Tabell 2 : Viser Mo- linjen tilbake til ca1660 og trolig til ca 1500
                                     Anders Larsson Brautaset 1715                   Ragnhild Knutsdotter Årsæter ca 1732
Lars Larsson Brautaset ca 1677 Kari Olsdatter Aksla ca 1671
Hjørundfjord
Knut Jonson Mo ca 1693 Sylvei Pålsdatter Myklebust
nevnt 1762
Lars Larsson Brautaset d.e.  ca 1639              NN Gå til Tabell 11 Jon Arneson Mo    ca 1660                            Marte Knutsdtr ca 1660            Til  Tabell 3
    

                     

Arne Kolbeinson ca 1599  
Kolbein Arneson Mo  
Arne Jetmundson  
Jetmund Mo ca 1500  

Anders Larson Brautaset og Ragnhild Knutsdotter Årsæter
Se under tabell 1
 

Lars Larsson Brautaset ca 1677-1766 og Kari Olsdatter Aksla ca 1671-1749
            Foreldrene til Lars var Lars Larsson Brautaset d.e. og ukjent mor. De fikk Lars Larson d.y. i 1677. Han drev Jogarden på Brautaset fra 1711 til 1742. Han giftet seg
før 1711 med Kari Olsdatter ca 1671-1749 fra Aksla i Hjørundfjord. Hennes Foreldre var Ola Einarsson Akslen og Brite Olsdatter Kvistad. Disse linjene kan følges videre via tabell 11.(Se tabell 2 ovenfor)
Lars og Kari fikk minst 2 barn: Anders Larsson som er den vi følger, se personen ovenfor
                                                Morten Larsson ca 1711-1795 som drev garden videre etter faren.
 
            Brautaset g.nr 35 Jogarden br.nr. 4
            Navnet er sammensatt av braut og setr,(bustad). Det er blitt funnet en bronse stigbøyle og en håndkvern av gneis på garden.
Landskyll i 1627 var 9 m. Leidang i 1611 1 geiteskinn. Antall brukere har variert fra 3 i starten (1603) og 8 i 1890. Det har i perioder vært registrert 1 husmann på garden.
Jogarden var en av de opprinnelige brukene. Landskyll på 4 1/2 m.
 
Lars Larsson den eldre  ca 1639- og Nn
             Lars sin hustru har jeg ikke funnet navn på. de første brukerne av Jogarden var Lars Nilsson i tiden 1603-1622 og Lars Larsson i
perioden 1627-1630. Enka til Lars drev gården videre i perioden 1634-1640. Det kan hende at disse er Lars sine aner, det passer i hvert fall med navnene, og at han overtok garden på odel etter  Ottar Jakobson . Ottar og faren Jakob Ottarson drev garden i perioden 1641 - 1683.Jeg har ikke funnet sikker kobling men de taes med her av gardshistorisk interesse. Så denne grenen slutter her med Lars Larson den eldre Brautaset.
Lars fikk minst 4 barn. :  Ingeborg Larsdatter ca 1672-1752 dro til Nupen.
                                      Lars Larsson den yngre ca 1677- 1766 er den vi følger i slektssagaen se ovenfor.Han driver garden videre.
                                      Siri Larsdatter ble gift med Jakob Taftesund, kanskje Voren, Sande.
                                      Ågot Larsdotter -<1752 dro til Kvistad  Hjørundfjord             
                    
Knut Jonson Mo ca 1693-1748 og Sylvei Pålsdtr. Myklebust
             Knut Jonson Mos foreldre var Jon Arneson Mo og Marte Knutsdtr. Hennes foreldre var Pål Erikson Øy og
Mette Andersdatter (se avsnittet nedenfor) Hennes anelinjer kan utforskes ved å gå til tabell 3 (se tabell 2 ovenfor)
Knut kom fra Mo og gifta seg med enka, Sylvei Pålsdatter, etter Henrik Steffenson som drev Oppigarden under Årsæter .
Sylvei og Henrik hadde et barn, Henrika Henriksdatter som ble født i 1714 samme år som det var skifte etter faren. Enka blei sittende
med garden og nyfødt datter og giftet seg ganske snart med Knut Jonson Mo. Han drev Oppigarden under Årsæter fra 1714 til 1742.
De fikk minst 6 barn:             Pål Knutson 1717-1783 dro til Myklebust
                                             Jon Knutson 1715-  ble neste bruker av garden.
                                             Elias Knutson dro til Velle
                                             Brite Knutsdtr. ca 1714-1786 dro til Mele
                                             Ragnhild Knutsdtr. ca 1732-1797 giftet seg med Anders Larsson Brautaset og dro til ham på Eligarden under
                                                                           Ytre Åm og er den vi følger, se lenger opp på siden.
                                             Anne Knutsdtr. ca 1730-1807 dro til Fyldal.
              Årsæter g.nr 26, Oppigarden br.nr 1
              Navnet blir i dagligtale uttalt Årsæter, Men i sammensetninger Årset. Garden ble en periode kalt Øggarden.
Første ledd i navnet kan være år genitivform av å lik elv. Det er også mulig at nevnet er avledet av olr lik tresorten or.
Landskyll i 1627 var 4m. Leidang 1610 2 kalveskinn. I perioden 1603-1907 varierte antallet brukere mellom 1 og 2.
 
