Tabell 7: Tabellen viser slektslinjen til Folestadætten og Ingeborg Jonsdatter-linjen med en mulig linje til Giskeætten og Snorres kongesaga.
                                                                                   Eline  Dorthe Knudsdtr Aarflot  f. ca 1786 (75)
                                   Knut Solmundson Ose  f. ca 1751 (150)                             Eli Knutsdtr Indre Åm f. ca 1757 (151)
Solmund Olson Håvoll (300)

 

      Dorte Kolbeinsdtr. Ose ca 1728 (301)     Knut Olson Ytre Åm 1733-1823 (302)           Synneve Olsdtr. Mo
1735 -1808. (303)
Ola Knutson Håvoll ca 1691 (600) Dordei Hansdtr. Søre Vartdal (601) Kolbein Jakobsen Hagen ca 1702 (602) Dorte Kolbeinsdtr. Mo (603) Ola Jonson
Ytre Åm ca 1682 (604)
Eli Jonsdtr Øy 1690 (605) Ola Larson Mo 1702 (606) Marte Olsdt Velle ca 1691 (607)
Knut Olson trolig Lianes ca 1646 (1200) Ingeborg Gulliksdt (1201)   Jakob Olson  Hagen
ca 1672 (1204)
Dorte Jonsdtr. Øy (1205) Kolbein Olson Mo
ca 1657 (1206)
Sissel Ingebrigtsdtr. (1207) Jon Pederson 1636  (1208) Nn Knutsdtr Velle (1209) Jon Jonson (1210) Ingeborg Andersdt. (1211) Lars Sveinson Snipsøyr  Hareid (1212) og
 Marit Olsdotter Sandvik Ryste (1213)
 
Ola Knutson ca 1618 (2400) trolig Lianes og
Marit Eriksdt (2401)
Gullik Hansson ca 1622 (2402) Marte Olsdt Hovdenakk (2403)   Ola Larsson trolig Hagen
ca 1627 (2408)
 og Nn
Jon Knutson Follestad (2410) og
Karen Jonsdtr. Øy (2411)
 
Ola Kolbeinson Mo ca 1616
(2412)
    Knut Endresen 1593 (2418)   Anders Bottolfsen Brungot (2422) Ola Olson Hovdenakk 1634 (2426)  
Knut Amundson trolig Håvoll ca 1600 (4800)   Ola Steinarson  Hovdenakk -<1668 (4806) Anne Knutsdt kanskje Ørstavik (4807)     Til Tabell 8 Kolbein Arneson
(-1658c) 1603 (4824)
        Bottolf Olson (4844) Ola Steinarson Hovdenakk (4852)

 

 
    Steinar Andersson Hovdenakk <1594 (9612) Knut Olson <1603 (9614) Ørstavik og Birgit (9615)                 Ola Bottolfsen Brungot nevn 1606 (9688) Steinar Andersson Hovdenakk <1594 (9704)  
    Anders
Olson? (19224)
                    Anders
Olson? (19408)
 

Knut Solmundson Ose f. ca 1751- ca 1840 (150) og Eli Knudsdtr Indre Åm f. ca 1757  (151)
             Knud og Eli var Elina Dorthe Knutsdatter Aarflot sine foreldre. Knuts foreldre var Solmund Olson Håvoll og Dorte Kolbeinsdtr. Ose. Elis foreldre var Knut Olson Ytre Åm og Synneve Olsdtr. Mo. Knud på Ose var prestens medhjelper og han holdt skole på gården. Han var gårdbruker av Aarflodt i 1801 og da var  han 50 år og hun 44 år. De giftet seg i 1783.    Knud Salmundsen og Eli Knudsdatter Aamb står oppført i ministerialboka 
4. juli 1783 (Lysning eller ektevigsel.)  .De driver bruket br.nr.1 under Årflot i tidsrommet 1789 til 1802. Det finnes et skjøte fra 1779 på 2 2/3m. fra K. Kopperstad. Skiftebrev etter Knut ble skrevet 1840. Hans foreldre se avsnittet nedenfor. Eline og Knut mistet fire av barna sine før de ble året.
Knut og Eli fikk 7 barn:Sivert 1784-1784
                                    Knut 1786-
                                    Solmund 1787-1787
                                    Solmund 1789-1789
                                    Anders 1792-
                                    Eline Dorte 1794- ble neste bruker og giftet seg med Eiliv Pederson Sporstøyl og hun er den vi følger i slektssagaen.
                                    Synneve Kristine 1796-1796

             Årflot g.nr 43 , Støylen br. nr 1
             Gården ligger på sørsiden av Åmdalselava , litt lenger framme enn "Åmmote". Første ledd i nevnet kommer trolig av år, genitivform av å som betyr elv. Det kan også komme av tresorten olr som betyr or. Siste leddet kommer av det gamle navnet flot.
I daglig tale har garden blitt nevnt Støylen. Årflot er ikke nevnt i de eldste skattelistene for 1603/1606. Fra 1610 er den nevnt som øydegard med bare 1 pd. fisk i landskyll. Myklebust regner derfor med at sagnet som forteller at Årflot en gang var sæterstøl er rett. Trolig vcar denne garden liggende øde etter svartedauden og først drevet på ny ca 1610. Landskyll i 1610 1 1/3 m. Leidang i 1610 og 1638 1 kalveskinn. I starten var det en bruker av garden, fra 1658 var det 2 brukere og i perioden 1838-1890 tre brukere.

