Tabell 3. Vassteinlinjen som går fra Mette Olsdtr. i Tabell 2 og ender hos Knut Simonson  omkring 1540.

                                                                                          Mette Olsdotter Ullaland 1705  (307) (gift med Elias Hanssen (306) )
                                Ole Olsson Vasstein f.ca 1666 (614)                                Ellen Jetmundsdtr. Mo f.ca 1673 (615)
       Ole Jakobson Vasstein (1228)    Jetmund Jonson ca 1632 (1230)    Brite Arnesdotter (1231)
       Jakob Simenson.  (2456)    
       Simon Knutson (4912)
       (og Maren (4913) )
     
       Knut Simonson?  (9826)      

 

Mette Olsdotter 1705 (307) og Elias Hanssen (306)
               Mettes foreldre var Ole Olsson Vasstein og Elen Jetmundsdatter Mo, se nedenfor.
Elias sine foreldre var
Hans Olsson og Sara Pedsersdatter Rustad
Elias og Mette fikk Pernille Eliasdatter Ullaland som er den som fører denne ættelinja videre.
 
Ole Olsson Vasstein f.ca 1666 (614) og Elen Jetmundsdtr. Mo f.ca 1673 (615)
               Oles far var Ole Jakobson Vasstein hans mor har jeg ikke funnet navnet på. Ole ble født ca 1666.                                                     Han giftet seg med Elen Jetmundsdtr. Mo fra Ørsta, hun var født ca 1673. Ole Olsson drev bruket. Framigarden med bruksnr. 2 under gården Vasstein med gårdsnr. 33 i perioden 1700-1740. Han fikk registrert bygselkontrakt 1720 med Søren Madsen.
Ole og Elen fikk barna: Brite født ca 1688 flyttet til Johannesgarden Homborset.
                                     Frans født 1693 flyttet til Ottagarden Berkvika
                                     Ole født 1698 dro til Ose i Ørsta.
                                     Jetmund f. 1700 flyttet til Dyrdeigarden Driveklepp
                                     Kari født ca 1700 flyttet til Heimigarden Vasstein.
                                     Mette f. ca 1705 er den vi følger slektslinjen til. Se avsnittet ovenfor.
                                      Jon f. ca 1711 var den som fortsatte å drive bruket etter faren.
Ole døde før 1/1 1755 og Elen døde før 26/3 1742. 
 
Ole Jakobson Vasstein f. ca 1624 (1228)
                 Oles far var Jakob Simenson. Ole ble født ca 1624. Han drev bruket på 4 mællag 15 mk fra
1655 til 1700. Han fikk barna: Simon født ca 1662
                                              Peder dro til Jogarden Ervika
                                              Ole f. ca 1666 er den vi følger i slektslinjen og er den
                                                                                                                                    som driver garden etter faren.  
                                              Jon født ca 1679 tjente hos Herøypresten Nagel i 1701.
Jeg har ikke funnet hvem Ole giftet seg med og heller ikke når han døde.
 
 Jakob Simenson Vasstein  (2456)
                Jakobs foreldre var Simon Knutson og Maren.  Jakob brukte ei periode bruket
Framigarden sammen med faren, men overtok siden halve Vasstein. Han drev bruket i perioden ca 1619 til
ca. 1655. I 1645 skatta han for kone, tjenestejente og moren Maren.
Han og kona fikk barna: Ole f. ca 1624 som er den vi følger i slektslinjen og som driver bruket videre.
                                       Torbjørn f. ca 1626.
 
Simon Knutson (4912) og Maren (4913)og Vasstein
                Simon ble gift med Maren. Simon var trolig fra Storebotnen for på et ting nevner han
at faren hadde rydda garden der og han skal  også ha hatt sag i elva der. I Voldasoga nevnes et skriv som 
skal vise at en Knut Simonson tok opp igjenn bruket av Storebotnen i ca 1540.
Simon Knutson er
trolig sønn av Knut Simonson  eller sønn av hans sønn  Knut Knutson.
(9826) Simon var lagrettemann i 1627.
Simon og Maren fikk barna: Jon som dro til Heimigarden Vasstein
                                             Jakob som er den jeg følger i slektslinjen og som er den som driver
                                                                                                               garden videre etter faren.
                                             Sigrid som visstnok dro til Storebotnen.
Denne slektslinjen stopper med en av de to "Knutene"

                 
Vasstein g.nr. 33
                  Gårdsnavnet er en sammensetning  av vatn og stein. Garden ligger ved et vann under en relativt
høy fjelltopp. Vasstein var krongods i 1626. Fra 1661 til 1793 skiftet garden flere ganger eiere
rikmenn og deres slekter) Framigarden ble selveid fra 1793  og var det bruket vår slekt drev.
Heimigarden ble selveid fra 1890.  Vasstein hadde gammel skyld på 2 våg og 1 pund fisk.
Vasstein hadde tre brukere på tidlig 1600-tall men senere 2 brukere.
Brukene sætret på Vassteinsætra.
Framigarden hadde skatteskyld på 1 våg og 12 mark i 1667. Det var et av  de gamle hovedbrukene 
på gården.     
 
Jetmund Jonson ca 1632 (1230) og Brite Arnesdotter    (1231)
                  Jetmunds foreldre har jeg ikke funnet. Men han kom til Smedbakkane under Mo og giftet seg med enka etter
Rasmus Olson . Han var 34 år i 1666. Brite Arnesdotter satt der med minst tre barn etter Rasmus, sønnene Ola, Sjur og Knut Rasmussøner. Rasmus Olson  var fullvoksen bondesønn i 1650 og han er ikke nevnt som bruker av garden, men faren drev Smedbakkane i perioden før Jetmund Jonson.
 Jetmund var bruker av Smedbakkane med br.nr. 11 under garden Mo med g.nr. 18  i perioden 1664-1694.   
Jetmund og Brite fikk trolig minst 3 barn: Rasmus Jetmundson var 1/2 år i 1666 og skal ha vært 30 år i 1701.
                                                                             Han dro til Tømmerbakk, Volda.
                                                                Anne dro til Nupen og det var skifte etter henne i 1704. Hun kommer inn i slekten i
                                                                          anelinjen fra Ananias Aam, se Tabell 4 der.
                                                                Ellen  Jetmundsdotter er den vi følger i denne anelinjen . Se første avsnitt under Tabell 3 her.
Brite var søster til Anne Arnesdtr. Vadstein, Volda og Eli Arnesdtr.
Brite Arnesdotter dro senere til  Moane br.nr 1 og giftet seg med Anders Bentson som var sønn av Bent Olson som tidligere var gift med datter til første bruker kalla "rydningsmann"  Andsers Ellingson der.
Jetmunds anelinje stopper her men Brites fortsetter via Vadstein/Vasstein Volda (kommer senere)
 
Referanser: Slektsboka "Keirislekta"
                      Folketelling 1900
                      Kirkebok Nesset 1900 konfirmanter.
                      Folketelling 1865
                      Kirkebøker fra Volda 1809
                      Busetnadssoga for Volda: Gravlagde i Volda 1761-1932
                      "Ørsta"  I Myklebust
                      Wikipedia
                      Busetnadssoga for Volda bind 3.
                     
lokalhistoriewiki.no
                      Bjørn Jonson Dale:HUSTRU INGRID POVELSDATTER OG ÆTTA HENNAR
                     
Ørstingar bind 1 Ættebok for Ørsta 1600-1900 av Bjørn Jonson Dale
Tilbake               Finborudslekta                Hjem