 Jon Arneson Mo ca 1658-sx1731 og Marte Knutsdtr. ca 1660-1748
              
Jons far var trolig Arne Kolbeinson Mo, moren er ukjent. Siden koblingen mellom Jon og hans "trolige" far Arne er noe usikker blir anelinjen etter Jon markert med mager kursiv skrift.  I 1666 har  Arne sønnen Jon som er 2 år. dvs født i 1664   
I 1701 var Jon Arneson Mo 43 år gammel, dvs født i 1664. Disse to Joner må være samme person. Før Jon overtok driften av
Rossåbakkane (br.nr.1) under Mo var det hans eldre bror Kolbein som var bruker et års tid fra 1682 til 1683. Jon var bruker  1694-1713.
Han giftet seg med Marte Knutsdtr. ca 1660- 1748. Det var skifte etter henne i 1749.
Jon og Marte fikk minst 3 barn:  Arne Jonson ca 1690-1743 som var neste bruker av Rossåbakkane.
                                                   Knut Jonson som er den vi følger.Han flyttet først til Årsæter. Se personen i avsnittet ovenfor.
                                                   Anne Jonsdtr. som døde før 1749 og som flyttet til Sætre .
                 Mo g.nr.18 , Rossåbakkane br. nr 1, Guttormsbakkane br. nr. 9 og Saksebakkane br.nr. 16
                 Gamletunet på Mo var en helt liten landsby. Av brukerlistene ser det ut til i lang tid  å ha vært 12 bruk på Mo.
Vi kan regne med at det har vært jamt over mer enn 6 hus for hvert bruk. Så da må det ha vært 70-80 hus i en stor klynge. Og dessuten smiene lenger opp i bakkene. Mo ble på et tidspunkt delt i 2 så det ble to garder.(to skattegarder)  Ytre Mo (Fremregarden) og Indre Mo hadde skifte hver for seg. Navnet kommer av gammelt navn Mòr  for mo. Det er gjort flere funn ved utgravning på garden. På den nordlige Mogarden skal det ha blitt gravd ut en haug noen år før 1861.Denne haugen ble kalla Askildhaugen og der ble det funnet forskjellige jernsaker. En gravhjaug fra yngre jernalder ble utgravd i 1909. Det ble funnet flere bronsesaker. Ei båtgrav fra vikingetid ble utgravd i1928 og da ble det funnet spydott av jern, to stykker flint og mange båtspiker.
Landskyll 1637 var 48 m. Leidang i 1610  var 7 geitskinn og 5 kuskinn. Antall brukere var 6 i starten, 1520/22. Antallet brukere økte langsomt
til 17 i 1890. I perioder var det 1 husmann på garden.
Rossåbakkane med br.nr. 1 hadde 3 1/8 mællag.
Guttormsbakkane med br.nr 9 på 4 m.3mrk.
Saksebakkane med br. nr. 16 hadde gammelt bruksnavn Berge. 4m. og 3mrk.
  
 
Arne Kolbeinson Mo ca 1599-
                Kolbein Arneson på Guttormsbakkane (br.nr.9) under Mo var far til Arne Ingen av deres ektefeller er kjent.
I 1666 var Arne 67 år gammel.
Han drev Rossåbakkane under Mo 1637-81. Arne hadde minst 4 barn: Ola Arneson som var 17 år 1666
                                                                                                              Kobein Arneson var 4 år i 1666 og ble neste bruker av garden
                                                                                                             Jon Arneson var to år 1666 og er den som følges,
                                                                                                                                               se avsnittet ovenfor.
                                                                                                             Kari Arnesdtr. dro til Kirigarden under Mo giftet seg med Sjur Rasmusson
 
Kolbein Arneson Mo -ca 1658
                Kolbein var sannsynligvis sønn av Arne Jetmundson som drev Saksebakkane under Mo.
Kolbein drev garden Guttormsbakken under Mo fra 1603 til 1647.
Kolbein hadde minst 3 sønner: Arne Kolbeinson som er den som følges,se ovenfor.
                                                 Ingebrigt Kolbeinson var 55 år i 1666  og slo seg ned på Ottabakkane under Mo
                                                 Ola Kolbeinson var 50 år i  1666 og ble neste bruker.
 
Arne Jetmundson Mo nevnt 1583
               Arnes far var Jetmund. Arnes ektefelle kjenner jeg ikke navnet til. Han er nevnt på gården 1583. Arne døde i 1594.
Han fikk minst to sønner sannsynligvis: Jetmund Arneson som var neste bruker av Saksebakkane
                                                                                                         (gammelt bruksnavn:Berge) under Mo.
                                                              Kolbein Arneson som er den vi følger til Guttormsbakken under Mo, se avsnittet over.
 
Jetmund Mo nevnt 1520
                Jetmund er nevnt i 1520. Ukjent ektefelle. Han drev bruket Saksebakkane under Mo (bruksnummer 16). Jetmund var
første kjente bruker av denne garden. Han er nevnt av Bjørn Jonson Dale i "Ørstingar" blant de første brukere av Mo
som betalte skatt i 1520/22. Denne anelinjen slutter med Jetmund på Mo.
 Jetmund hadde trolig 2 sønner: Knut Jetmundson som ble første kjente bruker av Morka-pe garden
                                                                           med bruksnummer 17 under Mo.
                                                    Arne Jetmundson  som er den vi følger, se avsnittet ovenfor.
 
Referanser: Ørstingar bind 1 Ættebok for Ørsta 1600-1900 av Bjørn Jonson Dale
"Ørsta"  I Myklebust
Bjørn Jonson Dale:HUSTRU INGRID POVELSDATTER OG ÆTTA HENNAR   
lokalhistoriewiki.no
wikipedia
Tilbake          Slektene Finborud og Kvaase            Hjem