                 
                  Her sees Årflot fra Brudevoll høsten 2013. Foto Trond Finborud

 
Solmund Olson Håvoll  ca 1725- 1801 (300) og Dorte Kolbeinsdtr. Ose (0405)ca 1728-1793 (301)
            Solmund ble født ca 1725. Hans foreldre var Ola Knutson Håvoll og Dordei Hansdotter Søre Vartdal 1. Skiftebrevet etter Solmund ble skrevet 1801. Dortes foreldre var Kolbein Jakobsen Hagen og Dorte Kolbeinsdtr. Mo.
Solmund giftet seg 1752 med Dorte Kolbeinsdtr. Ose som ble født ca 1728 og hennes skiftebrev ble skrevet 1793. De var det som B. J. Dale kaller tilleggshuslyd på Kolbigarden med br.nr. 4 under gården Ose i tidsrommet 1760-1789. Garden ble bygslet fra Holterman 1760.
Solmund og Dorte fikk minst 9 barn:
Knut Solmundson Ose f. ca 1751- ca 1840 dro til Årflot  ble gift med Eli Knudsdtr Indre Åm f. ca 1757 
                                                                  og han er den som følges i slekten.

                                                         Ola 1755-1819 dro til Halse
                                                         Dorte 1758-1842 som bodde på Kolbigarden en periode med mannen Morten Olsen Nosen
                                                         Kolbein ca 1759-1831 dro til Åmbø
                                                         Jakob 1763-1846 ble neste bruker på Kolbigarden.
                                                         Kolbein den yngre 1765-1829 dro til Ytre Dimna Ulstein
                                                         Anders 1767 -1844 dro til Hatløy Ulstein
                                                         Ingebrigt 1770-1833 dro til Skoge Sande
                                                         Solmund 1774-1842 dro til Indre Dimna Ulstein
           
            Ose g.nr.47 Kolbigarden br.nr.4
            Navnet kommer fra gammelt av os, elveos. Det skal ha vært en gravhaug på gården som ble utgravd uten funn ca 1930.
Det hadde trolig vært gravd der tidligere og sagnet forteller at denne haugen var Grim-haugen der kjempen Grim Ose var gravlagt.
Landskylla var i 1610/1638 (Osborg medregnet) 24m. I dette tidsrommet var det 4 brukere og 1 husmann i 1646.
Den slekten vi følger drev Bruksnummer 4, Kobigarden, med L.nr. 32 på 4 4/5m.
 
Ola Knutson Håvoll c 1691- 1766 (600) og Dordei Hansdotter Søre Vartdal 1  ca 1682 - 1749 (601)
             Olas foreldre var Knut Olson trolig Lianes  og Ingeborg Gulliksdotter kanskje Osborg 0105 eller Myklebust 10, Vartdal.  Ola var bruker av  Nilsgarden, br.nr 2 under Håvoll med g. nr 5 i perioden 1715 -1756. Han var gift to ganger, først med Dordei Hansdotter  fra Søre Vartdal 1.
Ola og Dordei fikk minst 6 barn: Hans Olson 1716 - 1784 dro til Godøy 13 i Borgund
                                                   Knut Olson ca 1719 - 1799 dro til Sørheim
                                                   Solmund Olsen ca 1725 - 1801 dro til Ose og giftet seg med Dorte Kolbeinsdatter  og er den
                                                                   som følges i slektslinjen.
                                                    Ingeborg Olsdt. dro til Bergvik 2 Volda
                                                    Anne Olsdt. 1715 -1748 dro til Løndal Dalsfjord
                                                    Brite Olsdt var 12 år i 1749, hun dro til br. nr 1 under Håvoll.                                 

 
Knut Olson ca 1646 trolig Lianes  (1200) og Ingeborg  Gulliksdotter  ca -1720 kanskje Osborg  (1201)
                 Knut ble født ca 1646 ( han var 55 år i 1701) fra trolig Lianes 0204. Han giftet seg to ganger, først med Ingeborg Gulliksdotter. Det var skifte etter henne i 1720. Hun kom kanskje fra Osborg 0105 eller Myklebust 10, Vartdal. Knut var bruker av Nilsgarden med bruksnr 2 under Håvoll med g. nr 5 i perioden 1694 - 1711. Han var 3. registrert bruker. Før ham drev Rasmus  bruket i perioden 1603 - 1614 og Ola Olson i perioden 1617 - 1630. I perioden 1631 - 1693 er det ikke registrert bruker av Nilsegarde.
Knu og Ingeborg fikk minst 5 barn : Ola Knutson den eldre ca 1691 -1766. Han ble neste bruker og giftet seg med Dordei Hansdotter
                                                               og er den som følges i slekten.
                                                         Gullik Knutson var 26 år i 1720. Han dro til Oppsal 0105
                                                         Ola Knutson den yngre  var 18 år 1720. Han dro til Flåskjer 2, Vartdal
                                                         Synneve Knutsdt var 22 år i 1720
                                                          Mari Knutsdt var 14 år i 1720.
                Knut giftet seg for annen gang, etter at Ingeborg døde, med Marte Olsdotter Liadal i 1720 og ddro til Liadal 0406. Barn av dem er ikke registrert.
 
