Tabell 3 . Ved å følge denne kommer man til follestadætten og derfra til egen side med Hans Jonson linjen der. Giske ætten og snorresagaen hvis et par forutsetninger er til stede.
                                                            Sylvei Pålsdatter Myklebust nevnt 1762
                        Pål Erikson Øy/Myklebust ca 1648 Mette Andersdatter -ca 1726 trolig                                                   Brautaset/Myklebust/Rebbestad
Erik Pederson Myklebust/Øy
ca 1605
B. Knutsdtr -1725 Anders Mortenson Brautaset< 1651 Sylvei ?
Peder Erikson Myklebust Knut Jetmundson Øy Kari Hansdtr Follestad Morten Larsson  
Erik Olson Se follestadætten på egen side.  
Ola Erikson Myklebust

 

   Pål Erikson Øy/Myklebust ca 1648-ca1724 og Mette Andersdatter -ca 1726 trolig   
                       Brautaset/Myklebust/Rebbestad
                                 Pål var 53 år i 1701 og skiftet etter ham ble holdt i 1724. I følge opplysninger fra 1666 skulle han ha vært 6 år
                       på det tidspunkt. Begge  disse aldersopplysninger er fra B. J. Dale. Den første opplysning skulle tilsi fødselsår 1648,
                       neste skule tilsi fødselsår 1660. Her må det være en eller flere unøyaktigheter.
                       Han ble født på Nilsgarden Øy. Foreldrene var Erik Pederson Myklebust/Øy og B.... Knutsdotter.
                       Pål var bruker av Bøgarden med bruksnummer 4 under Myklebust fra 1692 til1724. Han var korporal.
                       Han giftet seg med Mette Andersdotter trolig fra Brautaset, seinere til Rebbestad. Faren het Anders Mortenson og var
                       andre registrerte bruker av Knutegården på Brautaset.
Han var kanskje gift med Sylvei som dermed kanskje var Mettes mor.
                       Skifte etter Mette ble holdt i 1726.
                       Pål og Mette fikk minst 3 barn:  Lars Pålson som var 10 år i 1701 og døde før 1724
                                                                         Eli Pålsdatter. Skifte etter henne var i 1725. Hun dro til Mele
                                                                         Sylvei Pålsdatter som er den vi følger og som dro til Knut Jonson Mo/Årseter

                                Myklebust g.nr., Lauritsgården br.nr 2, Bøgarden br.nr.4
                                Myklebust betyr den store garden og den er også den største garden i Follestaddalen. Gammelt navn
                       er Miklibòlstadir sammensatt av bòlstadr  og bustad. Landskyll i 1627 var 19 1/2 m. Leidang i 1610 var 2 geiteskinn
                       og 2 kalveskinn. Garden hadde først i 1603 4 brukere og seinere økte antallet noe til 7 brukere i 1879.
 
   Erik Pederson Myklebust/Øy ca 1605-  og  B.... Knutsdotter  -ca 1725
                                 Erik var 61 år i 1665. Han drev Nilsgården med bruksnummer 4 under Øy i perioden 1637-1674. Han kom til Øy
                        fra Myklebust. Hans far var Peder Erikson Myklebust. Erik giftet seg med B..... Knutsdotter, fra innskrift skifte 1725 Mele.
                        Se første bruker av Nilsgarden under Øy, Knut Jetmundson, som var hennes far. Moren var Kari Hansdatter Follestad.
                        Gjennom Kari Hansdatter Follestad, Erik Pedersons svigermor, kommer slekten inn i Follestadætten.
                        Erik og kona fikk minst 3 sønner: Knut Erikson er nevnt i 1664
                                                                            Nils Erikson var 9 år i 1666 og neste bruker av Nilsgarden under Øy.
                                                                            Pål Erikson skal ha vært 6 år i 1666 og er den vi følger til Myklebust.
                        Se avsnittet over.
                                  
Øy  G. nr. 28
                                   Navnet viser til en lavtliggende flate/jordstykke ved elva. Den haugen som kalles Kjærhaugen foran
                        Øy er kanskje en gravhaug. Landskylla fra 1627-1666 var på 12m., i tidsrommet 1680 til 1838 var den på 14 m.
                        Leidangen i 1610 var på 1 geiteskinn og 4 kalveskinn. I tidsrommet 1603 til 1890 varierte antall brukere
                        mellom 4 og 7. I vår aktuelle tid var det 4-5 brukere. Vår slekt drev bruk. nr. 2 og 3 med L. nr. 92.
 
Peder Erikson Myklebust
                                  Peder var første registrerte bruker av Bøgarden med bruksnummer 4 under Myklebust.
                        Han var bruker av garden fra 1606 til 1644. Ektefellen er ukjent. Peder var bruker av husmansplass under Myklebust i 1603.
                        Han har altså steget i gradene, giftet seg til Bøgarden?
                        Han hadde minst en sønn:   Erik Pederson som er den vi følger og som dro til Nilsgarden under Øy.
                        Se personen ovenfor.
 
