/9 1777.

Hans Olsson  (612) og Sara Pedersdtr. Rusta. (613)
                 Hans og Sara fikk Elias som giftet seg med Mette, se avsnittet ovenfor. Foreldrene til Hans og Sara har jeg ikke så disse to slektslinjer stopper her .

 
Referanser: Slektsboka "Keirislekta"
                      Folketelling 1900
                      Kirkebok Nesset 1900 konfirmanter.
                      Folketelling 1865
                      Kirkebøker fra Volda 1809
                      Busetnadssoga for Volda: Gravlagde i Volda 1761-1932
                      "Ørsta"  I Myklebust
                      Wikipedia
                      Busetnadssoga for Volda bind 3.
                     
lokalhistoriewiki.no
                      Bjørn Jonson Dale:HUSTRU INGRID POVELSDATTER OG ÆTTA HENNAR
                     
Ørstingar bind 1 Ættebok for Ørsta 1600-1900 av Bjørn Jonson Dale
   Tilbake               Finborudslekta                Hjem