Ola Knutson ca 1618 (2400) og Marit Eriksdotter -ca 1705 (2401)
                Olas far  var trolig Knut Amudsen trolig Håvoll , mor ukjent. Ola giftet seg med Marit Eriksdotter som døde ca 1705. Ola var bruker av Lianes g.nr 7, bruksnummer 2  i perioden 1658 - 1684. Brukerne av Arnegården før Ola var :  bruker 1 Jon 1603 - 1613, Ingebrigt var bruker 2 i 1614, br. nr. 3 var Knut Amundson  som trolig kom fra Håvoll bruk nr 1 og drev Arnegarden fra 1617 til 1647 og var trolig far til Ola.
Ola var svigerbror til Jetmund Steffenson Engeset men usikkert gjennom hvilken søster.
                Ola og Marit hadde trolig 6 barn: Knut Olson Lianes som var 8 år i 1666 ,han dro trolig til Håvoll og Nilsegarden der, 
                                                                             og er den som følges i slektslinjen.
                                                                     Marit Olsdt dro til Lystad bruksnr 1
                                                                     Ragnhild Olsdt ca 1668 - 1744 dro til Digernes bruksnr 4
                                                                     Synneve Olsdt - 1703 dro til Saltre bruksnr. 1 Vartdal
                                                                     Brite Olsdt , skifte etter henne i 1733, hun dro til Indre Steinnes bruk nr 2.
                                                                     Nn Olsdt som dro til Liadal .
               
Knut Amundson trolig Håvoll ca 1600 (4800)
             Knut kom trolig fra bruk nummr 1 på Håvoll. Han giftet seg  men med ukjent kvinne.
Knut drev Arnegarden (Nerneset), bruk nummer 2 under Lianes g.nr 7 i perioden 1617 - 1647. Enka etter Knut drev bruket i 1651.
Han og kona fikk trolig 2 sønner; Ola Knutson Lianes som var 48 år i 1666 som ble neste bruker som giftet seg med Marit Eriksdotter
                                                           og er den som følges i slektslinjen.
                                                     Jon Knutson var 40 år i 1666, han dro til Oppsal bruksnummer 1.
       
Gullik Hansson ca 1622 (2402) og Marte Olsdotter Hovdenakk bruksnr 1. (2403)
               Gulliks foreldre har jeg ikke funnet. Han var 44 år i 1666, dvs at han ble født ca 1622. Han giftet seg med Marte Olsdotter Hovdenakk bruksnummer 1. Henes foreldre var Ola Steinarson Hovdenakk og Anne Knutsdotter kanskje Ørstavik.
Gullik var bruker av bruksnummer 1 under Osborg, gårdsnummer 48, i perioden1657- -1683.
Gullik og Marte fikk trolig 3 barn men Ingeborg har usikker: herkomst: Ola Gulliksen 4 år i 1666 ddro trolig til Velle bruksnr. 6
                                                                                                        Lars Gulliksen  1,5 år i 1666
                                                                                                        Ingeborg Gulliksdt Osborg  dro muligens til Håvoll bruksnr. 2
 
Ola Steinarson  Hovdenakk -<1668 (4806) og Anne Knutsdotter kanskje Ørstavik (4807)
                Hans far var Steinar Andersson Hovdenakk .Det ble holdt skifte etter Ola 1668. Han ble gift to ganger. Første gang giftet han seg med Anne Knutsdotter (etter Larsboka) kanskje Ørstavik bruksnummer 5. Annes far var trolig Knut Olson Ørstavik  og Birgit. Ola var bruker av Knutegarden  bruksnummer 1 under Hovdenakk g.nr 36
 i perioden 1617 - 1667.Ola var kirgeverge.
                Ola og Anne fikk trolig 6 barn: Knut Olson var  47 år i 1666, han ble neste bruker av Knutegarden
                                                             Ola Olson var 67 år i 1701. Han dro til Sandvik Ryste bruksnr. 1
                                                              Arne Olson  i Rovde
                                                              Ingeborg Olsdotter  dro til Ørstavik
                                                              Marte Olsdotter Hovdenakk dro til Osborg og giftet seg med Gullik Hansson og er den som følges i slekten.
                                                              Gurine Olsdotter dro til Ytre Åm br. nr. 15.
               Ola giftet seg seinere med Synneve Rasmusdotter Romestrand 1, Vartdal. og fikk 2 sønner med henne.  Rasmus Olson ca 1641 som dro til Pilskog 1, Hareeid og Lars Olson som var 10 år 1666 som dro til Osborg bruksnummer 1.
 