Erik Olson og Margrete Ottarsdotter
                                   Erik var trolig sønn av Ola Erikson se neste person.
                         Erik var bruker av Lauritsgarden med bruksnummer 2 under Myklebust i en periode før 1603.
                         Han giftet seg med Margrete Ottarsdatter som drev garden i perioden 1603-1606
                         trolig som enke. Jeg har ikke klart å føre hennes anelinje lenger tilbake.
                        De fikk minst 2 sønner: Knut Erikson som ble neste bruker etter foreldrene.
                                                             Peder Erikson som er den vi følger i ættesoga, se personen ovenfor.
 
 Ola Erikson Myklebust nevnt i 1574
                                  Han var første registrerte bruker av Lauritsgarden under Myklebust (br.nr.2)
                          Han var trolig far til Erik nevnt ovenfor. Med Ola stopper denne ættelinjen bakover.
 
Anders Mortenson Brautaset< 1651 og Sylvei
                                   Anders
og Sylvei var foreldrene til Mette som giftet seg med Pål Erikson fra Øy og som flyttet til Myklebust.
                           
Anders sin far var trolig Morten Larsson. Morten var bruker av Knutegarden med bruksnummer 1 under
                           Brautaset i perioden 1651-1684. Han giftet seg med ei som kanskje het Sylvei. De fikk trolig tre barn
                                                                                     Eilev Andersson som var 9 (6?) år i 1666
                                                                                     Mette Andersdtr. som er den vi følger i slektslinjen og som giftet seg
                                                                                                                og flyttet til Myklebust.
                                                                                     Berte Andersdtr. som giftet seg med
                                                                                                               Pål Olsen Aksnes/Dalsfjord og ble neste bruker.
                            Med Anders avsluttes denne anelinjen. Med noe usikkerhet følges den en generasjon til bakover men pga
                            usikker kobling blir videre oppføring bakover markert med slank skrift i kursiv.
                                  Brautaset g.nr.35 , Knutegarden br.nr 1
                                  Se mer om Brautaset lenger opp på siden. Knutegarden var på 4 1/2m og var registrert drevet fra 1603.
 
  
Morten Larson Brautaset <1603-1628
                                    
Morten var trolig far til Anders Mortenson se første person ovenfor. Morten var første registrerte bruker av
                             Knutegarden med bruksnummer 1 under Brautaset i perioden 1603- 1647.
Knut Jetmundson Øy og Kari Hansdotter Follestad.  
                                     Knut var første registrerte bruker av Nilsgarden med bruksnummer 4 under Øy. Den første
                             brukerperioden hans var fra 1603 til 1610. I 1610 fikk han barn med Marit Gunnarsdotter
                             (søster til Knut Gunnarson Myklebust?) Han ble derfor dømt for blodskam og landsforvist. I de 10 årene han
                             var landsforvist var det kona Kari Hansdotter Follestad som drev garden.  Da Knut kom tilbake til garden
                             drev han den i perioden 1623-1627. Knut døde sannsynligvis i 1628 og
                             da overtok kona driften av garden til 1629.
                             Knut og Kari fikk trolig 5 barn, siste barnet er usikkert.: Nils Knutson, 63 år i 1666 dro til Myklebust.
                                                                                                                    Hans Knutson *1661, Bergen
                                                                                                                    Arne Knutson til bruksnummer 1 under Øy
                                                                                                                    B.... Knutsdtr. som giftet seg med Erik Pederson Myklebust/Øy
                                                                                                                                          er den vi følger i slektslinjen.

                                                                                                                    Dorte Knutsdtr. (med noe uvisse foreldre)
                             Med Knut slutter denne slektslinjen på mannsiden Det finnes en Jetmund som er første bruker av
                             bruksnummer 1 under Øy. Men det er ikke skrevet noe om kobling mellom Knut og Jetmund.
                             Med Kari Hansdotter Follestad kommer slekten inn i Follestadætten som får egen side. Klikk på blå skrift i
                             oversiktstabellen.
I et skiftebrev etter Ingeborg Jonsdatter datert 15/10 1610 som ligger ved et domsbrev
                             fra 1703 sees hvorledes Follestadgodset er blitt delt på Ingeborgs nevøer og nieser og deres barn.
                             Follestadgodset er ved denne arvesak delt opp og blitt til bondegårder. Om Karis arv står det " Kari Hansdatter     
                             skal følge med hendes børen, udi Øye = 2 1/2 Ml., udi Follisdalen = 2 Ml. 1 fl.
                             og udi Møchelbust = 3 Ml. 1 fl. "  Det nevnes også et felleseie : "Huad de 2de ødegaarder som er
                             Langstølen og  Moen herefter forbedres kand, skall komme alle lodseierne til gafn og bæste
                             huer af dennem efter denne dag, at Raade og bygge Huis dennem udi skifte efter talsregning tilfalden er."
 
                            Follestad september 2013               
                           
                            Foto Trond Finborud  september 2013
 
Referanser: Ørstingar bind 1 Ættebok for Ørsta 1600-1900 av Bjørn Jonson Dale
"Ørsta"  I Myklebust
Bjørn Jonson Dale:HUSTRU INGRID POVELSDATTER OG ÆTTA HENNAR
lokalhistoriewiki.no
wikipedia 
Tilbake          Slektene Finborud og Kvaase            Hjem