Steinar Andersson Hovdenakk <1594 - >1622 (9612)
                Hans far var Anders, første bruker av Knutegarden på Hovdenakk. Moren kjenner en ikke til. Hans var bruker av Knutegarden  i perioden
1594 - 1622. Han var først på Sætre i Volda og senere 14 år på Øy (etter Larsboka)
                Steinar fikk trolig 3 barn:Lars Steinarson  dro til bruksnummer 2 på Hovdenakk.
                                                    Marte Steinarsdotter tro til Stokke, Hjørundfjord.
                                                    Ola Steinarson ble neste bruker og giftet seg med Anne Knutsdotter og er den som følges i slekten.
 
Anders  trolig Olson trolig Hustad Hjørundfjord (19224)
               Anders var første registrerte bruker av Knutegarden under Hovdenakk. Første bruker av Hovdenakk blir nevnt av Dale som Atle, somser ut til å ha vært rydningsmann på garden. Atle dro trolig til Digernes bruk 1. Han fikk trolig 2 sønner, Ola som dro til Selbervik og Elling som dro til Vatne.
Dale har ikke funnet koblin mellom Atle og hans sønner og Anders på Knutegarden.
Denne ættelinjen slutter med Anders på Hovdenakk.
 
Knut Olson <1603 - >1620 Ørstavik (9614) og Birgit (9615)
              Knut nevnes av Dale som 3. bruker av Lånagarden br. nr 5 under Ørstavik med gårdsnummer 14 i perioden 1603 - 1620
Han giftet seg trolig med Birgit som da hun ble enke drev garden i 1623 , hun er også nevnt i 1624
              Knut og Birgit hadde trolig ei datter (etter Larsboka) : Anne Knutsdotter Ørstavik som dro til Hovdenakk og giftet seg med
                                                                                                    Ola Steinarson Hovdenakk og det er hun som følges i ættelinja.
              De to første brukere av Lånagarden var Lars som ble nevnt i 1520 og Ola Larsson som ble nevnt 1568 - 1583. Dale har ikke funnet
kobling mellom disse to og Knut Olson så
Knut blir siste ledd i denne ættelinjen.
 
 
Kolbein Jakobsen Hagen ca 1702 - 1761 (602) og Dorte Kolbeinsdtr. Mo 0905 (603)
            Myklebust setter et lite spørsmåltegn ved om Kolbein giftet seg med Dorte Kolbeinsdtr. Mo.  B. J. Dale skriver ikke noe om en slik usikkerhet. Jeg holder meg til B. J Dale som jeg regner som den sikreste kilden. Kolbein Jacobsen ca 1702-1761 var bruker av Kolbigarden med br.nr. 4 under Ose med gardsnummer 47 . Hans foreldre var Jacob Olson Hagen og Dorte Jonsdt. Øy.
Dorte Kolbeinsdtr. Mo kom fra bruksnummer 9 på Mo. Hun var datter av Kolbein Olson Mo der.
Kolbein Jakobsen drev Kolbigarden i tidsrommet 1726 til 1760. Han bygslet 4 2/3m. i 1726. 
Kolbein og Dorte fikk minst ett barn. :Dorte ca 1728 som giftet seg med  Solmund Olsen som ble neste bruker av Kolbigarden og er den som følges i ættesoga.
 
Jacob Olson Hagen f. ca 1672-1760 (1204) og Dorte Jonsdtr. Øy (1205)  og gården  Hagen
             Jakobs foreldre var Ola Larsson Hagen med ukjent kone.
Jakob ble født ca 1672 og døde 1760. Han var bruker av Nedrehagen med br.nr 2 under Hagen med G.nr.  10. Jakob giftet seg med Dorte Jonsdotter, Øy 0205    Dorte hadde ei datter Magnhild Knutsdotter som hun trolig hadde fått med Knut Ulvestad, Dalsfjord.
 Han skjøt en bjørn i 1748. Skiftebrev etter Jacob ble skrevet 1760. Jakob var bruker av Nedregarden med br.nr.2 under Hagen i perioden 1711-1742.  
Jakob og Dorte  fikk minst 2 barn.: Kolbein Jacobsen ca 1702-1761 som
                                                                    dro til Ose 0405 og er
                                                                    den som  følges i ætten.
                                                      Ola Jacobsen som ble neste bruker.
 
                        
                             Segl 1735
 
               Hagen G.nr.10
               Navnet kommer at det gamle ord Hagi som betyr inngjerdet jordstykke eller hamnehage. På en tømmerstokk i fjøset på Nedrehagen er det ennskrift som forteller at husene ble flyttet i 1761. Før 1761 haddehusene stått på høyde med Øvrehagetunet. også i eldre tid må det ha vært mer enn et tun på Hagen. I 1645 Arne Jonson Øvrehagen. I.Myklebust lurer på om han kan ha hatt et tun lenger opp der Karlplassen senere kom.
Landskylla var 1627-1838 8 eller 9 m. Leidangen 1610-1638 var 1 geiteskinn. Antall brukere har variert fra 2 til 4 i tidsrommet 1603- 1890, med fleste (4)  fra 1666 til 1684. I den tid Jacob og Dorte drev Nedrehagen var det 2 brukere.
               De første brukerne av Nedrehagen var Lars i perioden 1603- 1606. Han hadde trolig en sønnSjur Larsson nevnt i 1632. Jon var bruker i perioden 1609-1614. Ola var bruker i perioden 1617- 1626 og enka etter ham var bruker i 1627. Deretter var Lars bruker i perioden 1628 -1667.
Lars kan ha vært far til Ola i neste avsnitt.
            
Ola Larsson trolig Hagen ca 1627-   (2408)
               Dale antyder at Ola kanskje er bror av Ingeborg Larsdt. Mo 1107. Han var bruker av Nedrehagen br. nr 2 under Hagen med g.nr 10 i
perioden 1664-1701.  Han hadde trolig 2 ekteskap men ektefellenes navn er ikke kjente.
Ola hadde trolig 5 barn men den siste av de nevnte er usikker.: Lars Olson  ca 1665- 1726 dro til Pm 02
                                                                                                     Elling Olson ca 1673 dro til Follestad 0208
                                                                                                     Jacob Olson ca 1672 - 1760 ble neste bruker og den som følges i anelinja.
                                                                                                     Ola Olson  ca 1692
                                                                                                     Berte Olsdt - 1740 gm Sjur Olson , Selvåg 1, Herøy.
Ola overtok bruksretten etter Lars som brukte Nedrehagen i perioden 1628 - 1663. Det er derfor relativ stor sannsynlighet for at Lars var Olas far men jeg har ikke funnet sikre holdepunkter for dette så
denne anelinjen slutter med Ola Larson trolig Hagen ca 1627.
 
Kolbein Olson Mo ca 1657 (1206) og Sissel Ingebrigtsdotter (1207)
         Kolbeins far var Ola Kolbeinson. Kolbein ble født 1662 (han var 4 år i 1666). Han giftet seg med Sissel Ingebrigtsdotter.  Kolbein var bruker av Guttormsbakkane br.nr. 9 under Mo i perioden 1683-1718. Dale skriver at den eneste brukeren i Ørsta som kan være Sissels far var Ingebrigt på Brungot som drev bruksnummer 1 der som 4. bruker.
         Kolbein og Sissel fikk minst 5 barn: Ola Kolbeinson som var 10 år i 1701 og som døde før 1719.
                                                               Ingebrigt Kolbeinson som var 8 år i 1701. det var skifte i 1719.
                                                               Guttorm Kolbeinson var 3 år i 1701 og ble neste bruker av Guttormsbakkane
                                                               Dorte Kolbeinsdt dro til Kolbigarden på Ose og giftet seg med
Kolbein Jakobsen Hagen der.
                                                                        Hun er den som følges i slektslinjen.
                                                               Brite Kolbeinsdt nevn i 1719 (skifte)

         Sissel ble enke på Guttormsbakkane og dro til Kolbigarden br. nr 4 under Ose og giftet seg i 1717 med Knut Jonson der. Barn av Knut og Sissel er ikke kjent.

 
Ola Kolbeinson Mo ca 1616 (2412)
           Far til Ola var Kolbein Arneson, morens navn og Olas ektefelle er ukjent. Ola var 50 år i 1666. Han drev Guttormsbakkane i perioden 1651 - 1682.
           Ola hadde minst 3 barn: Kolbein Olson som var 4 år i 1666 og som ble neste bruker av Guttormsbakkane. Han er den som
                                                                følges i slekteslinjen
                                                  Karen Olsdt  1509
                                                  Brite Olsdt - <1719
         
Kolbein Arneson (-1658c) 1603 (4824)
            Kolbeins foreldre har jeg ikke funnet med sikkerhet. Dale skriver at bruker av Guttormsbakkane før Kolbein var Arne og bruker før Arne var Kolbein. Etter navnetradisjon kan brukerne Arne, bruker nr 2, som kanskje er samme person som Arne Jetmundson på   Saksebakkene under Mo og Kolbein , bruker nr 1, nevnt i  1520 være far og farfar til Kolbein Arneson , men sikker kobling mellom disse er ikke funnet. Hvis Arne Jetmundson skulle være faren må Kolbein nevnt i 1520 ha en annen slektstilkobling, onkel?
            Kolbein var bruker nr 3 av Guttormsbakkane på Mo i perioden 1603 - 1647. Han ble gift men med ukjent kvinne.
            Kolbein fikk minst 3 sønner: Arne Kolbeinson var 67 år i 1666 og dro til Rossåbakkane, bruksnummer 1 under Mo
                                                         Ingebrigt Kolbeinson var 55 år i 1666 og dro til bruksnummer 15 under Mo og videre til Engeset.
                                                         Ola Kolbeinson var 50 år i 1666 og ble neste bruker og den som følges i slektslinjen.
           
Med Kolbein Arneson avsluttes denne anelinjen på Guttormsbakkane under Mo ca 1600
 
Jon Knutson Follestad ca 1620 (2410) og Karen Jonsdatter Øy (2411)
             Jon Knutson kom fra Follestad, foreldrene var Knut Jonson og Nn Olsdotter Follestad.  Han var 46 år i 1666. Han dro først til Standal 7 i Hjørundfjord. Jon giftet seg ca 1652 med Karen Jonsdotter.  Karens far var Jon Ivarson som drev på Øy. Jon Knutson var bruker av Jogarden med br.nr 2 under Øy med G.nr. 28 i perioden 1677-1694. Ved Jon Knutson Follestad kommer denne slekten inn i Follestadætten se egen side om den med blå link nedenfor. Også Karen er av Follestadætt gjennom moren, Dorte Knutsdtr. skriver I.Myklebust. Dale skriver at hun trolig hadde faren Jon Ivarson som var bruker nr 3 av Jogarden og moren Dorte trolig Knutsdotter. Jon og Karen fikk  minst 12 barn: Jon 9 år i 1666 ble senere 
                                                           bruker Jogarden 
                                                           (Ivar Jonson imellom Jon og faren)
                                                    Knut 6 år i 1666 og det var skifte etter
                                                            ham i 1726. Han dro til Ose.
                                                    Halvard 3 år i 1666 og det var skifte
                                                                 etter ham i 1731. Han dro til
                                                                 Fjelle i Ulstein.
                                                    Erik var 36 år 1701. Det var skifte
                                                           etter ham i 1731.Han dro til
                                                           Ringstein i Ulstein.
                                                    Ivar ca 1675-1749 ble etter hver bruker
                                                           av Jogarden.
                                                    Ingbebrigt nevnt i 1682. Han var far
                                                                     til Kirsti som det var skifte
                                                                     etter i 1753.
                                                    Ragnhhild d. e. dro til Follestad
                                                                     bruksnr. 1.
                                                    Brite d.e. dro til Rot, Vartdal
                                                    Ragnhild d.y. dro til Rotnes i Vartdal
                                                    Anne dro til Osborg.
                                                    Brite d.y. dro til Nedre Stokset i Sande.
                                                    Dorte er den vi følger i ættesoga, hun
                                                              dro til Hagen og giftet seg
                                                              med Jakob Olson.
      Mer om denne anelinjen i tabell 8.  
Til Tabell 8
                              
                     Jon Knutsons bumerke

 

             Øy g.nr 28, Jogarden  br.nr. 2
             Navnet viser til en lavtliggende flate/jordstykke ved elva. Den haugen som kalles Kjærhaugen foran Øy er kanskje en gravhaug.
Landskylla fra 1627-1666 var på 12m., i tidsrommet 1680 til 1838 var den på 14 m. Leidangen i 1610 var på 1 geiteskinn og 4 kalveskinn. I tidsrommet 1603 til 1890 varierte antall brukere mellom 4 og 7. I vår aktuelle tid var det 4-5 brukere. Vår slekt drev Jogarden bruk. nr. 2 med
L. nr. 92. under Øy med g.nr. 28.
 
Knut Olson ca 1733 - 1823 (302) og Synneve Olsdatter Mo ca 1735 - 1808 (303)
           Knuts foreldre var Ola Jonson Ytre Åm og Eli Jonsdotter Øy.
           Knut giftet seg i 1755 med Synneve Olsdatter Mo og han drev Indre Åm bruksnummer 1 i perioden 1762-1801 og han overtok etter faren som var den forrige brukeren.
           Knut og Synneve fikk minst 8 barn: Eli Knutsdatter 1757-1844 flyttet til Årflot. Hun er den som følges i ættesoga. Se øverst på siden.
                                                                   Marte Knutsdatter 1760 - levde 1808, flyttet til Oppsal.
                                                                   Ola Knutson 1764 - 1847, flyttet til Liadal
                                                                   Lars Knutson 1767 - 1848, flyttet til Sæbønes, Sæbø 3, Hjørundfjord
                                                                   Pernille Knutsdatter 1770 - 1807, Bratteberg 1, Volda.
                                                                   Sjur Knutson 1773 - 1822, han ble neste bruker etter broren Jon.
                                                                   Jon Knutson 1776 - 1835, ble neste bruker.
                                                                   Katrine Knutsdatter 1782 - 1782.
          Synneve Olsdatters foreldre var Ola Larsson Mo og Marte  Olsdatter Velle. De drev Morka-pe garden med bruksnummer 17 under Mo.
Se lenger ned på siden.
 
Ola Jonson Ytre Åm ca 1682 - 1768 (604) og Eli Jonsdotter Øy ca 1690 - 1756 (605)
            Olas foreldre var Jon Pederson Nn Knutsdotter Velle
            Ola giftet seg med Randi Knutsdotter fra Bratthaug 1 i Borgund i 1715. Han hadde vært gift en gang tidligere og denne kona er nevnt i 1711. Heller ikke hans annet ekteskap varte lenge for i 1720 giftet han seg med Eli Jonsdatter Øy. Jeg har ikke registrert barn i hans to første ektesksp. Eli Jonsdotter ble født 1690 på Øy , foreldrene var
Ola var bruker av Indre Åm, Bruksnummer 1, i perioden 1714 - 1756.
             Eli og Ola fikk minst 5 barn: Sjur Olson , skifte 1767, flyttet til Krøvel.
                                                          Jon Olson , skifte 1776, flyttet til Ytre Hovden.
                                                          Knut Olson, ca 1733 - 1823 ble neste bruker og er den som følges i ættesoga.
                                                          Randi Olsdatter, levde i 1776, flyttet til Ytre Åm.
                                                          Ingeborg Olsdatter, levde i 1776, flyttet til Mo.
 
Jon Pederson 1636 (1208) og Nn Knutsdatter Velle  (1209)
             Jons foreldre har jeg ikke funnet. I 1765 ble hans alder oppgitt til å være 65 år altså at han ble født ca. 1636.
Han ble gift med datter av Knut på Velle. (Jeg har ikke funnet hennes fornavn.) Det er mulig at han før han giftet seg med Knutsdattera ble gift med en enka etter Jon Simonson ,  Gurine Olsdatter Hovdenakk., som var bruker av Ytre Åm før Jon.
              Jon var bruker av Ytre Åm i perioden 1683 til 1701. Før det var han i 1681 bruker av Larsgården på Velle og kom nok dit i forbindelse med giftermålet med Knutsdattera der.
              Jon og Nn fikk barna: Ingeborg Jonsdotter ca 1669 - 1747, flyttet til Nosen.
                                                  Marit Jonsdotter ca 1670 - 1747 (?), flyttet til Brudevoll.
                                                  Ola Jonson var 16 år i 1701, dvs født ca 1685 ble neste bruker av Ytre Åm som han trolig drev sammen
                                                                     med Indre Åm. Han er den spom følges i ættesoga.
                                                  Peder Jonson var 13 år i 1701.
                                                  Brite Jonsdotter ca 1689 - 1777 flyttet til Årflot.
             Morfar til barna var Knut Endreson på Velle. Kona har jeg ikke funnet navnet på.                                                 
 
Knut Endreson ca 1597 (2418)
          Knuts ektefelle har jeg ikke funnet navet til. Men det vites at hun var enka etter brukeren av Velle før Knut.
Hun var gift med Ola Steffenson som drev Larsgården under Velle i perioden 1623 - 1629. Knut Endreson er registrert som bruker
i perioden 1631 - 1666. Knut kommer kanskje fra Lystad men sikker kobling er ikke funnet i følge B. J. Dale.
De  fikk minst 1 barn, ei datter som en ikke har funnet navnet på, men hun giftet seg med Jon Pedersen og er den vi følger i slektssagaen.
 
Jon Jonson 1657 - <1726 Moldskred 1, Ulstein (1210) og Ingeborg Andersdotter   - 1722  (Brungot ?) (1211)
           Jon Jonson kom fra Moldeskred 1 i Ulstein, han var 9 år i 1666. Han ble gift med Ingeborg Andersdotter som trolig kom fra Brungot.
Hennes far var trolig Anders Bottolfsen Brungot som drev Jørgengarden der. Bjørn Jonson Dale beskriver denne kobling som "uviss" De slektsledd som kommer etter denne usikre kobling blir skrevet i mager font. Hennes mor har jeg ikke funnet med navn.
Han var bruker av Jogarden B.nr 2 på Øy 1683 - 1702 og 1713 - .
Jon og Ingeborg fikk barna : Anders Jonson , han var 18 år i 1701 og ble neste bruker.
                                              Brite Jonsdatter dro til Ner Frøland 1|, Hjørundfjord.
                                              Ragnhild Jonsdatter ca 1683 - 1749?  dro til Follestad.
                                              Mari Jonsdatter ca 1685 - 1759 dro til Mele.
                                              Eli Jonsdatter ca 1690 - 1756 dro til Indre Åm.
                                              Kari Jonsdatter ble gift med Ole Nilsson Krumsvik. Det var skifte 1752 i Tranvåg, Borgund.
                                              Dorte Jonsdatter ca 1694 - 1777, det var skifte etter henne i 77 på Mo. Hun var ugift.
                                             

Anders Bottolfsen Brungot ca 1619 - (2422)
             Anders sin far var Bottolf Olson Brungot, moren var Nn Andersdotter Leirvåg. Hans ektefelle har jeg ikke funnet med navn.
Anders var 47 år i 1666. Han drev Jørgengarden med bruksnummer 5 under Brungot i perioden 1646 - 1680.
Anders og ektefellen trolig minst 4 barn: Ola Andersson nevnt i 1683
                                                                 Peder Andersson var 3 år i 1666. Han ble neste bruker av Jørgengarden.
                                                                 Synneve Andersdatter ca 1662 - 1747 dro til Velle.
                                                                 Ingeborg Jonsdatter som dro til Øy og er den som følges i slektssammenhengen blir av
                                                                                 Bjørn Jonson Dale nevnt som usikkert barn ("uviss") etter denne Anders.
De ledd som kommer etter denne uvisse kobling blir skrevet i mager font.
                                                                
Bottolf Olson <1607 -  >1664 (4844)
             Bottolf sin far var "Truleg" Ola Bottolfson Brungot.
Bottolf var bruker av Jørgengarden med bruksnummer 5 under Brungot i perioden 1643 - 1646. Han var bruker av Leirvåg, Borgund
i perioden 1635 -1664. Han giftet seg med Nn Andersdott fra Leirvåg, Borgund.
Bottolf fikk minst 2 sønner: Anders Bottolfsen som ble neste bruker
                                        Jon Bottolfson som dro til Leirvåg, Borgund.
 
Ola Bottolfson Brungot. (9688)
                Ola Bottolfson er beskrevet som bruker nummer 2 av gammelt bruk A på Brungot. Han var bruker i perioden 1606 - 1611.
Bjørn Jonson Dale mener at Bottolf i avsnittet ovenfor "truleg" er sønnen til Ola, Her slutter denne ættelinjen.
 
Ola Larsson Mo ca 1702 - 1750 (606) og Marte  Olsdatter Velle ca 1691 - 1766  (607)
                Ola Larssons foreldre var Lars Sveinson Snipsøyr 3, Hareid og Marit Olsdotter Sandvik Ryste. Ola ble født ca 1702 og skifte etter ham ble holdt 1750. Ola var bruker av Morka-Pe Garden med bruksnummer 17 under Mo i perioden 1730 - 1750. Ola overtok bruket etter Peder Kortson som hadde giftet seg med Olas mor og som drev bruket fra Olas far døde døde til Ola overtok.
Ola Larsson Mo giftet seg med Marte Olsdatter Velle. Hennes foreldre var
Ola og Marte fikk minst 3 barn: Lars Olsson ca 1731 - 1754
                                                  Synneve Olsdatter ca 1735 - 1808 dro til Indre Åm og er den som følges i slektssammenheng.
                                                                 Hun giftet seg med Knut Olson som drev Indre Åm, se avsnittet etter Øy g.nr 28
                                                  Marte Olsdatter ca 1740 - 1796.
 
Lars Sveinson Snipsøyr ca 1662- ca 1709  (1212) og Marit Olsdatter Sandvik Ryste (1213)
               Lars sine foreldre (?).  Bjørn Jonson Dale skriver at Marit "kanskje" kommer fra Sandvik Ryste,  hennes aner blir derfor skrevet i mager kursiv font. Lars var bruker av Moka-Pe Garden i perioden 1696 - 1709. Han ble først gift med enka på gården. Marit Torgeirsdatter satt der som enke etter Gullik Pederson som hadde drevet garden i perioden 1683 - 1694. Det er ikke registrert barn i ekteskapet mellom Lars og hans første kone. Han giftet seg for annen gang med Marit Olsdatter som kanskje kommer fra Sandvik Ryste.
               Lars og Marit Olsdatter fikk mins 4 barn : Jon Larsson ca 1700 - 1750.
                                                                                Inger Larsdatter ca 1700 - 17484 flyttet til Brekke.
                                                                                Ola Larsson ca 1702- 1750 ble bruker fra 1730 og er den vi følger i ættesoga.
                                                                                Marte Larsdatter som flyttet til Mele.
               Marit Olsdatter giftet seg med Peder Kortson fra Ulstein etter at hun ble enke og han drev bruket i perioden 1711 - 1729.
 
Ola Olson Hovdenakk ca 1634 (2426)
              Ola Olson Hovdenakk var 67 år i 1701 og kom fra bruk nr 1 på  Hovdenakk. Han var bruker på Sandvik Ryste gårdsnummer 49 og bruks nr 1 i perioden 1677 - 1701. Ola var bror til Marte som giftet seg med Gullik Hansson, se tabellen øverst.
              Ola hadde minst 3 sønner og kanskje 2 døtre :    Ola Olson som var 36 år i 1701 som dro til Ørstavik
                                                                                        Knut Olson som var 14 år i 1701 og ble neste bruker av Sandvik Ryste
                                                                                        Nils Olson var 12 år i 1701
                                                                                        Marit Olsdt som  dro til Mo og giftet seg med Lars Sveinson og er den som følges i slekta
                                                                                        Ingeborg Olsdt dro til Mele
 
Ola Steinarson Hovdenakk (4852)
              Ola var far til Ola Olson i avsnittet over. Mer om Ola Steinarson Hovdenakk og hans aner  i eget avsnitt lenger opp på siden.
Far til Ola Steinarson var Steinar Andersson og hans far var Anders trolig Olson fra Hustad i Hjørundfjord. Mer om dem kan sees i egne avsnitt lenger opp på siden.
 
Referanser: Ørstingar bind 1 Ættebok for Ørsta 1600-1900 av Bjørn Jonson Dale
"Ørsta"  I Myklebust
Bjørn Jonson Dale:HUSTRU INGRID POVELSDATTER OG ÆTTA HENNAR    
lokalhistoriewiki.no
wikipedia
Tilbake          Slektene Finborud og Kvaase            Hjem